Pradžia
lt
en

Lietuvos istorijos instituto darbo taryba (toliau – taryba) yra visuotiniu darbuotųjų balsavimu išrinktas kolegialus darbuotojų darbinius interesus atstovaujantis organas, ginantis Lietuvos istorijos instituto darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises. Taryba savo veikloje vadovaujasi Darbo kodeksu, LR Mokslo ir studijų įstatymu, teisės aktais, apibrėžiančiais LII veiklas, šiuo reglamentu ir kitais susijusiais teisės aktais. Vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų LII darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuodama atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų struktūrinių padalinių darbuotojų pagal užimamas pareigas, išsilavinimą, amžių, lytį ar kitus kriterijus. Darbo tarybą sudaro penki visuotiniu slaptu LII darbuotojų balsavimu išrinkti nariai, surinkę daugiausia balsų.

Darbdavys ir darbuotojai prašymus svarstyti klausimą tarybos posėdyje pateikia elektronine forma liidarbotaryba@gmail.com arba raštu.

2018 m. vasario 27 d. buvo išrinkta Lietuvos istorijos instituto darbo taryba

Pranešimas apie LII darbo tarybą

2021 m. balandžio 27 d. buvo išrinkta Lietuvos istorijos instituto darbo taryba 

Pranešimas apie LII darbo tarybą

Dokumentai

Informacija atnaujinta 2022-10-11 00:01