Pradžia
lt
en

 

 


Europos struktūrinių fondų projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos. „Mentaliniai žemėlapiai ir nacionalinė erdvėkūra: Lietuvos atvejis“. Projekto kodas VPI-3.1-ŠMM-07-K-03-005. Pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto ,,Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę ,,Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (Visuotinė dotacija)“.

Projekto vadovas – dr. Darius Staliūnas Informacija apie projektą


Europos struktūrinių fondų projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos. „Lietuvos pajūrio neolitizacija“. Projekto kodas VPI-3.1-ŠMM-07-K-03-021. Pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto ,,Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę ,,Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (Visuotinė dotacija)“.

Projekto vadovas – dr. Gytis Piličiauskas Informacija apie projektą


Europos struktūrinių fondų projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos. „Lietuvos atsivertimas: pagonys barbarai tampa vėlyvųjų viduramžių krikščionimis“. Projekto kodas VPI-3.1-ŠMM-07-K-03-008. Pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto ,,Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę ,,Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (Visuotinė dotacija)“.

Projekto vadovas – dr. Darius Baronas Informacija apie projektą


Europos struktūrinių fondų projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos. “Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės kultūros fenomenas ankstyvųjų naujųjų laikų Europoje“. Pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto ,,Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-049 priemonę ,,Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (Visuotinė dotacija)“. Projekto vadovė – dr. prof. Jūratė Kiaupienė. Informacija apie projektą


Europos struktūrinių fondų projektas, administruojamas Lietuvos mokslo tarybos. “Technologija ir visuomenės raida priešistorėje: bronzos amžiaus metalo dirbinių tyrimas“. Pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto ,,Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę ,,Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (Visuotinė dotacija)“.

Projekto vadovė – dr. Agnė Čivilytė. Informacija apie projektą


 

Informacija atnaujinta 2020-07-23 13:01