Pradžia
lt


Misija

Instituto misija – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, tirti lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos kultūros, ūkio, valstybingumo raidą, kaupti, sisteminti ir skleisti dokumentinį ir nematerialųjį istorinį paveldą; savo tyrimų rezultatais prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, visuomenės istorinės kultūros ir kritinio diskurso formavimo, kultūrinės tapatybės išsaugojimo, kartu su universitetais rengti istorijos ir etnologijos tyrėjus, formuoti Lietuvos istorijos ir etnologijos mokslų strategiją, aktyviai dalyvauti kuriant žinių visuomenę, plėsti ryšius su tarptautine tyrimų erdve.

Plačiau

Informacija dėl Lietuvos istorijos instituto mokslininkų algų kėlimo
2020-09-24
Informacija dėl Lietuvos istorijos instituto mokslininkų algų kėlimo
Plačiau
Konkursas
2020-09-18
Konkursas
Plačiau
Disertacijų gynimai
2020-09-09
2020 m. rugsėjo mėnesį vyks mokslo disertacijų gynimai:
Plačiau