Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |


Lietuvos istorijos metraštis 2020 metai 2 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Gintautas Sliesoriūnas (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 220 p. ISSN 0202-3342.


Lithuanian Historical Studies. Vol. 24/2020 – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Ferdinand Schöningh 2020. – 280 p. ISSN 1392-2343


Lietuvos etnologija 20(29). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020 – 240 p. ISSN 1392-4028.


Archivum Lithuanicum Nr. 22, 2020 – Vilnius Lietuvos istorijos institutas, 2020, – 424 p. ISSN 1392-737X.


Lietuvos su Klaipėda ir Vilniumi genezė. Anglų ir rusų „Didžiojo žaidimo“ Baltijos aspektas / Česlovas Laurinavičius. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 456 p. ISBN 978-609-8183-82-5​


Lietuvos archeologija T. 46.  – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. –336 p. ISSN 0207-8694


Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje. XIII–XV a. laidosenos Lietuvoje bruožai / Rytis Jonaitis, Irma Kaplūnaitė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 588 p. ISBN 978-609-8183-84-9


ЛИТВА–РОССИЯ. 1917–1920 ГГ. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ / Чесловас Лауринавичюс, Альгимантас Каспаравичюс, Зенонас Буткус, Ирина Кукушкина, Александр Шубин – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 524 p. ISBN 978-609-8183-81-8


Lietuvos Metrikos naujienos. Nr. 17 2018–2019 metai. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 48 p. ISSN 1392-3382.


Новости Литовской Метрики. № 17 2018–2019 годы. – Вильнюс: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 52 с. ISSN 1392-3390.


Migracija: rytų ir pietryčių Lietuva 1944–1989 metais / Vitalija Stravinskienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 256 p. ISBN 978-609-8183-79-5


Aleksandr Szklennik. Dienoraštis, 1915–1918 m. III knyga, 1917 m. rugpjūčio 27 d.–1918 m. spalio 31 d. / parengė Edmundas Gimžauskas – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 630 p. ISBN 978-609-8183-77-1


Dienoraštis / Mykolas Römeris, [Kn. 9]: 1924 m. kovo 22-oji–1924 m. lapkričio 29-oji / sudarytojas Rimantas Miknys – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 416 p. ISBN 978-609-8183-78-8


Lietuvos istorijos metraštis 2020 metai 1 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Gintautas Sliesoriūnas (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 230 p. ISSN 0202-3342.


The Lithuanian Metrica: History and Research / Artūras Dubonis, Darius Antanavičius, Raimonda Ragauskienė,  Ramunė Šmigelskytė-Stukienė – Academic Studies Press, 2020. ISBN 978-1644-693-10-0 


Mečislovas Davainis-Silvestraitis Dienoraštis 1 9 0 4 – 1 9 1 2 / Parengė Olga Mastianica-Stankevič, Jurgita Venckienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 288 p. ISBN 978-609-8183-76-4; ISSN 1648-3294


1569 metų Liublino unija ir Lietuva / Jūratė Kiaupienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 96 p. ISBN 978-609-8183-69-6


Steigiamasis seimas ir Lietuvos Respublikos kūrimas 1920–1922 metais / Artūras Svarauskas – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 152 p. ISBN 978-609-8183-75-7


Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius III / Sudarytoja Zita Medišauskienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 224 p. ISBN 978-609-8183-74-0.


XVIII amžiaus studijos. T. 6: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Personalijos. Idėjos. Refleksijos/ Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. – 390 p. ISBN 978-609-8183-73-3; ISSN 2351-6968.


 

 

Informacija atnaujinta 2021-07-14 10:34