Pradžia
lt
en

1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020


Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 564: (1553–1567); Viešųjų reikalų knyga 7 / Lietuvos istorijos institutas ; [parengė Algirdas Baliulis]. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. – 206 p. – ISBN 5-420-01387-8 (564 kn.).


Bairašauskaitė Tamara. Lietuvos totoriai XIX amžiuje. – Vilnius: Mintis, 1996. – 331 p. ISBN 5-417-00727-9


Lietuvos istorijos metraštis 1995 metai. – Vilnius: LII leidykla, 1996. – 460 p. ISSN 0202-3342


Lietuvos archeologija, 14: Vakarų Lietuvos akmens amžiaus paminklai. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1996. – 223 p. ISSN 0207-8694, ISBN 9986-23-021-7


Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1996. – 479 p. ISBN 9986-780-00-4


Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 11: Didysis Vilniaus seimas / Egidijus Motieka. – Vilnius: Saulabrolis, 1996. – 364 p. ISBN 9986-814-01-4


Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 13: Mykolas Römeris. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. – 313 p. ISBN 9986-814-01-4


 

Informacija atnaujinta 2020-07-21 16:18