Pradžia
lt
en

Lietuvos istorijos instituto mokslinės veiklos kryptys:

  •  Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI amžiaus pradžios (istorija, istoriografija, pagalbiniai istorijos mokslai ir kita. );
  • Lietuvos archeologija, proistorės tyrimai;
  • Lietuvos etnologija: kultūrinis, socialinis ir teritorinis tapatumas;
  • Lietuvos istorijos šaltinių(Lietuvos Metrikos ir kitų) tyrimas ir skelbimas;
  • Lietuvos miestų atsiradimas ir raida (istorija ir archeologija).

 

Iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1793 „Dėl Lietuvos istorijos instituto įstatų patvirtinimo“.