Pradžia
lt
en

Doktorantūra – trečiosios pakopos studijos, doktorantai – trečiosios studijų pakopos studentai ir tyrėjai. Doktorantūros paskirtis – rengti mokslininkus, kurie gebėtų savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas.

Lietuvos istorijos institutas kartu su partnerinėmis institucijomis vykdo doktorantūros studijas humanitarinių mokslų srities istorijos bei etnologijos mokslų kryptyse. 2019 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-160 Lietuvos istorijos institutui Istorijos ir archeologijos mokslo krypties (H 005) doktorantūros teisė suteikta kartu su Vilniaus universitetu, Etnologijos mokslo krypties (H 006) - kartu su Vytauto Didžiojo universitetu, Klaipėdos universitetu. 

Skelbiamas atnaujintas ir Vilniaus universiteto senato 2023 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. SPN-44 patvirtintas Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamentas, žr. čia.

Vilniaus universiteto doktorantūros reglamentas įstojusiems nuo 2017 m., žr. čia.

Humanitarinių mokslų srities Istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis:

  1. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė – komiteto pirmininkė, Lietuvos istorijos institutas.

  Nariai:

  1. dr. Alfredas Bumblauskas – Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas;
  2. dr. Marija Drėmaitė – Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas;
  3. dr. Artūras Dubonis – Lietuvos istorijos institutas;
  4. dr. Agnė Čivilytė – Lietuvos istorijos institutas;
  5. dr. Albinas Kuncevičius – Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas;
  6. dr. Dangiras Mačiulis – Lietuvos istorijos institutas;
  7. dr. Alvydas Nikžentaitis – Lietuvos istorijos institutas;
  8. dr. Rimvydas Petrauskas – Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas,
  9. dr. Darius Staliūnas – Lietuvos istorijos institutas;
  10. dr. Arūnas Streikus – Vilniaus universitetas Istorijos fakultetas;
  11. dr. Jurgita Verbickienė – Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas;
  12. dr. Nerijus Šepetys – Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas.

VILNIAUS UNIVERSITETO IR LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO JUNGTINĖS ISTORIJOS IR ARCHEOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŲ (-ČIŲ) ATESTAVIMO TVARKA

Istorijos ir archeologijos programos sandai / History and archeology programs

Istorijos ir archeologijos krypties doktorantūros studijų dalykai / Doctoral Studies Program in History and Archaeology

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto ir Lietuvos istorijos instituto jungtinė Istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūra.

Bendrųjų gebėjimų įskaitymas:

I. VU mokymai – kreditai suteikiami VU.

II. Mokslinė stažuotė – 1 savaitė 1 kr.

III. Doktorantams skirti moksliniai renginiai:

dalyvavimas moksliniame LII ir VU doktorantų seminare (žr. Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos krypties mokslo doktorantų seminarų aprašas) – 2 kreditai. Po 0,5 kredito už privalomas pirmą ir antrą veiklas (jeigu nacionaliniame seminare skaitomas daugiau nei vienas pranešimas, už kiekvieną suteikiama papildoma numatyta kredito dalis), dar 1 kreditas gaunamas pasirinktinai atsiskaičius už trečią arba ketvirtą numatytą veiklą.

IV. Pedagoginė veikla (paskaitos, seminarai, pratybos, praktika, studentų darbų taisymas) – kreditai suteikiami priklausomai nuo valandų skaičiaus. Vadovavimas bakalauro darbui – 0.5 kr.

V. Vadovavimas IF studentų mokslinio žurnalo redkolegijai (1 metai) – 2 kr. Dalyvavimas IF studentų mokslinio žurnalo redkolegijoje (1 metai) – 1 kr.

VI. Mokslinių renginių organizavimas:

Dalyvavimas organizuojant tarptautinę konferenciją – 2 kr. Dalyvavimas organizuojant nacionalinę konferenciją – 1 kr. Dalyvavimas rengiant doktorantų mokslinius seminarus – 1 metai 1 kr.

VII. Istorijos mokslo (VU IF, LII) skaida:

televizijos, radijo raidos, tinklalaidės, gyvos diskusijos, memorialinio renginio etc. suorganizavimas ir moderavimas – 0,25 kr. dalyvavimas tokioje veikloje kaip eksperto – 0,1 kr. IF studijų programų viešinimo veiklos (paskaitos mokyklose, tekstai medijose, dalyvavimas laidose etc.) – nuo 0,1 iki 0,25 kr. (sprendžia projekto vadovas).

VIII. Vasaros mokyklos, kūrybinės dirbtuvės, specialybės kalbų kursai – kreditai (arba valandų skaičius) suteikiami organizatorių. Doktorantūros komitetas turi teisę peržiūrėti kreditų skaičių, suteiktų kitų, nei VU ar LII institucijų.

ETNOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS INFORMACIJA

Vytauto Didžiojo universiteto su Klaipėdos universitetu bei Lietuvos istorijos institutu Etnologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis:

 1. Dr. Laimutė Anglickienė (VDU)
 2. Prof. dr. Rimantas Balsys (KU)
 3. Dr. Saulius Grybkauskas (LII)
 4. Doc. dr. Asta Balčiūnienė (KU)
 5. Vyresn. m. d. dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė (LII)
 6. Prof. dr. Lina Petrošienė (KU)
 7. Prof. dr. Egdūnas Račius (VDU)
 8. Doc. dr. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė (VDU)
 9. Vyresn. m. d. dr. Vida Savoniakaitė (LII)

Su įsakymu, dėl doktorantūros komiteto sudėties, galite susipažinti čia.

Vytauto Didžiojo universiteto su Klaipėdos universitetu ir Lietuvos istorijos institutu Etnologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas, žr. čia

Etnologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas, įstojusiems 2017 m., žr. čia.

Etnologijos mokslo krypties doktorantūros studijų programa

2023 m. atnaujinta etnologijos mokslo krypties doktorantūros studijų programa, žr. čia.

2023 m. atnaujinti e​tnologijos mokslo krypties doktorantūros studijų dalykų aprašai, žr. čia.

Etnologijos programa/Dalykų aprašai. Žiūrėti čia.

 

 

Informacija atnaujinta 2024-06-11 10:48