Pradžia
lt
en

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI, KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ APIE Į SAUGOS KAMERŲ STEBĖJIMO LAUKĄ PATENKANČIUS ASMENIS

Lietuvos istorijos institutas rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

 1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įstaigą, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: Lietuvos istorijos institutas

Mūsų įstaigos kodas yra: 111955361

Mūsų adresas: registracijos adresas: Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius; veiklos vykdymo adresas: Tilto g. 17, Vilnius

Tel. Nr.: (8 5) 261 4436

El. p.: istorija@istorija.lt

 1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes turime teisėtą interesą rūpintis mūsų turto saugumu, ir to siekdami esame įrengę saugos vaizdo kameras šiose vietose: Tilto g. 17, Vilnius ir Radvilų g. 4, Vilnius

Mes nerenkame duomenų apie Jus tikslingai, tik tais atvejais, kai Jūs dėl bet kokių priežasčių mūsų  teritorijoje pakliūvate į aukščiau nurodytus saugos kamerų matymo laukus.

Dėl šios priežasties mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

 1. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Jūs neprivalote Mums pateikti jokios informacijos, tačiau Jums užėjus į stebimas patalpas ar teritoriją Jūsų vaizdo įrašas bus užfiksuotas automatiškai.

 1. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Mes nerenkame jokios informacijos apie Jus iš kitų šaltinių.

 1. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes turime teisėtą interesą saugoti mums priklausantį turtą (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

 1. Ar Jūs renkate jautrią informaciją apie mane?

Mes nerenkame jokios jautrios informacijos apie Jus.

 1. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

 1. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama valdžios institucijoms ir įstaigoms (policijai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms ir pan.), kaip tai numatyta teisės aktuose.

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei toks atskleidimas yra būtinas norint laikytis Mums taikomų teisinių įpareigojimų, teisinių pretenzijų nustatymui, vykdymui ar gynimui, tiek teismo procesuose, tiek administracinėse ar neteisminėse procedūrose.

 1. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

 1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Mes Jūsų informaciją (vaizdo įrašus) saugome [..] kalendorinių dienų.

 1. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos koordinatorių, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • Pateikti prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kai toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus;
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus:
 • kai toks tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra reikalingas siekiant pareikšti teisinius reikalavimus arba gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų;
 • be teisėto pagrindo tvarkomus Jūsų duomenis.
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą:
 • pareiškus prieštaravimą duomenų tvarkymui dėl teisėto Mūsų intereso, kol nebus išnagrinėtas Jūsų prieštaravimas ir priimtas Mūsų sprendimas dėl tolimesnio jų tvarkymo;
 • kai Mums asmens duomenys nebereikalingi, bet jie reikalingi Jums siekiant pareikšti teisinius reikalavimus ar gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų;
 • bet kokių duomenų, tvarkomų be teisinio pagrindo, kai Jūs nepageidaujate jų ištrynimo.
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 1. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes galime Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu istorija@istorija.lt arba telefonu (8 5) 261 4436.

Informacija atnaujinta 2023-10-23 10:40