Pradžia
lt

Institute vykdomos ilgalaikės mokslinės programos:

  1. „Žmogus ir gyvensena priešistorinių ir ankstyvųjų istorinių laikų Lietuvoje: tęstinumas ir kaita“ (20222026)

  2. „Konflikto genealogija modernėjančioje visuomenėje. Lietuvos atvejis (XIX–XX a.)“ (20222026)

  3. „Lietuvos (LDK) valstybingumo istorinė raida europos kontekste (XIII–XVIII a.)“ (2022–2026)

  4. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tekstai, kontekstai ir interpretacijos“ (2022–2026)

  5. „Tautinė ir / ar klasinė tapatybė XX a. Lietuvoje: nuo politinių trajektorijų iki asmeninių išgyvenimų“ (2022–2026)

Kitos programos:

  1. Pagalbiniai istorijos mokslai (2014 – 2019) (dr.R. Čapaitė)
  2. Vilniaus istorija. Sintezė (2017 – 2021) (dr.G.Sliesoriūnas)
  3. Laisvalaikis, šventės ir ritualai Vilniaus apylinkėse. Socialiniai ir kultūriniai aspektai (2017 – 2021) (dr.Ž.Šaknys)
  4. Etniškumo ir nacionalumo pažinimas (2017 – 2021) (dr.V.Savoniakaitė)

Įvykdytos programos:

Informacija atnaujinta 2022-06-20 17:08