Pradžia
lt


Misija

Instituto misija – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, tirti lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos kultūros, ūkio, valstybingumo raidą, kaupti, sisteminti ir skleisti dokumentinį ir nematerialųjį istorinį paveldą; savo tyrimų rezultatais prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, visuomenės istorinės kultūros ir kritinio diskurso formavimo, kultūrinės tapatybės išsaugojimo, kartu su universitetais rengti istorijos ir etnologijos tyrėjus, formuoti Lietuvos istorijos ir etnologijos mokslų strategiją, aktyviai dalyvauti kuriant žinių visuomenę, plėsti ryšius su tarptautine tyrimų erdve.

Plačiau

Redos Griškaitės kalba, pasakyta Instituto bendruomenei
2020-12-23
Redos Griškaitės kalba, pasakyta Instituto bendruomenei
Plačiau
V.Stravinskienės monografijos "Migracija: Rytų ir Pietryčių Lietuva 1944-1989 metais" pristatymas
2020-12-08
V.Stravinskienės monografijos "Migracija: Rytų ir Pietryčių Lietuva 1944-1989 metais" pristatymas
Plačiau
Mokslinis seminaras - diskusija "Valdžia, luomas, individas XIV-XVIII a. Lietuvoje"
2020-12-07
Mokslinis seminaras - diskusija "Valdžia, luomas, individas XIV-XVIII a. Lietuvoje"
Plačiau