Pradžia
lt
en


Misija

Instituto misija – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, tirti lietuvių tautos, Lietuvos visuomenės, jos kultūros, ūkio, valstybingumo raidą, kaupti, sisteminti ir skleisti dokumentinį ir nematerialųjį istorinį paveldą; savo tyrimų rezultatais prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, visuomenės istorinės kultūros ir kritinio diskurso formavimo, kultūrinės tapatybės išsaugojimo, kartu su universitetais rengti istorijos ir etnologijos tyrėjus, formuoti Lietuvos istorijos ir etnologijos mokslų strategiją, aktyviai dalyvauti kuriant žinių visuomenę, plėsti ryšius su tarptautine tyrimų erdve.

Plačiau

Knyga "The Shaken Lands. Violence and the Crisis of Governance in East Central Europe, 1914-1923"
2023-05-29
Knyga "The Shaken Lands. Violence and the Crisis of Governance in East Central Europe, 1914-1923"
Plačiau
Viktorijos Serbentienės disertacijos gynimas
2023-05-26
Viktorijos Serbentienės disertacijos gynimas
Plačiau
Kviečiame į seminarą "Bioarcheologiniai duomenys apie Vilnių iki Gedimino sapno"
2023-05-26
Kviečiame į seminarą "Bioarcheologiniai duomenys apie Vilnių iki Gedimino sapno"
Plačiau