Pradžia
lt


Misija

Instituto misija – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, tirti lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos kultūros, ūkio, valstybingumo raidą, kaupti, sisteminti ir skleisti dokumentinį ir nematerialųjį istorinį paveldą; savo tyrimų rezultatais prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, visuomenės istorinės kultūros ir kritinio diskurso formavimo, kultūrinės tapatybės išsaugojimo, kartu su universitetais rengti istorijos ir etnologijos tyrėjus, formuoti Lietuvos istorijos ir etnologijos mokslų strategiją, aktyviai dalyvauti kuriant žinių visuomenę, plėsti ryšius su tarptautine tyrimų erdve.

Plačiau

Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties...
2021-05-11
Priėmimas į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą 2021 m.
Plačiau
Etnologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas
2021-05-11
Etnologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas
Plačiau
Išrinkta Lietuvos istorijos instituto darbo taryba
2021-05-07
Išrinkta Lietuvos istorijos instituto darbo taryba
Plačiau