Pradžia
lt
en

1985 |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020


 

2020


 

Lietuvos istorijos metraštis 2020 metai 2 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Gintautas Sliesoriūnas (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 220 p. ISSN 0202-3342.


Lithuanian Historical Studies. Vol. 24/2020 – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Ferdinand Schöningh 2020. – 280 p. ISSN 1392-2343


Lietuvos etnologija 20(29). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020 – 240 p. ISSN 1392-4028.


Archivum Lithuanicum Nr. 22, 2020 – Vilnius Lietuvos istorijos institutas, 2020, – 424 p. ISSN 1392-737X.


Lietuvos su Klaipėda ir Vilniumi genezė. Anglų ir rusų „Didžiojo žaidimo“ Baltijos aspektas / Česlovas Laurinavičius. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 456 p. ISBN 978-609-8183-82-5​


Lietuvos archeologija T. 46.  – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. –336 p. ISSN 0207-8694


Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje. XIII–XV a. laidosenos Lietuvoje bruožai / Rytis Jonaitis, Irma Kaplūnaitė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 588 p. ISBN 978-609-8183-84-9


ЛИТВА–РОССИЯ. 1917–1920 ГГ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ / Чесловас Лауринавичюс, Альгимантас Каспаравичюс, Зенонас Буткус, Ирина Кукушкина, Александр Шубин – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 524 p. ISBN 978-609-8183-81-8


Lietuvos Metrikos naujienos. Nr. 17 2018–2019 metai. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 48 p. ISSN 1392-3382.


Новости Литовской Метрики. № 17 2018–2019 годы. – Вильнюс: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 52 с. ISSN 1392-3390.


Migracija: rytų ir pietryčių Lietuva 1944–1989 metais / Vitalija Stravinskienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 256 p. ISBN 978-609-8183-79-5


Aleksandr Szklennik. Dienoraštis, 1915–1918 m. III knyga, 1917 m. rugpjūčio 27 d.–1918 m. spalio 31 d. / parengė Edmundas Gimžauskas – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 630 p. ISBN 978-609-8183-77-1


Dienoraštis / Mykolas Römeris, [Kn. 9]: 1924 m. kovo 22-oji–1924 m. lapkričio 29-oji / sudarytojas Rimantas Miknys – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 416 p. ISBN 978-609-8183-78-8


Lietuvos istorijos metraštis 2020 metai 1 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Gintautas Sliesoriūnas (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 230 p. ISSN 0202-3342.


The Lithuanian Metrica: History and Research / Artūras Dubonis, Darius Antanavičius, Raimonda Ragauskienė,  Ramunė Šmigelskytė-Stukienė – Academic Studies Press, 2020. ISBN 978-1644-693-10-0 


Mečislovas Davainis-Silvestraitis Dienoraštis 1 9 0 4 – 1 9 1 2 / Parengė Olga Mastianica-Stankevič, Jurgita Venckienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 288 p. ISBN 978-609-8183-76-4; ISSN 1648-3294


1569 metų Liublino unija ir Lietuva / Jūratė Kiaupienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 96 p. ISBN 978-609-8183-69-6


Steigiamasis seimas ir Lietuvos Respublikos kūrimas 1920–1922 metais / Artūras Svarauskas – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 152 p. ISBN 978-609-8183-75-7


Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius III / Sudarytoja Zita Medišauskienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 224 p. ISBN 978-609-8183-74-0.


XVIII amžiaus studijos. T. 6: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Personalijos. Idėjos. Refleksijos/ Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 390 p. ISBN 978-609-8183-73-3; ISSN 2351-6968.


 

2019


Lietuvos etnologija 19(28). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijosVilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019 – 234 p. ISSN 1392-4028.


Lietuvos Metrikos naujienos. 16-2016/2019.Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 48 p. ISSN 1392-3382.


Lietuvos archeologija T. 45. Lietuvos istorijos institutas.Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. –320 p. ISSN 0207-8694


Ženklai, Simboliai, Prasmės. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu / Sudarytojos Rūta Čapaitė, Gitana Zujienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 376 p. ISBN 978-609-8183-70-2.


Lietuvos metrika (1579–1580). Knyga nr. 273. 59-oji Teismų bylų knyga / Parengė Darius Antanavičius – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – XXXIX, 320 p. ISBN 978-609-8183-68-9.


Archivum Lithuanicum Nr. 21, 2019Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, – 380 p. ISSN 1392-737X.


Lithuanian Historical Studies. Vol. 23/2019 /Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Ferdinand Schöningh 2019. – 256 p. ISSN 1392-2343.


Inžinieriai pagal planą. Techninis mokymas ir specialistų rengimas Lietuvoje 1944–1990 metais / Saulius Grybkauskas, Rūta Grišinaitė. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 284 p. ISBN 978-609-8183-72-6.


Debatai dėl praeities Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje. Šaltinių rinkinys /Sudarytoja Živilė Mikailienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 660 p. ISBN 978-609-8183-71-9.


XVIII amžiaus studijos. T. 5: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Luomas. Pašaukimas. Užsiėmimas / Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 338 p. ISBN 978-609-8183-64-1; ISSN 2351-6968


Sargėnų kapinynas / Eugenijus Svetikas – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2019. – 556 p. ISBN 978-9986-23-216-2


Lietuvos istorijos metraštis 2019 metai 2 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Gintautas Sliesoriūnas (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 238 p. ISSN 0202-3342.


Bajoras Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teisme (1566–1600)/ Darius Vilimas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 264 p. ISBN 978-609-8183-67-2


Perlaužto kryžiaus kodas. Lietuviški 1862 metų plakatai / Parengė Aldona Prašmantaitė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 152 p. ISBN 978-609-8183-63-4


Antanas Pauliukas. Dienynas 1918–1941 m.: III knyga, 1934 m. gegužės 1-oji–1941 m. vasario 23-ioji / Parengė Gediminas Rudis. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 790 p. ISBN 978-609-8183-59-7


Lietuvos metrika (1536–1537). Knyga nr. 21. Užrašymų knyga 21 / Parengė Artūras Dubonis –Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – XXXII, 350 p. ISBN 978-609-8183-60-3


Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės arba Prūsijos regykla = Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne, T. 5: VIII knyga, Senovės Prūsų valstybė; IX knyga, Pokyčiai Prūsijoje / sudarė Ingė Lukšaitė; Parengė Ingė Lukšaitė, Vilija Gerulaitienė, Sabina Drevello, Jonas Kilius, Tomas Veteikis, Jürgen Buch – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 936 p. ISBN 978-609-8183-62-7


Lietuvos metrika (1532–1534). Knyga nr. 226. 7-oji Teismų bylų knyga / Parengė Laimontas Karalius –Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – XXXII, 192 p. ISBN 978-609-8183-61-0


Lietuvos istorijos metraštis 2019 metai 1 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Gintautas Sliesoriūnas (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 258 p. ISSN 0202-3342.


Dienoraštis / Mykolas Römeris, [Kn. 8]: 1923 m. balandžio 11-oji–1924 m. kovo 21-oji / Sudarytojas ir mokslinis redaktorius: Rimantas Miknys; Vertimas iš lenkų kalbos: Vaiva Grigaitienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 504 p.: iliustr. ISBN 978-609-8183-57-3


Viduramžių Vilnius. Erdvės evoliucija (XIII a. vidurys – XVI a. pirmas ketvirtis) / Oksana Valionienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 300 p. : iliustr+1 elektron. opt. diskas (CD). ISBN 978-609-8183-56-6


Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius II / Sudarytoja Zita Medišauskienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 254 p. ISBN 978-609-8183-54-2

 

2018


Lietuviai Latvijos Respublikoje 1918–1940 metais / Dangiras Mačiulis, Ēriks Jēkabsons. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 320 p. : iliustr. ISBN 978-609-8183-55-9


Istorijos šaltinių tyrimai T. 6 /sudarytojas Artūras Dubonis – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 394 p. ISSN 2029-0705


Lietuvos etnologija 18(27). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijosVilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018 – 234 p. ISSN 1392-4028.


Lietuvos istorijos metraštis 2018 metai 2 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Gintautas Sliesoriūnas (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 222 p. ISSN 0202-3342.


Lietuvos istorija T. VII, 2 dalis: Trumpasis XVIII amžius (1733–1795 m.) / Zigmantas Kiaupa – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 728 p. ISBN 978-609-8183-53-5


Lietuvos istorijos bibliografija. 2005 / sudarytoja Irena Tumelytė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 150 p. ISSN 1392-981X.


Bajorų dvaras keičia savininką. Vilniaus, Kauno ir Gardino gubernijų dvarų likimai 1863–1914 metais / Tamara Bairašauskaitė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 480 p. ISBN 978-609-8183-52-8


Aleksandr Szklennik. Dienoraštis, 1915–1918 m. II knyga, 1916 m. rugsėjo 11 d. – 1917 m. rugpjūčio 26 d. / parengė Edmundas Gimžauskas, Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 632 p. ISBN 978-609-8183-33-7


Lietuvos archeologija T. 44. Lietuvos istorijos institutas.Vilnius: Diemedžio leidykla, 2018. -208 p. ISSN 0207-8694


Archivum Lithuanicum Nr. 20, 2018Vilnius Lietuvos istorijos institutas, 2018, – 424 p. ISSN 1392-737X


Lithuanian Historical Studies. Vol. 22/2018 /Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Ferdinand Schöningh 2018. – 232 p. ISSN 1392-2343


JUDO BUČINYS: valdovo išdavystės samprata Lietuvoje (XIII a. pabaiga – XVI a. vidurys) / Andrej Ryčkov – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 280 p. ISBN 978-609-8183-51-1


Lietuvos istorijos metraštis 2018 metai 1 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Gintautas Sliesoriūnas (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 244 p. ISSN 0202-3342


Virvelinės keramikos kultūra Lietuvoje 2800–2400 cal BC / Gytis Piličiauskas – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 232 p. ISBN 978-609-8183-48-1


LIETUVOS SOVIETIZAVIMAS 1947–1953 m.: VKP(b) CK dokumentai / Sudarė ir parengė Mindaugas Pocius – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 486 p. ISBN 978-609-8183-50-4


Antanas Pauliukas. Dienynas 1918–1941 m.: II knyga, 1926 m. liepos 1-oji–1934 m. balandžio 30-oji / Parengė Gediminas Rudis – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 824 p. ISBN 978-609-8183-46-7


Tradicinė lietuvių valstiečių vyrų apranga / Vida Kulikauskienė/ Parengė Irma Šidiškienė, Dalia Bernotaitė-Beliauskienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 384 p. ISBN 978-609-8183-44-3


XVIII amžiaus studijos. T. 4: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Visuomenė. Kasdienybės istorija / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 392 p.ISBN 978-609-8183-45-0; ISSN 2351-6968


Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla XVIII amžiaus antroje pusėje / Adam Stankevič –Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 528 p. ISBN 978-609-8183-42-9


Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–1834) / Giedrius Subačius –Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 472 p. ISBN 978-609-8183-43-6


Lietuvos metrika (1565–1567). Knyga nr. 47. Užrašymų knyga 47 / Parengė Eglė Deveikytė,Gediminas Lesmaitis –Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – XXII, 218 p. ISBN 978-609-8183-41-2


Vilniaus katedros bažnyčios kapitulos posėdžių protokolai XVI–XVIII a. / Acta capituli ecclesiae cathedralis Vilnensis saec. XVI–XVIII. TOMAS 1 / TOMUS 1: 1502–1533 / parengė Darius Antanavičius, Dalia Emilija Staškevičienė –Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – XXXIX, 536 p. ISBN 978-609-8183-40-5


MIESTAS DVARAS KAIMAS. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje XVI–XVIII a. Lokalinės istorijos problemos / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 424 p. ISBN 978-609-8183-38-2


 

2017


Lietuvos istorijos metraštis 2017 metai 2 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Gintautas Sliesoriūnas (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017. – 274 p. ISSN 0202-3342.


Aleksandr Szklennik. Dienoraštis, 1915–1918 m. I knyga, 1915 m. gegužės 11 (24) d. – 1916 m. rugsėjo 9 d. / parengė Edmundas Gimžauskas, Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017. – 584 p. ISBN 978-609-8183-33-7.


Archivum Lithuanicum Nr. 19, 2017 – Vilnius : /Lietuvos istorijos institutas, 2017, – 406 p. ISSN 1392-737X.


Lithuanian Historical Studies. Vol. 20/2015 /Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Ferdinand Schöningh 2017. – 210 p. ISSN 1392-2343


Lietuvos etnologija 17(26). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: /Lietuvos istorijos institutas, 2017, – 246 p. ISSN 1392-4028.


Lietuvos istorijos bibliografija. 2004 / sudarytoja Irena Tumelytė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017. – 144 p. ISSN 1392-981X.


Jonas Vitartas (Jan Michał Witort, 1853–1903). Rinktiniai raštai. I tomas / sudarytoja Auksuolė Čepaitienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017. – 384 p. ISBN 978-609-8183-31-3


Lietuviai ir Lietuvos lenkai, Lietuva ir Lenkija 1988–1994 metais / Vladas Sirutavičius – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017. – 494 p. ISBN 978-609-8183-29-0


Lietuvos archeologija T. 43. Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2017. -260 p. ISSN 0207-8694.


Lietuvos istorijos metraštis 2017 metai 1 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Gintautas Sliesoriūnas (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017. – 274 p. ISSN 0202-3342.


Tautinė mokykla: Žvilgsnis į tautininkų švietimo politiką / Dangiras Mačiulis – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017. – 280 p. ISBN 978-609-8183-26-9


Antanas Pauliukas. Dienynas 1918–1941 m.: I knyga, 1918 m. rugsėjo 1-oji–1926 m. birželio 30-oji / parengė Gediminas Rudis – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017. – 736 p. ISBN 978-609-8183-27-6


Kas pergyventa 1930 – 1949 metų dienoraštis. Povilas Dogelis / parengė Regina Laukaitytė – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2017. – 824 p. ISBN 978-609- 8183-25- 2.


Lietuvos istorijos metraštis 2016.2 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Zigmantas Kiaupa (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2017. – 238 p. ISSN 0202-3342.


 

2016


Archivum Lithuanicum Nr. 18, 2016 – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016,- 489 p. ISSN 1392-737X.


Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto antspaudai ir žemių heraldika / Edmundas Rimša. Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016.- 192 p. ISBN 978-609-8183-24-5.


1863-1864 m. sukilimas: istorija ir atmintis / Zita Medišauskienė, Darius Staliūnas / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. – 276 p. ISBN 978-609-8183-23-8.


XVII a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai T. IV. Pabėgėlių iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Prūsijoje 1656 m. sąrašai / Elmantas Meilus. / Lietuvos istorijos institutas – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016. – 508 p. ISBN 978-609-8183-19-1.


Kreivoji pilis: tarpdisciplininių tyrimų atvejis / Saulius Sarcevičius, Oksana Valionienė, Virgilijus Pugačiauskas; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. – 284 p. ISBN 978-609-8183-21-4.


Tarp Romos ir Bizantijos: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės kultūros aukso amžius (XV a. antroji pusė – XVII a. pirmoji pusė): [monografia]/ Jūratė Kiaupienė: Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. – 344 p. ISBN 978-609-8183-22-1


Lietuvos etnologija 16(25). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016, – 240 p. ISSN 1392-4028.


Susigrąžinant praeitį: Lietuvos Metrikos istorija ir tyrimai / Artūras Dubonis, Darius Antanavičius, Raimonda Ragauskienė, Ramunė Šmigelskytė – Stukienė; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. – 288 p. ISBN 978-609-8183-20-7.


Lietuvos istorijos metraštis 2016.1 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Zigmantas Kiaupa (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016. – 174 p. ISSN 0202-3342.


Šiapus ir anapus kordono: sovietų saugumo veikla prieš lietuvių išeiviją 1945 – 1991 m./ Darius Juodis : Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. – 472 p. ISBN 978-609-8183-18-4.


Lithuanian Historical Studies. Vol. 20/2015 /Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016. – 300 p. ISSN 1392-2343


Nuo botanikos iki istorijos: Paluknio dvaro literatė Aleksandra Volfgangaitė. Aleksandra Tekla Sofia Wolfgang, 1805-1861. / Reda Griškaitė; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. – 268 p. ISBN 978-609- 8183-17- 7.


Lietuvos archeologija T. 42. Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2016. -256 p. ISSN 0207-8694.


XVIII a. studijos, T. 3. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Iššūkiai. Laimėjimai. Netektys: straipsnių rinkinys, Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė – Stukienė / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. -324 p. ISBN 978-609- 8183-16- 0.


Archivum Lithuanicum Nr. 18, 2016 – Vilnius Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016, – 489 p. ISSN 1392-737X.


Lietuvos metrika. Knyga Nr. 29 (1546-1547) Užrašymų knyga 29 / parengė Inga Ilarienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. 236 p. ISBN 978-609-8183-15-3.


Lietuvos istorijos metraštis 2015.2 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Zigmantas Kiaupa (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016. – 194 p. ISSN 0202-3342.


Lietuvos Metrikos naujienos. 15-2014/2015. – Vilnius: LII leidykla, 2016. – 42 p. ISSN 1392-3382.


Новости Литовской Метрики. 15-2014/2015. – Вильнюс: LII leidykla, 2016. – 45 с. ISSN 1392-3390.


Sovietinis „generalgubernatorius“ : Komunistų partijų antrieji sekretoriai Sovietų Sąjungos respublikoje / Saulius Grybkauskas ; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2016. – 388 p. ISBN 978-609-8183-14-6.


Bajorija lietuvių tautiniame projekte (XIX a. pabaiga – XX a. pradžia) / Olga Mastianica: Lietuvos istorijos institutas – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016. – 200 p. ISBN 978-609-8183-13-9.


Šventės šiuolaikinėje vilniečių šeimoje / Rasa Paukštytė-Šaknienė, Jonas Mardosa, Žilvytis Šaknys, Irma Šidiškienė; [sudarytoja Rasa Paukštytė-Šaknienė]; – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. – 376p. ISBN 978-609- 8183-12- 2.


Acta primae Visitationis diocesis Vilnensis anno Domini 1522 peractae : Vilniaus Kapitulos archyvo Liber IIb atkūrimas / sudarė, tekstus iš rankraščių parengė, mokslinį įvadą ir paaiškinimus parašė S. C. Rowell. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. CII, 330 p. ISBN 978-609-8183-09-2.


Lietuvos istorijos metraštis 2015.1 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Zigmantas Kiaupa (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016. – 230 p. ISSN 0202-3342.


Lietuvos istorijos bibliografija. 2003 / sudarytoja Irena Tumelytė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016. – 144 p. ISSN 1392-981X.

Informacija atnaujinta 2021-07-14 10:30