Pradžia
lt
en

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI, KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ APIE MŪSŲ ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ, MOKYMŲ, DISKUSIJŲ DALYVIUS

Lietuvos istorijos institutas, rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

 1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įstaigą, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: Lietuvos istorijos institutas

Mūsų įstaigos kodas yra: 111955361

Mūsų adresas: registracijos adresas: Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius; veiklos vykdymo adresas: Tilto g. 17, Vilnius

Tel. Nr.: (8 5) 261 4436

El. p.: istorija@istorija.lt

 1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs siekiate dalyvauti mūsų organizuojamame renginyje (mokymuose, seminaruose, diskusijose ar pan.) arba dalyvavote tokiame renginyje, t.y. siekiate su Mumis sudaryti atlygintiną arba neatlygintiną mokymo ar švietimo paslaugų sutartį arba esate sudarę su mumis tokią sutartį (tiek žodinę, tiek ir rašytinę). Taip pat Mes turime teisės aktų mokesčių, apskaitos ir kitose srityje nustatytas teisines pareigas, siejamas su informacija apie su fiziniais asmenimis sudarytas sutartis. Taip pat renkame Jūsų kontaktinius duomenis, siekiant ateityje siųsti panašių renginių pasiūlymus. Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

 1. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Siekdami dalyvauti mūsų organizuojamame renginyje Jūs privalote pateikti šią informaciją:

 • Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, gimimo data ir pan.);
 • Kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefonas, atstovaujamos organizacijos pavadinimas, pareigos ir pan.);

Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime su Jumis sudaryti sutarties.

Kai mūsų organizuojami renginiai yra finansuojami rėmėjų, rėmėjai gali rinkti įvairius Jūsų duomenis. Mes nepriimame sprendimo dėl tokių duomenų apimties ir tikslingumo, taip pat nekontroliuojame surinktos informacijos tolesnio naudojimo, tik įgyvendiname administracinę informacijos surinkimo funkciją, t.y. esame duomenų tvarkytojai Bendrojo duomenų apsaugos reglamento prasme. Tokiais atvejais duomenų anketose nurodomi mūsų rėmėjo – duomenų valdytojo – kontaktai, kuriais Jūs galite gauti informaciją apie savo pateiktų duomenų valdymo teisinį pagrindą, tikslus bei kitą Jums aktualią informaciją.

 1. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Mes nerenkame jokios informacijos apie Jus iš kitų šaltinių.

Kai kuriuose mūsų organizuojamuose renginiuose gali būti filmuojama ar fotografuojama (bendru planu) siekiant reklamuoti ir viešinti mūsų veiklą. Jei pageidaujate, kad Jūsų veidas nuotraukose ar vaizdo įrašuose būtų retušuojamas, galite tiesiog pasakyti tai renginyje dalyvaujančiam organizatoriui arba vėliau pateikti atitinkamą prašymą mums.

 1. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

 • sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 • teisinėms prievolėms mokesčių, apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (BDAR 6 str. 1 d. c p.);
 • teisėtam interesui reklamuoti ir viešinti savo veiklai, domėtis Jūsų nuomone apie mūsų renginių kokybę, taip pat siūlyti Jums dalyvauti kituose mūsų renginiuose (BDAR 6 str. 1 d. f p.).
 1. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Mes nerenkame jautrios informacijos apie Jus.

 1. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

 1. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 • valstybės institucijoms, kai tai numatyta teisės aktuose ir teisės aktuose numatyta apimtimi;
 • administracinių paslaugų teikėjams (buhalterinės apskaitos, reklamos ir pan.);
 • informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos sistemų, duomenų saugyklų ir pan.);
 • klientams, tiekėjams, partneriams ir pan., kai tai reikalinga sutarčiai įvykdyti;
 • mūsų įstaigą audituojančioms bendrovėms ir/ar valstybės institucijoms;
 • mūsų įstaigos savininkams.
 1. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

 1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

 1. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų darbuotoją, atsakingą už duomenų apsaugą, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prieštaravimą renginių nuotraukų, kuriose matomas Jūsų veidas, viešinimui (tokiu atveju Jūsų veidas būtų retušuotas);
 • Pateikti prašymą ištrinti (retušuoti) Jūsų veidą iš renginių nuotraukų;
 • Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 1. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų darbuotojas, atsakingas už duomenų apsaugą, gali Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu istorija@istorija.lt arba telefonu (8 5) 261 4436.

Informacija atnaujinta 2023-10-23 10:32