Pradžia
lt
en
Leidžiamas nuo1979metų
Lietuvos archeologija
ISSN 0207-8694 e-ISSN 2538-6514
Apie žurnalą
Redakcinė kolegija
Autorių dėmesiui
Redakcijos adresas
Etiniai principai
Lietuvos archeologija Lietuvos archeologija, T. 48 Lietuvos archeologija, T. 47 Lietuvos archeologija, T. 46 Lietuvos archeologija, T. 45 Lietuvos archeologija, T. 44 Lietuvos archeologija, T. 43 Lietuvos archeologija, T. 42 Lietuvos archeologija, T. 41 Lietuvos archeologija, T. 40 Lietuvos archeologija, T. 39 Lietuvos archeologija, T. 38 Lietuvos archeologija, T. 37 Lietuvos archeologija, T. 36 Lietuvos archeologija, T. 35 Lietuvos archeologija, T. 34 Lietuvos archeologija, T. 33 Lietuvos archeologija, T. 32 Lietuvos archeologija, T. 31 Lietuvos archeologija, T. 29 Lietuvos archeologija, T. 25 Lietuvos archeologija, T. 23 Lietuvos archeologija, T. 21 Lietuvos archeologija, T. 20 Lietuvos archeologija, T. 19 Lietuvos archeologija, T. 18 Lietuvos archeologija, T. 17 Lietuvos archeologija, T. 16 Lietuvos archeologija, T. 15 Lietuvos archeologija, T. 14 Lietuvos archeologija, T. 13 Lietuvos archeologija, T. 12 Lietuvos archeologija, T. 11 Lietuvos archeologija, T. 10 Lietuvos archeologija, T. 9 Lietuvos archeologija, T. 8 Lietuvos archeologija, T. 7 Lietuvos archeologija, T. 6 Lietuvos archeologija, T. 5 Lietuvos archeologija, T. 4 Lietuvos archeologija, T. 3 Lietuvos archeologija, T. 2 Lietuvos archeologija, T. 1

„Lietuvos archeologija“ yra tarptautinis mokslo žurnalas, kuriame spausdinami mokslo darbai Lietuvos ir Baltijos regiono archeologijos tematika. Į leidinį priimami originalūs, anksčiau kitur nespausdinti įvairaus profilio darbai (probleminiai, teoriniai, metodologiniai, tyrimų istorijos tematikos straipsniai, medžiagos ir šaltinių publikacijos, diskusijos, polemika, recenzijos, apžvalgos ir kt.) lietuvių arba anglų kalba. Visi įteikti rankraščiai anonimiškai recenzuojami redakcijos parinktų recenzentų. Redaktoriaus straipsnių rezenzavimą organizuoja kitas redakcijos narys.

Leidinys registruotas:

EBSCO Publishing: Central and Eastern European Academic Science European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Žurnalo „Lietuvos archeologija“ tomų sąrašas:

 • Lietuvos archeologija T. 48. Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022. 336 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija T. 47. Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. 266 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija T. 46. Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. 336 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija T. 45. Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. 320 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija T. 44. Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2018. -208 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija T. 43. Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2017. -260 p. ISSN 0207-8694.
 • Lietuvos archeologija T. 42. Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2016. -256 p. ISSN 0207-8694.
 • Lietuvos archeologija, 41 Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2015. -216 p. ISSN 0207-8694.
 • Lietuvos archeologija, 40 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2014. -296 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 39 / Lietuvos istorijos institutas. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 2013. -391 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 38 / Lietuvos istorijos institutas. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 2012. - 386 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 37 / Lietuvos istorijos institutas. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 2011. - 283 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 36. - Vilnius: Diemedis, 2010. - 303 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 35. - Vilnius: Diemedis, 2010. - 297 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 34. - Vilnius: Diemedis, 2009. - 293 p. ISSN 0207-8694, ISBN 978-9986-23-150-9
 • Lietuvos archeologija, 33. - Vilnius: Diemedis, 2008. - 211, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 978-9986-23-147-9
 • Lietuvos archeologija, 32 [Straipsnių rinkinys, skirtas geležies amžiaus tyrinėjimams]. - Vilnius: Diemedis, 2007. - 187, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 978-9986-23-139-4
 • Lietuvos archeologija, 31 [Straipsnių rinkinys, skirtas akmens ir žalvario amžių tyrinėjimams]. - Vilnius: Diemedis, 2005. - 193, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 978-9986-23-138-7
 • Lietuvos archeologija, 30 [Straipsnių rinkinys, skirtas geležies amžiaus tyrinėjimams]. - Vilnius: Diemedis, 2007. - 266, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 978-9986-23-137-0
 • Lietuvos archeologija, 29: Skiriama Jono Puzino 100-mečio jubiliejui. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 2005. - 254, [2] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-124-8
 • Lietuvos archeologija, 28: Skiriama Vytauto Urbanavičiaus 70-mečio jubiliejui. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 2005. - 236, [2] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-123-X
 • Lietuvos archeologija, 27 [Straipsnių rinkinys, skirtas geležies amžiaus ir ankstyvųjų viduramžių tyrimams]. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 2005. - 296, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-126-4
 • Lietuvos archeologija, 26 [Konferencijos „Gamtos mokslų ir naujųjų technologijų taikymas archeologijoje“ medžiaga]. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004. - 182, [2] p. ISSN 02-07-8694, 9986-23-118-3
 • Lietuvos archeologija, 25 [Straipsnių rinkinys, skirtas akmens ir bronzos amžiams]. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004. - 269, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-116-7
 • Lietuvos archeologija, 24 [Straipsnių rinkinys, skirtas programos „Lietuvos gyventojų XI–XVII a. kultūra archeologijos duomenimis“ rezultatams pristatyti]. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 2003. - 326, [2] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-105-1
 • Lietuvos archeologija, 23 [Straipsnių rinkinys, skirtas akmens amžiaus Lietuvoje tyrinėjimų problematikai]. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 2001. - 252 p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-1035
 • Lietuvos archeologija, 22 [Straipsnių rinkinys, skirtas daugiausia kuršių VIII–XIII a. materialinei ir dvasinei kultūrai pažinti]. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 2002. - 288 p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-101-9
 • Lietuvos archeologija, 21: Skiriama Reginos Volkaitės-Kulikauskienės 85-mečiui. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 2001. - 452 p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-094-2
 • Lietuvos archeologija, 20: Sėlių ir žiemgalių paminklai. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 2000. - 270, [1] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-088-8
 • Lietuvos archeologija, 19: Skiriama Rimutės Rimantienės 80-mečiui. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2000. - 300 p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-083-7
 • Lietuvos archeologija, 18: Skiriama Mykolo Michelberto 60-mečio jubiliejui. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 1999. - 283, [1] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-054-3
 • Lietuvos archeologija, 17: Žvilių kapinynas: monografija / Laima Vaitkunskienė. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 1999. - 247, [1] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-067-5
 • Lietuvos archeologija, 16: Pietų Lietuvos akmens ir ankstyvojo žalvario amžių paminklų tyrimai. Vilnius: Mokslo aidai, 1999. - 309, [1] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-479-478-9
 • Lietuvos archeologija, 15: Skiriama Prano Kulikausko 85-mečio jubiliejui. - Vilnius: Žara, 1998. - 487, [1] p. ISSN02-07-08694
 • Lietuvos archeologija, 14: Vakarų Lietuvos akmens amžiaus paminklai. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 1996. - 223 p. ISSN 0207-8694, ISBN 9986-23-021-7
 • Lietuvos archeologija, 13: Pagrybio kapinynas: monografija / Laima Vaitkunskienė. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1995. - 207 p. ISSN 02-07-08694, ISBN 9986-23-019-5
 • Lietuvos archeologija, 12. Bandužių kapinynas: monografija / Jonas Stankus. – Vilnius: Danielius, 1995. - 155 p. ISBN 9986-442-17-6
 • Lietuvos archeologija, 11: Viduramžių senkapiai. – Vilinius: Diemedžio leidykla, 1995. - 408 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 10: Plinkaigalio kapinynas: monografija / Vytautas Kazakevičius. - Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. - 217, [2] p. ISBN 5-420-01148-4
 • Lietuvos archeologija, 8. – Vilnius: “Mokslas”, 1992. - 170, [1] p.

Atsakingoji redaktorė dr. Agnė Čivilytė (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)

Atsakingosios redaktorės pavaduotoja dr. Elena Pranckėnaitė (Lietuvos istorijos institutasVilnius)

Dr. Laurynas Kurila (Lietuvos istorijos institutasVilnius)

Dr. Valdis Bērziņš (Latvijos universitetas, Latvijos istorijos institutas, Ryga)

Dr. Anna Bitner-Wróblewska (Valstybinis archeologijos muziejus Varšuvoje, Lenkija)

Dr. Christoph Jahn (Priešistorės ir ankstyvosios istorijos muziejus, Berlynas, Vokietija)

Prof. dr. Rimantas Jankauskas (Vilniaus universitetas, Lietuva)

Akad. prof. dr. Eugenijus Jovaiša (Lietuvos mokslų akademija, Vilnius)

Habil. dr. Bartosz Kontny (Varšuvos universitetas, Archeologijos institutas, Lenkija)

Prof. dr. Valter Lang (Tartu universitetas, Estija)

Doc. dr. Algimantas Merkevičius (Vilniaus universitetas, Lietuva)

Dr. Tomasz Nowakiewicz (Varšuvos universitetas, Archeologijos institutas, Lenkija)

Dr. Grzegorz Osipowicz (Mikalojaus Koperniko universitetas, Torunė, Lenkija)

Dr. Gytis Piličiauskas (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)

Dr. Eve Rannamäe (Gamtos išteklių institutas (LUKE), Helsinkis, Suomija; Tartu universtitetas, Estija)

Dr. Andra Simniškytė (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)

Dr. Roberts Spirģis (Latvijos universitetas, Latvijos istorijos institutas, Ryga)

Dr. Eugenijus Svetikas (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)

Dr. Andris Šnē (Latvijos universitetas, Ryga)

Doc. dr. Gintautas Zabiela (Klaipėdos universitetas, Lietuva)

Prof. dr. Šarūnas Milišauskas (Niujorko valstijos Bafalo universitetas, JAV)

Prof. dr. Timothy Chevral (Niujorko valstijos Bafalo universitetas, JAV)

Prof. dr. Johan Ling (Gioteborgo universitetas, Švedija)

Sekretorė Dovilė Urbonavičiūtė-Jankauskienė

„Lietuvos archeologija“ yra tarptautinis periodinis mokslinis leidinys, kuriame spausdinami mokslo darbai Lietuvos ir Baltijos regiono archeologijos tematika. Į jį priimami originalūs, kitur nespausdinti įvairaus pobūdžio darbai (probleminiai, teoriniai, metodologiniai, straipsniai apie tyrimų istoriją, medžiagos ir šaltinių publikacijos, diskusijos, polemika, recenzijos, apžvalgos ir kt.) lietuvių arba anglų kalba. Leidinys leidžiamas kartą per metus.

Pateikiami rankraščiai turi atitikti mokslo darbams keliamus reikalavimus: turi būti suformuluota darbo tikslas ir problema, aptartas temos ištirtumas, taikyti metodai, išdėstyti rezultatai ir jų aptarimas, pateiktos išvados, nurodyta cituojama literatūra. Autoriai prisiima visą atsakomybę dėl straipsnių turinio ir autoriaus teisių.

Leidiniui įteikti straipsniai ir publikacijos recenzuojami dviejų redakcijos paskirtų anoniminių recenzentų. Straipsniai turi būti pataisyti, atsižvelgiant į recenzentų pastabas, arba turi būti motyvuotai paaiškinama, jei su jomis nesutinkama. Apie pateikto straipsnio priėmimą, įregistravimą bei pradėtą recenzavimą redakcija autoriui praneša elektroniniu paštu. Spausdinti priimti straipsniai tikrinami kalbos redaktorių, leidžiant autoriui susipažinti su taisymais.

Redakcijai teikiami darbai turi būti parengti laikantis šių reikalavimų:

 • Tekstas, lentelės ir iliustracijos atsiunčiamos žemiau nurodytu el. paštu.
 • Būtina pateikti straipsnio anotaciją, santrauką, reikšminius žodžius ir iliustracijų sąrašą lietuvių bei anglų kalbomis (jei straipsnis lietuvių kalba) arba anglų kalba (jei straipsnis anglų kalba), autoriaus (-ių) darbovietės pavadinimą ir adresą, elektroninio pašto adresą.
 • Tekstas – ne daugiau kaip 2 autoriniai lankai (80000 spaudos ženklų su tarpais), surinktas per 1,5 intervalo MS Word tekstiniu redaktoriumi.
 • Anotacijos apimtis abiem kalbomis neturi viršyti 150 žodžių.
 • Reikšminiai žodžiai – trys–penki.
 • Santraukos apimtis priklauso nuo straipsnio dydžio ir neturi viršyti 3000 simbolių vienam teksto lankui.
 • Priedai (lentelės, šaltinių publikacijos) prie apibendrinamųjų straipsnių neturi viršyti straipsnio apimties.
 • Iliustracijos – bet kurio grafinio formato (pageidautina – *.tif) – pateikiamos elektroniniu būdu. Gali būti pateikiama ir geros kokybės, perspausdinti tinkami originalai ar kopijos.
 • Lentelės pateikiamos MS Word ar MS Excel formato.
 • Tekstuose vartotini tik visuotinai priimti trumpiniai: a. – amžius, tūkstantm. – tūkstantmetis, pr. Kr. – prieš Kristų, po Kr. – po Kristaus (pastarasis trumpinys vartojamas tik sudėtinėse datose, kurių pirmoji rodo laikotarpį pr. Kr.), Š – šiaurė (taip pat R, P, V), r. – rajonas, sav. – savivaldybė, sen. – seniūnija, Habs – absoliutusis aukštis; taip pat įsitvirtinę lietuvių kalboje: plg., pvz., kt., pan., t. t. ir archeologiniuose tekstuose: k. – kapas, pilk. – pilkapis ir kitokie. Kitus būtina paaiškinti. Jeigu straipsnio tekste dviejų ir daugiau žodžių pavadinimai ar apibrėžimai kartojasi daugiau nei du kartus, galima vartoti „Lietuvos archeologijoje“ priimtas ar savo sukurtas santrumpas (pvz., LIIR, VKK), po Šaltinių ir literatūros būtinai pateikus jų paaiškinimą (pvz., Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas; Virvelinės keramikos kultūra).
 • Iliustracinė medžiaga pateikiama autorizuota, iliustracijų sąraše autorių nurodžius bendra citavimo tvarka (jeigu iliustracija jau buvo spausdinta) arba ją rengusio dailininko (fotografo) vardą ir pavardę (jeigu iliustracija originali) (pvz., Ilonos Keršulytės pieš., Romo Mičiūno nuotr.).
 • Pateikiant jau išverstas anotacijas, santraukas bei iliustracijų sąrašus, turi būti nurodomi vertėjų vardai ir pavardės.
 • Visais kitais klausimais autoriaus pozicija derinama su redakcija. Straipsnyje panaudotų šaltinių (jiems priskiriama visa nespausdinta medžiaga) ir literatūros sąrašas yra bendras. Jis sudaromas laikantis Harvardo citavimo sistemos:

NUORODOS TEKSTE

 • Pateikiamos skliausteliuose, nurodant pavardę, metus bei puslapį (jei reikia) chronologiškai (pvz., Daugudis 1968, 10; Daugudis, Stankus 1974). Jei cituojamas tas pats autorius, rašoma chronologiškai, nekartojant autoriaus pavardės. Nuorodos skiriamos kabliataškiu (pvz., Daugudis 1968, 35; 1972, 43).
 • Jei cituojamas tekstas tęsiasi ne per vieną puslapį, per brūkšnį nurodoma pirmas ir paskutinis puslapiai (pvz., Daugudis 1995, 125–130).
 • Jeigu iš eilės kelis kartus cituojamas tas pats autorius ir/ar leidinys, ir citata yra tame pačiame puslapyje arba pastraipoje, galima rašyti ibid. Jei to paties autoriaus ir/ar leidinio cituojamas puslapis skiriasi, jį reikia nurodyti (pvz., ibid., 56).
 • Jeigu cituojamo straipsnio autorių yra daugiau negu du, teksto nuorodoje pateikiamas tik pirmas, pridėjus trumpinį ir kt. (lietuviškuose tekstuose) arba et al. (angliškuose tekstuose) (pvz., Daugudis ir kt. 1991).
 • Cituojamų iliustracijų ar lentelių nuorodos pateikiamos originalo kalba (pvz., Daugudis 1995, 122, Abb. 1).
 • Jeigu tais pačiais metais autorius parašė daugiau nei vieną straipsnį ar šaltinį, nuorodose po metų pridedamos lotyniškos abėcėlės raidės: a, b, c, d ir t. t. (pvz., Daugudis 1971a; 1971b).

ŠALTINIŲ IR LITERATŪROS ŠĄRAŠAS

 • Sąrašas sudaromas pagal abėcėlę (kirilica – po lotyniškos) ir pagal metus.
 • Literatūros sąraše kaip leidimo vieta nurodomas miestas (jei cituojamos knygos nurodytos kelios leidimo vietos – pirmas arba pagrindinis miestas), po jo dvitaškis ir leidykla. Periodinių leidinių leidimo ir šaltinių sukūrimo vieta nenurodoma.
 • Serijinių ar periodinių leidinių pavadinimai literatūros sąraše rašomi kursyvu pilnai, ne trumpinant (pvz., Lietuvos archeologija).
 • Serijinių ar periodinių leidinių numeriai nurodomi pagal originalą (romėniškais arba arabiškais skaitmenimis), praleidžiant tomų, numerių žymenis (T., Nr., vol., no. ir t. t.). (pvz., Lietuvos Archeologija, 46; Mitteilungen der Gesellschaft, II, 3).
 • Straipsnių rinkinių, katalogų ar kitų kolektyvinių leidinių sudarytojas (-a) nurodomas (-a) įrašius pavardę ir trumpinį (sud.) (pvz., Daugudis (sud.)). Jei cituojama užsienio kalba, sudarytojas (-a) nurodomas (-a) trumpiniu (ed., arba eds).
 • Cituojant šaltinį, nurodoma jo saugojimo vieta (archyvas, fondas) ir archyvinis numeris. Jų galima nenurodyti cituojant daugelį egzempliorių turintį šaltinį (pvz., disertacijos santrauką).
 • Monografijos citavimo pavyzdys: Daugudis, V., 1982. Senoji medinė statyba Lietuvoje. Vilnius: Mokslas.
 • Straipsnio, išspausdinto straipsnių rinkinyje ar kitokiame kolektyviniame leidinyje, citavimo pavyzdys: Zabiela, G., 2001. Nuo medinės prie mūrinės pilies (motai Europoje ir Lietuvoje). In: Genys, J., Žulkus, V. (sud.). Lietuvos pilių archeologija. Klaipėdos universiteto leidykla, 11–41. • Straipsnio periodiniame leidinyje citavimo pavyzdys: Daugudis, V., 1992. Dėl laidojimų Lietuvos piliakalniuose. Lietuvos archeologija, 9, 27–35.
 • Šaltinio citavimo pavyzdžiai: 1) Daugudis, V., 1959. Aukštadvario piliakalnio archeologinių tyrinėjimų, vestų 1959 metais birželio mėn. 1 d. – rugsėjo mėn. 21 d., ataskaita. LIIR, f. 1, b. 153; 2) Valstybės, 1935. Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. KPCA, f. 1, ap. 1, b. 25, 264.
 • Jei cituojama monografija, išspausdinta periodinio leidinio formatu, nurodomas ir jos, ir leidinio pavadinimas (pvz., Kazakevičius, V., 1993. Plinkaigalio kapinynas (=Lietuvos archeologija, 10).
 • Jei cituojamas leidinys arba šaltinis, kurio autorius nenurodytas arba sunkiai numanomas, citatoje pateikiamas pirmas pavadinimo žodis ir metai (pvz., Lietuvių 1987), o literatūros sąraše – pirmas pavadinimo žodis vietoj autoriaus pavardės (pvz., Lietuvių, 1987. Lietuvių etnogenezė. Vilnius: Mokslas).
 • Cituojant straipsnius iš interneto, nurodomi (jei yra) elektroninio leidinio autoriai, metai, pavadinimas, puslapiai, nuoroda į internetinę šaltinio prieigą, DOI numeris ir autoriaus naudojimosi šaltiniu data (pvz., Beardah, Ch., Baxter, M., 1996. The Archaeological Use of Kernel Density Estimates. Internet Archaeology, 1. Prieiga per: http://intarch.ac.uk/ journal/issue1/beardah/ [žiūrėta 2011 01 20]).
 • jei nurodomas tik DOI numeris, tuomet naudojimosi šaltiniu data nenurodoma (pvz., Ekwall, A., Gerdtz, M., Manias, E., 2008. The influence of patient acuity on satisfaction with emergency care: perspectives of family, friends and carers. Journal of Clinical Nursing, 17 (6), 800–9. https://doi.org/10.1111 /j.1365-2702.2007.02052).
 • Įvairiais sudėtingesnio citavimo atvejais redakcija prašo autorių sukurti individualius, Harvardo citavimo sistemą labiausiai atitinkančius aprašus.

Dėl atskirų žodžių išskyrimo tekste, kitokio pobūdžio išnašų, didesnės apimties darbų, tekstų vertimo, spalvotų iliustracijų spausdinimo ar pan. tariamasi su redakcija.

Visa leidinio medžiaga bus galima naudotis viešai. Autorius, įteikdamas straipsnį, sutinka visas neturtines teises perleisti leidėjui ir straipsnį skelbti popieriniu ir elektroniniu variantais.

Kilus neaiškumų dėl straipsnio parengimo, prašome kreiptis į redakciją.

Redakcijos adresas:

Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius

Tilto g. 17, 01101 Vilnius

El. paštas: lietuvosarcheologija@gmail.com arba civilytea@gmail.com

Internetinė svetainė: https://www.istorija.lt/ leidiniai/mokslo-zurnalai-ir-testiniai-leidiniai/ lietuvos-archeologija/674

Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius

Tilto g. 17, LT-01101 Vilnius

El. paštas: lietuvosarcheologija@gmail.com arba civilytea@gmail.com

Publikavimo Lietuvos istorijos instituto leidžiamuose žurnaluose etikos nuostatai

Straipsnių publikavimas ir autorystė

 • Žurnalų rengimas ir leidyba vyksta laikantis akademinės etikos reikalavimų.
 • Žurnaluose skelbiami tik niekur anksčiau neskelbti straipsniai. Taip pat gali būti skelbiamas straipsnis, jei jis buvo paskelbtas kita kalba ir pakeistas ne mažiau nei 30 proc.
 • Plagijavimas, t. y. svetimos publikacijos teksto, tyrimo metodikos, idėjos, atradimo pateikimas kaip savo, empirinių duomenų, jau įvestų į mokslo apyvartą, pateikimas kaip naujai surastų, naudotos literatūros nenurodymas yra draudžiamas. Tačiau neprivalu išnašoje nurodyti visus tą archyvinį šaltinį (ar senąjį spaudinį) anksčiau savo darbuose naudojusius tyrėjus.
 • Straipsniai skelbiami nemokamai. Autoriai taip pat negauna piniginio atlygio už savo straipsnius. Visi atskiruose žurnalo numeriuose publikuotų tekstų autoriai turi teisę nemokamai gauti po vieną atitinkamo numerio egzempliorių.
 • Žurnaluose publikuojami kūriniai pagal Lietuvos istorijos institutui suteiktą neišimtinę licensiją (jeigu atskirų žurnalų sutartys su leidyklomis nenumato kitų sąlygų); autoriams paliekamos išimtinės teisės naudoti savo kūrinius atskirai nuo šio leidinio kaip kolektyvinio kūrinio.
 • Visi žurnaluose publikuoti tekstai vėliau skelbiami LII interneto svetainėje laisvos prieigos formate.

Recenzijų publikavimas

 • Recenzijos publikuojamos Redaktorių kolegijos užsakymu. Tais atvejais, kai recenzijos parengimą inicijuoja autorius, jis pirmiausia turėtų susisiekti su Redaktorių kolegija.

Autorių atsakomybė

 • Teikiami straipsniai turi atitikti mokslo publikacijai keliamus reikalavimus ir būti parengti pagal žurnalų nustatytus nurodymus autoriams dėl straipsnio struktūros, citavimo, šaltinių nuorodų, santraukos ir kitų dalykų.
 • Visi nurodyti straipsnio bendraautoriai privalo būti reikšmingai prisidėję prie atitinkamo tyrimo vykdymo ir straipsnio parengimo.
 • Jei yra daugiau nei vienas straipsnio autorius, tai jie nurodomi taip, kaip patys nusprendžia. Esant reikalui, patys autoriai straipsnyje nurodo savo įdėto darbo dalį.
 • Autoriai privalo užtikrinti, kad visi straipsnyje naudojami duomenys yra patikimi ir tikslūs.
 • Autorius privalo atsižvelgti į straipsnio recenzentų nurodytas klaidas, tinkamai motyvuotas pastabas dėl teiginių ir išvadų pagrįstumo, analizės pateikimo nuoseklumo bei išsamumo ir kitą motyvuotą recenzento nuomonę. Jeigu autorius neatsižvelgia į recenzentų pastabas, savo motyvus Redaktorių kolegijai jis paaiškina raštu.

Recenzavimo tvarka ir recenzentų atsakomybė

 • Žurnalams pateikti mokslo straipsniai recenzuojami mažiausiai dviejų anoniminių recenzentų, kuriuos redkolegija parenka iš autoriaus tiriamos srities ekspertų. Jei recenzentų išvados dėl straipsnio tinkamumo publikavimui yra priešingos, Redaktorių kolegija skiria trečią recenzentą ir, gavusi jo išvadas, sprendžia dėl straipsnio tinkamumo publikuoti.
 • Recenzentai skiriami konfidencialiai, t. y. recenzentams neteikiama informacija apie autorių tapatybę, o autoriams – apie recenzentų tapatybę.
 • Recenzentai turi iš anksto pranešti žurnalo parengėjui arba Redaktorių kolegijai apie bet kokį galimą savo interesų konfliktą, susijusį su jiems siūlomais recenzuoti straipsniais, įskaitant finansines aplinkybes arba asmeninį nusistatymą skelbiamos medžiagos atžvilgiu.
 • Recenzentai privalo atkreipti Redaktorių kolegijos dėmesį į jau paskelbtus panašaus pobūdžio darbus, jei jie nenurodomi recenzuojamame straipsnyje.
 • Recenzentai privalo užtikrinti recenzuojamų straipsnių konfidencialumą. Jiems draudžiama viešai aptarinėti, platinti recenzuojamus straipsnius.

Redaktorių ir parengėjų atsakomybė

 • Galutinai dėl pateikto straipsnio skelbimo ar atmetimo sprendžia Redaktorius arba Redaktorių kolegija. Jos sprendimas dėl straipsnio atmetimo autoriaus gali būti skundžiamas LII Akademinės etikos komisijai (jei įtariama esant etinių su sprendimo priėmimu susijusių pažeidimų).
 • Redaktorių kolegijos / parengėjo pareiga išsiaiškinti su pateiktais publikavimui straipsniais susijusius potencialius interesų konfliktus tarp teikiamo straipsnio autoriaus ir recenzentų (įskaitant teigiamą ar neigiamą informaciją apie autorius ar santykius su jais arba jų atstovaujamomis institucijomis, taip pat finansavimo klausimus) ir užtikrinti, kad jie neturėtų įtakos publikacijos priėmimui ar atmetimui.
 • Redaktorių kolegija privalo užtikrinti deramą recenzavimo lygį ir tvarką ir priimti objektyvius sprendimus, neatsižvelgdama į recenzentų galbūt turimas išankstines nuostatas ir žinias apie autorių, įskaitant autoriaus lytį, seksualinę orientaciją, religiją, politinius įsitikinimus ar etninę / geografinę kilmę.
 • Straipsnio priėmimas publikavimui reiškia maksimalų įsitikinimą ir pasitikėjimą jo vertingumu.
 • Jei dėl Redaktoriaus, Redaktorių kolegijos ar leidyklos kaltės straipsnyje buvo pateikta klaidinga informacija, Redaktorių kolegija turi pasirūpinti, kad būtų paskelbtas klaidos atitaisymas ir / arba atsiprašymas.

Leidinio Redaktorių kolegijos narių galimybė publikuoti tyrimus žurnale

 • Jei Redaktorių kolegijos nariai įteikia žurnalui savo straipsnius ar studijas, tai jie priimami ir recenzuojami įprasta tvarka, tik apie visą procesą neinformuojant autoriaus (Redaktorių kolegijos nario). Išimtinais atvejais, kai straipsnį įteikia vyr. redaktorius, recenzavimo procesą organzuoja jo pavaduotojas arba kitas įgaliotas Redaktorių kolegijos narys.

 

Lietuvos archeologija, T. 48
TURINYS / CONTENT  
Agnė Čivilytė  
PRATARMĖ 7–10
FOREWORD 11–14
   
Christopher Barber Troskosky, Tianyu Chen, Katie Nicole Troskosky  
ALICE’S ADVENTURES IN COMPUTATIONAL MODELLING OF THE SUB-NEOLITHIC BOUNDARY: CURIOUSER AND CURIOUSER DYNAMICS GOVERNING THE ADAPTIVE MORPHOGENESIS OF CULTURE / ALICE NUOTYKIAI KOMPIUTERINIAME MODELIAVIME: SUBNEOLITO PARIBYS IR SMALSUMO DINAMIKOS VALDYMAS KULTŪROS EVOLIUCIJOJE 15–38
https://doi.org/10.33918/25386514-048001  
Aleksander Kośko, Marzena Szmyt  
MARIJA GIMBUTAS AND HER VISION OF THE STEPPE INDO-EUROPEANIZATION OF EUROPE: RECEPTION, REJECTION AND REVITALIZATION / MARIJA GIMBUTIENĖ IR JOS EUROPOS STEPINĖS INDOEUROPEIZACIJOS VIZIJA: RECEPCIJA, ATMETIMAS IR ATGAIVINIMAS 39–56
https://doi.org/10.33918/25386514-048002  
Agnė Čivilytė, Vytenis Podėnas, Karolis Minkevičius, Heidi Luik  
VĖLYVOJO BRONZOS AMŽIAUS EKONOMIKA RYTŲ BALTIJOS REGIONE: NAUJO MODELIO LINK / LATE BRONZE AGE ECONOMY IN THE EASTERN BALTIC REGION: TOWARDS A NEW MODEL 57–100
https://doi.org/10.33918/25386514-048003  
Rokas Vengalis, Gytis Piličiauskas, Karolis Minkevičius, Mantas Valančius, Miglė Stančikaitė, Giedrė Vaikutienė, Giedrė Piličiauskienė  
NEW DATA ON THE STRUCTURE AND ECONOMY OF UNENCLOSED SETTLEMENTS IN THE LATE STRIATED WARE CULTURE: THE SKUDENIAI SETTLEMENT SITE IN SOUTHEASTERN LITHUANIA / NAUJI DUOMENYS APIE VĖLYVOSIOS BRŪKŠNIUOTOSIOS KERAMIKOS KULTŪROS NEĮTVIRTINTŲ GYVENVIEČIŲ STRUKTŪRĄ IR EKONOMIKĄ: SKUDENIŲ GYVENVIETĖ PIETRYČIŲ LIETUVOJE 101–154
https://doi.org/10.33918/25386514-048004  
Laurynas Kurila  
MIRUSIŲJŲ DEGINIMO PAPROČIO PLITIMAS RYTŲ LIETUVOJE: NAUJAS CHRONOLOGINIS MODELIS, PAREMTAS RADIOKARBONINIO DATAVIMO DUOMENIMIS / THE SPREAD OF CREMATION CUSTOM THROUGHOUT EASTERN LITHUANIA: A NEW CHRONOLOGICAL MODEL BASED ON THE DATA OF RADIOCARBON DATING 155–184
https://doi.org/10.33918/25386514-048005  
Rytis Jonaitis, Irma Kaplūnaitė  
TRACES OF CHRISTIAN CULTURAL INFLUENCES IN PAGAN VILNIUS: THE CEMETERY ON BOKŠTO STREET / KRIKŠČIONIŲ KULTŪRINIŲ ĮTAKŲ PĖDSAKAI PAGONIŠKAME VILNIUJE: BOKŠTO GATVĖS KAPINYNAS 185–206
https://doi.org/10.33918/25386514-048006  
Larissa Kulakovska  
TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE INDUSTRY IN LAYER VI OF THE KOROLEVO SITE IN THE TRANSCARPATHIA REGION / KOROLEVO ARCHEOLOGINĖS VIETOVĖS (UŽKARPATĖS REGIONAS) VI SLUOKSNIOINDUSTRIJOS TIPOLOGINĖ CHARAKTERISTIKA 207–220
https://doi.org/10.33918/25386514-048007  
Baranov Vyacheslav, Ivakin Vsevolod, Shiroukhov Roman  
BURIALS WITH BUCKETS AT THE OSTRIV THE 11th CENTURY CEMETERY IN THE MIDDLE DNIPRO REGION /  PALAIDOJIMAI SU KIBIRAIS OSTRIVO XI A. KAPINYNE VIDURIO DNIEPRO SRITYJE 221–264
https://doi.org/10.33918/25386514-048008  
Oleg Petrauskas, Mykhaylo Syvolap  
THE MONSTROUS (MONSTRUOSO) FIBULA FROM THE DNIPRO RIVER REGION / MONSTRIOZINĖ SEGĖ, APTIKTA DNIEPRO REGIONE 265–284
https://doi.org/10.33918/25386514-048009  
Svitlana Biliaieva, Natalia Danute Bimbirayte  
THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA IN THE SOUTH OF UKRAINE: TYAHIN FORTRESS /  LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS ISTORINIS IR KULTŪRINIS PAVELDAS UKRAINOS PIETUOSE: TYAGINO TVIRTOVĖ 285–310
https://doi.org/10.33918/25386514-0480010  
Alla Valeriivna Buiskikh, Dmytro Mykolayovych Khmelevskiy  
THE EARLIEST FINDS OF PANATHENAIC PRIZE AMPHORAE IN OLBIA PONTICA / ANKSTYVIAUSI PANATĖNAJOS PRIZINIŲ AMFORŲ RADINIAI OLBIJOJE 311–326
https://doi.org/10.33918/25386514-048011  
KITAIP APIE ARCHEOLOGIJĄ /
ALTERNATIVE PERCEPTIONS OF ARCHAEOLOGY
 
Eligijus Raila  
APIE KAULŲ KVAPĄ IR SKONĮ 327–329
https://doi.org/10.33918/25386514-048012  
   
   
Lietuvos archeologija, T. 47
Turinys  
Agnė Čivilytė, PRATARMĖ 7–10
Agnė Čivilytė, FOREWORD 11–14

MARIJA GIMBUTIENĖ KAIP ASMENYBĖ / MARIJA GIMBUTAS AS PERSONALITY

 

Ernestine S. Elster, MARIJA GIMBUTAS, HER EXCAVATIONS, AND THE CONCEPT OF OLD EUROPE / MARIJA GIMBUTIENĖ, ARCHEOLOGINIAI KASINĖJIMAI IR SENOJI EUROPA

15–30

https://doi.org/10.33918/25386514-047001

 

James Patrick Mallory, MARIJA GIMBUTAS IN THE CLASSROOM, FIELD AND OFFICE: A SHORT PERSONAL REMINISCENCE / MARIJA GIMBUTIENĖ KLASĖJE, KASINĖJIMUOSE IR KABINETE: TRUMPI ASMENINIAI PRISIMINIMAI

31–41

https://doi.org/10.33918/25386514-047002

 

Kornelija Jankauskaitė, MARIJA GIMBUTIENĖ: KELIAUTOJA IR TYRĖJA / MARIJA GIMBUTAS: TRAVELLER AND RESEARCHER

43–54

https://doi.org/10.33918/25386514-047003

 

STRAIPSNIAI / ARTICLES

 

Šarūnas Milišauskas, Kathryn Hudson, MARIJA GIMBUTAS (GIMBUTIENĖ): THE BALTIC GODDESS / MARIJA GIMBUTIENĖ: BALTŲ DEIVĖ

55–89

https://doi.org/10.33918/25386514-047004

 

Julia Mattes,  ANTHROPOMORPHIC FIGURINES, GYNOCENTRISM AND GIMBUTAS’ RECEPTION INSIDE ARCHAEOLOGY AND BEYOND / ANTROPOMORFINĖS FIGŪRĖLĖS, GINOCENTRIZMAS IR MARIJOS GIMBUTIENĖS IDĖJOS ARCHEOLOGIJOJE BEI UŽ JOS RIBŲ

91–124

https://doi.org/10.33918/25386514-047005

 
Nurcan Yalman, MELLAART, GIMBUTAS, GODDESSES, AND ÇATALHÖYÜK: EARLY ASSUMPTIONS AND RECENT PERSPECTIVES ON THE ÇATALHÖYÜK FINDS / MELLAARTAS, GIMBUTIENĖ, DEIVĖS IR ČATAL HIUJUKAS: PIRMOSIOS PRIELAIDOS IR NAUJAUSIA RADINIŲ IŠ ČATAL HIUJUKO APŽVALGA 125–143

https://doi.org/10.33918/25386514-047006

 
Sharada Srinivasan, GODDESS WORSHIP AND THE DANCING FORM: EXPLORING RITUAL IN INDIAN PREHISTORY AND SOUTH INDIAN ANTIQUITY / DEIVĖS GARBINIMAS IR ŠOKIO JUDESIO FORMA: RITUALAI INDIJOS PRIEŠISTORĖJE IR PIETŲ INDIJOS ANTIKOJE 145–166

https://doi.org/10.33918/25386514-047007

 
Rasa Banytė-Rowell, MARIJA GIMBUTAS’ DISSERTATION AND ITS VALUE: BURIAL CUSTOMS IN THE ROMAN IRON AGE / MARIJOS GIMBUTIENĖS DISERTACIJA IR JOS SVARBA: ROMĖNIŠKOJO LAIKOTARPO LAIDOSENA 167–186

https://doi.org/10.33918/25386514-047008

 
Florin Gogâltan, TRANSYLVANIA AND THE OF INDO-EUROPEAN MIGRATION PROBLEM. THE ROMANIAN PARADIGM / TRANSILVANIJA IR INDOEUROPIEČIŲ MIGRACIJOS PROBLEMA. RUMUNIJOS PARADIGMA 187–207

https://doi.org/10.33918/25386514-047009

 
Gytis Piličiauskas, Edvardas Simčenka, Justina Kozakaitė, Žydrūnė Miliauskienė, Giedrė Piličiauskienė, Harry Kenneth Robson,  DONKALNIO IR SPIGINO KAPINYNŲ AKMENS AMŽIAUS ŽMONIŲ KILMĖ IR MOBILUMAS STRONCIO IZOTOPŲ ANALIZĖS DUOMENIMIS / THE ORIGINS AND MOBILITY PATTERNS OF STONE AGE HUMANS FROM THE DONKALNIS AND SPIGINAS BURIAL GROUNDS ACCORDING TO STRONTIUM ISOTOPE ANALYSIS 209–233

https://doi.org/10.33918/25386514-047010

 
Janusz Czebreszuk, Agnė Čivilytė,  PROFESSOR MARIJA GIMBUTAS’ ADVENTURE WITH PREHISTORIC AMBER AND THE RESULTS FOR US / MARIJOS GIMBUTIENĖS PRIEŠISTORINIO GINTARO TYRINĖJIMAI IR JŲ REIKŠMĖ ŠIANDIEN 235–248

https://doi.org/10.33918/25386514-047011

 

KITAIP APIE ARCHEOLOGIJĄ / ALTERNATIVE PERCEPTIONS OF ARCHAEOLOGY

 

Paulius Gritėnas, FILOSOFIJA KAIP ARCHEOLOGIJA

249–251

https://doi.org/10.33918/25386514-047012

 

RECENZIJOS / REVIEWS

 
Artūras Dubonis, RYTIS JONAITIS, IRMA KAPLŪNAITĖ. SENKAPIS VILNIUJE, BOKŠTO GATVĖJE. XIII–XV A. LAIDOSENOS LIETUVOJE BRUOŽAI 253–257
https://doi.org/10.33918/25386514-047013  
   
   
Lietuvos archeologija, T. 46
Turinys  
Sveikininimas, Dr. Rimutei Rimantienei 4–5
Agnė Čivilytė, PRATARMĖ 11–13
Agnė Čivilytė, FOREWORD 15–18
Agnė Čivilytė, RUDENS POPIETĖ SU RIMUTE RIMANTIENE / AUTUMN AFTERNOON WITH RIMUTĖ RIMANTIENĖ 19–26
Jonas Beran, GREETINGS FROM OLD CENTRAL-EASTERN GERMANY: MEMORIES OF INTERESTING TIMES / LINKĖJIMAI IŠ PIETRYČIŲ VOKIETIJOS: PRISIMINIMAI APIE ĮDOMIUS LAIKUS 27–31
   
STRAIPSNIAI / ARTICLES  
Gabrielė Gudaitienė, EIGULIAI, ONE OF RIMUTĖ RIMANTIENĖ’S FIRST EXCAVATIONS – A REVISED INTERPRETATION / EIGULIAI – VIENA PIRMŲJŲ RIMUTĖS RIMANTIENĖS KASINĖJIMŲ VIETŲ. NAUJA INTERPRETACIJA. 33–63
https://doi.org/10.33918/25386514-046001  
Andreas Kotula, Henny Piezonka, Thomas Terberger, THE MESOLITHIC CEMETERY OF GROß FREDENWALDE (NORTH-EASTERN GERMANY) AND ITS CULTURAL AFFILIATIONS / GROS FREDENVALDE (ŠIAURĖS RYTŲ VOKIETIJA) MEZOLITO LAIKOTARPIO KAPINYNAS IR JO KULTŪRINĖS SĄSAJOS 65–84
https://doi.org/10.33918/25386514-046002  
Vygandas Juodagalvis,  AKMENINIAI GLUDINTI KIRVIAI LIETUVOJE. TIPOLOGIJOS IR TERMINOLOGIJOS PROBLEMOS / GROUND STONE AXES IN LITHUANIA. PROBLEMS OF TYPOLOGY AND TERMINOLOGY 85–109

https://doi.org/10.33918/25386514-046003

 
Eglė Šatavičė, NEOLITHIC SOCIETIES AND THEIR POTTERY IN SOUTH-EASTERN LITHUANIA / NEOLITO BENDRUOMENĖS IR JŲ KERAMIKA PIETRYČIŲ LIETUVOJE 111–145

https://doi.org/10.33918/25386514-046004

 
Grzegorz Osipowicz, Justyna Orłowska, Gytis Piličiauskas, Giedrė Piličiauskienė, Mariusz Bosiak, OSSEOUS POINTS AND HARPOON HEADS FROM ŠVENTOJI SUBNEOLITHIC SITES, COASTAL LITHUANIA. FIRST TRACEOLOGICAL INSIGHT INTO THE WAY THEY WERE PRODUCED AND USED. /  KAULINIAI ANTGALIAI IR ŽEBERKLAI LIETUVOS PAJŪRIO ŠVENTOSIOS SUBNEOLITINĖSE GYVENVIETĖSE: GAMYBA IR NAUDOJIMAS PIRMŲJŲ TRASOLOGINIŲ TYRIMŲ DUOMENIMIS 147–169

https://doi.org/10.33918/25386514-046005

 
Sławomir Kadrow,  MACRO AND MICRO SCALE NEOLITHISATION PROCESSES IN SOUTH-EASTERN POLAND AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL-EASTERN EUROPE / PIETRYČIŲ LENKIJOS NEOLITIZACIJOS PROCESAI MIKRO- IR MAKROLYGMENIMIS VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS KONTEKSTE 171–189

https://doi.org/10.33918/25386514-046006

 
Frédéric Surmely, CHARACTERIZATION OF TERTIARY FLINTS BY GEOCHEMISTRY: APPLICATION TO THE FRENCH TERRITORY / TERCIARO TITNAGO PRANCŪZIJOS TERITORIJOJE CHARAKTERIZAVIMAS NAUDOJANT GEOCHEMINĮ METODĄ 191–206

https://doi.org/10.33918/25386514-046007

 
Rokas Vengalis, Jonas Volungevičius, Gintautas Vėlius, Albinas Kuncevičius, Justina Poškienė, Regina Prapiestienė, ŽMOGUS PRIEŠ GAMTĄ: RELJEFO TRANSFORMAVIMAS ĮRENGIANT XIII–XIV A. KERNAVĖS PILĮ IR JO SUKELTI EROZINIAI PROCESAI / MAN AGAINST NATURE: THE TRANSFORMATION OF THE RELIEF DURING THE CONSTRUCTION OF KERNAVĖ CASTLE IN THE 13TH–14TH CENTURIES AND THE EROSIONAL PROCESSES IT CREATED 207–253

https://doi.org/10.33918/25386514-046008

 
Andra Simniškytė,  KUPIŠKIO (AUKŠTUPĖNŲ) PILIAKALNIS: TEORINĖS PRIELAIDOS IR TYRIMŲ REZULTATAI / HILLFORT OF KUPIŠKIS (AUKŠTUPĖNAI): THEORETICAL ASSUMPTIONS AND INVESTIGATION RESULTS 255–287

https://doi.org/10.33918/25386514-046009

 
KITAIP APIE ARCHEOLOGIJĄ / ALTERNATIVE PERCEPTIONS OF ARCHAEOLOGY  
Šarūnas Radvilavičius, KELIAUTOJO LAIKU UŽRAŠAI / THE NOTEBOOK OF TIME TRAVELLER 289–291

https://doi.org/10.33918/25386514-046010

 
DISKUSIJOS / DISCUSSIONS  
Inga Merkytė, STUDIES OF ANCIENT DNA. THE RACE FOR THE ULTIMATE ANSWER / SENOVĖS DNR TYRIMAI: KARŠTLIGIŠKOS ATSAKYMŲ PAIEŠKOS 293–304

https://doi.org/10.33918/25386514-046011

 
RECENZIJOS / REVIEWS  
Rokas Vengalis, ALGIMANTAS MERKEVIČIUS (SUD.), 2018. ANKSTYVOJO METALŲ LAIKOTARPIO GYVENVIETĖS LIETUVOJE (SETTLEMENTS OF EARLY METAL PERIOD IN LITHUANIA). 305–308

https://doi.org/10.33918/25386514-046012

 
INFORMACIJA APIE PROJEKTUS / INFORMATION ABOUT THE PROJECTS 309–326
   

 

Lietuvos archeologija, T. 45
Čivilytė, A., PRATARMĖ / FOREWORD 7-13
STRAIPSNIAI / ARTICLES

Juodagalvis, V., UŽNEMUNĖS KULTŪROS RAIDOS BRUOŽAI. KERAMINIS ASPEKTAS

15-66
https://doi.org/10.33918/25386514-045001  
Piličiauskas,G., Kisielienė, D., Piličiauskienė, G., Gaižauskas, L., Kalinauskas, A., COMB WARE CULTURE IN LITHUANIA: NEW EVIDENCE FROM ŠVENTOJI 43 67–  103
https://doi.org/10.33918/25386514-045002  
Piličiauskas, G., Vaikutienė, G., Kisielienė, D., Damušytė, A., Piličiauskienė, G., Peseckas, K., Gaižauskas, L., A CLOSER LOOK AT ŠVENTOJI 2/4 – A STRATIFIED STONE AGE FISHING SITE IN COASTAL LITHUANIA, 3200–2600 CAL BC 105–143

https://doi.org/10.33918/25386514-045003

 
Troskosky, C. B., White, J. M., Gaižauskas, L.,  A UNIFIED MODEL FOR THE GOVERNING DYNAMICS OF AGRICULTURAL FRONTIER ZONES 145–167
https://doi.org/10.33918/25386514-045004  
Podėnas, V., Čivilytė, A., BRONZE CASTING AND COMMUNICATION IN THE SOUTHEASTERN BALTIC BRONZE AGE 169–199
https://doi.org/10.33918/25386514-045005  
Malonaitis, A., Čivilytė, A., IŠ KAPLIŲ Į KIRVIUS, IŠ KIRVIŲ Į KAPLIUS – APIE ANTRINĮ GELEŽINIŲ KAPLIŲ IR KIRVIŲ PANAUDOJIMĄ 201–217
https://doi.org/10.33918/25386514-045006  
Kurila, L., LAIDOJIMAS PILKAPIUOSE KRIKŠČIONIŠKOJOJE LIETUVOJE 219–264
https://doi.org/10.33918/25386514-045007  
Biermann, F., Herrmann, C., Koperkiewicz, A., Ubis, E., BURNING ALT-WARTENBURG. ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE FOR THE CONFLICTS BETWEEN THE TEUTONIC ORDER AND THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA FROM A DESERTED MEDIEVAL TOWN NEAR BARCZEWKO (WARMIA, POLAND) 265–293
https://doi.org/10.33918/25386514-045008  
KITAIP APIE ARCHEOLOGIJĄ / ALTERNATIVE PERCEPTIONS OF ARCHAEOLOGY
Vasiliauskas, A., Kodėl aš lankausi archeologijos muziejuose 295–297
https://doi.org/10.33918/ 25386514-045009  
DISKUSIJOS / DISCUSSIONS
Zabiela, G., Metalo detektoriai Lietuvos archeologijoje: po 20 metų 298-304

https://doi.org/10.33918/25386514-045010

 
   RECENZIJOS / REVIEWS
 Milišauskas, Š., Gytis Piličiauskas, 2018. Virvelinės keramikos kultūra Lietuvoje 2800–2400 cal BC. (Corded Ware Culture in Lithuania 2800–2400 cal BC).  305-307

https://doi.org/10.33918/25386514-045011

 
YPATINGOS PROGOS / SPECIAL OCCASIONS
Kozakaitė, J., Kalba Valstybės Nepriklausomybės stipendijos gavimo proga Lietuvos Respublikos Seime, iškilmingame Lietuvos Nepriklausomybės dienos atkūrimo minėjime 2019 m. kovo 11 d. 308-309

https://doi.org/10.33918/25386514-045012

 

 

Lietuvos archeologija, T. 42
Kurila, L., PRATARMĖ 7–8
STRAIPSNIAI / ARTICLES
Zhilin, M., THE NEW EXCAVATION AT VISHTYNETSKAYA 1 ON LAKE VISTYTIS / NAUJI VIŠTYNETSKAJOS 1 GYVENVIETĖS PRIE VIŠTYČIO EŽERO KASINĖJIMAI 9–24
Piličiauskas, G., LIETUVOS PAJŪRIS SUBNEOLITE IR NEOLITE. ŽEMĖS ŪKIO PRADŽIA / THE LITHUANIAN COAST IN THE SUB-NEOLITHIC AND NEOLITHIC.THE BEGINNING OF AGRICULTURE 25–103
Asheichyk, V., Vaitovich, A., A LATE NEOLITHIC BURIAL FROM THE DRAZDY 12 SITE IN THE UPPER NEMAN REGION (WESTERN BELARUS) / VĖLYVOJO NEOLITO KAPAS DRAZDY 12 GYVENVIETĖJE, NEMUNO AUKŠTUPIO (VAKARŲ BALTARUSIJA) REGIONE 105–125
Osipowicz, G., Kuriga, J., Piličiauskas, G., POLISHED FLINT 'SCRAPERS’ FROM NIDA NEOLITHIC SETTLEMENT – WERE THEY TOOLS? CLUES FROM EXPERIMENTAL STUDIES AND A USE-WEAR ANALYSIS / GLUDINTI TITNAGINIAI „GREMŽTUKAI“ IŠ NIDOS NEOLITO GYVENVIETĖS. AR TAI BUVO ĮRANKIAI? EKSPERIMENTINIŲ TYRIMŲ IR DARBO ŽYMIŲ ANALIZĖS REZULTATAI 127–149
Podėnas, V., Čivilytė, A., Bagdzevičienė, J., Luchtanas, A., TECHNOLOGINIAI IR DIAGNOSTINIAI NARKŪNŲ DIDŽIOJO PILIAKALNIO TECHNINĖS KERAMIKOS TYRIMAI / A TECHNOLOGICAL AND DIAGNOSTIC INVESTIGATION OF THE TECHNICAL CERAMICS FOUND IN THE ‘DIDYSIS’ NARKŪNAI HILLFORT 151–189
Podėnas, V., Čivilytė, A., Luchtanas, A., NARKŪNŲ PILIAKALNIŲ IR PAPĖDĖS GYVENVIETĖS KERAMIKA: ELGSENOS ATSPINDŽIAI / POTTERY FROM NARKŪNAI HILLFORTS AND FOOT SETTLEMENT: SOME REFLECTIONS ON BEHAVIOUR 191–241
   
KONFERENCIJOS / CONFERENCES
Podėnas, V., 13-ASIS ŠIAURĖS EUROPOS BRONZOS AMŽIAUS SIMPOZIUMAS GETEBORGE (13TH NORDIC BRONZE AGE SYMPOSIUM) 242–245
Kurila, L., 22-ASIS EUROPOS ARCHEOLOGŲ ASOCIACIJOS SUSITIKIMAS VILNIUJE (22ND ANNUAL MEETING OF THE EAA 31ST AUGUST–4TH SEPTEMBER 2016 VILNIUS) 246–247
 
   
   
   
Lietuvos archeologija, T. 41
Kurila, L., PRATARMĖ 7–8
STRAIPSNIAI / ARTICLES
Žilinskaitė, A., TŠCINECO KULTŪRA LIETUVOJE / THE TRZCINIEC CULTURE IN LITHUANIA 9–44
Kurila, L., ŽMONIŲ KAULŲ IŠ RYTŲ LIETUVOS PILKAPIŲ AMS 14C DATAVIMAS: REZULTATAI, PERSPEKTYVOS / AMS 14C DATING OF HUMAN BONES FROM EAST LITHUANIAN BARROWS: RESULTS AND PERSPECTIVES 45–80
Vengalis, R., LIETUVOS ARCHEOLOGINIO ŽEMĖLAPIO REPREZENTATYVUMAS / THE REPRESENTATIVITY OF THE LITHUANIAN ARCHAEOLOGICAL MAP 81–110
Jatautis, Š., ĮVADAS Į PALEODEMOGRAFIJĄ: SĄVOKOS, TYRIMAI IR PROBLEMATIKA / INTRODUCTION TO PALAEODEMOGRAPHY: CONCEPTS, RESEARCH, AND PROBLEMS 111–130
Piombino-Mascali, D., Urbanavičius, A., Daubaras, M., Kozakaitė, J., Miliauskienė, Ž., Jankauskas, R., THE LITHUANIAN MUMMY PROJECT: A HISTORICAL INTRODUCTION / LIETUVOS MUMIJŲ PROJEKTAS – ISTORINĖ APŽVALGA 131–142
Luik, H., Kadakas, U., Kadakas, V., Maldre, L., BONE AND ANTLER WORKING IN THE TALLINN SUBURB OF KIVISILLA, 14TH–19TH CENTURIES: THE RESULTS OF THE ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS AT TARTU ROAD 1 / KAULO IR RAGO APDIRBIMAS TALINO TIVISILLA PRIEMIESTYJE XIV–XIX A.: TARTU KELIAS 1 ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ REZULTATAI 143–168

Jokubauskas, V., KARININKO PETRO TARASENKOS TARNYBA LIETUVOS KARIUOMENĖJE / THE MILITARY SERVICE OF LITHUANIAN ARMY OFFICER PETRAS TARASENKA

169–184

RECENZIJOS / REVIEWS
Vengalis, R., BLIUJIENĖ, A. ROMĖNIŠKASIS IR TAUTŲ KRAUSTYMOSI LAIKOTARPIAI (=LIETUVOS ARCHEOLOGIJA, III). KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LEIDYKLA, 2013, 750 P. 185–192
KONFERENCIJOS / CONFERENCES
Vaitkevičius, V., PROF. MARIJOS GIMBUTIENĖS SKAITYMŲ ERDVĖ 193–197
Petrauskas, G., Petrauskienė, A., 12-OJI ŠIUOLAIKINĖS IR ISTORINĖS TEORINĖS ARCHEOLOGIJOS KONFERENCIJA „TAMSIEJI NAUJAUSIEJI LAIKAI: TOTALITARIZMO, AUTORITARIZMO IR REPRESIJŲ ARCHEOLOGIJA“ 197–201
Piličiauskienė, G., 20-OJI EUROPOS ARCHEOLOGŲ ASOCIACIJOS KONFERENCIJA STAMBULE (20TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF ARCHAEOLOGISTS) 201–202
DISERTACIJOS / THESES
Banytė-Rowell, R., SIGITOS BAGUŽAITĖS-TALAČKIENĖS DAKTARO DISERTACIJA „MATERIALIOJI GINTARO TRADICIJA VAKARŲ LIETUVOS KAPINYNUOSE SU AKMENŲ VAINIKAIS LYGINAMAJAME BALTŲ KULTŪRŲ KONTEKSTE. SOCIALINIS ASPEKTAS“ 203–204
Kurila, L., RŪTOS KAČKUTĖS DAKTARO DISERTACIJA „ROMĖNIŠKOJO GELEŽIES AMŽIAUS VISUOMENIŲ SOCIALINĖ ANALIZĖ BALTIJOS JŪROS REGIONE“ 204–208
Lietuvos archeologija, T. 40
Kurila, L., PRATARMĖ 7–8
JUBILIEJAI / ANNIVERSARIES
Šimėnas, V., TRIJŲ SAULIŲ ŠEŠĖLYJE. LAIMOS NAKAITĖS-VAITKUNSKIENĖS AŠTUONIASDEŠIMTMEČIUI PAMINĖTI 9–18
Šimėnas, V., LAIMOS NAKAITĖS-VAITKUNSKIENĖS BIBLIOGRAFIJA 19–28
Kurila, L., „LIETUVOS ARCHEOLOGIJA“: 40 TOMŲ – SKAIČIAIS 29–42
STRAIPSNIAI / ARTICLES
Kačkutė, R., ROMĖNIŠKOJO LAIKOTARPIO VAKARŲ LIETUVOS IR NEMUNO ŽEMUPIO GYVENTOJŲ SOCIALINIŲ SANTYKIŲ ANALIZĖ KAPINYNŲ MEDŽIAGOS PAGRINDU / AN ANALYSIS OF THE SOCIAL RELATIONSHIPS OF THE ROMAN IRON AGE INHABITANTS OF WEST LITHUANIA AND THE LOWER REACHES OF THE NEMUNAS BASED ON CEMETERY MATERIAL 43–72
Bagužaitė-Talačkienė, S., GINTARO DIRBINIAI IR KOMPLEKSINIS BENDRUOMENIŲ SOCIALINĖS RAIŠKOS TYRIMO METODAS. MAZKATUŽI KAPINYNAS / AMBER ARTEFACTS AND A COMPLEX METHOD OF INVESTIGATING A COMMUNITY’S SOCIAL EXPRESSION. MAZKATUŽI CEMETERY 73–98
Banytė-Rowell, R., GENDER ROLES IN THE PREHISTORIC COMMUNITIES OF WEST LITHUANIA‘S MICRO-AREAS BETWEEN THE LATE ROMAN IRON AGE AND THE LATE MIGRATION PERIOD: CONTINUITY OR CHANGE? / LYČIŲ VAIDMENYS VAKARŲ LIETUVOS MIKROAREALŲ PRIEŠISTORINĖSE BENDRUOMENĖSE NUO VĖLYVOJO ROMĖNIŠKOJO IKI VĖLYVOJO TAUTŲ KRAUSTYMOSI LAIKOTARPIO: TĘSTINUMAS AR POKYČIAI? 99–138
Vilka, A., NOT JUST UNIMPORTANT LITTLE THINGS: CHILDREN IN LATVIA’S MIDDLE AND LATE IRON AGE / TAI – NE MAŽOS SMULKMENOS: VAIKAI VIDURINIOJO IR VĖLYVOJO GELEŽIES AMŽIAUS LAIDOJIMO KRAŠTOVAIZDYJE LATVIJOJE 139–162
Allmäe, R., THE DEMOGRAPHY OF IRON AGE GRAVES IN ESTONIA / ESTIJOS GELEŽIES AMŽIAUS KAPINYNŲ DEMOGRAFIJA 163–179
Kurila, L., APGYVENDINIMO TANKUMAS GELEŽIES AMŽIAUS LIETUVOJE: ŽEIMENOS BASEINO MIKROREGIONAS / POPULATION DENSITY IN IRON AGE LITHUANIA: THE ŽEIMENA BASIN MICROREGION 181–204
Blaževičius, P., Jatautis, Š., VAIKŲ PĖDSAKAI VIDURAMŽIŲ MIESTE: NAUJOS AVALYNĖS TYRIMŲ GALIMYBĖS IR PERSPEKTYVOS / TRACES OF CHILDREN IN THE MEDIEVAL CITY: NEW POSSIBILITIES IN FOOTWEAR RESEARCH 205–220
Petrauskienė, A., Petrauskas, G., NAUJAUSIŲJŲ LAIKŲ KONFLIKTŲ ARCHEOLOGIJA: LIETUVOS PARTIZANINIO KARO TYRIMŲ ATVEJIS / MODERN CONFLICT ARCHAEOLOGY: A CASE OF THE INVESTIGATION OF THE LITHUANIAN PARTISAN WAR 221–253
RECENZIJOS, DISKUSIJOS / REVIEWS, DISCUSSIONS
Vengalis, R., SIMNIŠKYTĖ, A. GELEŽIES AMŽIUS SĖLOJE. VILNIUS: DIEMEDIS, 2013, 336 P. 254–260
Rackevičius, G., DISKUSIJA SU K. KATALYNU ARBA „ZUIKIS IŠ „PASAULIO ATVIRKŠČIAI“, KURIAM VISKAS ATRODO PRIEŠINGAI“ 261–272
KONFERENCIJOS / CONFERENCES
Kurila, L., 19-ASIS EUROPOS ARCHEOLOGŲ ASOCIACIJOS SUSITIKIMAS PILZENE (19TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF ARCHAEOLOGISTS 2013 PILSEN / CZECH REPUBLIC 273–275
Montvydas, Ž., LIETUVOS STUDENTŲ ARCHEOLOGŲ MOKSLINĖS KONFERENCIJOS 275–280
DISERTACIJOS / THESES
Kuncevičius, A., RYČIO JONAIČIO DAKTARO DISERTACIJA „CIVITAS RUTENICA“ VILNIUJE XIII–XV A.“ 281–287
Lietuvos archeologija, T. 39
Kurila, L., PRATARMĖ 7–8
STRAIPSNIAI / ARTICLES
Viduramžių–naujausiųjų laikų archeologija / Medieval – Post-Medieval archaeology
Kuncevičius, A., Jankauskas, R., Laužikas, R., Augustinavičius, R., Šmigelskas, R., RYTŲ LIETUVOS TERITORINIS MODELIS I–XV A. / TERRITORIAL MODEL OF EASTERN LITHUANIA IN THE 1ST–15TH CENTURIES AD 11–40
Blaževičius, P., Bugys, P., REIKŠMINGAS XIV A. PABAIGOS ĮTVARINIŲ ŠARVŲ DETALĖS RADINYS VILNIAUS ŽEMUTINĖJE PILYJE / A SIGNIFICANT FIND OF LATE 14TH CENTURY SPLINT ARMOUR ELEMENT FROM THE LOWER CASTLE IN VILNIUS 41–52
Blaževičius, P., Žiliukienė, J., VILNIAUS ŽEMUTINĖS PILIES GYVENTOJŲ PARAZITOLOGINĖ APLINKA – TYRIMŲ REZULTATAI IR ARCHEOPARAZITOLOGIJOS PERSPEKTYVOS / THE PARASITOLOGICAL ENVIRONMENT OF THE INHABITANTS OF THE LOWER CASTLE IN VILNIUS – RESEARCH RESULTS AND THE ARCHAEOPARASITOLOGICAL PERSPECTIVE 53–72
Kozakaitė, J., Jankauskas, R., ILGŲJŲ KAULŲ LŪŽIAI IR IŠNIRIMAI XIV–XVII A. ALYTUJE / THE ANALYSIS OF LONG BONE FRACTURES AND DISLOCATIONS IN 14TH–17TH CENTURY ALYTUS, LITHUANIA 73–96
Jatautis, Š., Mitokaitė, I., SENOJO PANEVĖŽIO GYVENTOJAI XVI–XVII A.: BIOARCHEOLOGINĖ ANALIZĖ / INHABITANTS OF OLD PANEVĖŽYS IN THE 16TH–17TH CENTURIES: BIOARCHAEOLOGICAL ANALYSIS 97–120
Nabažaitė, R., IKIREFORMACINIO LAIKOTARPIO RELIGINIAI SIUŽETAI KLAIPĖDOS RELJEFINIUOSE KOKLIUOSE / PRE-REFORMATION RELIGIOUS SUBJECTS IN KLAIPĖDA RELIEF STOVE TILES 121–144
Šimkutė, I., XVI–XIX A. STIKLINIAI BUTELIAI KLAIPĖDOJE: TIPOLOGIJA, CHRONOLOGIJA, REIKŠMĖ / 16TH–19TH CENTURY GLASS BOTTLES IN KLAIPĖDA: TYPOLOGY, CHRONOLOGY, AND SIGNIFICANCE 145–176
Vėlius, G., Žygelis, D., POKARIO LIETUVOS PARTIZANŲ BUNKERIAI MĖNAIČIŲ IR BALANDIŠKIO K. (GRINKIŠKIO SEN., RADVILIŠKIO R.) / LITHUANIAN POST-WAR PARTISAN BUNKERS IN MĖNAIČIAI AND BALANDIŠKIS VILLAGES (GRINKIŠKIS ELDERSHIP, RADVILIŠKIS DISTRICT) 177–234
Archeologinių tyrimų metodika / Archaeological investigation methods
Petrauskas, G., Vaitkevičius, V., ARCHEOLOGINIŲ SLUOKSNIŲ PLOVIMAS LIETUVOJE IR BAJORŲ ARCHEOLOGINĖS EKSPEDICIJOS PATIRTIS / THE WET SIEVING OF ARCHAEOLOGICAL LAYERS IN LITHUANIA AND THE EXPERIENCE OF THE BAJORAI ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION 235–254
Piličiauskas, G., KURŠIŲ NERIJOS ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ STRATEGIJOS / ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATION STRATEGY IN THE CURONIAN SPIT 255–284
Lietuvos archeologijos istorija / History of Lithuanian archaeology
Montvydas, Ž., SENIAI PAMESTA, IŠ NAUJO ATRASTA: ŠLIKTINĖS LOBIAI / LONG LOST AND FOUND AGAIN: THE ŠLIKTINĖ HOARDS 285–308
Krajewska, M., ANTONI ZABORSKI AND HIS COLLECTOR‘S PASSION / ANTANAS ZABORSKIS IR JO AISTRA KOLEKCIONAVIMUI 309–342
RECENZIJOS / REVIEWS
Kuncevičius, A., RACKEVIČIUS, G. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI VILNIUJE. XVI A. KOKLINIŲ KROSNIŲ REKONSTRUKCIJA. XVI A. KOKLIŲ KATALOGAS. VILNIUS: NACIONALINIS MUZIEJUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI, 2012, 479 P. 343–348
Katalynas, K., „IŠVIRKŠČIAS PASAULIS“, ARBA „KUO BAIGIASI BANDYMAI KINKYTI VEŽIMĄ PRIEŠ ARKLĮ“ 349–354
Vėlius, G., URBANAVIČIUS, V. SUGRĄŽINTA PRAEITIS. VILNIUS: NACIONALINIS MUZIEJUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI, 2011, 410 P. 355–360
KONFERENCIJOS / CONFERENCES
Kurila, L., TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „SACRED LANDSCAPES IN THE BALTIC REGION” („SAKRALINIAI KRAŠTOVAIZDŽIAI BALTIJOS REGIONE“) 361–366
Piličiauskas, G., 18-OJI EUROPOS ARCHEOLOGŲ ASOCIACIJOS KONFERENCIJA HELSINKYJE 366–368
Žilinskaitė, A., 2012 M. TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „NAUJAUSI ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI“ 368–371
Remeikaitė, L., TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „JONO PUZINO SKAITYMAI VII“ 372–373
DISERTACIJOS / THESES
Simniškytė, A., ROLANDO TUČO DAKTARO DISERTACIJA „LIETUVOS TERITORIJOS APGYVENDINIMO RAIDA I–XII A.“ 374–378
Čivilytė, A., ELENOS PRANCKĖNAITĖS DAKTARO DISERTACIJA „EŽERŲ GYVENVIETĖS PIETRYČIŲ BALTIJOS REGIONE ANKSTYVUOJU METALŲ LAIKOTARPIU“ 378–382
JUBILIEJAI / ANNIVERSARIES
Stankus, J., ALGIMANTUI MERKEVIČIUI – 80 383
IN MEMORIAM
Zabiela, G., ŽODIS APIE ALGIRDĄ VARNĄ 384–385
Lietuvos archeologija, T. 38
Kurila, L., PRATARMĖ / FOREWORD 7–8
STRAIPSNIAI / ARTICLES
Piličiauskas, G., LIETUVOS NEOLITO IR ANKSTYVOJO METALŲ LAIKOTARPIO CHRONOLOGIJA NAUJŲ RADIOMETRINIŲ DATŲ ŠVIESOJE / THE CHRONOLOGY OF LITHUANIA’S NEOLITHIC AND EARLY METAL AGE IN THE LIGHT TO NEW RADIOMETRIC DATA 11–52
Juodagalvis, V., Balakauskas, L., GAMTOS IR KULTŪROS RAIDOS BRUOŽAI AMALVO IR ŽUVINTO TARPEŽERYJE / FEATURES OF THE NATURAL AND CULTURAL DEVELOPMENT IN THE AREA BETWEEN LAKES AMALVAS AND ŽUVINTAS 53–106
Merkevičius, A., Remeikaitė, L., KURMAIČIŲ MIKROREGIONAS ANKSTYVAJAME IR SENAJAME GELEŽIES AMŽIUJE / KURMAIČIAI MICROREGION IN THE EARLY AND ROMAN IRON AGE 107–120
Balakauskas, L., Kurila, L., APLINKA IR ŽMOGUS HOLOCENE BALIULIŲ–PERŪNO MIKROREGIONE (ŠVENČIONIŲ R.): TARPDISCIPLININIS TYRIMAS / THE ENVIRONMENT AND MAN IN THE BALIULIAI–PERŪNAS MICROREGION (ŠVENČIONYS DISTRICT) IN THE HOLOCENE: AN INTERDISCIPLINARY STUDY 121–140
Simniškytė, A., Selskienė, A., KRAŠTOVAIZDŽIO TYRIMAI JAKŠIŠKIO MIKROREGIONE. SENOVĖS GYVENVIEČIŲ PAIEŠKOS IR FOSFORO KOKYBINIO TESTO PANAUDOJIMAS / LANDSCAPE INVESTIGATION IN THE JAKŠIŠKIS MICROREGION. THE SEARCH FOR ANCIENT SETTLEMENTS AND THE USE OF THE SPOT TEST 141–174
Vengalis, R., GELEŽIES AMŽIAUS GYVENVIETĖ KERNAVĖJE: ILGALAIKIO APGYVENDINIMO ATSPINDŽIAI ARCHEOLOGINĖJE MEDŽIAGOJE / THE IRON AGE SETTLEMENT AT KERNAVĖ: REFLECTIONS OF LONG-TERM HABITATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MATERIAL 175–220
Vėlius, G., NERIES PAKRANTĖS TARP KARMAZINŲ IR KERNAVĖS (GELEŽIES AMŽIAUS GYVENVIETĖS)  / THE BANKS OF THE NERIS BETWEEN KARMAZINAI AND KERNAVĖ (IRON AGE SETTLEMENTS) 221–252
Karro, K., LAKESIDE AND MARITIME LANDSCAPES: CASES OF KODAVERE SETTLEMENT DISTRICT (EASTERN ESTONIA) AND PÖIDE SETTLEMENT DISTRICT (SAAREMAA) / EŽERŲ IR JŪRINIS KRAŠTOVAIZDIS: KODAVERE (RYTŲ ESTIJA) IR PÖIDE (SAREMOS SALA) GYVENVIEČIŲ PAVYZDŽIAI 253–270
Banytė-Rowell, R., DOVILŲ PIETINIŲ APYLINKIŲ MIKROREGIONAS IR ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ PERSPEKTYVOS / THE MICROREGION TO THE SOUTH OF DOVILAI AND THE PERSPECTIVE OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH 271–294
Haak, A., Rannamäe, E., Luik, H., Maldre, L., WORKED AND UNWORKED BONE FROM THE VILJANDI CASTLE OF THE LIVONIAN ORDER (13TH–16TH CENTURIES) / KAULO DIRBINIAI IR NEAPDIRBTO KAULO RADINIAI IŠ LIVONIJOS ORDINO VILJANDI PILIES (XIII–XVI A.) 295–338
Tučas, R., Tamulynas, L., SKAITMENINIS LIETUVOS ARCHEOLOGINIŲ VIETŲ IR RADIMVIEČIŲ ŽEMĖLAPIS / DIGITAL MAP OF LITHUANIAN ARCHAEOLOGICAL SITES AND FIND-SITES 339–356
RECENZIJOS / REVIEWS
Rackevičius, G., BLAŽEVIČIUS, P. SENIAUSIEJI LIETUVOS ŽAISLAI. VILNIUS: NACIONALINIS MUZIEJUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI, 2011, 240 P. 357–360
KONFERENCIJOS, SEMINARAI / CONFERENCES, SEMINARS
Piličiauskas, G., MOKSLINĖ KONFERENCIJA „ANTROPOGENINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA INVAZINIŲ RŪŠIŲ PLĖTRAI HOLOCENE PALEOEKOSISTEMOS RAIDOS KONTEKSTE (PALEOANTROPOINVAZIJOS)“ 361–364
Pranckėnaitė, E., Masiulienė, I., TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „NAUJAUSI ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI“ (2011 M.) 364–366
Banytė-Rowell, R., TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „PEOPLE AT THE CROSSROADS OF SPACE AND TIME (FOOTMARKS OF SOCIETIES IN ANCIENT EUROPE)“ 367–372
Malonaitis, A., MOKSLINĖ KONFERENCIJA „IŠ BALTŲ ETNINĖS ISTORIJOS“ 372–376
DISERTACIJOS / THESES
Bertašius, M., MINDAUGO BRAZAUSKO DAKTARO DISERTACIJA „KULTŪRINIAI SLUOKSNIAI KAIP ŠALTINIS KLAIPĖDOS XVI–XVIII A. INFRASTRUKTŪROS IR URBANISTIKOS RAIDOS TYRIMUI“ 377–380
Lietuvos archeologija, T. 37
Kurila, L., PRATARMĖ / FOREWORD 7–8
STRAIPSNIAI / ARTICLES
Piličiauskas, G., Jurkėnas, D., Laurat, T., NEANDARTALIEČIAI LIETUVOJE? PRIELAIDOS, TYRIMAI IR PERSPEKTYVOS / NEANDERTHALS IN LITHUANIA? PREMISES, RESEARCH, AND PERSPECTIVES 9–24
Banytė-Rowell, R., ŽVILIŲ IR ŠARKŲ KAPINYNŲ ROMĖNIŠKOJO LAIKOTARPIO KAPŲ CHRONOLOGINĖS FAZĖS / THE CHRONOLOGICAL PHASES OF THE ROMAN-PERIOD CEMETERIES AT ŽVILIAI AND ŠARKAI 25–86
Kurila, L., Kurilienė, A., TYRINĖJIMAI DOVAINONYSE / THE EXCAVATIONS IN DOVAINONYS 87–152
Кулаков, В.И., ОСТАТКИ СЁДЕЛ X В. НА МОГИЛЬНИКЕ KLEINE KAUP / X A. BALNŲ LIEKANOS KLEINE KAUP KAPINYNE 153–166
Широухов, Р.А., КОНТАКТЫ ПРУССОВ И КУРШЕЙ X–XIII ВВ. ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКАМ / PRŪSŲ IR KURŠIŲ RYŠIAI X–XIII A. ARCHEOLOGIJOS DUOMENIMIS 167–206
Bugys, P., ŽVYNINIŲ ŠARVŲ PLOKŠTELĖS VILNIAUS PILIŲ TERITORIJOJE / SCALE ARMOUR PLATES ON THE GROUNDS OF THE CASTLES IN VILNIUS 207–216
Piličiauskas, G., Piličiauskienė, G., ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI UKMERGĖJE, UTENOS GATVĖJE / THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION ON UTENOS STREET IN UKMERGĖ 217–250
DISKUSIJOS, RECENZIJOS / DEBATES, REVIEWS
Piličiauskas, G., PASVARSTYMAI UŽNEMUNĖS AKMENS IR BRONZOS AMŽIŲ TYRIMŲ TEMA BEI V. JUODAGALVIO MONOGRAFIJOS „UŽNEMUNĖS PRIEŠISTORĖ“ KRITIKA 251–257
ARCHYVAI / ARCHIVES
Urbonavičiūtė, D., ATRADIMAI LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO RANKRAŠTYNE 258–264
KONFERENCIJOS, SEMINARAI / CONFERENCES, SEMINARS
Vaicekauskas, I., Lisauskaitė, R., VI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „JONO PUZINO SKAITYMAI. ARCHEOLOGIJA BALTIJOS JŪROS REGIONE. PASIEKIMAI IR PERSPEKTYVOS“ 265–268
Urbonavičiūtė, D., MOKSLINĖ KONFERENCIJA „KULTŪRINIO KRAŠTOVAIZDŽIO RAIDA ARCHEOLOGIJOS IR GAMTOS MOKSLŲ DUOMENIMIS „ARCHEOKRAŠTOVAIZDIS“ (2008–2010)“ 269–272
Žilinskaitė, A., TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „NAUJAUSI ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI“ (2010 M.) 273–275
DISERTACIJOS / THESES
Zabiela, G., POVILO BLAŽEVIČIAUS DAKTARO DISERTACIJA APIE ŽAISLUS IR ŽAIDIMUS LIETUVOJE XIII–XVII A. 276–279
Lietuvos archeologija, T. 36
Simniškytė, A., PRATARMĖ / FOREWORD 7–8
METODAI ARCHEOLOGIJOJE / METHODS IN ARCHAEOLOGY
Vaitkevičius, V., Žikulinas, J., ATRANDANT ŽEMĖLAPIUS, ARBA KARTOGRAFIJA – ARCHEOLOGIJAI / DISCOVERING MAPS. CARTOGRAPHY FOR ARCHAEOLOGY 9–28
Tučas, R., GIS PANAUDOJIMO ARCHEOLOGINIŲ DUOMENŲ ERDVINĖJE ANALIZĖJE GALIMYBĖS / THE POSSIBILITIES OF USING GIS IN THE SPATIAL ANALYSIS OF ARCHAEOLOGICAL DATA 29–46
Ibsen, T., Frenzel, J., IN SEARCH OF THE EARLY MEDIEVAL SETTLEMENT OF WISKIAUTEN/MOHOVOE IN THE KALININGRAD REGION  / ANKSTYVŲJŲ VIDURAMŽIŲ GYVENVIETĖS PAIEŠKOS VISKIAUTUOSE/MOHOVOJE, KALININGRADO SRITYJE 47–58
Vaneeckhout, S., SHOVEL-TEST SAMPLING AS A METHOD TO INVESTIGATE PREHISTORIC LAND-USE / ŠURFAVIMAS KAIP METODAS TYRINĖJANT PRIEŠISTORINĘ ŽEMĖNAUDĄ 59–72
Vengalis, R., RADINIŲ ERDVINIO IŠSIDĖSTYMO ANALIZĖ IR JOS PRITAIKYMO GALIMYBĖS LIETUVOS GELEŽIES AMŽIAUS GYVENVIEČIŲ TYRIMUOSE / THE SPATIAL ANALYSIS OF FINDS AND THE POSSIBILITIES OF ITS USE IN THE STUDY OF LITHUANIAN IRON AGE SETTLEMENTS 73–86
Marcinkevičiūtė, E., DAUGIASLUOKSNIŲ ARCHEOLOGINIŲ OBJEKTŲ ERDVINĖ ANALIZĖ / THE SPATIAL ANALYSIS OF MULTILAYER ARCHAEOLOGICAL SITES 87–102
Laužikas, R., ARCHEOLOGIJA IR STATISTINĖ ANALIZĖ: DUOMENŲ PARENGIMAS STATISTINIAM TYRIMUI KOMPIUTERIU IR PAGRINDINIŲ ANALITINIŲ METODŲ TAIKYMO PAVYZDŽIAI / ARCHAEOLOGY AND STATISTICAL ANALYSIS: DATA PREPARATION FOR COMPUTERISED STATISTICAL RESEARCH AND EXAMPLES OF THE APPLICATION OF THE MAIN ANALYTICAL METHODS 103–120
Čivilytė, A., Mödlinger, M., BRONZOS AMŽIAUS METALURGIJA: ATKRAŠTINIŲ KIRVIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJOS IR FUNKCIJOS KLAUSIMU / BRONZE AGE METALLURGY: THE QUESTION OF THE PRODUCTION TECHNOLOGY AND FUNCTION OF LOW FLANGED AXES 121–152
Bertašius, M., Navasaitis, J., Selskienė, A., Žaldarys, G., MARVELĖS KAPINYNO GELEŽIES DIRBINIŲ METALOGRAFINIAI, MECHANINIŲ SAVYBIŲ IR ELEMENTINĖS SUDĖTIES TYRIMAI / A METALLOGRAPHIC, MECHANICAL PROPERTIES, AND ELEMENTAL ANALYSIS OF IRON ARTEFACTS FROM MARVELĖ CEMETERY 153–182
Прасолов, Я., РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОЖЕЙ-КИНЖАЛОВ С ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ / PEILIŲ-DURKLŲ IŠ RYTŲ PRŪSIJOS TERITORIJOS GAMYBOS TECHNOLOGIJOS TYRIMŲ REZULTATAI 183–196
Kurila, L., OSTEOLOGINIS KREMUOTO INDIVIDO LYTIES NUSTATYMAS: PATIKIMUMO ĮVERTINIMAS, PAREMTAS RYTŲ LIETUVOS PILKAPIŲ DEGINTINIŲ KAPŲ DUOMENIMIS / THE OSTEOLOGICAL SEX DETERMINATION OF A CREMATED INDIVIDUAL: A RELIABILITY ASSESSMENT BASED ON DATA FROM EAST LITHUANIAN BARROW CREMATIONS 197–210
Pečeliūnaitė-Bazienė, E., ARCHEOLOGINĖS TEKSTILĖS TYRIMAS TAIKANT TARPDISCIPLININIUS TYRIMO METODUS / ARCHAEOLOGICAL TEXTILE RESEARCH USING INTERDISCIPLINARY METHODS 211–220
TYRINĖJIMAI / RESEARCH
Kurila, L., Baubonis, Z., Kliaugaitė, V., AŽUŠILĖS PILKAPYNAS 221–270
RECENZIJOS, ANOTACIJOS / REVIEWS, ANNOTATIONS
Banytė-Rowell, R., M. MICHELBERTAS. KURŠIŲ PILKAPYNAS. VILNIUS: VILNIAUS UNIVERSITETO LEIDYKLA, 2009, 96 P. 271–274
KONFERENCIJOS, SEMINARAI / CONFERENCES, SEMINARS
Shirouhov, R., TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „GAMTOS ŠVENTVIETĖS ARBA ŠVENTVIETĖS GAMTOJE: PAIEŠKOS, ATRADIMAI IR KLASIFIKACIJA“ 275–279
Bertašius, M., EUROPOS ARCHEOLOGŲ ASOCIACIJOS 15-OJI METINĖ KONFERENCIJA 279–281
Kurilienė, A., TARPTAUTINIS SEMINARAS „PRIE BALTŲ KULTŪROS IŠTAKŲ“ 281–283
Petrauskas, G., TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „POVANDENINĖ ARCHEOLOGIJA BALTIJOS REGIONE: IŠŠŪKIAI IR PERSPEKTYVOS“ 284–285
Kurila, L., KETVIRTASIS BALTŲ IR SUOMIŲ ARCHEOLOGŲ TEORINĖS ARCHEOLOGIJOS SEMINARAS „ARCHEOLOGIJA IR TAPATUMAS“: BASE 4 285–287
Masiulienė, I., II MOKSLINĖ KONFERENCIJA „VIDURAMŽIŲ IR NAUJŲJŲ LAIKŲ MIESTIETIŠKOS KULTŪROS TYRINĖJIMŲ ASPEKTAI (ARCHEOLOGIJOS DUOMENIMIS)“ 288–289
Urbonavičiūtė, D., TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „NAUJAUSI ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI“ 289–290
DISERTACIJOS / THESES
Piličiauskas, G., ROKAS VENGALIS. DAKTARO DISERTACIJA „RYTŲ LIETUVOS GYVENVIETĖS I–XII A.“ 291–295
Zabiela, G., KLAIDO PERMINO DAKTARO DISERTACIJA APIE XVI–XX A. LIETUVOS IR LATVIJOS LUOTUS 296–298
Simniškytė, A., LAURYNO KURILOS DAKTARO DISERTACIJA „SOCIALINĖ ORGANIZACIJA RYTŲ LIETUVOJE III–XII A. (LAIDOJIMO PAMINKLŲ DUOMENIMIS)“ 298–301
Lietuvos archeologija, T. 35
Simniškytė, A., PRATARMĖ / FOREWORD 7–8
IŠ ARCHEOLOGIJOS IR ARCHEOLOGINIŲ LEIDINIŲ ISTORIJOS / FROM THE HISTORY OF ARCHAEOLOGY AND ARCHAEOLOGICAL PUBLICATIONS
Zabiela, G., „LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS“ GIMIMAS / THE BIRTH OF LIETUVOS ARCHEOLOGIJA 9–36
Banytė-Rowell, R., RUSNĖS PIRKLIŲ ANCKERIŲ KULTŪRINĖ VEIKLA XIX A. PABAIGOJE: ARCHEOLOGINIŲ SENIENŲ RINKIMAS / THE CULTURAL ACTIVITY OF THE ANCKER TIMBER-MERCHANTS FROM RUSNĖ (RUSS) IN THE LATE 19TH CENTURY: THE ARCHAEOLOGICAL ARTEFACT COLLECTION 37–52
Vaitkevičius, V., IŠ „LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS MEDŽIAGOS“ ISTORIJOS / FROM THE HISTORY OF LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS MEDŽIAGA 53–70
Veprauskienė, S., LIETUVIŲ TYRINĖTOJŲ DARBAI EGIPTO ARCHEOLOGIJOJE / THE WORK OF LITHUANIAN RESEARCHERS IN EGYPTIAN ARCHAEOLOGY 71–82
Szczepański, S., ARCHAEOLOGY IN THE SERVICE OF THE NAZIS: HIMMLER‘S PROPAGANDA AND THE EXCAVATIONS AT THE HILLFORT SITE IN STARY DZIERZGOŃ (ALT CHRISTBURG) / ARCHEOLOGIJA NACIŲ TARNYBOJE: HIMMLERIO PROPAGANDA IR PILIAKALNIO SENAJAME DZIERGONYJE (ALT CHRISTBURGAS) TYRINĖJIMAI 83–94
Paberžytė, I., Costopoulos, A., THE EVOLUTION OF CURRENT TRENDS IN LITHUANIAN ARCHAEOLOGY: SOVIET PAST AND POST-SOVIET PRESENT / ŠIANDIENOS TENDENCIJŲ LIETUVOS ARCHEOLOGIJOJE EVOLIUCIJA: SOVIETINĖ PRAEITIS IR POSOVIETINĖ DABARTIS 95–116
APŽVALGOS / OVERVIEWS
Bitner-Wróblewska, A., SOME REMARKS ON THE BALTS IN POLISH ARCHAEOLOGICAL PERIODICALS / BALTŲ ARCHEOLOGIJOS TEMA LENKIJOS PERIODIKOJE 117–126
Плавинский, Н., БЕЛОРУССКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИКА XX–НАЧАЛА XXI ВЕКОВ / BALTARUSIJOS ARCHEOLOGIJOS PERIODIKA XX–XXI A. PRADŽIOJE 127–136
Tamla, Ü., PUBLICATIONS ON ARCHAEOLOGY IN ESTONIA DURING 1990–2008 / TĘSTINIAI ARCHEOLOGIJOS LEIDINIAI ESTIJOJE 1990–2008 METAIS 137–142
Vasks, A., LATVIAN ARCHAEOLOGY IN PERIODICAL PUBLICATIONS IN LATVIA (1918–2008) / ARCHEOLOGIJA PERIODINIUOSE LEIDINIUOSE LATVIJOJE (1918–2008) 143–152
TYRINĖJIMAI / RESEARCH
Kurila, L., SOCIALINIS STATUSAS IR LYTIS: GELEŽIES AMŽIAUS RYTŲ LIETUVOS SOCIALINĖS ORGANIZACIJOS ANALYZE / SOCIAL STATUS AND GENDER: AN ANALYSIS OF THE SOCIAL ORGANISATION OF IRON AGE EAST LITHUANIA 153–192
Vaitkevičius, V., PIETINĖS SĖLOS RIBOS BEIEŠKANT: SĖLĖS KAIMAS / IN SEARCH OF THE SOUTHERN SĖLA BORDER: SĖLĖ VILLAGE 193–198
Svetikas, E., IETIGALIŲ TIPOLOGIJA IR CHRONOLOGIJA IŠ LDK VILNIAUS IR MEDININKŲ VYSKUPIJOS XIV A. PABAIGOS–XV A. KAPŲ / SPEARHEAD TYPOLOGY AND CHRONOLOGY FROM LATE 14TH–15TH CENTURY BURIALS IN THE GDL DIOCESES OF VILNIUS AND MEDININKAI 199–240
Masiulienė, I., KLAIPĖDOS SENAMIESČIO ŠIAURĖS VAKARINĖS DALIES RAIDA XVI–XVII AMŽIAIS / THE DEVELOPMENT OF THE NORTHWEST PART OF KLAIPĖDA OLD TOWN DURING THE 16TH–17TH CENTURIES 241–258
RECENZIJOS, ANOTACIJOS, DISKUSIJOS / REVIEWS, ANNOTATIONS, DEBATES
Dubonis, A., G. VĖLIUS. KERNAVĖS MIESTO BENDRUOMENĖ XIII–XIV A. VILNIUS: VILNIAUS UNIVERSITETO LEIDYKLA, 2005, 112 P.: IL. ISBN 9986-19-816-X 259–264
Vėlius, G., KERNAVĖ – „INOVACINIO KIEMO GALIMYBĖS“? 265–272
Banytė-Rowell, R., GERMANIA-SARMATIA. ДРЕВНОСТИЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ЭПОХИ РИМСКОГО ВЛИЯНИЯ И ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ. КАЛИНИНГРАД: ЯНТАРНЫЙ СКАЗ, 2008. – 237 С., ИЛЛ. – 500 ЭКЗ. LEIDĖJAS – KALININGRADO SRITIES ISTORIJOS IR MENO MUZIEJUS, ATSAKINGI UŽ LEIDYBĄ O. A. RADIUŠ, K. H. SKVORCOV 273
Banytė-Rowell, R., ARCHEOLOGICZNE KSIĘGI INWENTARZOWE DAWNEGO PRUSSIA-MUSEUM. DIE ARCHÄOLOGISCHEN INVENTARBÜCHER AUS DEM EHEMALIGEN PRUSSIA-MUSEUM. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕНТАРНЫЕ КНИГИ БЫВШЕГО МУЗЕЯ «ПРУССИЯ». AESTIORUM HEREDITAS I (RED. A. BITNER-WRÓBLEWSKA). OLSZTYN, 2008, 448 P. 274–275
Vasiliauskas, E., VAŠKEVIČIŪTĖ I., CHOLODINSKIENĖ A. PAVIRVYTĖS KAPINYNAS (X–XIII AMŽIAI). VILNIUS: DIEMEDIS, 2008, 200 P. LEIDĖJAI – LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS, MAŽEIKIŲ MUZIEJUS 276–278
KONFERENCIJOS, SEMINARAI / CONFERENCES, SEMINARS
Girlevičius, L., VII HANZOS ERDVĖS MIESTŲ ARCHEOLOGIJOS KOLOKVIUMAS LIUBEKE 279–280
DISERTACIJOS / THESES
Zabiela, G., DAKTARO DISERTACIJA APIE XIV–XVIII A. VILNIAUS GYNYBINIUS ĮRENGINIUS 281–282
IN MEMORIAM
Urbanavičius, V., HUMANITARINĖS KRYPTIES BIOLOGAS GINTAUTAS ČESNYS (1940 04 23 – 2009 09 28) 283–285
BIBLIOGRAFIJA / BIBLIOGRAPHY
Urbonavičiūtė, D., „LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS“ 1979–2009 M. (1–34 TOMŲ) BIBLIOGRAFIJA 286–297
Lietuvos archeologija, T. 34
Simniškytė, A., REDAKTORIAUS ŽODIS / EDITORIAL 7–8
STRAIPSNIAI / ARTICLES
Banytė-Rowell, R., VĖLYVOJO ROMĖNIŠKOJO LAIKOTARPIO ROZETINIAI SMEIGTUKAI IR SEGĖS SU TUTULIU / ROSETTE TUTULUS PINSAND BROOCHES DATING TO LATE ROMAN IRON AGE 9–42
Kurila, L., SENIEJI RYTŲ LIETUVOS PILKAPIŲ PLĖŠIKAI / THE ANCIENT ROBBERS OF EAST LITHUANIAN BARROWS 43–58
Blaževičius, P., SENIAUSIEJI LIETUVOS ŠACHMATAI / THE OLDEST EXAMPLES OF CHESS IN LITHUANIA 59–104
Girlevičius, L., XIV A.–XV A. PRADŽIOS VILNIAUS MIESTO GYNYBINIAI ĮRENGINIAI / THE FORTIFICATIONS OF VILNIUS IN THE 14TH - EARLY 15TH CENTURIES 105–150
Kaminskaitė, I., XIII–XV A. MEDINĖS LAZDOS SU BUOŽELĖMIS: FAKTAI IR HIPOTEZĖS / 13TH-14TH CENTURY KNOBBED WOODEN STICKS: FACTS AND HYPOTHESES 151–170
Svetikas, E., XIV A. PABAIGOS–XV A. AMULETAI IŠ APKAUSTYTO LOKIO NAGO LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE IR KAIMYNINIUOSE KRAŠTUOSE / LATE 14TH-15TH CENTURY BEAR CLAW AMULETS WITH METAL CAPS IN THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA AND THE NEIGHBOURING LANDS 171–210
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
Плавинский, Н., КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК ПОГОЩА: РЕЗУЛЬТАТЫ РАСКОПОК 2005–2006 ГОДОВ / POGOSČIOS PILKAPYNAS: 2005-2006 M. TYRIMŲ REZULTATAI 211–252
TERMINIJA / TERMINOLOGY
Salatkienė, B., LIETUVOS GELEŽIES METALURGIJOS TERMINŲ PROBLEMA / THE PROBLEM OF LITHUANIAN IRON METALLURGICAL TERMINOLOGY 253–270
RECENZIJOS, ANOTACIJOS / REVIEWS, ANNOTATIONS
Banytė-Rowell, R., KULTURA BOGACZEWSKA W 20 LAT PÓŹNIEJ. MATERIAŁY Z KONFERENCJI, WARSZAWA, 26–27 MARCA 2003 (POD REDAKCJĄ ANNY BITNER-WRÓBLEWSKIEJ). WARSZAWA, 2007. – 520 P. (=SEMINARIUM BAŁTYJSKIE. TOM I, REDAKCJE SERII: A. BITNER-WRÓBLEWSKA, W. BRZEZIŃSKI, PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W WARSZAWIE). KNYGOS LEIDĖJAI: PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W WARSZAWIE, STOWARZYSZENIE NAUKOWE ARCHEOLOGÓW POLSKICH, ODDZIAŁ W WARSZAWIE 271–272
KONFERENCIJOS, SEMINARAI / CONFERENCES, SEMINARS
Jonaitis, R., Kaplūnaitė, I., 54 SEMINARAS „PSKOVO IR PSKOVO ŽEMIŲ ARCHEOLOGIJA IR ISTORIJA“ 273–276
Vaitkevičius, V., TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „BALTIJOS REGIONO ŠVENTVIETĖS ARCHEOLOGIJOS IR FOLKLORO DUOMENIMIS“ 277–278
Kurila, L., TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „ŽIRGAS IR ŽMOGUS EUROPOS SENOVĖJE (PASAULĖŽIŪRA, LAIDOJIMO PAPROČIAI, KARYBA IR KASDIENIS GYVENIMAS)“ 279–280
Marcinkevičiūtė, E., Žilinskaitė, A., TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ METODAI“ 281–282
Tamulynas, L., V TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „JONO PUZINO SKAITYMAI“ 283–286
Simniškytė, A., 2008 M. ARCHEOLOGINĮ SEZONĄ BEBAIGIANT 287–288
DISERTACIJOS / THESES
Vaškevičiūtė, I., ŽIEMGALOS TYRĖJŲ GRETOS TVIRTĖJA 289–293
Lietuvos archeologija, T. 33
Simniškytė, A., PRATARMĖ / FOREWORD 7–8
STRAIPSNIAI / ARTICLES
Kurila, L., Kliaugaitė, V., PERŠAUKŠČIO–KASČIUKŲ PILKAPYNAS / PERŠAUKŠTIS–KASČIUKAI BARROW CEMETARY 9–40
Vengalis, R,. RYTŲ LIETUVOS KERAMIKA VIII–XII A. / THE EASTERN LITHUANIAN POTTERY IN THE 8TH–12TH CENTURIES 41–70
Blaževičius, P., VAIKŲ ŽAISLAI IR ŽAIDIMAI XIII–XVII A. LIETUVOJE (REMIANTIS ARCHEOLOGIJOS DUOMENIMIS) / CHILDREN'S TOYS AND GAMES IN LITHUANIA OF THE 13TH-17TH CENTURIES (BASED ON ARCHAEOLOGICAL DATA) 71–122
Piličiauskienė, G., GALVIJŲ BANDOS STRUKTŪROS POKYČIAI XIV–XVII A. (VILNIAUS ŽEMUTINĖS PILIES TERITORIJOS PV DALIES DUOMENIMIS) / CHANGES OF CATTLE HERD STRUCTURE DURING THE 14TH–17TH CENTURIES (BY DATA FROM THE SOUTHWESTERN PART OF VILNIUS LOWER CASTLE TERRITORY) 123–136
Rackevičius, G., ŠAULIAI IŠ GENUJOS PRIE VILNIAUS PILIES 1394 M. / GENOESE CROSSBOWMEN AT THE VILNIUS CASTLE IN 1394 137–152
Vasiliauskas, E., ŽAGARĖS II (ŽVELGAIČIO) PILIAKALNIO IR KAPINYNO RADINIAI (KAI KURIAIS ŽAGARĖS XII–XIII A. ISTORIJOS KLAUSIMAIS) / THE FINDS OF ŽAGARĖ II (ŽVELGAITIS) HILLFORT AND CEMETARY. SOME ISSUES OF ŽAGARĖ'S HISTORY IN THE 12TH–13TH CENTURIES 153–186
TERMINIJA / TERMINOLOGY
Vaškevičiūtė, I., Bakanauskas, J.A., GALVOS DANGOS IR JOS PUOŠYBOS TERMINIJA / HEADDRESSES AND HEADWEAR DECORATION TERMINOLOGY  187-202
RECENZIJOS / REVIEWS
Banytė-Rowell, R., BITNER-WRÓBLEWSKA, ANNA. NETTA. A BALT CEMETERY IN NORTHEASTERN POLAND. MONUMENTA ARCHAEOLOGICA BARBARICA, TOMUS XII. WARSZAWA, 2007, 325 P. (TARP JŲ – CXLIII LENTELĖS). LEIDĖJAI: PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W WARSZAWIE. FUNDACJA MONUMENTA ARCHAEOLOGICA BARBARICA 203–208
IN MEMORIAM
Banytė-Rowell, R., Bitner-Wróblewska, A., MARIAN KACZYŃSKI (1932 12 04 – 2007 10 17) 209–211
Lietuvos archeologija, T. 32
Simniškytė, A., ĮVADAS / FOREWORD 7–8
STRAIPSNIAI / ARTICLES
Banytė-Rowell, R., DAR KARTĄ APIE ŠERNŲ KAPINYNĄ A. BEZZENBERGERIO PUBLIKACIJOS IR UŽRAŠŲ DUOMENIMIS / ONCE AGAIN ABOUT ŠERNAI CEMETARY ON THE BASIS OF A. BEZZENBERGER'S PUBLIACATION AND FIELD RECORDS 9–30
Laužikas, R., ARCHEOLOGIJA KAIP KOMUNIKACIJA / ARCHAEOLOGY LIKE COMMUNICATION 31–50
Selskienė, A., PAPLIENIJOS PILIAKALNIO PAPĖDĖS GYVENVIETĖS GELEŽIES METALURGINIO ŠLAKO TYRIMAI / INVESTIGATION OF THE IRON METALLURGICAL SLAG FROM THE PAPLIENIJA HILL–FORT FOOT SETTLEMENT 51–70
Svetikas, E., XIV A. ANTROSIOS – XV A. PIRMOSIOS PUSĖS ŽIEDINĖS SEGĖS RELJEFINIU PAVIRŠIUMI LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE IR LIVONIJOJE / ANNULAR BROOCHES OF EMBOSSED SURFACE FROM THE 2ND HALF OF THE 14TH C.–1ST HALF OF THE 15TH C. IN THEGRAND DUCHY OF LITHUANIA AND LIVONIA 71–104
Vengalis, R., GRUBLĖTOJI KERAMIKA RYTŲ LIETUVOJE / RUSTICATED POTTERY IN THE EASTERN LITHUANIA 105–132
Кулаков, В., ГЕНЕЗИС ТРИЛИСТНЫХ ФИБУЛ И УМБОНОВИДНЫХ ПОДВЕСОК / TRILAPIŲ SEGIŲ IR SKYDO FORMOS KABUČIŲ GENEZĖ / GENESIS OH THE TREFOIL FIBULAS AND SHIELD–SHAPED PENDANTS 133–144
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
Kurila, L., Baubonis, Z., Kliaugaitė, V., VIGODKOS (DŪKŠTO, SAKSONIŠKIŲ) II PILKAPYNAS  145-170
RECENZIJOS, DISKUSIJOS / REVIEWS, DISCUSSIONS
Šimėnas, V., AUDRONĖ BLIUJIENĖ. LIETUVOS PRIEŠISTORĖS GINTARAS. VILNIUS: VERSUS AUREUS, 2007, 560 P. 171–174
KRONIKA, JUBILIEJAI / CHRONICLE, ANNIVERSARIES
Šimėnas, V., JONUI STANKUI – 70 175–177
Šimėnas, V., JONO STANKAUS BIBLIOGRAFIJA 177–182
IN MEMORIAM
Šimėnas, V., REGINA VOLKAITĖ-KULIKAUSKIENĖ (1916 09 10 – 2007 03 28) 183–187
Lietuvos archeologija, T. 31
Ostrauskas, T., ĮVADAS / FOREWORD 7–8
STRAIPSNIAI / ARTICLES
Сорокин, А.Н., ЭТЮД «ВОСТОЧНОЙ» ОРИЕНТАЦИИ / ETIUDAS APIE „RYTŲ“ ORIENTACIJĄ 9–22
Lakiza, V. L., CULTURAL IDENTIFICATION OF „THE CORDED MATERIALS“ FROM BELORUSSIAN NEMAN RIVER BASIN / VIRVELINĖS KERAMIKOS KULTŪROS PALIKIMO IDENTIFIKAVIMAS BALTARUSIJOS PANEMUNIUOSE 23–38
Grasis, N., THE SKAISTKALNES SELGAS DOUBLE BURIAL AND THE CORDED WARE/RZUCEWO CULTURE: A MODEL OF THE CULTURE AND THE DEVELOPMENT OF BURIAL PRACTICES / DVIGUBAS KAPAS SKAISTKALNĖS SELGOSE IR VIRVELINĖS KERAMIKOS/PAMARIŲ KULTŪRA: KULTŪROS MODELIS, LAIDOJIMO PAPROČIAICIR JŲ POKYČIAI 39–70
Žukauskaitė, J., VIRVELINĖS KERAMIKOS KULTŪROS KAPAI RYTŲ BALTIJOS REGIONE / CORDED WARE CULTURE BURIALS IN THE EAST BALTIC REGION 71–90
Čivilytė, A., ARCHEOLOGIJA TARP LEGENDOS IR TIKROVĖS – GRĮŽTANT PRIE ŠERNŲ STATULĖLĖS (KLAIPĖDOS R.) PROBLEMOS / ARCHAEOLOGY BETWEEN LEGEND AND REALITY–COMING BACK TO THE PROBLEM OF THE ŠERNAI (KLAIPĖDA REGION) STATUETTE 91–108
Baltrūnas, V., Karmaza, B., Kulbickas, D., Ostrauskas, T., EGZOTINĖ TITNAGO BEI TITNAGO PAKAITALŲ ŽALIAVA LIETUVOS AKMENS IR ŽALVARIO AMŽIAUS GYVENVIETĖSE / EXOTIC FLINT AND FLINT SUBSTITUTES MATERIAL IN STONE AGE AND BRONZE AGE SETTLEMENTS IN LITHUANIA 109–122
Motuzaitė-Matuzevičiūtė, G., LIVING ON THE LAKE AND FARMING THE LAND. ARCHAEOBOTANICAL INVESTIGATION ON LUOKESAI I LAKE DWELLING SITE / EŽERO GYVENTOJAI – ŽEMDIRBIAI. LUOKESŲ EŽERINĖS GYVENVIETĖS ARCHEOBOTANINIŲ TYRIMŲ DUOMENYS 123–138
Laužikas, R., LIETUVOS ARCHEOLOGIJA 2001–2005 METAIS: SITUACIJOS ANALIZĖ / LITHUANIAN ARCHAEOLOGY IN THE YEARS FROM 2001 TO 2005: SITUATIONAL ANALYSIS 139–164
PUBLIKACIJA / PUBLICATION
Juodagalvis, V., ZAPSĖS UPĖS 1-OJI GYVENVIETĖ 165–190
RECENZIJA / REVIEW
Piličiauskas, G., JERZY LIBERA. KRZEMIENNE FORMY BIFACJALNE NA TERENACH POLSKI I ZACHODNEJ UKRAINY (OD ŚRODKOWEGO NEOLITU DO WCZESNEJ EPOKI ŻELAZA). [BIFASINĖS TITNAGINĖS FORMOS LENKIJOS IR VAKARŲ UKRAINOS TERITORIJOSE (NUO VIDURINIO NEOLITO IKI GELEŽIES AMŽIAUS)]. WYDAWNICTWO UNIWESITETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, LUBLIN 2001 191–193
Lietuvos archeologija, T. 30
Šimėnas, V., ĮVADAS / FOREWORD 7–8
STRAIPSNIAI / ARTICLES
Banytė-Rowell, R., VĖLYVOJO ROMĖNIŠKOJO LAIKOTARPIO ŽIEDAS IŠ BAITŲ KAPINYNO. PAVIDALO KILMĖ BALTIJOS REGIONO KULTŪRINIŲ RYŠIŲ PLOTMĖJE / A LATE-ROMAN-IRON-AGE FROM BAITAI CEMETARY. ORIGINS OF FORM ACROSS BALTIC REGIONAL CULTURAL CONTACTS 9–38
Bliujienė, A., Bračiulienė, A., PRAŠMATNIOSIOS BARBARICUM PARIBIO DIDUOMENĖS MOTERYS IR JŲ VYRAI / FASHIONABLE NOBLE WOMEN OF BARBARICUM PERIPHERY AND THEIR MATES 39–68
Budvydas, U., SKANDINAVIŠKI VIEŠVILĖS KAPINYNO IETIGALIAI / SCANDINAVIAN SPEARHEADS IN VIEŠVILE CEMETARY 69–80
Pečeliūnaitė-Bazienė, E., NATŪRALŪS DAŽIKLIAI, NUSTATYTI I–XII A. IŠKASTINĖS TEKSTILĖS FRAGMENTUOSE / NATURAL COLORANTS DETERMINED IN FOSSIL TEXTILE FRAGMENTS OF THE 1ST-12TH CENTURY 81–96
Svetikas, E., XV A. ANTKAKLĖS LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE / NECKLACES OF THE 15TH C. IN THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA 97–120
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
Kurila, L., Kliaugaitė, V. BALIULIŲ PILKAPIAI (ŠVENČIONIŲ R.) / BALIULIAI BARROWS (ŠVENČIONYS DISTRICT) 121–180
Vaitkevičius, V., SANTAKOS PILKAPIAI (VILNIAUS R.) / BARROWS OF SANTAKA (VILNIUS DISTRICT) 181–212
Vasiliauskas, E., LIEPORIŲ (JONIŠKIO R.) KAPINYNO RADINIAI (VI–XI A.) / FINDS OF LIEPORIAI (JONIŠKIS DISTRICT) CEMETARY (THE 6TH-11TH C.) 213–228
METODIKA IR TERMINIJA / METHODS AND TERMINOLOGY
Puškorius, A., SENOJO ODINIO APAVO TERMINIJA / TERMS OLD LEATHER FOOTWEAR 229–256
RECENZIJOS IR DISKUSIJOS / REVIEWS AND DISCUSSIONS
Šimėnas, V., М. Б. ЩУКИН. ГОТСКИЙ ПУТЬ. ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА. [GOTŲ KELIAS. GOTAI, ROMA IR ČERNIACHOVO KULTŪRA]. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2005, 576 P., 1000 EGZ. 257–262
IN MEMORIAM
Šimėnas, V., VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS (1951 10 11–2005 09 07) 263–264
Šimėnas, V., ADOLFAS TAUTAVIČIUS (1925 09 09–2006 08 10) 265–266
Lietuvos archeologija, T. 29
Skiriama Jono Puzino 100-mečio jubiliejui
Girininkas, A., PROFESIONALIOS ARCHEOLOGIJOS PRADININKAS LIETUVOJE. PROF. DR. JONUI PUZINUI – 100 METŲ / THE PIONEER OF THE PROFESSIONAL ARCHAEOLOGY IN LITHUANIA. 100TH BIRTH ANNIVERSARY OF PROFESSOR DOCTOR JONAS PUZINAS 9–12
PRANEŠIMAI / PAPERS
Zabiela, G., JONO PUZINO GYVENIMO KELIAS / JONAS PUZINAS LIFE' 13–30
Girininkas, A., JONAS PUZINAS – AKADEMINĖS LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS PRADININKAS / JONAS PUZINAS – THE PIONEER OF THE LITHUANIAN ACADEMIC ARCHAEOLOGY 31–38
Čivilytė, A., JONAS PUZINAS – HEIDELBERGO UNIVERSITETO DAKTARAS: ARCHEOLOGIJOS PROFESIONALUMO LINK / JONAS PUZINAS, HEIDELBERG UNIVERSITY DOCTOR: TOWARD THE PROFESSIONAL ARCHAEOLOGY 39–48
Vaitkevičius, V., PROF. JONO PUZINO ARCHEOLOGIJOS TERMINŲ KARTOTEKA / CARD INDEX OF THE ARCHAEOLOGY TERMINOLOGY CREATED BY PROFESSOR JONAS PUZINAS 49–54
JONO PUZINO BIBLIOGRAFIJA 55–70
STRAIPSNIAI / ARTICLES
Brazaitis, Dž., Piličiauskas, G., GLUDINTI TITNAGINIAI KIRVIAI LIETUVOJE / GROUND FLINT AXES IN LITHUANIA 71–118
Daugnora, L., Girininkas, A., ŠIAURĖS ELNIŲ KELIAI IR JŲ PAPLITIMAS LIETUVOJE VĖLYVAJAME PALEOLITE / REINDEER MIGRATION ROUTES AND DISTRIBUTION IN THE LATE GLACIAL IN LITHUANIA 119–132
Šatavičius, E., SVIDRŲ KULTŪRA LIETUVOJE / SWIDERIAN CULTURE IN LITHUANIA 133–170
Ostrauskas, T., ŠIEK TIEK APIE LIETUVOS ANKSTYVOJO MEZOLITO GYVENVIEČIŲ MIKROLITINIO MEDŽIOKLĖS INVENTORIAUS PASKIRTĮ. TRASOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ DUOMENYS / SOME INFORMATION ON THE PURPOSE OF THE MICROLITH HUNTING WQUIPMENT IN THE LITHUANIAN EARLY MESOLITHIC SETTLEMENTS. DATA FROM THE TRACEOLOGICAL RESEARCHES 171–178
Marcinkevičiūtė, E., NARVOS KULTŪROS PIETINĖ RIBA / THE SOUTHERN BORDER OF THE NARVA CULTURE 179–202
Dziedzic, A., MATERIAŁY KRZEMIENNE Z KASZET W ZBIORACH MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE / TITNAGINIS INVENTORIUS IŠ KAŠĖTŲ KROKUVOS ARCHEOLOGIJOS MUZIEJAUS RINKINIUOSE 203–240
Brazaitis, Dž., NEOLITIZACIJOS PROCESO PRADŽIA LIETUVOJE / THE BEGINNING OF THE NEOLITHISATION PROCESS IN LITHUANIA 241–252
RECENZIJOS / REVIEWS
Zabiela, G., GINTAUTAS RACKEVIČIUS. ARBALETAS IR LANKAS LIETUVOJE XIII–XVI A. VILNIUS. „LIETUVOS PILYS“. 2002. 296 P. 600 EGZ. 253–254
Lietuvos archeologija, T. 28
Skiriama Vytauto Urbanavičiaus 70-mečio jubiliejui
Girininkas, A., ARCHEOLOGAS – NOVATORIUS / ARCHAEOLOGIST – INNOVATOR 9–12
Česnys, G., ANTROPOLOGIJOS SIMPATIKAS IR PROFESIONALAS / SYMPATHIZER AND PROFESSIONAL OF THE ANTHROPOLOGY 13–16
Šilinis, R., KELIONĘ PRIVALU TĘSTI / TRAVEL MUST BE CONTINUED 17–20
Tautavičius, A., VYTAUTO URBANAVIČIAUS BIBLIOGRAFIJA 21–31
STRAIPSNIAI / ARTICLES
Grinkevičiūtė, A., PASTATAI LIETUVOS AKMENS AMŽIAUS GYVENVIEČIŲ DUOMENIMIS / BUILDINGS BY DATAFROM STOBE AGE SETTLEMENTSIN LITHUANIA 33–58
Girininkas, A., LIETUVOS APGYVENDINIMAS – POLEDYNINĖS IMIGRACIJOS AR INDOEUROPIETIZACIJOS PADARINYS? / SETTLING OF LITHUANIA: A RESULT OF POSTGLACIAL IMMIGRATION OR OF INDO–EUROPEANIZATION? 59–68
Juodagalvis, V., MEZOLITINIS BŪSTAS GLUOBIUOSE / MESOLITHIC DWELLING IN GLUOBIAI 69–80
Bliujienė, A., BALTŲ PALAIDOJIMŲ INDAI, ARBA KAD DŪŠIA NEJAUSTŲ TROŠKULIO IR ALKIO / VESSELS OF THE BALTS BURIALS OR DO NOT LET THE SOUL SUFFER FROM THIRST AND HUNGER 81–96
Vaškevičiūtė, I., PAVIRVYTĖS BENDRUOMENĖS KARIŲ GINKLUOTĖ IR JOS ATSPINDŽIAI LAIDOJIMO PAPROČIUOSE / WEAPONRY OF WARRIORS OF THE PAVIRVYTĖ COMMUNITY AND ITS REFLECTIONS IN BURIAL CUSTOMS 97–114
Kazakevičius, V., VIDURAMŽIŲ KALAVIJAS IŠ NEVĖŽIO (KĖDAINIŲ M.) / THE MEDIEVAL SWORD FOUND IN THE NEVĖŽIS RIVER (KĖDAINIAI TOWN) 115–120
Kurila, L., LIETUVIŲ ETNINĖ RIBA RYTUOSE XI–XIV A. (2. RAŠYTINIŲ ŠALTINIŲ DUOMENYS) / THE ETHNICAL BOUNDARY OF THE LITHUANIANS IN EAST IN THE 11TH-14TH CENTURIES (2. THE DATA OF WRITTEN SOURCES) 121–132
Mekas, K., Žalnierius A., MEDININKŲ PILIES ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI 1961–1963 METAIS / THE ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE MEDININKAI CASTLE IN 1961-1963 133–162
Zabiela, G., BAJERBURGO PILIS / THE BAYERBURG CASTLE 163–174
Steponavičienė, D., PAGONYBĖ, KRIKŠČIONYBĖ IR SINKRETIZMAS: VILNIAUS ŽEMUTINĖS PILIES DUOMENYS / PAGANISM, CHRISTIANITY AND SYNCRETISM: FACTS FROM THE VILNIUS LOWER CASTLE 175–190
Vaitkevičius, V., AKMENYS SU SMAILIADUGNIAIS DUBENIMIS / STONES WITH NARROW – BOTTOMED BOWLS 191–206
Daugnora, L., Piličiauskienė, G., XIV–XVII A. OSTEOLOGINĖS MEDŽIAGOS, 1988–1990 M. IŠKASTOS VILNIAUS ŽEMUTINĖS PILIES TERITORIJOJE, ANALIZĖ / THE ANALYSIS OF THE OSTEOLOGICAL MATERIAL OF THE 14TH-17TH C. EXCAVATED IN 1988-1990 IN THE TERRITORY OF THE VILNIUS LOWER CASTLE 207–216
Jankauskas, R., Garmus, A., Barkus, A., Urbanavičius, V., TEISMO ARCHEOLOGIJOS PATIRTIS LIETUVOJE: TUSKULĖNŲ MASINĖS KAPAVIETĖS VILNIUJE TYRIMAI / FORENSIC ARCHAEOLOGY EXPERIENCE IN LITHUANIA: INVESTIGATION OF TUSKULĖNAI MASS GRAVE SITE IN VILNIUS 217–230
DISKUSIJA / DISCUSSION
Vaitkevičius, V., LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS TEZAURO PROJEKTAS 231–236
Lietuvos archeologija, T. 27
Girininkas, A., ĮVADAS / FOREWORD 7–8
STRAIPSNIAI / ARTICLES
Švelniūtė, R., SOCIALINIO GYVENIMO ATSPINDŽIAI V–VI A. PLINKAIGALIO KAPINYNE / REFLECTIONS OF SOCIAL LIFE IN THE PLINKAIGALIS CEMETARY OF THE 5TH-6TH CENTURY 9–22
Malonaitis, A., GELEŽINIAI PLEIŠTO PAVIDALO KIRVIAI LIETUVOJE / IRON NARROW-BLADE WEDGE-AXES IN LITHUANIA 23–28
Simniškytė, A., SĖLOS KRAŠTAS VI/VII–XIII/XIV AMŽIAIS: TERITORINĖ STRUKTŪRA IR HIERARCHIJA / THE LAND OF SELONIA IN THE 6/7TH–13/14TH CENTURIES: TERRITORIAL STRUCTURE AND HIERARCHY 29–48
Vaitkevičius, V., VIENOS TEORIJOS PĖDSAKAIS, ARBA MIRUSIŲJŲ DEGINIMO PAPROTYS RYTŲ LIETUVOJE / ON THE TARCES OF A THEORY OR THE CUSTOM OF CREMATION IN EASTERN LITHUANIA 49–58
Kurila, L., LIETUVIŲ ETNINĖ RIBA RYTUOSE IX–XII A. (1. ARCHEOLOGIJOS DUOMENYS) / THE ETHNICAL BORDER OF THE LITHUANIANS IN THE EAST IN THE 9TH-12TH CENTURIES (1. ARCHAEOLOGICAL DATA) 59–84
Zabiela, G,. PILIAKALNIŲ PAPĖDŽIŲ GYVENVIETĖS: TYRINĖJIMŲ PROBLEMATIKA LIETUVOJE / FOOT SETTLEMENTS OF HILL-FORTS: PROBLEMS OF INVESTIGATIONS IN LITHUANIA 85–104
Vasiliauskas, E., JONIŠKIS XVI–XVIII A. / JONIŠKIS IN THE 16TH-18TH CENTURIES 105–132
Žalnierius, A., PANEMUNĖS DVARO RŪMŲ ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI / THE ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE PANEMUNĖ MANOR HOUSE 133–160
Laužikas, R., SKAITMENINĖ ARCHEOLOGIJA PASAULYJE IR LIETUVOJE: TURINYS, ISTORIJA IR TAIKYMO GALIMYBĖS / DIGITAL ARCHAEOLOGY IN THE WORLD AND LITHUANIA: CONTENTS, HISTORY AND APPLICATIONS 161–178
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
Кулаков, В., РАСКОПКИ ЛЁБЕНИХТА В 1999 Г. КЁНИГСБЕРГ ПОД КАЛИНИНГРАДОМ / EXAVATIONS OF LÖBENICHT IN 1999 THE KÖNIGSBERG CITY BENEATH KALININGRAD 179–286
Zaikovskiy, E., ŠVENTVIEČIŲ TYRIMAI NERIES (VILIJOS) BASEINE / INVESTIGATIONS OF SACRED PLACES IN THE BASIN OF THE NERIS (VILIJA) RIVER 287–294
RECENZIJOS / REVIEWS
Zabiela, G., ANDRIS CAUNE, IEVA OSE. LATVIJAS 12. GADSIMTA BEIGU-17. GADSIMTA VĀCU PIĻU LEKSIKONS. LATVIJAS VIDUSLAIKU PILIS [LATVIJOS XII A. PABAIGOS–XVII A. VOKIEČIŲ PILIŲ ŽINYNAS. LATVIJOS VIDURAMŽIŲ PILYS]. RĪGA: LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA APGĀDS. 2004. T. IV. 592 P. 295–296
Lietuvos archeologija, T. 26
Girininkas, A., ĮVADAS 7–8
STRAIPSNIAI / ARTICLES
Kazakevičius, V., KALNIŠKIŲ V–VI A. KAPINYNO KERAMIKA / POTTERY FINDS FROM THE KALNIŠKIAI CEMETARY DATED TO THE 5TH-6TH CENTURIES 9–28
Vaškevičiūtė, I., LAIDOSENOS YPATUMAI VAKARŲ ŽIEMGALOJE (PAVIRVYTĖS KAPINYNO DUOMENIMIS) / PECULIARITIES OF BURIAL RITES IN WESTERN SEMIGALLIA (BASED ON THE DATA FROM THE PAVIRVYTĖ CEMETARY) 29–46
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
Vaitkevičius, V., PAKALNIŲ PILKAPIAI (VILNIAUS R.) / BARROWS OF PAKALNIAI (VILNIUS DISTRICT) 47–72
KONFERENCIJOS „GAMTOS MOKSLŲ IR NAUJŲJŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS ARCHEOLOGIJOJE“ PRANEŠIMAI
Alionienė, I., HISTOMORFOLOGINIO METODO TAIKYMAS ARCHEOLOGIJOJE  73–76
Antanaitis-Jacobs, I., Kisielienė, D., Stančikaitė, M., ARCHEOBOTANIKA LIETUVOJE: MAKROBOTANINIAI IR PALINOLOGINIAI TYRINĖJIMAI 77–98
Pukienė, R., ŽEMAITIŠKĖS 2-OSIOS POLINĖS GYVENVIETĖS MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ ANATOMINĖ ANALIZĖ 99–104
Motuzaitė Matuzevičiūtė, G., MODERNIŲ METODŲ PANAUDOJIMAS LUOKESŲ POLINIŲ GYVENVIEČIŲ TYRIMAMS 105–110
Daugnora, L., Girininkas, A., Guobytė, R., Kisielienė, D., Simniškytė, A., Stančikaitė, M., JUODONYS IR JAROS APYEŽERIS: GAMTA IR GYVENTOJAI 111–134
Stančikaitė, M., GAMTINĖS APLINKOS KAITOS YPATUMAI VĖLYVOJO LEDYNMEČIO IR HOLOCENO LAIKOTARPIU 135–148
Bagdanavičiūtė, I., Marmaitė, I., Valiūnas, J., LIETUVOS PAJŪRIO APGYVENDINIMAS PROISTORĖJE: GEOLOGINIO SUBSTRATO ĮTAKOS TYRIMAI NAUDOJANT GIS 149–160
Baublienė, J., Daugnora, L., Trainienė, R., Vaičiūnienė, D., Veličkaitė, S., XIV A. SODYBOJE (VIRŠUTINIS KERNAVĖS MIESTAS) IŠKASTOS OSTEOLOGINĖS MEDŽIAGOS ANALIZĖ 161–166
Zabiela, G., METALO DETEKTORIAI ARCHEOLOGINIUOSE KASINĖJIMUOSE: NEĮSISĄMONINTA BŪTINYBĖ 167–172
DISKUSIJOS / DISCUSSIONS
Bertašius, M., MIESTO VIZIJA ARCHEOLOGO ŽVILGSNIU (ALTERNATYVUS XIV–XVI A. KAUNO MIESTO RAIDOS MODELIS) 173–182
Lietuvos archeologija, T. 25
Girininkas, A., ĮVADAS 7–8
STRAIPSNIAI / ARTICLES
Daugnora, L., MAMUTAI LIETUVOJE / MAMMOTHS IN LITHUANIA 9–16
Šatavičius, E., BROMĖS (LIUNGBIU) KULTŪRA LIETUVOJE / BROMMIAN (LYNGBY) FINDS IN LITHUANIA 17–44
Калечиц, Е.Г., Обуховский, В.С., ЭТАПЫ ЗАСЕЛЕНИЯ МОТОЛЬСКОГО МИКРОРЕГИОНА В КАМЕННОМ И БРОНЗОВОМ ВЕКАХ: ПО МАТЕРИАЛАМ ПОСЕЛЕНИЯ МОТОЛЬ–17 / SETTLEMENT OF MOTOL MICROREGION IN THE IRON AGE AND BRONZE AGE ACCORDING TO RESEARCH RECORDS IN THE MOTOL-17 SETTLEMENT 45–78
Juodagalvis, V., Marcinkevičiūtė, E., VARĖNĖS UPĖS 10-OJI SENOVĖS GYVENVIETĖ / THE RIVERVARĖNĖ 10TH ANCIENT SETTLEMENT 79–108
Žukauskaitė, J., RYTŲ BALTIJOS REGIONO VIRVELINĖS KERAMIKOS KULTŪROS ATSTOVŲ KILMĖ / ORIGIN OF THE CORDED WARE CULTURE AND ITS REPRESENTATIVES IN THE EAST BALTIC REGION 109–134
Saltsman, E.B., THE SETTLEMENT PRIBREZHNOYE / PRIBREŽNOJE – PAMARIŲ KULTŪROS GYVENVIETĖ 135–156
Piličiauskas, G., AKMENS IR BRONZOS AMŽIAUS STOVYKLOS KARAVIŠKĖSE (KARAVIŠKIŲ 6-OJI GYVENVIETĖ, PLOTAI II IR IV) / STONE AND BRONZE AGE CAMPS IN KARAVIŠKĖS (THE SITE KARAVIŠKĖS 6, AREAS II AND IV) 157–186
Brazaitis, Dž., PAPIŠKIŲ 4-OJI DURPYNINĖ GYVENVIETĖ / THE PAPIŠKĖS 4TH PEAT SETTLEMENT SITE 187–220
Čivilytė, A., PAGAMINTI TAM, KAD PANAUDOTUM? KELETAS NEŽINOMOS BRONZINĖS LIEJIMO FORMOS (DOVILAI, KLAIPĖDOS R.) REIKŠMIŲ / TO PRODUCE FOR USE? SEVERAL MEANINGS OF UNKNOWN BRONZE CASTING MOULD (DOVILAI, KLAIPĖDA DISTRICT) 221–232
Daugnora, L., Girininkas, A., KRETUONO 1C GYVENVIETĖS BENDRUOMENĖS GYVENSENA / SUBSISTENCE OF KRETUONAS 1 SITE COMMUNITY 233–250
Antanaitis-Jacobs, I., Stančikaitė, M., AKMENS IR BRONZOS AMŽIAUS GYVENTOJŲ POVEIKIS APLINKAI IR JŲ ŪKINĖ VEIKLA RYTŲ BALTIJOS REGIONE ARCHEOBOTANINIŲ TYRIMŲ DUOMENIMIS / THE IMPACT OF THE ECONOMIC ACTIVITIES OF STONE AND BRONZE AGES POPULATIONS ON THEIR ENVIRONMENT ACCORDING TO THE ARCHAEOBOTANICAL EVIDENCE 251–266
RECENZIJOS / REVIEWS
Ostrauskas, T., ЛЕОНIД ЗАЛIЗНЯК. ПЕРЕДIСТОРIЯ УКРАЇНИ. X–V ТИС. ДО Н. Е. [UKRAINOS PRIEŠISTORĖ. X–V TŪKST. PR. M.E.] КИЇВ: БIБЛIОТЕКА УКРАЇНЦЯ. 1998. 306 P. 267–269
Lietuvos archeologija, T. 24
Zabiela, G., ĮVADAS 7
STRAIPSNIAI / ARTICLES
Jarockis, R., LIETUVIŠKOSIOS ŽIEMGALOS DALIES APGYVENDINIMO RAIDA XIII–XVI AMŽIUJE / SETTLEMENT DEVELOPMENT OF THE LITHUANIAN PART OF SEMIGALLIA IN THE 13TH-16TH CENTURIES 9–16
Vaitkevičius, V., NAUJA ŽVORŪNOS-MEDEINOS PERSPEKTYVA / NEW OUTLOOK FOR ŽVĖRŪNA-MEDEINA 17–32
Zabiela, G., LIETUVOS PILIAKALNIAI: TYRINĖJIMŲ ASPEKTAS / HILL-FORTS OF LITHUANIA: AN ASPECT OF INVESTIGATIONS 33–56
Baranauskas, T., LIETUVOS MEDINĖS PILYS RAŠYTINIŲ ŠALTINIŲ DUOMENIMIS / LITHUANIAN WOODEN CASTLES BY DATA OF WRITTEN SOURCES 57–106
Steponavičienė, D., METALINĖS APRANGOS DETALĖS IR PAPUOŠALAI VILNIAUS ŽEMUTINĖS PILIES TYRINĖJIMŲ DUOMENIMIS / METAL DETAILS AND ORNAMENTS OF CLOTHING BY DATA OF INVESTIGATION OF THE VILNIUS LOWER CASTLE 107–126
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
Brazauskas, M., VAKARŲ LIETUVOS ARCHEOLOGINĖS ĄŽUOLO MEDIENOS SKALĖS 127–132
Kvizikevičius, L., LIETUVOS MIESTŲ IR MIESTELIŲ ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI 133–160
Rickevičiūtė, K., KARMĖLAVOS SENKAPIS (1998–2000 M. TYRINĖJIMAI) 161–228
Stepiņš, P., LIETUVOS ŽIEMGALOS PILIAKALNIAI 229–240
Svetikas, E., TRETININKŲ ODINIAI KAPŠELIAI: JŲ APKALŲ TIPOLOGIJA, CHRONOLOGIJA IR SIMBOLIKA 241–266
Vainilaitis, V., XIV–XVI A. MEDINIAI PASTATAI VILNIUJE, MAIRONIO G. 13/6 267–270
Zabiela, G., GUDIŠKIŲ SENKAPIS 271–298
ATSIMINIMAI / MEMOIRS
Kulikauskas, P., KARALIAUČIAUS UNIVERSITETE 1938–1940 M. (PRISIMINIMAI IŠ STUDIJŲ LAIKŲ KARALIAUČIAUS UNIVERSITETE) 299–312
RECENZIJOS / REVIEWS
Kvizikevičius, L., EUGENIJUS IVANAUSKAS. MONETOS IR ŽETONAI LIETUVOS SENKAPIUOSE 1387–1850. SAVASTIS. VILNIUS: 2001. 228 p. 313–314
Vaitkevičius, V., YVONNE LUVEN. DER KULT DER HAUSSCHLANGE. EINE STUDIE ZUR RELIGIONSGESCHICHTE DER LETTEN UND LITAUEN (NAMŲ GYVATĖS KULTAS. LATVIŲ IR LIETUVIŲ RELIGIJOS ISTORIJOS STUDIJA). KÖLN-WEIMAR-WIEN: BÖHLAU VERLAG. 2001. 499 P. 315–318
Zabiela, G., IEVA OSE. LATVIJAS VIDUSLAIKU PIĻU PĒTNIECIBA 18.–20. GADSIMTA. LATVIJAS VIDUSLAIKU PILIS [LATVIJOS VIDURAMŽIŲ PILIŲ TYRINĖJIMAI XVIII–XX A. LATVIJOS VIDURAMŽIŲ PILYS]. RĪGA: LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA APGĀDS. 2001. T. II. 384 P. 319–320
MOKSLINIO GYVENIMO KRONIKA
Zabiela, G., 1997–2001 M. VYKDYTA PROGRAMA „LIETUVOS GYVENTOJŲ XI–XVII A. KULTŪRA ARCHEOLOGIJOS DUOMENIMIS” 321–326
Lietuvos archeologija, T. 23
Girininkas, A., ĮVADAS / FOREWORD 7–8
Zabiela, G., VANDALINAS ŠUKEVIČIUS – AKMENS AMŽIAUS GYVENVIEČIŲ TYRINĖTOJAS (150-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ SUKAKČIAI PAŽYMĖTI) / VANDALINAS ŠUKEVIČIUS, THE INVESTIGATOR OF STONE AGE SETTLEMENTS (IN COMMEMORATION OF HIS 150TH BIRTHDAY-ANNIVERSARY) / ВАНДАЛИН ШУКЕВИЧ–НССЛЕДОВАТЕЛ ПОСЕЛЕНИЙ КАМЕННОГО ВЕКА (К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 9–28
STRAIPSNIAI / ARTICLES
Brazaitis, Dž., RUTULINIŲ AMFORŲ KULTŪRA LIETUVOJE – REIŠKINYS AR EPIZODAS? / GLOBULAR AMPHORA CULTURE IN LITHUANIA–A PHENOMENON OR AN EPISODE? / КУЛТУРА ШАРОВИДНЫХ АМФОР В ЛИТВЕ–ЯВЛЕНИЕ ИЛИ ЭПИЗОД? 29–40
Rimantienė, R., RUTULINIŲ AMFORŲ KULTŪRA VAKARŲ LIETUVOJE / GLOBULAR AMPHORA CULTURE IN WESTERN LITHUANIA / КУЛТУРА ШАРОВИДНЫХ АМФОР В ЗАПАДНОЙ ЛИТВЕ 41–50
Brazaitis, Dž., NARVIŠKOS KERAMIKOS STILIAI RYTŲ LIETUVOJE / STYLES OF NARVA POTTERY IN EAST LITHUANIA / СТИЛИ НАРВСКОЙ КЕРАМИКИ В ВОСТОЧНОЙ ЛИТВЕ 51–72
Girininkas, A., MIGRACINIAI PROCESAI RYTŲ PABALTIJYJE VĖLYVAJAME NEOLITE. VIRVELINĖS KERAMIKOS KULTŪRA / MIGRATORY PROCESSES IN THE EAST BALTIC IN THE LATE NEOLITHIC. CORDED WARE CULTURE / МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ВОСТОЧНОЙ ПРИБАЛТИКЕ В ПОЗДНЕМ НЕОЛИТЕ. КУЛЪТУРА ШНУРОВОЙ КЕРАМИКИ 73–92
Ostrauskas, T., KUNDOS KULTŪROS TYRINĖJIMŲ PROBLEMATIKA / PROBLEMS OF INVESTIGATION OF THE MESOLITHIC KUNDA CULTURE / ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЗОЛИТИЧЕСКОЙ КУНДСКОЙ КУЛЪТУРЫ 93–106
Piličiauskas, G., DUBIČIŲ TIPO GYVENVIETĖS IR NEOLITINĖ NEMUNO KULTŪRA PIETŲ LIETUVOJE / DUBIČIAI TYPE SETTLEMENTS AND THE NELITHIC NEMUNAS CULTURE IN SOUTH LITHUANIA / ПАМЯТНИКИ ТИПА ДУБИЧЯЙ И НЕОЛИТИЧЕСКАЯ НЕМАНСКАЯ КУЛЪТУРА В ЮЖНОЙ ЛИТВЕ 107–136
Ostrauskas, T., MEZOLITINĖ KUDLAJEVKOS KULTŪRA LIETUVOJE / MESOLITHIC KUDLAJAEVKA CULTURE IN LITHUANIA / МЕЗОЛИТИЧЕСКАЯ КУДЛАЕВСКАЯ КУЛЪТУРА В ЛИТВЕ 137–162
Šatavičius, E., HAMBURGO KULTŪROS RADINIAI LIETUVOJE / FINDS OF THE HAMBURGIAN CULTURE IN LITHUANIA / НАХОДКИ ГАМБУРСКОЙ КУЛЪТУРЫ В ЛИТВЕ 163–186
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
Girininkas, A., PAKRETUONĖS 1-OJI GYVENVIETĖ 187–196
Juodagalvis, V., GLŪKAS 10 – EPIPALEOLITO STOVYKLA IR NEOLITO GYVENVIETĖS PRIE VARĖNĖS UPĖS 197–238
DISKUSIJOS IR RECENZIJOS / DISCUSSIONS AND REVIEWS
Ostrauskas, T., APIE VĖLYVOJO PALEOLITO PERIODIZACIJĄ LIETUVOJE. E. ŠATAVIČIAUS KONCEPCIJOS KRITIKA 239–246
Ostrauskas, T., MICHAŁ KOBUSIEWICZ. „LUDY ŁOWIECKO-ZBIERACKIE PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSKI“. POZNAŃ, 1999 247–248
Lietuvos archeologija, T. 21
Skiriama Reginos Volkaitės-Kulikauskienės 85-mečiui
Gaižutis, A., ŽODIS APIE AKADEMIKĘ REGINĄ VOLKAITĘ-KULIKAUSKIENĘ 9–10
Zabiela, G., ŽVELGIANT Į NUEITĄ KELIĄ / LOOKING BACK TO THE PATH SHE DID / ВЗГЛЯД НА ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ 11–30
Sasnauskaitė, G., REGINOS VOLKAITĖS-KULIKAUSKIENĖS BIBLIOGRAFIJA 31–48
Caune, A., RIGAER FUND EINER KNÖCHERNEN HUFEISENFIBEL DES 12. JAHRHUNDERTS / XII A. KAULINĖ PASAGINĖ SEGĖ IŠ RYGOS / НАХОДКА КОСТЯНОЙ ФИБУЛЫ XII ВЕКА В РИГЕ 49–54
Graudonis, J., THE FINERY OF THE ANCIENT SEMIGALLIANS / SENŲJŲ ŽIEMGALIŲ PAPAUOŠALAI / УКРАШЕНИЯ ДРЕВНИХ ЗЕМГАЛОВ 55–62
Mugurēvičs, Ē. BURG UND BURGSIEDLUNG SABILE (ZABELN) IM 11.–16. JH. / SABILĖS PILIS IR PILIES GYVENVIETĖ XI-XVI A. / ЗАМОК И ЗФМКОВОЕ ПОСЕЛЕНИЕСАБИЛЕ В XI-XVI ВВ 63–72
Поболь, Л.Д., НАХОДКИ РИМСКИХ МОНЕТ НА ЗЕМЛЯХ БЕЛАРУСИ / ROMĖNIŠKŲ MONETŲ RADINIAI BALTARUSIJOS ŽEMĖSE / FINDS OF ROMAN COINS IN THE LAND OF BELARUS 73–80
Седов, В.В., ЛИТВА И КРИВИЧИ / LIETUVA IR KRIVIČIAI / LITHUANIA AND KRIVICHI 81–88
Шмидт, Е.А., О ФОРМИРОВАНИИ ТУШЕМЛИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ДНЕПРО–ДВИНСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ / APIE TUŠEMLIOS KULTŪROS FORMAVIMĄSI DNEPRO IR DAUGUVOS TARPUPYJE / FORMATIONS OF TUSHEMLIA CULTURE IN THE MIDRIVER OF DNEPR AND DAUGUVA 89–100
Штыхов, Г.В., ЯТВЯГИ ПО ИПАТЬЕВСКОМУ ЛЕТОПИСНОМУ СВОДУ / JOTVINGIAI IPATIJAU METRAŠČIO DUOMENIMIS / JATVINGIANS IN IPATYEV CHRONICLE 101–110
Зверуго, Я.Г., ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСТОЧНОЛИТОВСКИХ КУРГАНОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ / RYTŲ LIETUVOS PILKAPIŲ TYRIMAI BALTARUSIJOS TERITORIJOJE / INVESTIGATIONS OF THE EAST LITHUANIA BARROWS IN THE TERRITORY OF BELARUS 111–120
Nowakowski, W., Banytė-Rowell, R., EIN KAISERZEITLICHES GRAB MIT EINER BRUSTKETTE AUS ADLIG–HEYDEKRUG (ŠILUTĖS DVARAS) IM LICHTE DER ARCHIVALIEN AUS DEM NACHLASS VON HERBERT JANKUHN / ROMĖNIŠKOJO LAIKOTARPIO KAPAS SU KRŪTINĖS PAPUOŠALU IŠ ŠILUTĖS DVARO (BUV. АDLIG HEYDEKRUG) HERBERTO JANKŪNO ARCHYVINIO PALIKIMO ŠVIESOJE / ПОГРЕБЕНИЕ РИМСКОГО ПЕРИОДА С НАГРУДНЫМИ УКРАШЕНИЯМИ ИЗ ИЗ ИМЕНИЯ ШИЛУТЕ (БИВШЕЕ АDLIG HEYDEKRUG) В СВЕТЕ АРХИВНОГО НАСЛЕДИЯ ГЕРБЕРТА ЯНКУНА 121–128
Bitner-Wróblewska, A., ZAGADKA GROBU 81 Z MIEJSCOWOŚCI NETTA, POW. AUGUSTÓW / 81-OJO KAPO IŠ NETOS AUGUSTAVO PAVIETE PASLAPTIS / SECRET OF 81ST BURIAL IN NETTA, AUGUSTAV REGION 129–138
Banytė-Rowell, R., DIDŽIOSIOS LANKINĖS LENKTA KOJELE SEGĖS VAKARŲ LIETUVOS KAPINYNUOSE / LARGE CROSSBOW FIBULAE WITH A BENT FOOT IN WESTERN LITHUANIAN GRAVE SITES / КРУПНЫЕ АРБАЛЕТООБРАЗНЫЕ ФИБУЛЫ С ПОДОГНУТОЙ НОЖКОЙ В МОГИЛНИКАХ ЗАПАДНОЙ ЛИТВЫ 139–146
Girininkas, A., REŠKUTĖNŲ PILIAKALNIS / REŠKUTĖNAI HILL-FORT / ГОРОДИЩЕ РЕШКУТЕНАЙ 147–158
Лошенков, М.И., ПОСЕЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ШТРИХОВАННОЙ КЕРАМИКИ НА ЮГЕ БЕЛАРУСИ / BRŪKŠNIUOTOSIOS KERAMIKOS KULTŪROS GYVENVIETĖ BALTARUSIJOS PIETUOSE / SETTLEMENT OF THE BRUSHED CERAMICS CULTURE IN THE SOUTH OF BELARUS 159–170
Stankus, J., GELEŽIES GAMYBOS LIETUVOJE APŽVALGA / THE SURVEY OF IRON PRODUCTION IN LITHUANIA / ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗА В ЛИТВЕ 171–182
Кулаков, В.И., УНИКАЛЬНЫЙ ЗКСПОНАТ МУЗЕЯ “ПРУССИЯ” / UNIKALUS „PRŪSIJOS“ MUZIEJAUS EKSPONATAS / EINZIGARTIGES AUSSTELLUNGSSTÜCK DES "PREUßLAND" MUSEUMS 183–192
Bertašius, M., VIKINGIŠKOSIOS TARPREGIONINĖS KULTŪROS ATSPINDŽIAI MARVELĖS KAPINYNE KAUNE / DIE ZÜGE EINER ÜBERREGIONALEN KULTUR IN DEN WIKINGERZEITLICHEN GRÄBERN VON MARVELĖ / ОТРАЖЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЪТУРЫ ВИКИНГОВ В МОГИЛНИКЕ МАРВЯЛЕ В КАУНАСЕ 193–204
Bliujienė, A., BALTŲ ZOOMORFINIS STILIUS / THE BALTIC ZOOMORPHIC STYLE OF THE LATE IRON AGE / БАЛТСКИЙ ЗООМОРФНЫЙ СТИЛЬ ПОЗДНЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 205–226
Butėnas, E., KARIO RAITELIO KAPAS IŠ KURKLIŲ ŠILO PILKAPYNO / THE GRAVE OF MILITARY HORSEMAN FROM KURKLIŲ ŠILAS BARROW CEMETARY / ПОГРЕБЕНИЕ ВСАДНИКА ИЗ КУРГАННОГО МОГИЛНИКА КУРКЛЮ ШИЛАС 227–234
Дучиц, Л.В., КУРГАНЫ С БАЛТСКИМИ УКРАШЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ / PILKAPIAI SU BALTIŠKAIS PAPUOŠALAIS BALTARUSIJOS TERITORIJOJE 235–240
Iwanowska, G., Kazakevičius, V., KURHAN 47 Z MIECZEM Z CMENTARZYSKA W ŻWIRBLACH (ŽVIRBLIAI) / PILKAPIS NR. 47 SU KALAVIJU IŠ ŽVIRBLIŲ PILKAPYNO / BARROW NO. 47 CONTAINING SWORD FROM ŽVIRBLIAI BARROW CEMETARY 241–266
Шадыро, В.И., ГОРОДИЩЕ И СЕЛИЩЕ ПРУДНИКИ / PRUDNIKŲ PILIAKALNIS IR GYVENVIETĖ / HILL-FORT AND THE SETTLEMENT PRUDNIKI 267–274
Vaškevičiūtė, I., SVARSTYKLĖS IR SVARSTYKLIŲ DĖŽUTĖS PIETINĖJE ŽIEMGALOJE / BALANCES AND BALANCE BOXES IN THE SOUTHERN SEMIGALLIA / ВЕСЫ И КОРОБОЧКИ ДЛЯ ВЕСОВ В ЮЖНОЙ ЗЕМГАЛЕ 275–282
Грималаускайте, Д., Синчук, И.И., ОБ ОДНОМ НЕОБЫЧНОМ ЛИТОВСКОМ ПЛАТЕЖНОМ СЛИТКЕ / APIE NEĮPRASTĄ LIETUVIŠKĄ SIDABRO LYDINĮ / ABOUT AN UNUSUAL LITHUANIAN SILVER BAR 283–292
Риер, Я.Г., ПРИДНЕПРОВЬЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА / PADNEPRĖ VIDURAMŽIAIS / AREA NEAR DNEPR IN THE MIDDLE AGES 293–298
Семенчук, Г.Н., РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДРИСВЯТЫ / DRŪKŠČIŲ ANKSTYVŲJŲ VIDURAMŽIŲ ARCHEOLOGIJIS KOMPLEKSAS / DRŪKŠČIAI ARCHAEOLOGICAL COMPLEX FROM THE EARLY MIDDLE AGES 299–310
Vaitkevičienė, D., Vaitkevičius, V., XIII A. LIETUVOS VALSTYBINĖS RELIGIJOS BRUOŽAI / THE FEATURES OF THE STATE RELIGION IN LITHUANIA IN THE 13TH CENTURY / ЧЕРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЛИГИИ В ЛИТВЕ В XIII ВЕКЕ 311–334
Vasiliauskas, E., XII–XIII A. ŽIEMGALIŲ LAIDOJIMAI / SEMIGALLIAN BURIALS OF THE 12TH-13TH CENTURIES / ЗАХОРОНЕНИЯ ЗЕМГАЛОВ B XII–XIII BB 335–354
Jarockis, R., SOME ASPECTS OF URBAN DEVELOPMENT OF TWO MANOR-BOROUGHS IN ŽAGARĖ IN THE 13TH–16TH CENTURIES / KAI KURIE SENOSIOS IR NAUJOSIOS ŽAGARĖS URBANISTINĖS RAIDOS BRUOŽAI XIII-XIV AMŽIUOSE / НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ УРБАНИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРОЙ И НОВОЙ ЖАГАРЕ В XIII-XIV ВВ 355–366
Urtāns, J., Asaris, J., A STUDY OF HISTORICAL PORT SITES IN KURZEME BETWEEN PĀVILOSTA AND UŽAVA / ISTORINIŲ UOSTŲ VIETOS KURŽEMĖJE TARP PAVILOSTOS IR UŽAVOS / МЕСТА ИСТОРИЧЕСКИХ ПОРТОВ В КУРЗЕМЕ МЕЖДУ ПАВИЛОСТОЙ И УЖАВОЙ 367–374
Rackevičius, G., ARBALETO STRĖLĖS LAIKIKLIAI IŠ VILNIAUS PILIES / SUPPORTS OF CROSS-BOW ARROWS FROM VILNIUS CASTLE / ФИКСАТОРЫ АРБАЛЕТНЫХ СТРЕЛ ИЗ ВИЛЬНЮССКОГО ЗАМКА 375–382
Vėlius, G., XIII–XIV A. KERNAVĖS KAPINYNO APGALVIAI / HEADBANDS DATED OF THE 13TH-14TH C.C FROM KERNAVĖ BURIAL GROUND / ГОЛОВНЫЕ ВЕНКИ XIII–XIV В.В ИЗ МОГИЛНИКА В КЕРНАВЕ 383–398
Zabiela, G., PILIAKALNIAI–SLĖPTUVĖS / HILL-FORTS-HIDING PLACES / ГОРОДИЩА–УБЕЖИЩА 399–412
Зайковский, Э.М., ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСТОЧНО ЛИТОВСКОВО КУРГАНА XIII ВЕКА С КРЕМАЦИЕЙ У Д. АШМЯНЕЦ / XIII A. RYTŲ LIETUVOS PILKAPIO SU DEGINTINIAIS KAPAIS PRIE AŠMIANĖLIO TYRINĖJAIMAI / INVESTIGATION OF 13TH CENTURY BARROW CONTAINING THE CREMATIONS IN THE EAST LITHUANIA NEAR VILLAGE OF AŠMIANĖLIS 413–420
Берга, Т., ЛИТОВСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В КЛАДБИЩАХ АВГУСТИНИШКИ И СЛУТИШКИ XIV – НАЧАЛА XVII ВЕКА / LIETUVIŠKI ELEMENTAI AUGUSTINIŠKIŲ IR SLUTIŠKIŲ XIV A. – XVII A. PRADŽIOS SENKAPIUOSE / LITAUISCHEN ELEMENTE IN DEN FRIEDHOFEN 14.–ANFANGS 17.JHS. AUGUSTINIŠĶI UND SLUTIŠĶI 421–430
Kvizikevičius, L., ŽEMUTINĖS PANEMUNĖS REGIONO MIESTELIŲ NUMIZMATINĖ MEDŽIAGA / NUMISMATIC MATERIAL OF THE LOWER NEMUNAS RIVER SIDE / НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ РЕГИОНА НИЖНЕГО ПОНЕМАНЬЯ 431–450
Lietuvos archeologija, T. 19
Skiriama Rimutės Rimantienės 80-mečiui
Juodagalvis, V., RIMUTEI RIMANTIENEI – 80 / RIMUTĖ RIMANTIENĖ CELEBRATES HER 80TH BIRTHDAY / РИМУТЕ РИМАНТЕНЕ – 80 7–12
Tautavičius, A., Adomonienė, O., Galvydaitė, I., RIMUTĖS RIMANTIENĖS BIBLIOGRAFIJA 1938–2000 13–30
Zaliznyak, L., R. RIMANTIENĖ AS A FOUNDER OF THE PERIODIZATION OF THE FINAL PALAEOLITHIC OF NORTH-WEST EASTERN EUROPE / R. RIMANTIENĖ – RYTŲ EUROPOS ŠIAURĖS VAKARINĖS DALIES VĖLYVOJO PALEOLITO PERIODIZACIJOS KŪRĖJA / РК РИМАНТЕНЕ – ОСНОВОПОЛОЖНИЦА ПЕРИОДИЗАЦИИ ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЛИТА СЕВЕРО-ЗАПАДА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 31–45
Antanaitis, I., Riehl, S., Kisielienė, D., Kelertas, K., THE EVOLUTION OF THE SUBSISTENCE ECONOMY AND ARCHAEOBOTANICAL RESEARCH IN LITHUANIA / ŽEMĖS ŪKIO RAIDA IR ARCHEOBOTANINIAI TYRINĖJIMAI LIETUVOJE / РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ЛИТВЕ И АРХЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 47–67
Czebreszuk, J., Szmyt., M., WORKING WITH SETS OF RADIOCARBON DATINGS. THE 3RD MILLENNIUM BC IN KUJAWY IN LIGHT OF 14C DATES / DIRBANT SU RADIOKARBONINĖMIS DATOMIS. 3 TŪKSTANTMETIS PR. KUJAVIJOJE PAGAL C14 DATAS / РАБОТА С СЕРИЯМИ РАДИОУГЛЕРОДНЫЕ ДАТЫ III ТЫС. ДО Н. ЭРЫ В КУЯВАХ 69–84
Daugnora, L., FISH AND SEAL OSTEOLOGICAL DATA AT ŠVENTOJI SITES / OSTEOLOGINIAI DUOMENYS APIE ŽUVIS IR RUONIUS ŠVENTOSIOS GYVENVIETĖSE / ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О РЫБАХ И ТЮЛЕНЯХ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ ШВЯНТОЙИ 85–101
Girininkas, A., BALTAI PRIE SUOMIJOS ĮLANKOS / THE BALTS BY FINLAND BAY / БАЛТЫ У ФИНСКОГО ЗАЛИВА 103–108
Grinevičiūtė, G., VIRVELINĖ KERAMIKA PIETŲ LIETUVOJE / CORDED WARE CULTURE POTTERY IN SOUTH LITHUANIA / ШНУРОВАЯ КЕРАМИКА В ЮЖНОЙ ЛИТВЕ 109–124
Iršėnas, M., Butrimas, A., DAKTARIŠKĖS 5-OSIOS GYVENVIETĖS KERAMIKOS SU ORGANINĖS KILMĖS PRIEMAIŠOMIS ORNAMENTIKA / DECORATION OF CERAMICS WITH ORGANIC TEMPER FROM THE SETTLEMENT OF DAKTARIŠKĖ 5 / ОРНАМЕНТИКА КЕРАМИКИ С ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИМЕСЬЮ ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ ДАКТАРИШКЕ 5 125–138
Juodagalvis, V., Simpson, D.N., ŠVENTOJI REVISITED – THE JOINT LITHUANIAN-NORWEGIAN PROJECT / SUGRĮŽIMAS Į ŠVENTĄJĄ – BENDRAS LIETUVOS-NORVEGIJOS PROJEKTAS / ВНОВЬ В ШВЯНТОЙИ – СОВМЕСТНЫЙ ЛИТОВСКО-НОРВЕЖСКИЙ ПРОЕКТ 139–152
Kriiska, A., SETTLEMENTS OF COASTAL ESTONIA AND MARITIME HUNTER-GATHERER ECONOMY / PAJŪRIO MEDŽIOTOJŲ IR RINKĖJŲ VERSLAI BEI GYVENVIETĖS ESTIJOJE / ПРИБРЕЖНОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ И ПРОМЫСЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ЭСТОНИИ 153–166
Kryvaltsevich, M., Kalechyts, A., SOME „A-HORIZON“ COMPONENTS OF THE EARLY CORDED WARE CULTURE IN WESTERN BELARUS / KAI KURIE „A HORIZONTO“ KOMPONENTAI – ANKSTYVOSIOS VIRVELINĖS KERAMIKOS KULTŪROJE VAKARŲ BALTARUSIJOJE / НЕКОТОРЫЕ КОМПОНЕНТЫ С ПРИЗНАКАМИ А-ГОРИЗОНТА – РАННЕГО ЭТАПА КУЛЬТУРЫ ШНУРОВОЙ КЕРАМИКИ В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ 167–174
Larsson, L., THE ROLE OF FIRE IN NEOLITHIC RITUAL ACTIVITIES / UGNIES VAIDMUO RITUALINĖSE NEOLITO APEIGOSE / РОЛЬ ОГНЯ В НЕОЛИТИЧЕСКИХ РИТУАЛЬНЫХ ОБРЯДАХ 175–189
Lødøen, T.K., DATING OF ROCK ART AND INTERPRETATION OF STONE AGE IDEOLOGY / UOLŲ RAIŽINIŲ DATAVIMAS IR AKMENS AMŽIAUS ŽMONIŲ PASAULĖŽIŪROS INTERPRETACIJA / ДАТИРОВКА НАСКАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЛЮДЕЙ КАМЕННОГО ВЕКА 191–202
Loze, I., THE EARLY NEOLITHIC AT THE IČA SETTLEMENT SITE (LAKE LUBĀNA DEPRESSION) / ANSKTYVASIS NEOLITAS IČOS GYVENVIETĖJE (LUBANOS EŽERO ŽEMUMA) / ИССЛЕДОВАНИЯ РАННЕГО НЕОЛИТА В ПОСЕЛЕНИИ ИЧА 203–220
Makarowicz, P. CONCERNING THE DEVELOPMENT OF METALLURGY IN EARLY BRONZE AGE SOCIETIES ON THE POLISH LOWLANDS / APIE METALURGIJOS RAIDĄ ANKSTYVOJO ŽALVARIO AMŽIAUS VISUOMENĖJE / ИЗ ИССЛЕДОВАНИИ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИИ РАННЕБРОНЗОВЫХ ОБЩЕСТВ ПОЛЬСКОЙ НИЗИНЫ 221–239
Oshibkina, S.V., ART OF THE VARETJE CULTURE / VERETJE KULTŪROS MENAS / ИСКУССТВО КУЛЬТУРЫ ВЕРЕТЬЕ 241–249
Siemaszko, J., THE SZCZEBRA 14 SITE. A KEY TO UNDERSTANDING THE PALAEOLITHIC IN THE NORTH-EASTERN PART OF EUROPE OR ANOTHER MYSTERY? / ŠČEBROS 14-OJI GYVENVIETĖ. RAKTAS EUROPOS ŠIAURĖS RYTINĖS DALIES PALEOLITUI PAŽINTI AR DR VIENA PASLAPTIS? / ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕБРА 14. КЛЮЧ К ПОЗНАНИЮ ПАЛЕОЛИТА СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЕВРОПЫ ИЛИ ЕЩЕ ОДНА ЗАГАДКА? 251–266
Sulgostowska, Z., THE ACHIEVEMENTS AND TOPICS WORTH DISCUSSING THE PALAEOLITHIC AND THE MESOLITHIC OF THE SOUTH-EASTERN SUBBALTICUM / PASIEKIMAI IR TEMOS DISKUSIJOMS APIE PIETRYČIŲ PABALTIJO REGIONO PALEOLITĄ IR MEZOLITĄ / ДОСТИЖЕНИЯ И ТЕМЫ ДЛЯ ДИСКУССИЙ О ПАЛЕОЛИТЕ И МЕЗОЛИТЕ ЮГО-ВОСТОКА БАССЕЙНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 267–273
Zagorska, I., SEA MAMMAL HUNTING STRATEGY IN THE EASTERN BALTIC / JŪROS ŽINDUOLIŲ MEDŽIOKLĖS STRATEGIJA RYTŲ PABALTIJYJE / СТРАТЕГИЯ МОРСКОГО ПРОМЫСЛА В ВОСТОЧНОЙ ПРИБАЛТИКЕ 275–285
Zhilin, M., CHRONOLOGY OF THE TRANSITION FROM THE MESOLITHIC TO THE NEOLITHIC IN THE FOREST ZONE OF EASTERN EUROPE / PERĖJIMO IŠ MEZOLITO Į NEOLITĄ CHRONOLOGIJA RYTŲ EUROPOS MIŠKŲ JUOSTOJE / ХРОНОЛОГИЯ ПЕРЕХОДА ИЗ МЕЗОЛИТА В НЕОЛИТ В ЛЕСНОЙ ЗОНЕ ВОСТОЧНОЙ ЕИРОПЫ 287–297
Lietuvos archeologija, T. 18
Skiriama Mykolo Michelberto 60-mečio jubiliejui
Jovaiša, E., MYKOLUI MICHELBERTUI – 60 / MYKOLAS MICHELBERTAS IS 60 / МИКОЛАСУ МИХЕЛБЕРТАСУ – 60 5–10
Tautavičius, A., MYKOLO MICHELBERTO BIBLIOGRAFIJA (1961–1998) 11–24
Штыхов, Г., КУЛЬТУРА РАННИХ ДЛИННЫХ КУРГАНОВ V–VII ВВ. В БЕЛАРУСИ / ANKSTYVŲJŲ ILGŲJŲ PILKAPIŲ KULTŪRA BALTARUSIJOJE V-VII A. / THE CULTURE OF EARLY LONG BURIAL MOUNDS OF THE 5TH-7TH C.C. IN BYELORUSSIA 25–36
Butėnas, E., SAGTYS IŠ RYTŲ LIETUVOS PILKAPIŲ (TIPAI, PASKIRTIS) / THE BUCKLES FROM BURIAL MOUNDS OF THE EASTERN LITHUANIA (THE TYPES, THE APPLICATION) / ПРЯЖКИ ОТ КУРГАНОВ ВОСТОЧНОЙ ЛИТВЫ (ТИПЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ) 37–56
Kazakevičius, V., AUKŠTAIČIŲ KAPINYNAS ŽEMAIČIŲ ETNOKULTŪRINĖJE PERIFERIJOJE / THE BURIAL GROUND OF AUKŠTAIČIAI IN THE ETHNOCULTURAL PERIPHERY OF ŽEMAIČIAI / АУКШТАЙТСКИЙ МОГИЛЬНИК НА ЖЕМАЙТСКОЙ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ПЕРИФЕРИИ 57–67
Zabiela, G., GELEŽIES AMŽIAUS RADINIAI IŠ UKMERGĖS / THE FINDS OF THE IRON AGE FROM UKMERGĖ / НАХОДКИ ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА ИЗ УКМЕРГЕ 69–77
Vasiliauskas, E., ŽIEMGALOS PREKYBINIAI KELIAI IR CENTRAI VIII–XII A. / THE TRADING WAYS AND CENTRES OF SEMIGALLIA IN THE 8TH–12TH C.C / ТОРГОВЫЕ ПУТИ И ЦЕНТРЫ ЗЕМГАЛЫ В VIII-XII ВВ. 79–99
Stankus, J., Sveikauskaitė, A., Selskis, A., Matulionis, E., KAI KURIŲ II–XIII A. GELEŽIES DIRBINIŲ CHEMINĖS ANALIZĖS DUOMENYS / THE DATA OF CHEMICAL ANALYSIS OF SOME IRON ARTEFACTS OF THE 2ND–13TH C.C. / ДАННЫЕ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НЕКОТОРЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ II-XIII ВВ. 101–109
Malinauskas, Z., Linčius, A., PELKIŲ (LIMONITINĖ) GELEŽIES RŪDA LIETUVOJE / THE MARSH IRON ORE (LIMONITE) IN LITHUANIA / БОЛОТНАЯ (ЛИМОНИТНАЯ) ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА В ЛИТВЕ 111–120
Navasaitis, J., Sveikauskaitė, A., Selskis, A., LIETUVOS RUDNIŲ ŠLAKO SUDĖTIS IR SAVYBĖS / THE COMPOSTION AND THE FEATURES OF BLOOMERY SLAG IN LITHUANIA / СОСТАВ И СВОЙСТВА ШЛАКОВ В РУДОПЛАВИЛЬНЯХ ЛИТВЫ 121–133
Žulkus, V., KURŠIŲ NAMAI XI–XV A. / CURONIAN VILLAGES IN THE 11TH–15TH CENTURIES / КУРШСКИЕ СЕЛИЩА XI-XV ВВ. 135–151
Бектинеев, Ш.И., ПОЛОЦКО–ВИТЕБСКАЯ ДЕНЕЖНО-ВЕСОВАЯ СИСТЕМА XIII–XIV ВВ. / POLOCKO-VITEBSKO PINIGŲ-SVORIŲ SISTEMA XIII-XIV A. / THE POLOTSK-VITEBSK MONETARY-WEIGHT SYSTEM IN THE 13TH-14TH C.C. 153–163
Rackevičius, G., ARBALETO STRĖLĖS (TRAKŲ BEI VILNIAUS STRĖLIŲ PALYGINAMOJI ANALIZĖ) / CROSSBOW ARROWS (THE COMPARATIVE ANALYSIS OF ARROWS FOUND IN TRAKAI AND VILNIUS) / СТРЕЛЫ АРБАЛЕТА (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРЕЛ НАЙДЕНЫХ В ТРАКАЙ И ВИЛЬНЮСЕ) 165–173
Rackevičius, G., ARBALETŲ DIRBTUVĖS VILNIUJE (XIV A. II PUSĖ – XV A. I PUSĖ) / CROSSBOW WORKSHOPS IN VILNIUS (THE SECOND HALF OF THE 14TH-THE FIRST HALF OF THE 15TH C.) / МАСТЕРСКИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АРБАЛЕТОВ В ВИЛЬНЮСЕ ( II-АЯ ПОЛОВИНА XIV В. – I-АЯ ПОЛОВИНА XV В.) 175–183
Stankus, J., GELEŽIES DIRBINIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJA LIETUVOS MIESTUOSE XIV–XVI A. / THE TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF IRON ATREFACTS IN TOWNS OF LITHUANIA WITHIN THE 13TH–14TH CENTURIES / ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА В ГОРОДАХ ЛИТВЫ В XIV-XVI ВВ. 185–203
Balčiūnas, D., KERAMIKOS DEGIMO KROSNYS KAUNE XV–XVI A. / THE BURNING FURNACES OF CERAMICS IN KAUNAS IN THE 15TH-16TH C.C. / ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА КЕРАМИКИ В КАУНАСЕ В XV-XVI ВВ. 205–220
Sarcevičius, S., Subačius, R., Bložė, A., DAKTILOSKOPIJOS TAIKYMAS ARCHEOLOGINĖJE MEDŽIAGOJE / THE APPLICATION OF DACTYLOSCOPY TO ARCHAEOLOGICAL MATERIALS / ПРИМЕНЕНИЕ ДАКТИЛОСКОПИИ К АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 221–226
Vaitkevičius, V., AKMENYS SU PLOKŠČIADUGNIAIS DUBENIMIS LIETUVOJE IR LATVIJOJE / THE STONES WITH FLAT–BOTTOMED BOWLS IN LITHUANIA AND LATVIA / КАМНИ С ПЛОСКОДОННЫМИ ЧАШАМИ В ЛИТВЕ И ЛАТВИИ 227–242
Kvizikevičius, L., ŠVININIŲ ANTSPAUDŲ RADINIAI VILNIUJE – XVI–XVII A. IMPORTINIŲ AUDEKLŲ PREKYBOS ATSPINDYS / THE FINDS OF LEADEN SEALS IN VILNIUS – THE REFLECTION OF TRADE IN IMPORTED CLOTHS IN THE 16TH-17TH CENTURIES / НАИДЕННЫЕ В ВИЛЬНЮСЕ СВИНЦОВЫЕ ПЕЧАТИ – ОТРАЖЕНИЕ ТОРГОВЛИ ИМПОРТНЫМИ ТКАНЯМИ В XVI-XVII ВВ. 243–251
Remecas, E., SKAIČIAVIMO ŽETONAI RASTI VILNIUJE / IN VILNIUS GEFUNDENE ZÄHLJETONS / СЧЕТНЫЕ ЖЕТОНЫБ НАЙДЕННЫЕ В ВИЛЬНЮСЕ 253–261
Vainilaitis, V., MEDINIAI VANDENS TIEKIMO IR SANITARINIAI ĮRENGINIAI VILNIUJE, PREZIDENTŪROS RŪMŲ TERITORIJOJE, XVI–XVIII A. / THE WOODEN WATER – SUPPLY AND SANITARY EQUIPMENT IN THE TERRITORY OF VILNIUS PRESIDENT HOUSE IN THE 16TH-18TH C.C. / ДЕРЕВЯННЫЕ УСТРОЙСТВА ВОДОСНАБРАЖЕНИЯ И САНИТАРНЫЕ УСТРОИСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ДВОРЦА ВИЛЬНЮСА В XVI-XVIII BB. 263–270
Jasiukevičius, V., Vaitkevičius, G., XVII A. KALKINIO FAJANSO, RASTO VILNIUJE, TYRIMAI / THE RESEARCH OF THE LIME FAIENCE OF THE 17TH C. FOUND IN VILNIUS / ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО ФАЯНСА XVII В., НАЙДЕНОГО В ВИЛЬНЮСЕ 271–282
Lietuvos archeologija, T. 16
Pietų Lietuvos akmens ir ankstyvojo žalvario amžių paminklų tyrimai
Rimantienė, R., PRATARMĖ 5
Ostrauskas, T., VĖLYVASIS PALEOLITAS IR MEZOLITAS PIETŲ LIETUVOJE / LATE PALEOLITHIC AND MEZOLITHIC IN SOUTH LITHUANIA / ПАЛЕОЛИТ И МЕЗОЛИТ В ЮЖНОЙ ЛИТВЕ 7–17
Rimantienė, R., NEOLITAS IR ANKSTYVASIS ŽALVARIO AMŽIUS PIETŲ LIETUVOJE / NEOLITHIC AND EARLY BRONZE AGE IN SOUTHERN LITHUANIA / НЕОЛИТ И РАННИЙ ПЕРИОД БРОНЗОВОГО ВЕКА В ЮЖНОЙ ЛИТВЕ 19–29
Ostrauskas, T., KABELIŲ 2-OJI AKMENS AMŽIAUS GYVENVIETĖ / KABELIAI 2 STONE AGE SITE / ПОСЕЛЕНИЕ КАМЕННОГО ВЕКА КАБЯЛЯЙ 2 31–66
Stančikaitė, M., Guobytė, R., Šeirienė, V., AEROFOTOGRAFINIS BEI PALEOBOTANINIAI TYRIMO METODAI IR GALIMYBĖS JUOS TAIKYTI ARCHEOLOGIJOJE / AERIAL PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION AND PALEOBOTANICAL METHODS AND THEIR APPLICATION IN ARCHAEOLOGY / АЭРОФОТОДЕШИФРИРОВАНИЕ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЙ И ДИАТОМОВЫЙ АНАЛИЗЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 67–78
Rimantienė, R., PELESOS PAEŽERIŲ AKMENS AMŽIAUS STOVYKLOS IR GYVENVIETĖS / STONE AGE SITES AND SETTLEMENTS AROUND LAKE PELESA / СТОЯНКИ И ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННОГО ВЕКА В ОКРЕСТНОСТЯХ ОЗЕРА ПЯЛЯСА 79–107
Rimantienė, R., MARGIŲ 1-OJI GYVENVIETĖ / MARGIAI 1 SETTLEMENT / ПОСЕЛЕНИЕ МАРГЯЙ 1 109–170
Rimantienė, R., BARZDŽIO MIŠKO GYVENVIETĖ / THE FOREST BARZDIS SETTLEMENT / ПОСЕЛЕНИЕ ЛЕС БАЗДИС 171–208
Rimantienė, R., GRŪDOS EŽERO 3-IOJI GYVENVIETĖ / SETLLEMENT 3 OF LAKE GRŪDA / ПОСЕЛЕНИЕ 3 У ОЗЕРА ГРУДА 209–216
Rimantienė, R., ŽALIOSIOS ŽALVARIO AMŽIAUS GYVENVIETĖ / ŽALIOJI SETTLEMENT OF THE BRONZE AGE / ПОСЕЛЕНИЕ БРОНЗОВОГО ВЕКА ЖАЛЕЙИ 217–228
Piličiauskas, G., KARAVIŠKIŲ 6A GYVENVIETĖ / KARAVIŠKĖS 6A SETTLEMENT / ПОСЕЛЕНИЕ КАРАВИШКЕС 6А 229–238
Juodagalvis, V., SENOVĖS GYVENVIETĖ PRIE DUSIOS EŽERO / OLD SETTLEMENT NEAR LAKE DUSIA / ДРЕВНЕЕ ПОСЕЛЕНИЕ У ОЗЕРА ДУСЯ 239–279
Brazaitis, Dž., DVARO KAIMO (VILNIAUS R.) AKMENS AMŽIAUS RADIMVIETĖS / STONE AGE SITES IN THE ENVIRONS OF DVARAS VILLAGE (VILNIUS DISTR) / ПАМЯТНИКИ КАМЕННОГО ВЕКА В ОКРЕСТНОСТЯХ ДЕРЕВНИ ДВАРАС (ВИЛЬНЮССКИЙ Р-Н) 281–309
Lietuvos archeologija, T. 15
Skiriama Prano Kulikausko 85-mečio jubiliejui
Zabiela, G., PRANUI KULIKAUSKUI–85 / PRANAS KULIKAUSKAS CELEBRATES HIS 85TH BIRTHDAY / ПРАНАСУ КУЛИКАУСКАСУ – 85 5–9
Čivilytė, A., Zabiela, G., PRANO KULIKAUSKO BIBLIOGRAFIJA (1941–1997) 10–17
Kulikauskas, P., UPYTĖS PRIEŠISTORINIO KAPINYNO (NAUJAMIESČIO VLS., PANEVĖŽIO APS.) TYRINĖJIMŲ DUOMENYS / INVESTIGATION DATA OF UPYTĖ PRE-HISTORICAL BURIAL GROUND (NAUJAMIESTIS RURAL DISTRICT OF PANEVĖŽYS COUNTY) / ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДАННЫЕ ОБ УПИТСКОМ ДОИСТОРИЧЕСКОМ МОГИЛЬНИКЕ (НАУЯМЕСТКАЯ ВОЛОСТЬ, ПАНЕВЕЖСКИЙ УЕЗД) 19–85
Brazaitis, Dž., PYPLIŲ PILIAKALNIO PAPĖDĖS GYVENVIETĖS / SETTLEMENTS AT THE FOOT OF PYPLIAI HILLFORT / ПОСЕЛЕНИЕ У ПОДНОЖЬЯ ГОРОДИЩА ПИПЛЯЙ 87–106
Butrimas, A., BIRŽULIO BASEINO IR ŽEMAIČIŲ AUKŠTUMOS AKMENS AMŽIAUS TYRINĖJIMŲ APŽVALGA / THE SURVEY OF STONE AGE INVESTIGATIONS IN THE BIRŽULIS LAKE REGION AND SAMOGITIAN HIGHLANDS / ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПАМЯТНИКОВ КАМЕННОГО ВЕКА ЖЯМАЙТСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ У ОЗ БИРЖУЛИС 107–131
Girininkas, A., KAPAS URNOJE 133–136
Salatkienė, B., KALNELIŲ ARCHEOLOGINIAI PAMINKLAI / ARCHAEOLOGICAL SITES OF THE KALNELIAI SETTLEMENT / АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ В ДЕРЕВНЕ КАЛЬНЯЛЯЙ 137–161
Butėnas, E., MAISIEJŪNŲ PILKAPYNO TYRINĖJIMAI / THE MAISIEJŪNAI BARROWS / ИССЛЕДОВАНИЕ КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА В МАЙСЕЮНАЙ 163–184
Simniškytė, A., GERIAMIEJI RAGAI LIETUVOJE / DRINKING HORNS IN LITHUANIA / ПИТЬЕВЫЕ РОГА В ЛИТВЕ 185–245
Tamulynas, L., A. BEZZENBERGERIO ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI KLAIPĖDOS KRAŠTE / ARCHÄOLOGISCHEN FORSCHUNGEN VON A. BEZZENBERGER AUF DEM KLAIPĖDA GEBIET / АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ А БЕЦЕНБЕРГЕРА И КЛАЙПЕДСКОМ КРАЕ 247–285
Kazakevičius, V., IŠ VĖLYVOJO GELEŽIES AMŽIAUS BALTŲ GINKLŲ ISTORIJOS (KALAVIJŲ MAKŠTŲ GALŲ APKALAI) / FROM THE HISTORY OF BALTIC WEAPONS IN THE LATE IRON AGE (SWORD CHAPES) / ИЗ ИСТОРИИ БАЛТСКОГО ОРУЖИЯ ПОЗДНЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА (НАКОНЕЧНИКИ НОЖЕН МЕЧЕЙ) 287–332
Vaitkevičius, V., ALKAS: LIETUVIŠKAS PAMINKLŲ KONTEKSTAS / ALKAS: DER LITAUISCHE KONTEXT DER DENKMÄLER/ АЛКАС: ЛИТОВСКИЙ КОНТЕКСТ ПАМЯТНИКОВ 333–350
Zabiela, G., LAIDOSENA PAGONIŠKOJOJE LIETUVOJE / BEGRABUNGSART IM HEIDNISCHEN LITAUEN / ОБРЯД ЗАХОРОНЕНИЯ В ЯЗЫЧЕСКОЙ ЛИТВЕ 351–379
Merkevičius, A., KALNELIO ARCHEOLOGINIAI PAMINKLAI / ARCHAEOLOGICAL SITES OF KALNELIAI 381–388
Svetikas, E., SAGTYS XIV–XVII A.: TIPAI IR PASKIRTIS (PAGAL VĖLYVŲJŲ VIDURAMŽIŲ KAPINYNŲ MEDŽIAGĄ) / BUCKLES FROM THE 14TH-17TH CENTURIES: TYPES AND PURPOSE (ON THE BASIS OF CEMETERY MATERIAL FROM THE LATE MIDDLE AGES) / ПРЯЖКИ XIV-XVII ВВ.: ТИПЫ И НАЗНАЧЕНИЕ (ПО МОГИЛЬНОМУ МАТЕРИАЛУ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ) 389–431
Kvizikevičius, L., ŠVININIAI AUDEKLŲ ANTSPAUDAI / DIE BLEIERNEN GEWEBEPLOMBEN / СВИНЦОВЫЕ ПЕЧАТИ МАТЕРИИ 433–446
Jankauskas, R., KAI KURIE LIETUVOS PRAEITIES POPULIACIJŲ BIOSOCIALINĖS DIFERENCIACIJOS RODIKLIAI / SOME INDICATES OF BIO-SOCIAL DIFFERENTIATION IN LITHUANIAN PALEO-POPULATIONS / НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИОСОЦИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В ЛИТОВСКИХ ПАЛЕОПОПУЛЯЦИЯХ 447–471
Mažeika, J., Petrošius, R., ARCHEOLOGINIŲ RADINIŲ RADIOANGLIES AMŽIUS / RADIOCARBON AGE OF ARCAHEOLOGICAL FINDS / РАДИОУГЛЕРОДНЫЙ ВОЗРАСТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДОК 473–483
Butėnas, E., LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS BIBLIOGRAFIJŲ RODYKLĖ 485–487
Lietuvos archeologija, T. 11
Viduramžių senkapiai
Zabiela, G., SUDARYTOJO ŽODIS 3–4
Akavickas, R., KRAŠTŲ (SVĖDASŲ) SENKAPIAI, VADINAMI TAURAKALNIU / KRAŠTAI (SVĖDASAI) BURIAL-GROUND, CALLED TAURAKALNIS / МОГИЛНИК КРАШТАЙ (СВЕДАСАЙ) НАЗЫВАЕМЫЙ ТАУРАКАЛЬНИС 5–15
Aleksiejūnas, V., SENKAPIŲ MONETOS / CEMETARIES COINS / МОНЕТЫ ИЗ МОГИЛ 16–20
Balčiūnienė, I., XIV–XVII A. ALYTAUS MIESTO GYVENTOJŲ ODONTOLOGIJA / THE ODONTOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE 14TH-17TH CENTURY OF THE ALYTUS TOWNSPEOPLE / ОДОНТОЛОГИЯ ЖИТЕЛЕЙ XIV-XVII В.В. ГОРОДА АЛИТУСА 21–25
Česnys, G., Jankauskas, R., VIDURAMŽIŲ ALYTIŠKIŲ ANTROPOLOGIJA (DAUGIAMATĖS ANALIZĖS DUOMENYS) / ANTHROPOLOGY OF MEDIEVAL ALYTUS (RESULTS OF MULTIVARIATE ANALYSIS) / АНТРОПОЛОГИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО АЛИТУСА (ДАННЫЕ МНОГОМЕРНОГО АНАЛИЗА) 26–33
Jankauskas, R., VĖLYVŲJŲ VIDURAMŽIŲ ALYTAUS ANTROPOEKOLOGIJA (XIV–XVII A. SENKAPIO DUOMENIMIS) / ANTHROPOECOLOGY OF THE LATE MEDIEVAL ALYTUS (DATA ON THE 14-17 C.C. BURIAL GROUND / АНТРОПОЭКОЛОГИЯ ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОГО АЛИТУСА (ПО ДАННЫМ МОГИЛЬНИКА XIV-XVII В.В.) 34–46
Petrulienė, A., BARINĖS SENKAPIS / THE GRAVE FIELD BARINĖ / МОГИЛЬНИК БАРИНЕ 47–72
Rickevičiūtė, K., KARMĖLAVOS KAPINYNAS / THE KARMĖLAVA CEMETARY / МОГИЛЬНИК В КАРМЕЛАВЕ 73–103
Senvaitienė, J., Vedrickienė, L., Čeplinskaitė, V., Urbanavičienė, S., BEČIŲ KAPINYNO AUDINIŲ KONSERVAVIMAS IR TYRIMAS / CONSERVATION AND EXAMINATION OF TEXTILE FINDS FROM THE BEČIAI CEMETARY / КОНСЕРВАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТКАНЕЙ ИЗ ГРУНТОВОГО МОГИЛЬНИКА БЯЧЯЙ 104–116
Svetikas, E., MONETOS XIV–XVII A. LIETUVOS KAPINYNUOSE / COINS OF LITHUANIAN GRAVES IN THE 14-17 TH CENTURIES / МОНЕТЫ В ПОГРЕБЕНИЯХ XIV-XVII В.В. В ЛИТВЕ 117–151
Urbanavičienė, S., AŽUGIRIŲ KAPINYNAS / THE AŽUGIRIAI CEMETARY / МОГИЛЬНИК АЖУГИРЯЙ 152–168
Urbanavičienė, S., DIKTARŲ KAPINYNAS / THE DIKTARAI CEMETARY / МОГИЛЬНИК ДИКТАРАЙ 169–206
Vaitkunskienė, L., ARCHEOLOGINIAI ŠALTINIAI APIE MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO APEIGAS (XIV–XVI A.) / ARCHÄOLOGISCHE QUELLEN ÜBER RITTEN DES GEDENKENS DER TOTEN (14.-16. JHS) / АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ О РИТУАЛАХ ПОМИНОВЕНИЯ УМЕРШИХ (XIV-XVII В.В. ) 207–213
Valatkienė, L., KURŠIŲ KAPINYNAS / DAS GRÄBERFELD VON KURSCHAI / МОГИЛЬНИК В КУРШАЙ 214–243
Varnas, A., TULPIAKIEMIO SENKAPIAI / THE TULPAKIEMIS BURIAL-GROUND / МОГИЛЬНИК ТУЛПЯКЕМИС 244–289
Vaškevičiūtė, I., MAŽEIKIŲ (ŠIAULIŲ RAJ.) XVI–XVII A. KAPINYNAS / DAS GRÄBERFELD VON MAŽEIKIAI (BEZIRK ŠIAULIAI) DES 16.-17. JHS / МОГИЛЬНИК XIV-XVII В.В. У ДЕР МАЖЕЙКЯЙ (ШЯУЛЯЙСКИЙ Р-ОН) 290–316
Vaškevičiūtė, I., XVI–XVII A. PAVIRVYTĖS – GUDŲ KAPINYNO (AKMENĖS RAJ.) KAPAI / GRÄBER DES GRÄBERFELDES VON PAVIRVYTĖ-GUDAI DES 16.-17. JHS (BEZ. AKMENĖ) / ПОГРЕБЕНИЕ XIV-XVII В.В. В МОГИЛЬНИКЕ ПАВИРВИТЕ-ГУДАЙ (АКМЯНСКИЙ Р-ОН) 317–329
Zabiela, G., BEČIŲ SENKAPIS / THE BEČIAI BURIAL-GROUND / МОГИЛЬНИК БЯЧЯЙ 330–381
Zabiela, G., ŠEIMYNIŠKĖLIŲ SENKAPIS / THE ŠEIMYNIŠKĖLIAI BURIAL-GROUND / МОГИЛЬНИК ШЯЙМИНИШКЕЛЯЙ 382–397
LITERATŪROS SĄRAŠAS 398–406
Lietuvos archeologija, T. 9
Petro Tarasenkos 100-osioms gimimo metinėms pažymėti
Volkaitė-Kulikauskienė, R., PRATARMĖ 3–4
Kulikauskas, P., PETRAS TARASENKA – LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS PRADININKAS / PETRAS TARASENKA – WEGBEREITER DER LITAUISCHEN ARCHÄOLOGIE 5–21
Volkaitė-Kulikauskienė, R., APIE PETRO TARASENKOS IR JONO PUZINO POLEMIKĄ „LIETUVOS AIDO“ PUSLAPIUOSE / ZUR POLEMIK ZWISCHEN PETRAS TARASENKA UND JONAS PUZINAS IN DER ZEITUNG „LIETUVOS AIDAS“ 21–27
Daugudis, V., DĖL LAIDOJIMŲ LIETUVOS PILIAKALNIUOSE / BURIALS IN LITHUANIAN HILL-FORTS 27–35
Luchtanas, A., ANKSTYVOJO GELEŽIES AMŽIAUS KERNAVĖS KAPINYNAS / EARLY IRON AGE CEMETARY IN KERNAVĖ 35–39
Jankauskas, R., DEGINTINIŲ KAPŲ IŠ KERNAVĖS PAJAUTOS SLĖNIO ANTROPOLOGINĖ ANALIZĖ / ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS OF CREMATED GRAVES FROM PAJAUTA VALLEY. KERNAVĖ 39–41
Grigalavičienė, E., JUODONIŲ PILIAKALNIS IR GYVENVIETĖ (ROKIŠKIO RAJ.) / JUODONYS HILL-FORT AND SETTLEMENT 41–91
Зверуго, Я., ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРАНЬСКОВО ГОРОДИЩА / RESEARCH OF THE GORANE HILL-FORT 92–103
Зайковский, Э., О ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ У НАСЕЛЕНИЯ КУЛТУРЫ ШТРИХОВАННОЙ КЕРАМИКИ / BURIAL RITUAL AMONG THE POPULATION OF THE STROKED CERAMICS CULTURE 104–107
Juodagalvis, V., MEZOLITINĖS TRADICIJOS VĖLYVOJO NEOLITO TITNAGO INVENTORIUJE / MESOLITHIC TRADITIONS OF THE LATE NEOLITHIC FLINT MANUFACTURE 107–115
Чернявский, М., ДРЕВНЕЙШИЕ РОГОВЫЕ ОРУДИЯ ИЗ-ПОД СМОРГОНИ / DIE ÄLTESTEN GEWEIHERZEUGNISSE AUS DER NÄHE VON SMORGON 116–120
Rimantienė, R., ŽEMĖS ŪKIO PRADŽIA LIETUVOJE / DIE ANFÄNGE DER LANDWIRTSCHAFT IN LITAUEN 120–126
Michelbertas, M., ANTKAKLIŲ TRIMITINIAIS GALAIS (III GR.) CHRONOLOGIJOS KLAUSIMU / ZUR FRAGE DER CHRONOLOGIE DIE TROMPETENHALARINGEN (3. GRUPPE) 127–132
Kazakevičius, V., RYTIETIŠKOS KILMĖS RADINYS VISĖTIŠKIŲ (ANYKŠČIŲ RAJ.) PILKAPYNE / ORIENTAL ARTIFACT FROM THE VISĖTIŠKĖS BURIAL GROUND (ANYKŠČIAI DISTR.) 133–137
Кулаков, В., КОНСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ПРУССОВ X–XI ВВ. (ПРОБЛЕМА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ХРОНОЛОГИИ ДЕТАЛЕЙ ОГОЛОВЬЯ) / PFERDEAUSRÜSTUNG DER PREUSSEN IM 10 U. 11 JH. (PROBLEM DER RELATIVEN CHRONOLOGIE EINIGER DETAILS) 137–144
Vaitkunskienė, L., DĖL ŽEMAIČIŲ APRANGOS REGIONINIŲ SKIRTUMŲ / REGIONAL DIFFERENCES IN SAMOGITIAN CLOTHING 144–151
Jankauskas, K., SMULKUSIS PAPUOŠALŲ IŠ SPALVOTŲJŲ METALŲ DEKORAS / FINE DESING OF ADORMENTS FROM NON-FERROUS METALS 151–168
Jarockis, R., KAULINIŲ-RAGINIŲ DIRBINIŲ GAMYBA KERNAVĖJE XIII–XIV A. / MANUFACTURE OF BONE AND ANTLER ARTICLES IN KERNAVĖ IN THE 13TH-14TH CENTURIES 168–182
Visockis, A., PETERBURGO ARCHEOLOGIJOS INSTITUTAS IR LIETUVA / PETERSBURG INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY AND LITHUANIA 182–187
Lietuvos archeologija, T. 8
Volkaitė-Kulikauskienė, R., PRATARMĖ 3
SPIGINO MEZOLITO KAPAI 4–16
Butrimas, A., PAMINKLO TYRINĖJIMAI / MESOLITHIC GRAVES FROM SPIGINAS / МЕЗОЛИТИЧЕСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ ОСТРОВА СПИГИНАС 4–10
Balčiūnienė, I., Česnys G., Jankauskas, R., SPIGINO MEZOLITO KAPŲ KRANIOMETRIJA, ODONTOLOGIJA, OSTEOMETRIJA IR PALEOPATOLOGIJA / CRANIOMETRY, ODONTOLOGY, OSTEOMETRY AND PALEOPATHOLOGY OF MESOLITHIC GRAVES FROM SPIGINAS / КРАНИОМЕТРИЯ, ОДОНТОЛОГИЯ, ОСТЕОМЕТРИЯ И ПАЛЕОПАТОЛОГИЯ МЕЗОЛИТИЧЕСКИХ ПОГРЕБЕНИЙ ОСТРОВА СПИГИНАС 10–16
Rimantienė, R., ŠAKĖS – NEOLITO GYVENVIETĖ / ŠAKĖS – EINE NEOLITHISCHE SIEDLUNGSTELLE / ШАКЕС – НЕОЛИТИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 16–34
Juodagalvis, V., KUBILĖLIŲ VĖLYVOJO NEOLITO GYVENVIETĖ / EINE JUNGNEOLITHISCHE SIEDLUNG KUBILĖLIAI / ПОЗДНЕНЕОЛИТИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КУБИЛЕЛЯЙ 34–56
Luchtanas, A., RYTŲ LIETUVA I TŪKST. PR. M. ERĄ / EASTERN LITHUANIA DURING THE FIRST MILLENNIUM B.C. / ВОСТОЧНАЯ ЛИТВА В I ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ДО Н. Э. 56–85
Grigalavičienė, E., KERELIŲ PILIAKALNIS / THE KERELIAI HILLFORT / ГОРОДИЩЕ КЕРЯЛЯЙ 85–105
Bliujienė, A., ALINKOS (RAISTINĖS) PILKAPIAI / THE ALINKA (RAISTINĖ) BARROWS / КУРГАНЫ В МЕСТНОСТИ АЛИНКА (РАЙСТИНЕ) 105–127
Vaškevičiūtė, I., IV–XI A. ĮVIJINIAI APGALVIAI / FOURTH-ELEVENTH-CENTURY SPIRAL HEADRINGS / СПИРАЛЬНЫЕ ГОЛОВНЫЕ ВЕНКИ IV–XI ВВ. 128–135
Volkaitė-Kulikauskienė, R., Jankauskas, K., IŠ SENOSIOS LIETUVIŲ AMATININKYSTĖS ISTORIJOS (ALAVAS SENUOSIUOSE LIETUVIŲ PAPUOŠALUOSE) / FROM THE HISTORY OF ANCIENT LITHUANIAN CRAFTS (TIN IN ANCIENT LITHUANIAN DECORATIONS) / ИЗ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЛИТОВСКИХ РЕМЕСЕЛ (ОЛОВО В ДРЕВНЕЛИТОВСКИХ УКРАШЕНИЯХ) 135–170
Lietuvos archeologija, T. 7
Girininkas, A. / Гирининкас, А., KRETUONAS. VIDURINIS IR VĖLYVASIS NEOLITAS / КРЯТУОНАС. СРЕДНИЙ И ПОЗДНИЙ НЕОЛИТ
Волкайте-Куликаускене, Р. / Volkaitė-Kulikauskienė, R., ПРЕДИСЛОВИЕ / PRATARMĖ 4–5
Гирининкас, А., Крятуонас. СРЕДНИЙ И ПОЗДНИЙ НЕОЛИТ 6–111
Lietuvos archeologija, T. 4
Akmens amžiaus gyvenvietės ir kapinynai
Rimantienė, R., PRATARMĖ 3–4
KRETUONO 1-OS GYVENVIETĖS VIDURINIO NEOLITO KAPAI (ŠVENČIONIŲ RAJ., REŠKUTĖNŲ APYL., REŠKUTĖNŲ K.) / СРЕДНЕНЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ КРЯТУОНАС 1 5–14
Girininkas, A., ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI 5–9
Česnys, G., ANTROPOLOGINIAI TYRIMAI 9–12
Balčiūnienė, I., ODONTOLOGINIAI DUOMENYS 12–13
Jankauskas, R., PALEOPATOLOGINIAI DUOMENYS 13
ANKSTYVIEJI VIRVELINĖS KERAMIKOS KULTŪROS KAPAI LIETUVOJE / ПОГРЕБЕНИЯ РАННЕЙ КУЛЬТУРЫ ШНУРОВОЙ КЕРАМИКИ В ЛИТВЕ 14–24
 Butrimas, A., Kazakevičius, V., ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI 14–19
Česnys, G., ANTROPOLOGINIAI TYRIMAI 19–22
Balčiūnienė, I., ODONTOLOGINIAI DUOMENYS 22
Jankauskas, R., PALEOPATOLOGINIAI DUOMENYS 23
DUONKALNIS: VĖLYVOJO NEOLITO GYVENVIETĖ, ALKAS IR KAPINYNAS (JONAPOLĖS APYL., TELŠIŲ RAJ.) / ДУОНКАЛНИС: ПОСЕЛЕНИЕ, ЖЕРТВЕННОЕ МЕСТО И МОГИЛЬНИК ПОЗДНЕГО НЕОЛИТА 25–66
Kunskas, R., PALEOGEOGRAFINĖS PASTABOS APIE BIRŽULIO EŽERVIETĘ 25–30
Butrimas, A., ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI 30–49
Česnys, G., ANTROPOLOGINIAI TYRIMAI 49–56
Balčiūnienė, I., ODONTOLOGINĖ ANALIZĖ 56–58
Jankauskas, R., PALEOPATOLOGINIAI DUOMENYS 58–61
Kunskas, R., Butrimas, A., BIRŽULIO EŽERO KRANTŲ IR AKMENS AMŽIAUS GYVENVIEČIŲ KAITA HOLOCENE / ИЗМЕНЕНИЕ БЕРЕГОВ И ПРИБРЕЖНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ КАМЕННОГО ВЕКА ОЗ. БИРЖУЛИС 66–79
Rimantienė, R., NEMUNO ŽEMUPIO (TARP KAUNO IR VELIUONOS) VĖLYVOJO NEOLITO PAMINKLAI / ПАМЯТНИКИ ПОЗДНЕГО НЕОЛИТА В НИЗОВЬЯХ Р. НЯМУНАС 80–98
Rimantienė, R., LYNUPIO AKMENS AMŽIAUS STOVYKLA IR GYVENVIETĖ (RUDNIOS GIRININKIJA, VARĖNOS RAJ.) / СТОЯНКА И ПОСЕЛЕНИЕ КАМЕННОГО ВЕКА ЛИНУПИС 98–111
Rimantienė, R., MARGEŽERIO 13-A ANKSTYVOJO ŽALVARIO AMŽIAUS GYVENVIETĖ (VARĖNOS RAJ. IR APYL.) / ПОСЕЛЕНИЕ РАННЕБРОНЗОИОГО ВЕКА В МЯРГЯЖЯРИС 13 111–118
Girininkas, A., NARVOS KULTŪROS RAIDA / РАЗВИТИЕ НАРВСКОЙ КУЛЬТУРЫ 119–134
Lietuvos archeologija, T. 3
V–VIII žemaičių kultūra
Tautavičius, A., PRATARMĖ 3–5
Valatka, V., MAUDŽIORŲ PLOKŠTINIS KAPINYNAS (1964 IR 1966 M. TYRINĖJIMŲ DUOMENYS) / МОГИЛЬНИК МАУДЖЕРАЙ (ПО ДАННЫМ РАСКОПОК 1964 И 1966 ГГ) 6–24
Tautavičienė, B., ŠARKŲ PLOKŠTINIS KAPINYNAS / МОГИЛЬНИК ШАРКАЙ 25–41
Merkevičius, A., SAUGINIŲ PLOKŠTINIS KAPINYNAS / МОГИЛЬНИК САУГИНЯЙ 41–63
Stankus, J., KAIRENĖLIŲ PLOKŠTINIS KAPINYNAS / МОГИЛЬНИК КАЙРЕНЕЛЯЙ 63–79
Vaitkunskienė, L., KAŠTAUNALIŲ PLOKŠTINIS KAPINYNAS / МОГИЛЬНИК КАШТАУНАЛЯЙ 79–93
Tautavičius, A., POŽERĖS PLOKŠTINIS KAPINYNAS / МОГИЛЬНИК ПОЖЕРЕ 93–118
Volkaitė-Kulikauskienė, R., APIE VIENĄ GALVOS PAPUOŠALĄ / ОБ ОДНОМ ГОЛОВНОМ УКРАШЕНИИ 118–125
Merkevičius, A., MAUDŽIORŲ IR POŽERĖS PLOKŠTINIŲ KAPINYNŲ ŽALVARIS / БРОНЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МОГИЛНИКОВ МАУДЖЕРАЙ И ПОЖЕРЕ 125–135
Stankus, J., ŽEMAIČIŲ PLOKŠTINIŲ KAPINYNŲ GELEŽIES DIRBINIŲ METALOGRAFINĖ ANALIZĖ / МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЖЕЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МОГИЛНИКОВ ЖЕМАЙТИИ 135–141
Česnys, G., III–XI A. ŽEMAIČIAI KRANIOLOGIJOS ASPEKTU / ЖЕМАЙТЫ III-XI ВВ. В КРАНИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 141–151
Papreckienė, I., V–VII A. ŽEMAIČIŲ ETNINĖ ODONTOLOGIJA / ЭТНИЧЕСКАЯ ОДОНТОЛОГИЯ ЖЕМАЙТОВ V-VII ВВ. 151–154
LITERATŪRA 155–157