Pradžia
lt
en

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Lietuvos istorijos institute galima pateikti:

  • užpildžius specialių tyrimų tarnybos rekomenduojamą „Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą" forma, kurią galima pateikti el. paštu pranesk@stt.lt
  • paskambinus Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), pranešus el. paštu stt@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikus pranešimą interneto svetainėje https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/kitiems-asmenims/ 
  • atsiuntus informaciją paštu kompetetingam subjektui institute (Tilto g. 17, Vilnius) (kompetentingo subjekto funkcijas Lietuvos istorijos institute vykdo instituto mokslinis sekretorius)

Informacijos apie pažeidimus Lietuvos istorijos institute teikimo tvarkos aprašas

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas ir asmenų privalančių deklaruoti privačius interesus sąrašas

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas specialistas:

Lietuvos istorijos instituto mokslinė sekretorė Ieva Steckė

tel. (8 5) 219 24 48; el. paštas ieva.stecke@istorija.lt 

Lietuvos istorijos instituto direktoriaus 2022 sausio 25 d. įsakymu Nr. B-07 patvirtintas sąrašas pareigų, kurias Lietuvos istorijos institute einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus. Su įsakymu galite susipažinti čia.

Įstaigoje vadovaujamasi antikorupcinio elgesio normomis ir taisyklėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politikos 5 priede, kuri galite rasti čia.

Dovanų politika

Lietuvos istorijos instituto direktoriaus 2023 m. birželio 29 d. įsakymu B-40 patvirtintas Lietuvos istorijos instituto dovanų, gautų pagal tarptautines tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas. Su įsakymu ir patvirtintu aprašu bei jo priedais galite susipažinti čia.

Antikorupcinė analizė ir vertinimas mažos vertės viešųjų pirkimų srityje

Vykdant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. V-835 „Dėl veiklos srities, kurioje 2021 metais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje ir ministerijos valdymo sričiai priskirtose įstaigose tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, nustatymo ir ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, kuriose 2021 metais tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos istorijos institute buvo atlikta antikorupcinė analizė ir vertinimas mažos vertės viešųjų pirkimų srityje. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas laikotarpiu nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d., analizuotas laikotarpis nuo 2020 m. I ketvirčio iki 2020 m. IV ketvirčio. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo mažos vertės viešųjų pirkimų srityje rizikos veiksnių nenustatyta.