Pradžia
lt


Misija

Instituto misija – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, tirti lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos kultūros, ūkio, valstybingumo raidą, kaupti, sisteminti ir skleisti dokumentinį ir nematerialųjį istorinį paveldą; savo tyrimų rezultatais prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, visuomenės istorinės kultūros ir kritinio diskurso formavimo, kultūrinės tapatybės išsaugojimo, kartu su universitetais rengti istorijos ir etnologijos tyrėjus, formuoti Lietuvos istorijos ir etnologijos mokslų strategiją, aktyviai dalyvauti kuriant žinių visuomenę, plėsti ryšius su tarptautine tyrimų erdve.

Plačiau

Kviečiame į knygos "Mečislovas Davainis-Silvestraitis. Dienoraštis. 1904-1912 m." pristatymą
2021-03-03
Kviečiame į knygos "Mečislovas Davainis-Silvestraitis. Dienoraštis. 1904-1912 m." pristatymą
Plačiau
Pasirodė studijos "Kas laimėjo Žalgirio mūšį? Istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje" leidimas lenkų kalba.
2021-02-26
Pasirodė studijos "Kas laimėjo Žalgirio mūšį? Istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje" leidimas lenkų kalba.
Plačiau
2021 m. vasario 24 d. (trečiadienį) 15 val. kviečiamas Lietuvos istorijos instituto Mokslo tarybos posėdis
2021-02-20
2021 m. vasario 24 d. (trečiadienį) 15 val. kviečiamas Lietuvos istorijos instituto Mokslo tarybos posėdis
Plačiau