Pradžia
lt
en
Leidžiamas nuo2001metų
Lietuvos etnologija
ISSN 1392-4028 e-ISSN 2538-6522
Apie žurnalą
Redakcinė kolegija
Autorių dėmesiui
Redakcijos adresas
Etiniai principai
Lietuvos etnologija Lietuvos etnologija 23 (32) 2023 Lietuvos etnologija 22 (31) 2022 Lietuvos etnologija 21 (30) 2021 Lietuvos etnologija 20 (29) 2020 Lietuvos etnologija 19 (28) 2019 Lietuvos etnologija 15 (24) 2015

LT | EN

Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos (LE) yra tarptautinis Lietuvos istorijos instituto rengiamas, anonimiškai recenzuojamas atviros prieigos mokslo žurnalas Lietuvos ir užsienio skaitytojui. Žurnalas siekia skleisti lituanistinius etnologijos ir antropologijos tyrimus iš teorinių, etinių, istorinių, lyginamųjų bei šiuolaikinių antropologijos perspektyvų. Dėmesys telkiamas į Lietuvą ir Vidurio bei Rytų Europą. Ypač svarbios Lietuvos ir Baltijos regiono visuomenių socialines aktualijas ir kultūrą, antropologijos istoriją, etniškumą atveriančios temos. Žurnalas pristato naujausius antropologijos, etnologijos, etnografijos tyrimus ir skatina inovatyvias teorines, metodines, tarpdalykines diskusijas. Jame spausdinami originalūs moksliniai straipsniai, knygų anotacijos bei recenzijos, taip pat etnografiniai šaltiniai, ekspedicijų, filmų, projektų apžvalgos. Tekstai skelbiami lietuvių arba anglų kalba.

 

Žurnalo „Lietuvos etnologija“ tomų sąrašas:

 

 • Lietuvos etnologija 22(31). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022 – 196 p. ISSN 1392-4028.
 • Lietuvos etnologija 21(30). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021 – 272 p. ISSN 1392-4028.
 • Lietuvos etnologija 20(29). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020 – 240 p. ISSN 1392-4028.
 • Lietuvos etnologija 19(28). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019 – 240 p. ISSN 1392-4028.
 • Lietuvos etnologija 18(27). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018 – 234 p. ISSN 1392-4028.
 • Lietuvos etnologija 17(26). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: /Lietuvos istorijos institutas, 2017, – 246 p. ISSN 1392-4028.
 • Lietuvos etnologija 16(25). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: /Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016, – 240 p. ISSN 1392-4028.
 • Lietuvos etnologija 15(24). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: /Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, – 248 p. ISSN 1392-4028.
 • Lietuvos etnologija 14(23). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: /Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014, – 278 p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 13(22). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2013 / Lietuvos istorijos institutas. - Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. - 230 p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 12(21). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos/ Lietuvos istorijos institutas. - Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. - 254 p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 11(20). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos / Lietuvos istorijos institutas. - Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. - 212 p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 10(19). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2010. - Vilnius: LII leidykla, 2010. - 204 p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 9(18). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2009. - Vilnius: LII leidykla, 2010. - 194 p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 8 (17). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. - Vilnius, 2008. - 192 p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 7 (16). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos - Vilnius: LII leidykla, 2007. - 217, [3] p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 6 (15). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos - Vilnius: LII leidykla, 2007. - 258, [2] p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 5 (14). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. - Vilnius: LII leidykla, 2006. - 250 p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 4 (13). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. - Vilnius: LII leidykla, 2005. - 204, [2] p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 3 (12). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. - Vilnius: LII leidykla, 2003. - 201, [3] p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 2 (11). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. - Vilnius: LII leidykla, 2002. - 213, [3] p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 1 (10). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. - Vilnius: LII leidykla, 2000. - 309, [2] p. ISSN 1392-4028

Redaktorių kolegija

 

Vyriausioji redaktorė

Vida Savoniakaitė

Lietuvos istorijos institutas, Vilnius, Lietuva

Redaktoriaus padėjėja

Danguolė Svidinskaitė

Lietuvos istorijos institutas, Vilnius, Lietuva

 

Tarptautinė patarėjų taryba

Auksuolė Čepaitienė

Lietuvos istorijos institutas, Vilnius, Lietuva

Vytis Čiubrinskas

Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva

Jonathan Friedman

Kalifornijos universitetas, San Diegas, JAV

Anna Gomóła

Silezijos universitetas Katovicuose, Lenkija

Chris Hann

Maxo Plancko socialinės antropologijos institutas, Halė / Zalė (Saale), Vokietija

Neringa Klumbytė

Majamio universitetas, Ohajus, JAV

Ullrich Kockel 

Aukštumų ir salų universitetas, Kirkvalis, Jungtinė Karalystė

Adam Jonathan Kuper

Londono ekonomikos mokykla (LSE), Jungtinė Karalystė

Orvar Löfgren

Lundo universitetas, Švedija

Jonas Mardosa

Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva

Frederico Delgado Rosa

NOVA universitetas Lisabonoje, Portugalija

Žilvytis Šaknys

Lietuvos istorijos institutas, Vilnius, Lietuva

INFORMACIJA AUTORIAMS

Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos yra mokslinis žurnalas, kuriame spausdinami originalūs recenzuojami etnologijos, socialinės ir kultūrinės antropologijos bei joms artimų mokslo krypčių straipsniai. Rankraščius recenzuoja žurnalo redakcinė kolegija, taip pat mažiausiai du moksliniai recenzentai iš šalies.
Straipsniai pateikiami el. paštu žurnalo Redakcinei kolegijai: etnolog@istorija.lt

Rankraščių parengimas ir pateikimas

Straipsnių apimtis turėtų būti ne didesnė nei 8 000 žodžių (įskaitant anotacijas, pastabas, literatūros sąrašą, santrauką). Straipsnio pradžioje pateikiamos dvi, ne daugiau kaip po 100 žodžių anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis. Po kiekvienos anotacijos pateikiami penki raktiniai žodžiai lietuvių ir anglų kalbomis. Po jų – informacija apie autorių: mokslo laipsnis arba pareigos, vardas, pavardė, institucija, jos padalinys, institucijos adresas, autoriaus el. paštas. Straipsnis baigiamas literatūros sąrašu ir maždaug 800 žodžių santrauka anglų kalba. Rankraštis redakcijai pateikiamas surinktas ne mažesniu nei 12 šriftu, dvigubu intervalu Microsoft Word formatu (naudotini tik du stiliai – Normal ir Footnote Text). Prašome citatas tekste išskirti kabutėmis. Kai cituojama citata yra daugiau nei 40 žodžių, ji išskiriama iš viso teksto, be kabučių ir surenkama smulkesniu (10) šriftu. Literatūros sąraše kabutės turėtų būti tokios, kokios yra publikacijose. Nuorodos pateikiamos tekste, skliaustuose nurodant veikalo autoriaus pavardę, leidinio leidimo metus ir puslapį, pvz.: (Šaknys 1996: 15). Jei remiamasi keliais to paties autoriaus tais pačiais metais išleistais darbais, prie leidimo metų pridedamos raidės „a“, „b“ ir t. t. ir atskiriama kabliataškiu, pvz.: (Geertz 1995a; Geertz 1995b). Nuorodos į archyvinį dokumentą (jei yra) pateikiamos taip pat tekste, pvz.: (LIIBR F 73, b. 5, l. 16 – Lietuvos istorijos instituto Bibliotekos rankraštynas, fondas 73, byla 5, lapas 16). Pastabos pateikiamos puslapio apačioje ištisine numeracija. Pilnas literatūros sąrašas pateikiamas straipsnio gale abėcėlės tvarka pagal autoriaus pavardę, į jį įtraukiamos ir pastabose minimos literatūros, taip pat interneto tekstų pozicijos. Sąraše to paties autoriaus publikacijos pateikiamos chronologine tvarka pradedant ankstesniais metais. Į literatūros sąrašą neįtraukiami archyviniai dokumentai. Jei reikia, pilni jų aprašai pateikiami pastabose. Iliustracijų sąrašas taip pat pateikiamas teksto gale griežtai laikantis autorinių teisių reikalavimų. Prašome iliustracijas atsiųsti atskirais failais.

 

BIBLIOGRAFINĖS NUORODOS

Knyga

Čiubrinskas, Vytis (sud.). 2011. Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.

Hohnen, Pernille. 2003. A Market out of Place? Remaking Economic, Social, and Symbolic Boundaries in Post-communist Lithuania. Oxford: Oxford University Press.

Kalnius, Petras. 2012. Žemaičiai: XX a. – XXI a. pradžia. Vilnius: Mintis.

Kockel, Ullrich; Nic Craith, Máiréad (eds.). 2004. Communicating Cultures. Münster: LIT Verlag


Tekstas straipsnių rinkinyje

Mačiekus, Venantas. 2011. Paprotinė teisė, Savoniakaitė V. (sud.). Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija: 323–328. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla.

Vonderau, Asta. 2007. Yet Another Europe? Constructing and Representing Identities in Lithuania Two Years after the EU Accession, Tsypylma D., Kaschuba W. (eds.). Representations on the Margins of Europe: Politics and Identities in the Baltic and South Caucasian States: 220–242. Frankfurt, New York: Campus Verlag.


Straipsnis žurnale

Klumbytė, Neringa. 2010. The Soviet Sausage Renaissance, American Anthropologist 112(1): 22–37.

Mardosa, Jonas. 1999. Ritualiniai talkų pabaigtuvių veiksmai XIX a. pab. – XX a. pirmojoje pusėje, Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai XVII: 421–442.

Vyšniauskaitė, Angelė. 1994. Pašaliečiai lietuvių vestuvėse, Liaudies kultūra 6: 20–25.


Straipsnis laikraštyje

Brooks, David. 2016. The Shame Culture, The New York Times 15 03: 26.

Vasiliauskienė, Aldona. 2000. Atminimo lenta etnografui, XXI amžius 07 26: 7.


Interneto nuoroda

Kajėnas, Gediminas; Kajėnas, Kostas. 2016. Turgeliai – istorijos ir kultūros apsuptyje, Bernardinai.lt 12 01. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-12-01-turgeliai-istorijos-ir-kulturos-apsuptyje/152174 [žiūrėta 2016 12 07].

Production in Construction – Annual Data. 2017, Eurostat. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [accessed on 30 04 2017].

Šiandien Lukiškių aikštėje šalia rugių lauko – Jorės dienos šventė. 2014, balsas.lt 04 23.  https://www.tv3.lt/naujiena/786532/siandien-lukiskiu-aiksteje-salia-rugiu-lauko-jores-dienos-svente [žiūrėta 2015 07 08].

Žurnalo „Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos“ redakcinė kolegija
Lietuvos istorijos institutas
Tilto g. 17, LT-01101, Vilnius
El. paštas: etnolog@istorija.lt; vida.savoniakaite@istorija.lt  

Publikavimo Lietuvos istorijos instituto leidžiamuose žurnaluose etikos nuostatai

Straipsnių publikavimas ir autorystė

 • Žurnalų rengimas ir leidyba vyksta laikantis akademinės etikos reikalavimų.
 • Žurnaluose skelbiami tik niekur anksčiau neskelbti straipsniai. Taip pat gali būti skelbiamas straipsnis, jei jis buvo paskelbtas kita kalba ir pakeistas ne mažiau nei 30 proc.
 • Plagijavimas, t. y. svetimos publikacijos teksto, tyrimo metodikos, idėjos, atradimo pateikimas kaip savo, empirinių duomenų, jau įvestų į mokslo apyvartą, pateikimas kaip naujai surastų, naudotos literatūros nenurodymas yra draudžiamas. Tačiau neprivalu išnašoje nurodyti visus tą archyvinį šaltinį (ar senąjį spaudinį) anksčiau savo darbuose naudojusius tyrėjus.
 • Straipsniai skelbiami nemokamai. Autoriai taip pat negauna piniginio atlygio už savo straipsnius. Visi atskiruose žurnalo numeriuose publikuotų tekstų autoriai turi teisę nemokamai gauti po vieną atitinkamo numerio egzempliorių.
 • Žurnaluose publikuojami kūriniai pagal Lietuvos istorijos institutui suteiktą neišimtinę licensiją (jeigu atskirų žurnalų sutartys su leidyklomis nenumato kitų sąlygų); autoriams paliekamos išimtinės teisės naudoti savo kūrinius atskirai nuo šio leidinio kaip kolektyvinio kūrinio.
 • Visi žurnaluose publikuoti tekstai vėliau skelbiami LII interneto svetainėje laisvos prieigos formate.

Recenzijų publikavimas

 • Recenzijos publikuojamos Redaktorių kolegijos užsakymu. Tais atvejais, kai recenzijos parengimą inicijuoja autorius, jis pirmiausia turėtų susisiekti su Redaktorių kolegija.

Autorių atsakomybė

 • Teikiami straipsniai turi atitikti mokslo publikacijai keliamus reikalavimus ir būti parengti pagal žurnalų nustatytus nurodymus autoriams dėl straipsnio struktūros, citavimo, šaltinių nuorodų, santraukos ir kitų dalykų.
 • Visi nurodyti straipsnio bendraautoriai privalo būti reikšmingai prisidėję prie atitinkamo tyrimo vykdymo ir straipsnio parengimo.
 • Jei yra daugiau nei vienas straipsnio autorius, tai jie nurodomi taip, kaip patys nusprendžia. Esant reikalui, patys autoriai straipsnyje nurodo savo įdėto darbo dalį.
 • Autoriai privalo užtikrinti, kad visi straipsnyje naudojami duomenys yra patikimi ir tikslūs.
 • Autorius privalo atsižvelgti į straipsnio recenzentų nurodytas klaidas, tinkamai motyvuotas pastabas dėl teiginių ir išvadų pagrįstumo, analizės pateikimo nuoseklumo bei išsamumo ir kitą motyvuotą recenzento nuomonę. Jeigu autorius neatsižvelgia į recenzentų pastabas, savo motyvus Redaktorių kolegijai jis paaiškina raštu.

Recenzavimo tvarka ir recenzentų atsakomybė

 • Žurnalams pateikti mokslo straipsniai recenzuojami mažiausiai dviejų anoniminių recenzentų, kuriuos redkolegija parenka iš autoriaus tiriamos srities ekspertų. Jei recenzentų išvados dėl straipsnio tinkamumo publikavimui yra priešingos, Redaktorių kolegija skiria trečią recenzentą ir, gavusi jo išvadas, sprendžia dėl straipsnio tinkamumo publikuoti.
 • Recenzentai skiriami konfidencialiai, t. y. recenzentams neteikiama informacija apie autorių tapatybę, o autoriams – apie recenzentų tapatybę.
 • Recenzentai turi iš anksto pranešti žurnalo parengėjui arba Redaktorių kolegijai apie bet kokį galimą savo interesų konfliktą, susijusį su jiems siūlomais recenzuoti straipsniais, įskaitant finansines aplinkybes arba asmeninį nusistatymą skelbiamos medžiagos atžvilgiu.
 • Recenzentai privalo atkreipti Redaktorių kolegijos dėmesį į jau paskelbtus panašaus pobūdžio darbus, jei jie nenurodomi recenzuojamame straipsnyje.
 • Recenzentai privalo užtikrinti recenzuojamų straipsnių konfidencialumą. Jiems draudžiama viešai aptarinėti, platinti recenzuojamus straipsnius.

Redaktorių ir parengėjų atsakomybė

 • Galutinai dėl pateikto straipsnio skelbimo ar atmetimo sprendžia Redaktorius arba Redaktorių kolegija. Jos sprendimas dėl straipsnio atmetimo autoriaus gali būti skundžiamas LII Akademinės etikos komisijai (jei įtariama esant etinių su sprendimo priėmimu susijusių pažeidimų).
 • Redaktorių kolegijos / parengėjo pareiga išsiaiškinti su pateiktais publikavimui straipsniais susijusius potencialius interesų konfliktus tarp teikiamo straipsnio autoriaus ir recenzentų (įskaitant teigiamą ar neigiamą informaciją apie autorius ar santykius su jais arba jų atstovaujamomis institucijomis, taip pat finansavimo klausimus) ir užtikrinti, kad jie neturėtų įtakos publikacijos priėmimui ar atmetimui.
 • Redaktorių kolegija privalo užtikrinti deramą recenzavimo lygį ir tvarką ir priimti objektyvius sprendimus, neatsižvelgdama į recenzentų galbūt turimas išankstines nuostatas ir žinias apie autorių, įskaitant autoriaus lytį, seksualinę orientaciją, religiją, politinius įsitikinimus ar etninę / geografinę kilmę.
 • Straipsnio priėmimas publikavimui reiškia maksimalų įsitikinimą ir pasitikėjimą jo vertingumu.
 • Jei dėl Redaktoriaus, Redaktorių kolegijos ar leidyklos kaltės straipsnyje buvo pateikta klaidinga informacija, Redaktorių kolegija turi pasirūpinti, kad būtų paskelbtas klaidos atitaisymas ir / arba atsiprašymas.

Leidinio Redaktorių kolegijos narių galimybė publikuoti tyrimus žurnale

 • Jei Redaktorių kolegijos nariai įteikia žurnalui savo straipsnius ar studijas, tai jie priimami ir recenzuojami įprasta tvarka, tik apie visą procesą neinformuojant autoriaus (Redaktorių kolegijos nario). Išimtinais atvejais, kai straipsnį įteikia vyr. redaktorius, recenzavimo procesą organzuoja jo pavaduotojas arba kitas įgaliotas Redaktorių kolegijos narys.

 

Lietuvos etnologija 23 (32) 2023
TURINYS / CONTENTS  
Pratarmė (Vida Savoniakaitė) 5–8
https://doi.org/10.33918/25386522-2332001  
Editorial (Vida Savoniakaitė) 9–12
https://doi.org/10.33918/25386522-2332002  
Teminis skyrius: Vilniui – 700 metų / Special Section: Vilnius – 700 Years  
Carlo Cubero  
Cinematic Affects in War: The Visual Anthropology of Mantas Kvedaravičius  13–25
https://doi.org/10.33918/25386522-2332003  
Anna Gomóła  
How to Explore Vilnius? To Know and to See: Proposals by Kirkor (1856) and Bułhak (1936) 26–46
https://doi.org/10.33918/25386522-2332004  
Neringa Klumbytė  
Rožytė – Vilniaus legenda: laisvė, mados estetika ir mistika Vidutės Gumbytės Vilniaus istorijoje 47–79
https://doi.org/10.33918/25386522-2332005  
Žilvytis Šaknys  
Vilniaus krašto lietuvių jaunimo laisvalaikio atvejis (1920–1939): spaudos publikacijų ir etnografinių lauko tyrimų dermė 80–107
https://doi.org/10.33918/25386522-2332006  
Rasa Paukštytė-Šaknienė  
Vilniečių Kūčių valgiai: ar išliko tradicija XXI a. mieste? 108–137
https://doi.org/10.33918/25386522-2332007  
Straipsniai / Articles  
Rolandas Kregždys  
Sovijaus mito faktografijos genezė – etnologinis diskursas 138–170
https://doi.org/10.33918/25386522-2332008  
Daiva Vaitkevičienė  
Rožės liga ir jos užkalbėjimas Musteikoje: žvilgsnis iš etnomedicininės, mitologinės ir socialinės perspektyvos 171–193
https://doi.org/10.33918/25386522-2332009  
Akvilė Sadauskienė  
Apmąstant pasaką: nuo asmenybės iki šiuolaikinės visuomenės etnografiniame tyrime 194–217
https://doi.org/10.33918/25386522-2332010  
Ernesta Dambrauskaitė  
„Diena be nuotykių“: kasdienybės laiko tvarkymas vidutiniame Lietuvos miestelyje 218–242
https://doi.org/10.33918/25386522-2332011  
Knygų recenzijos / Book Reviews  
Neringa Klumbytė. Authoritarian Laughter: Political Humor and Soviet Dystopia in Lithuania (Gediminas Lankauskas) 243–246
https://doi.org/10.33918/25386522-2332012  
Ieva Jusionytė. Slenkstis: pavojai ir pagalba JAV–Meksikos pasienyje (Darius Daukšas) 247–248
https://doi.org/10.33918/25386522-2332013  
Rima Praspaliauskiene. Enveloped Lives: Caring and Relating in Lithuanian Health Care (Jolanta Kuznecovienė, Eimantas Peičius) 249–252
https://doi.org/10.33918/25386522-2332014  
Lietuvių-karaimų kalbų žodynas. A. Špakovska (sud.) (Šarūnas Rinkevičius) 253–255
https://doi.org/10.33918/25386522-2332015  
Galina Miškinienė. The Kitab of Ivan Lutskevich: A Monument
of Lithuanian Tatar Culture (Egdūnas Račius)
256–258
https://doi.org/10.33918/25386522-2332016  
Klaipėdos krašto konditerijos atradimai. Kepiniai (Jurgita Senulienė) 259–262
https://doi.org/10.33918/25386522-2332017  
In Memoriam  
Jonathan Hill (1954–2023) (Vytis Čiubrinskas) 263–264
https://doi.org/10.33918/25386522-2332018  
Eligijus Juvencijus Morkūnas (1945–2023) (Inga Levickaitė-Vaškevičienė) 265–267
https://doi.org/10.33918/25386522-2332019  
Lietuvos etnologija 22 (31) 2022
TURINYS / CONTENTS  
Pratarmė (Vida Savoniakaitė) 5–8
https://doi.org/10.33918/25386522-2231001  
Editorial (Vida Savoniakaitė) 9–12
https://doi.org/10.33918/25386522-2231002  
Teminis skyrius: antropologijos ir etnologijos istoriniai konceptai / Special Section: Concepts in the History of Anthropology and Ethnology  
Kamila Gęsikowska  
Man and his History in the Evolutionary Approach: The Theory and Sources of the Rudimentary Symptoms of Julian Ochorowicz / Žmogus ir jo istorija evoliuciniu požiūriu: Juliano Ochorowicziaus rudimentinių požymių teorija ir jos šaltiniai. Santrauka 13–31
https://doi.org/10.33918/25386522-2231003  
Irma Šidiškienė  
Lituanistinių darbų vertinimo istorijos puslapis: termino ir metodo akcentai Antano Mažiulio recenzijose / A Page in the History of the Evaluation of Lithuanian Studies: The Emphasis on the Term and Method in the Reviews by Antanas Mažiulis. Summary 32–56
https://doi.org/10.33918/25386522-2231004  
Straipsniai / Articles  
Viktorija Serbentienė  
Ekologijos nuostatos ir praktikos: individualių gyvenamųjų namų statybos sfera / Attitudes and Practices of Ecology in the Construction of Individual Houses. Summary 57–86
https://doi.org/10.33918/25386522-2231005  
Rolandas Kregždys  
Sacra sub velo: Pietų aukštaičių papročio puošti kryžių apdangalais ištakos / Sacra sub velo. An Apron and Ribbons as Decorative Elements of Roadside Crosses in the Southern Highlands: The Origins of the Custom. Summary 87–108
https://doi.org/10.33918/25386522-2231006  
Sigita Astikienė  
„Kaip įvertinti, ar aš geresnis, ar tu geresnis“: bibliotekininkų apdovanojimų tradicijos / ‘How to Judge which one of us is the Best’: Librarian Award Traditions. Summary 109–130
https://doi.org/10.33918/25386522-2231007  
Miglė Lapėnaitė  
Antropologinė karo analizė: mikrolygmens perspektyva etnografijoje / The Anthropological Analysis of War: The Micro-Level Perspective in Ethnography. Summary 131–147
https://doi.org/10.33918/25386522-2231008  
Apžvalginis straipsnis / Review Article  
Asta Bartkevičiūtė  
Macikų lagerių patirtys žmonių atsiminimuose: Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 2018–2020 metų etnografiniai tyrimai / Experiences of the Macikai Camps in People’s Memories: Ethnographic Research by the Šilutė Hugo Scheu Museum, 2018–2020. Summary 148–166
https://doi.org/10.33918/25386522-2231009  
Knygų recenzijos / Book Reviews  
The Storytelling Human: Lithuanian Folk Tradition Today. L. Būgienė (ed.) (Ullrich Kockel) 167–169
https://doi.org/10.33918/25386522-2231010  
Jan Łasicki, Jan Sandecki-Malecki. O bogach i wierzeniach dawnych Żmudzinów, Litwinów i Prusów. M. Wolf (przeł. i opr.) (Małgorzata Rygielska) 170–175
https://doi.org/10.33918/25386522-2231011  
Lina Pranaitytė. The Coffin in the Attic: Gifts, Debts and the Catholic Church in Rural Lithuania (Ida Harboe Knudsen) 176–178
https://doi.org/10.33918/25386522-2231012  
Aušra Kairaitytė. Liaudiškasis pamaldumas: naratyvai apie šventuosius XX a. vidurio – XXI a. pradžios Lietuvos kultūroje (Jonas Mardosa) 179–184
https://doi.org/10.33918/25386522-2231013  
Etnografiniai vaizdai Marijos Znamerovskos-Priuferovos negatyvuose. L. Lapėnaitė (sud.) (Rasa Paukštytė-Šaknienė) 185–189
https://doi.org/10.33918/25386522-2231014  
In Memoriam  
   
Muziejininkas, Lietuvos liaudies buities muziejaus kūrėjas Vytautas Stanikūnas (1924–2022) (Gita Šapranauskaitė) 190–191
https://doi.org/10.33918/25386522-2231015  
   
Lietuvos etnologija 21 (30) 2021
TURINYS / CONTENTS  
Pratarmė ( Asta Vonderau, Vytis Čiubrinskas) 6–8
Editorial ( Asta Vonderau, Vytis Čiubrinskas) 9–10

Aktualioji antropologija: pasaulio lietuvių tyrimai ir įžvalgos / Current Anthropology: World Lithuanian Anthropologists’ Research and Insights

 

Ką antropologija mums sako apie šiandieninį pasaulį? Apskritojo stalo diskusija (parengė ir diskusijai vadovavo Kristina Jonutytė) / What can Anthropology Tell us about the Contemporary World? A Roundtable Discussion (discussion chair Kristina Jonutytė)

11–31

 

 

Straipsniai / Articles

 

Asta Vonderau

 

Debesijos plėtra Švedijoje: kritinis žvilgsnis į skaitmeninės ateities megaprojektus / Growing the Cloud: Investigating Mega Projects of the Digital Future in Sweden. Summary

33–51

https://doi.org/10.33918/25386522-2130001

 

Kristina Jonutytė

 

Tarp paklusnumo ir subversijos: buriatų budizmas ir valstybė / Between Submission and Subversion: Buryat Buddhism and the State. Summary

53–74
https://doi.org/10.33918/25386522-2130002  

Eugenijus Liutkevičius

 

Ukrainos baptistų judėjimo transformacijos visuomenės pokyčių ir lūžių akivaizdoje / Transformations of the Ukrainian Baptist Movement in the Face of Societal Changes and Upheavals. Summary 

75–98
https://doi.org/10.33918/25386522-2130003  

Gediminas Lankauskas

 

Apie santuokos apeigų „valstybinimą“ sovietų Lietuvoje / On the ‘Statising’ of Marriage Rites in Soviet Lithuania. Summary

99–125
https://doi.org/10.33918/25386522-2130004  

Dovilė Budrytė

 

Lytis, karas ir atmintis: „atminties taškai“ Lietuvos partizaniniame kare (1944–1953) dalyvavusių moterų pasakojimuose /  Gender, War and Remembrance: ‘Points of Memory’ in the Narratives of Women Participants in the Partisan War (1944–1953) in Lithuania. Summary 

127–148
https://doi.org/10.33918/25386522-2130005  

Kiti straipsniai / Other Articles

 

Ilona Kazlauskaitė

 

Migracija į Lietuvą studijų tikslais ir tarptautinių studentų identiteto raiška integracijos ir atskirties perspektyvoje / Migration to Lithuania for Studies, and the Expression of the Identity of International Student from the Perspective of Integration and Exclusion. Summary

149–172
https://doi.org/10.33918/25386522-2130006  

Vaida Rakaitytė

 

Lauminėjimas muziejuje: lietuvių liaudies žaidimo užrištomis akimis gyvoji rekonstrukcija / Blind Man‘s Buff at the Museum: A Live Reconstruction of the Traditional Lithuanian Folk Game Lauminėjimas. Summary 

173–198
https://doi.org/10.33918/25386522-2130007

 

 

Konferencijos pranešimas / Conference Paper

 

Agnieška Avin

 
Angažuotoji antropologija: kaip rašymas tampa politiniu / Engaged Anthropology: How Writing Becomes Political. Summary  199–205
https://doi.org/10.33918/25386522-2130008  

Recenziniai straipsniai / Review Articles

 

Auksuolė Čepaitienė

 

Apie besiplečiančią etnologinių tyrimų erdvę ir galimybes Lietuvoje / The Expanding Field and Opportunities for Ethnological Research in Lithuania. Summary

207–217
https://doi.org/10.33918/25386522-2130009  

Vytautas Tumėnas

 

Kompleksinis žvilgsnis į lietuvių ir kitų baltų svaigiuosius gėrimus ir jų apeigas / A Complex Look at Lithuanian and other Baltic Intoxicating Drinks and their Rituals. Summary 

219–237
https://doi.org/10.33918/25386522-2130010  

Recenzijos ir apžvalgos / Reviews

 

Donatas Brandišauskas. Leaving Footprints in the Taiga: Luck, Spirits and Ambivalence among the Siberian Orochen Reindeer Herders and Hunters (Ieva Paberžytė)

239–242
https://doi.org/10.33918/25386522-2130011  

Felix Ringel. Back to the Postindustrial Future: An Ethnography of Germany‘s Fastest-Shrinking City (Aušra Teleišė)

243–245
https://doi.org/10.33918/25386522-2130012  

Gaila Kirdienė. Lietuvių ir latvių muzikinis-kultūrinis bendravimas sovietmečiu politinio kalinimo ir tremties vietose 1: Brolystė ir vienybė; Lietuvių ir latvių muzikinis-kultūrinis bendravimas sovietmečiu politinio kalinimo ir tremties vietose 2: Vorkutos dainos. G. Kirdienė (sud.), D. Vyčinienė (pareng.) (Rūta Žarskienė)

246–251
https://doi.org/10.33918/25386522-2130013  
Lina Leparskienė. Papasakoti Trakai (Karina Firkavičiūtė) 252–256
https://doi.org/10.33918/25386522-2130014  

Klaudijus Driskius. Tirpstanti tapatybė: Baltarusijos lietuviai (Vytis Čiubrinskas)

257–259
https://doi.org/10.33918/25386522-2130015  

Konferencijos / Conferences

 

SIEF 15-asis kongresas Helsinkyje (Ilona Kazlauskaitė, Anna Pilarczyk-Palaitis, Vidmantas Vyšniauskas)

261–266
https://doi.org/10.33918/25386522-2130016  
Lietuvos etnologija 20 (29) 2020
TURINYS / CONTENTS  
Pratarmė (Vytis Čiubrinskas) 5
Editorial (Vytis Čiubrinskas) 7
Straipsniai / Articles  
Kristina Šliavaitė  
Ar baigėsi posocializmas Lietuvoje? Antropologija ir posocializmo transformacijų etnografija  9
Has Post-Socialism Ended in Lithuania? The Anthropology and Ethnography of Post-Socialist Transformations. Summary 33
https://doi.org/10.33918/25386522-2029001  
Aušra Teleišė  
„Visi nori to savo versliuko“: posovietinė deindustrializacija, darbas ir pragyvenimo būdai Marijampolėje 37
‘Everyone Wants their Own Business’: Post-Soviet Deindustrialisation, Work and Means of Livelihood in Marijampolė. Summary 57
https://doi.org/10.33918/25386522-2029002  
Ugnė Barbora Starkutė  
Not Enough Sami? The Affects of Postcolonial Identity 61
Nepakankamai samiai? Pokolonijinės tapatybės afektai. Santrauka 78
https://doi.org/10.33918/25386522-2029003  
Vidmantas Vyšniauskas  
„Čia pas mus“ – kraštietiškumas Pietryčių Lietuvoje: Šalčininkų rajono atvejis 81
‘Here with us.’ Regionalism in Southeast Lithuania: The Case
of the Šalčininkai District. Summary
102
https://doi.org/10.33918/25386522-2029004  

Živilė Mieliauskaitė
 
Galios santykiai ir religinės praktikos reabilitacijos institucijoje: priklausomų asmenų identiteto kaita 105
Power Relationship and Religious Practices in the Rehabilitation Institution: The Change in the Identity of Dependent People. Summary 124
https://doi.org/10.33918/25386522-2029005  
Darius Daukšas  
Baimės atmosfera ir (ne)saugūs namai: (i)migrantų iš Lietuvos Norvegijoje atvejis 127
The Climate of Fear and (Un)Safe Home: The Case of Lithuanian (Im)Migrants in Norway. Summary 146
https://doi.org/10.33918/25386522-2029006  
Indra Lukošienė  
„Grįžti, kad sukurtum pokytį“: sugrįžusiųjų iš migracijos socialinės perlaidos ir jų perdavimas 149
‘Returning to Make a Change‘: Social Remittances of Return Migration and their Transfer. Summary 166
https://doi.org/10.33918/25386522-2029007  
Konferencijos pranešimas / Conference Paper  
Ana-Maria Cirstea  
‘Coming from Abroad‘: Exploring Romanian Migrants’ Transnational Social Networks through the Prism of Temporary Return 169
„Atvykstant iš užsienio“: Rumunijos migrantų transnacionaliniai
socialiniai tinklai iš laikino sugrįžimo perspektyvos. Santrauka
180
https://doi.org/10.33918/25386522-2029008  
Recenzinis straipsnis / Review Article  
Jonas Mardosa  
„Ar iš balos tas gražumas mano prigimimo?“ Mintys, kilusios skaitant tradicinei lietuvių valstiečių vyrų aprangai skirtą monografiją 181
‘Mirror, Mirror on the Wall, Who’s the Fairest of them All?’
Thoughts on a Monograph about the Traditional Clothing of Lithuanian Peasant Men. Summary
203
https://doi.org/10.33918/25386522-2029009  
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews  
Chris Hann. Repatriating Polanyi: Market Society in the Visegrad States (Kristina Jonutytė) 207
https://doi.org/10.33918/25386522-2029010  
European Anthropologies. A. Barrera-Gonz?lez, M. Heintz, A. Horolets (eds) (Ullrich Kockel)

213

 

https://doi.org/10.33918/25386522-2029011  
Skaidrė Krikštopaitytė-Urbonienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė (Žilvytis Šaknys) 215
https://doi.org/10.33918/25386522-2029012  
Cheryl Lynn Highley. Life and Death at Schmidt‘s Creek: The Story of Our Kerlick Ancestors in Dewitt County, Texas (Vytis Čiubrinskas) 221
https://doi.org/10.33918/25386522-2029013  

Konferencijos / Conferences
 
Konferencija ,,Iššūkiai etnografijoje: etnografai ir etnografinės žinios“ (Miglė Lapėnaitė) 225
https://doi.org/10.33918/25386522-2029014  
Sukaktys / Anniversaries  
Muziejininkui ir etnologui Eligijui Juvencijui Morkūnui – 75
(Inga Levickaitė-Vaškevičienė, Gita Šapranauskaitė)
229
https://doi.org/10.33918/25386522-2029015  

In Memoriam
 
Etnologė meno tyrinėtoja Giedrė Tallat-Kelpšaitė-Niunkienė (1933–2020) (Vida Savoniakaitė) 233
https://doi.org/10.33918/25386522-2029016  
Lietuvos etnologija 19 (28) 2019

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Vytis Čiubrinskas) 5
Editorial (Vytis Čiubrinskas) 7
Atsisveikinant su Christianu Giordano / Obituary for Christian Giordano 9
Christian Giordano  
Politinis korektiškumas: antropologinė „geradarystės“ forma 11
https://doi.org/10.33918/25386522-1928001  
Straipsniai / Articles  
Tautos tyrimų ištakos ir antropologija / The Roots of the Study of People and Nations and Anthropology  
Vida Savoniakaitė  
Įvadas. Tautos tyrimų ištakos ir antropologija 17
Introduction. The Roots of the Study of People and Nations and Anthropology. Summary 27
https://doi.org/10.33918/25386522-1928002  
Olga Mastianica-Stankevič  
Mečislovo Davainio-Silvestraičio etnografija, tautosakos rinkimas ir lietuvių modernios tautos kūrimosi procesai 31
The Importance of Mečislovas Davainis-Silvestraitis’ Ethnography and Folklore Collection in the Process of the Creation of the Modern Lithuanian People. Summary 48
https://doi.org/10.33918/25386522-1928003  
Vida Savoniakaitė  
Jono Basanavičiaus požiūris į lietuvių tautos tyrimus, 1879–1927 51
Jonas Basanavičius’ View on the Research of the Lithuanian Nation, 1879–1927. Summary 77
https://doi.org/10.33918/25386522-1928004  
Irma Šidiškienė  
Iš Lietuvos etnologijos istorijos: aprangos tyrimo pagrindų paieškos 81
From the History of Lithuanian Ethnology: In Search of the Basics of Clothing Research. Summary 109
https://doi.org/10.33918/25386522-1928005  
Auksuolė Čepaitienė  
Kultūriniai lietuviškumo vaizdiniai Aušroje ir moksliniai kontekstai 113
Cultural Images of Lithuanianness in Aušra and their Scientific Context. Summary 138
https://doi.org/10.33918/25386522-1928006  
Kiti straipsniai / Other Articles  
Rūta Staniulytė  
Piligrimystė Šiauriniu Šv. Jokūbo keliu: kelionių motyvai ir piligrimų santykiai 141
Pilgrims on the Northern Way of St James: Motives and Relationships of Pilgrims. Summary 166
https://doi.org/10.33918/25386522-1928007  
Dalia Sabaliauskienė  
Ritualinis mandagumas (ta’ârof) šiuolaikinio Irano visuomenėje ir tarpkultūrinėje komunikacijoje: Teherano šiaurinės dalies atvejis 169
Ritual Courtesy (ta’ârof) in Contemporary Iranian Society and Intercultural Communication: The Case of Northern Tehran. Summary 188
https://doi.org/10.33918/25386522-1928008  
Diskusijų forumas / Forum  
Thomas A. Reuter  
World Anthropology and its Institutional Challenges: A History of the Transformative Impact of Democratic Internationalisation on the Discipline of Anthropology 191
Pasaulinė antropologija ir jos instituciniai iššūkiai: demokratiškos internacionalizacijos poveikio antropologijos disciplinai istorija. Santrauka 204
https://doi.org/10.33918/25386522-1928009  
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews  
Ethnologie française. Lituanie. Une anthropologie face à l’Histoire. V. Čiubrinskas (éd.), M. Segalen et al. (réd.) (François Ruegg) 207
https://doi.org/10.33918/25386522-1928011  
Monika Frėjutė-Rakauskienė, Neringa Klumbytė, Andrius Marcinkevičius, Kristina Šliavaitė. Socialinis ir istorinis teisingumas daugiaetninėje Lietuvos visuomenėje: sampratos, patirtys ir kontekstai (Dovilė Budrytė) 210
https://doi.org/10.33918/25386522-1928012  
Yearbook of Balkan and Baltic Studies. E. Anastasova, M. Kõiva, Ž. Šaknys (eds) (Audronė Daraškevičienė) 214
https://doi.org/10.33918/25386522-1928013  
Konferencijos / Conferences  
XIV SIEF kongresas Santjago de Komposteloje (Ispanija) (Jonas Mardosa, Skaidrė Urbonienė, Žilvytis Šaknys) 221
IUAES 2019 kongresas Poznanėje – atsakas į disciplinai kylančias grėsmes (Auksuolė Čepaitienė, Vytis Čiubrinskas, Aušra Teleišė, Vytautas Tumėnas) 224
SIEF II tarptautinė vasaros mokykla doktorantams Škotijoje (Vaida Rakaitytė) 229
Seminaras Angelės Vyšniauskaitės gimimo šimtmečiui paminėti (Rasa Paukštytė-Šaknienė) 231
In Memoriam  
Stasys Gutautas 1954–2018 (Jonas Mardosa) 235
   
Lietuvos etnologija 18 (27) 2018

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Vytis Čiubrinskas) 5
Editorial (Vytis Čiubrinskas) 7
Straipsniai / Articles  
Chris Hann  
Ritual and Economy: From Mutual Embedding to Non-Profit Festivalisation in Provincial Hungary 9
Ritualas ir ekonomika: nuo abipusės nesuprekintos ekonomikos iki nevyriausybinės festivalizacijos provincinėje Vengrijoje. Santrauka 33
Rasa Paukštytė-Šaknienė  
Kaimynystės ryšiai šių dienų kultūroje: atvejis iš Vilniaus apylinkių 35
Neighbourly Ties in Comtemporary Culture: Cases from the Vilnius Area. Summary 59
Darius Daukšas  
Tarp tapimo norvegu ir buvimo lietuviu: Norvegijos lietuvių pilietybės sampratos 63
Caught between Becoming a Norwegian and Staying a Lithuanian: Concepts of Citizenship among Lithuanian-Norwegians. Summary 85
Jolanta Kuznecovienė  
Gyvenimas ant sūpuoklių: lietuvių diasporos antrosios kartos identiteto dilemos 87
On the Swings: Identity Dilemmas of the Second-Generation Lithuanian Diaspora. Summary 107
Audronė Daraškevičienė  
Vaiko auklėjimas šiuolaikinėje Lietuvoje: tėvų požiūris 109
Bringing up a Child in Contemporary Lithuania: Parental Attitudes. Summary 127
Žilvytis Šaknys  
Valstybės (Tautos) švenčių formavimo ypatumai 1918–1940 m. Lietuvoje  
State (National) Holidays in Lithuania between 1918 and 1940. Summary 129
Diskusijų forumas / Forum  151
Christian Giordano  
From Political Subjectivity to Political Intentionality: The Predominance of Society over the Individual 155
Nuo politinio subjektyvumo iki sąmoningumo: visuomenės dominavimas prieš individą. Santrauka 170
Mokslinis pranešimas / Special Lecture  
Orvar Löfgren  
Mano ar mūsų? Namai kaip moralinė ekonomika 173
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews  
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas. B. Kulnytė, E. Lazauskaitė (sud.) (Auksuolė Čepaitienė) 197
Jonas Vitartas (Jan Michał Witort, 1853–1903). Rinktiniai raštai 1. A. Čepaitienė (sud.) (Venantas Mačiekus) 202
Gražina Žumbakienė. Senieji Lietuvos gėlių darželiai: kvapnūs, puošnūs, gydantys (Loreta Martynėnaitė) 206
Etnografija. Metraštis 26 [skirta V. Miliui]. E. Lazauskaitė, Ž. Šaknys (sud.) (Auksuolė Čepaitienė) 208
Konferencijos / Conferences  
Amerikos antropologijos asociacijos 116-asis forumas Vašingtone (Vytis Čiubrinskas) 213
EASA 15-oji konferencija Stokholme (Auksuolė Čepaitienė, Vytis Čiubrinskas) 216
AABS konferencija 2018 (Audronė Daraškevičienė, Vida Savoniakaitė, Skaidrė Urbonienė) 219
III nacionalinė doktorantų konferencija „Veritas Ethnologica“ (Vaida Rakaitytė) 222
Sukaktys / Anniversaries  
Petrui Kalniui – 70 (Žilvytis Šaknys) 225
In Memoriam  
Netekome Marijos Mastonytės-Miliuvienės (Žilvytis Šaknys, Petras Kalnius) 229
   
Lietuvos etnologija 17 (26) 2017

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Neringa Klumbytė, Kristina Šliavaitė) 5
Editorial (Neringa Klumbytė, Kristina Šliavaitė) 6
Straipsniai / Articles  
Nekasdieniškos kasdienybės: visuomenė, istorija ir galia / The Extraordinary Everyday: Society, History and Power  
Neringa Klumbytė, Kristina Šliavaitė  
Įvadas. Nekasdieniškos kasdienybės: visuomenė, istorija ir galia 7
Tomas Vaiseta  
„Kaip būk tai yra atskira valstybė“: ką reiškia būti sovietinėje psichiatrijos ligoninėje? 13
‘Like in a Separate State’: What Did it Mean to be Hospitalised in a Soviet Psychiatric Hospital? Summary 39
Neringa Klumbytė  
Laiškų institucija ir kritinis pilietiškumas satyros ir humoro žurnale „Šluota” 43
The Institution of Complaints and Critical Citizenship in the Humour Journal ‘The Broom’. Summary 75
Rima Praspaliauskienė  
Įvokelinti gyvenimai: sveikatos priežiūros praktika Lietuvoje 77
Enveloped Lives: Practising Health and Care in Lithuania. Summary 96
Kristina Šliavaitė  
Dovanos mokytojams Lietuvos mokyklų bendruomenėse: tarp bendruomeniškumo kūrimo ir mainų 99
Gift-Giving at State Schools in Lithuania: Between Community Building and Economic Exchange. Summary 122
Mykolė Lukošienė  
Ekologinis pažeidžiamumas ir kasdienės patirtys pamario krašto užliejamose teritorijose  125
Ecological Vulnerability and Everyday Experiences in the Pamarys Flooded Area. Summary 149
Maryna Bazylevych, Brittany Anderson  
„Norėčiau patirt staigmeną... ką nors nesuplanuoto.“ Ukrainos jaunimo vilties vizijos 153
‘I Would Like to Have a Surprise … Something Unplanned.’ Imaginaries of Hope among Young People in Ukraine. Summary 171
Fabio Mattioli  
Klasė ir kasdienybė: Makedonijos darbininkų atvejis 173
Daily Life and Class among Macedonian Workers. Summary 190
Elana Resnick  
Protest and the Practice of Normal Life in Bulgaria 193
Protestas ir normalaus gyvenimo praktika Bulgarijoje. Santrauka 212
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews  
Gediminas Lankauskas. The Land of Weddings and Rain: Nation and Modernity in Post-Socialist Lithuania (Neringa Klumbytė) 215
Monika Frėjutė-Rakauskienė, Andrius Marcinkevičius, Kristina Šliavaitė, Irena Šutinienė. Etniškumas ir identitetai Pietryčių Lietuvoje: raiška, veiksniai ir kontekstai (Dovilė Budrytė) 219
Rasa Paukštytė-Šaknienė, Jonas Mardosa, Žilvytis Šaknys, Irma Šidiškienė. Šventės šiuolaikinėje vilniečių šeimoje (Laima Anglickienė) 222
Skaidrė Urbonienė. Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX a. – XX a. I pusėje (Jonas Mardosa) 225
Konferencijos / Conferences  
Ritualinių metų darbo grupės pranešimai XIII SIEF simpoziume (Žilvytis Šaknys) 231
Trečioji Balkanų ir Baltijos etnologų konferencija (Žilvytis Šaknys) 232
Tarptautinė konferencija „Skirtys ir bendrumai“ (Viktorija Serbentienė) 235
Etnologijos doktorantų konferencija VERITAS ETHNOLOGICA (Jonas Tilvikas, Audronė Daraškevičienė) 237
Sukaktys / Anniversaries  
Irenai Reginai Merkienei – 80 (Žilvytis Šaknys) 241
   
   
   
Lietuvos etnologija 16 (25) 2016

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Vytis Čiubrinskas) 5
Foreword (Vytis Čiubrinskas) 7
Straipsniai / Articles  
Rasa Paukštytė-Šaknienė  
Šeima ir kalendorinės šventės sovietinėje Lietuvoje 9
Family and Calendar Holidays in Soviet Lithuania. Summary 31
Waldemar Kuligowski  
Festivalizing Tradition. A Fieldworker’s Notes from the Guča Trumpet Festival (Serbia) and the Carnival of Santa Cruz de Tenerife (Spain)  53

Festivalizuojant tradiciją. Pastabos iš lauko tyrimų Gučos trimitų festivalyje (Serbija) ir Tenerifės Santa Kruso karnavale (Ispanija). Summary

 
Cozette Griffin-Kremer  
Immigrant Integration through Festival: Technical Prowess, Empowerment and Inclusion in the Lily-of-the-Valley Festival in Rambouillet, France 55
Pakalnučių festivalis Rambujė (Prancūzija) kaip imigrantų integracijos būdas: jų meistriškumas ir socialinis pripažinimas. Santrauka 66
Iuliia Buyskykh  
Carnival in Urban Protest Culture: The Case of Kyiv Early Euromaidan 69
Karnavalas miesto protesto kultūroje: ankstyvojo Kijevo Euromaidano atvejis. Santrauka 88
Monika Frėjutė-Rakauskienė  
Etninių grupių pilietinė mobilizacija Pietryčių Lietuvoje: baltarusių, lenkų ir rusų savanoriškos organizacijos 91
Civic Mobilization of Ethnic Groups in Southeastern Lithuania: Belarusian, Polish and Russian Voluntary Organizations. Summary 123
Vidmantas Vyšniauskas  
Kultūriškumas sovietmečio Lietuvoje: kultūros namai ir Bažnyčia. Gižų atvejis 127
Cultural Identities in Soviet Lithuania: The Soviet Culture House and the Church. The Case of Gižai. Summary 152
Aušra Jurčikonytė  
Sovietinė industrija ir poindustrinės atmintys: Alytaus namų statybos kombinatas 155
Soviet Industry and Post-industry Memories: Alytus Houses Building Complex. Summary 174
Recenzinis straipsnis / Review Article  
Jonas Mardosa  
Gyvenimo etnografija ar gyvenimas etnografijoje? 177
Ethnography of Life or Life in Ethnography? Summary 194
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews  
Vytis Čiubrinskas, Darius Daukšas, Jolanta Kuznecovienė, Liutauras Labanauskas, Meilutė Taljūnaitė. Transnacionalizmas ir nacionalinio identiteto fragmentacija (Monika Frėjutė-Rakauskienė) 197
Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais. Contemporary Approaches to the Self and the Other. V. Savoniakaitė (sud.) (Aivita Putniņa) 201
Ethnographies of Grey Zones in Eastern Europe: Relations, Borders and Invisibilities. I. Harboe Knudsen, M. D. Frederiksen (eds.) (Victor C. de Munck) 204
Lina Laurinavičiūtė-Petrošienė. Žanro virsmas: Žemaitijos Užgavėnių dainos (Žilvytis Šaknys) 209
Konferencijos / Conferences  
2015 m. SIEF XII kongresas Zagrebe (Vytautas Tumėnas) 213
EASA kongresas Milane (Vida Savoniakaitė, Vytis Čiubrinskas, Auksuolė Čepaitienė) 219
Sureikšminant antropologiją: EASA seminaras Prahoje (Auksuolė Čepaitienė) 223
EASA Medicinos antropologijos konferencija MAGic2015 (Auksuolė Čepaitienė) 226
SIEF darbo grupės „Ritualiniai metai“ konferencija Findhorne, Škotijoje (Skaidrė Urbonienė) 228
Šventėms ir apeigoms skirta konferencija Samaroje (Žilvytis Šaknys) 232
Etnologijos doktorantų konferencija VDU (Viktorija Varanauskaitė, Gintarė Dusevičiūtė) 235
   
Lietuvos etnologija 15 (24) 2015

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Vytis Čiubrinskas) 5
Foreword (Vytis Čiubrinskas) 7
Straipsniai / Articles  
Fragmentuoti identitetai ir sociokultūrinės mažumos / Fragmented Identities and Sociocultural Minorities  
Christian Giordano  
Fragmented Identities: The Case of Penang’s Malaysian-Chinese 9
Fragmentuoti identitetai: Penango Malaizijos kinų atvejo analizė. Santrauka 24
Kristina Šliavaitė  
Kalba, tapatumas ir tarpetniniai santykiai Pietryčių Lietuvoje: daugiakultūriškumo patirtys ir iššūkiai kasdieniuose kontekstuose 27
Language, Identity and Inter-Ethnic Relations in Southeastern Lithuania: Experiences and Challenges of Multiculturalism in Everyday Contexts. Summary 49
Darius Daukšas  
Valstybės teritorialumas ir tautinės mažumos: Lenko kortos atvejis 53
State Territoriality and Ethnic Minorities: The Case of the Polish Card. Summary 67
Katarzyna Wójcikowska  
Ethnic Socialisation in the Experiences of Students and Graduates of the Lithuanian Minority in Poland 69
Lietuvių mažumos Lenkijoje studentų ir baigusiųjų studijas etninės socializacijos patirtis. Santrauka 96
Žilvytis Šaknys  
Karaimų kalendorinės šventės valstybinių švenčių aspektu 99
Karaim Calendar Holidays in the Context of State Holidays. Summary 123
Jonas Mardosa  
Simboliniai patiekalai Pietryčių Lietuvos lenkų velykinėse apeigose ir papročiuose XX a. antroje pusėje – XXI a. pradžioje 129
Symbolic Easter Dishes of the Poles in Southeastern Lithuania in the Second Half of the 20th Century and the Beginning of the 21st Century. Summary 151
Kiti straipsniai / Other Articles  
Asta Vonderau  
The Downside of Transparency: Europeanization, Standardization and Disobedient Markets at the Margins of Europe 155
Neigiami skaidrumo aspektai: europeizacija, standartizacija ir maištingos turgavietės Europos pakraščiuose. Santrauka 175
Gintarė Dusevičiūtė  
Jorė: (re-)konstrukcija ar tradicijų tąsa? 177
Jorė: (Re-)construction or Continuity of Traditions? Summary 201
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews  
Guntis Šmidchens. The Power of Song: Nonviolent National Culture in the Baltic Singing Revolution (Ainė Ramonaitė) 205
Soviet Society in the Era of Late Socialism 1964–1985. N. Klumbyte, G. Sharafutdinova (eds.) (Ida Harboe Knudsen) 208
Loreta Martynėnaitė. Kraštovaizdžio konstravimas: gėlių darželiai Lietuvoje XX a. – XXI a. pradžioje (Laima Anglickienė) 212
Nijolė Pliuraitė-Andrejevienė. Lietuvos vaikų žaislai (Auksuolė Čepaitienė) 215
Семья и этничность в Литве. Современный взгляд в минувший век. М. Ю. Мартынова, М. Я. Устинова и др. (ред.) (Petras Kalnius) 218
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў 3: Гродзенскае Панямонне 1–2. Т. Б. Варфаламеева (рэд.) (Jonas Mardosa) 225
Konferencijos / Conferences  
EASA 2014 m. konferencija „Bendradarbiavimas, intymumas ir revoliucija – naujovės ir tęstinumas susipynusiame pasaulyje“ (Daiva Repečkaitė) 229
SIEF darbo grupės „Ritualiniai metai“ konferencijos Insbruke ir Kazanėje (Skaidrė Urbonienė) 232
2-oji tarptautinė konferencija „Balkanai ir Baltijos šalys vieningoje Europoje: istorija, religija, kultūra II“ 2014 m. (Aušra Kairaitytė) 235
Tarptautinė konferencija „Savas ir kitas šiuolaikiniuose tyrimuose“ (Inga Zemblienė) 238
Tarptautinė konferencija „Šventės mieste“ (Danguolė Svidinskaitė) 240
Tyrinėjimų projektai ir programos / Research Programmes  
Tyrinėjame sava ir kita (Vida Savoniakaitė) 245
   
Lietuvos etnologija 14 (23) 2014

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Auksuolė Čepaitienė, Vytis Čiubrinskas) 5
Foreword (Auksuolė Čepaitienė, Vytis Čiubrinskas) 7
Straipsniai / Articles  
Auksuolė Čepaitienė  
Įvadas: muziejus, žinios ir etnografija 11
Introduction: Museum, Knowledge and Ethnography. Summary 33
Jonas Mardosa  
Etnografija kraštotyros muziejuose: kai kurie istoriniai raiškos aspektai ir šiuolaikinės būklės refleksijos 35
Ethnography in Local Lore Museums: Some Historical Aspects of Expression and Reflections on the Contemporary Situation. Summary 64
Hubert Czachowski  
Muziejus kaip kultūros laboratorija. Marijos Znamierowskos-Prüfferowos indėlis į etnografinę muziejininkystę 69
The Museum as a Laboratory of Culture. The Contribution of Maria Znamierowska-Prüfferowa to Ethnographic Museology. Summary 84
Eglė Rindzevičiūtė  
Sovietiniai lietuviai, gintaras ir „naujieji baltai“: tautinės ir regioninės tapatybės Lietuvos muziejuose, 1940–2009 87
Soviet Lithuanians, Amber and the ‘New Balts’: National and Regional Identities in Lithuanian Museums, 1940–2009. Summary 112
Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė  
Vizualinės etnografijos naratyvas: Pitt Rivers muziejaus atvejis 113
Narrative of Visual Ethnography: A Case Study of the Pitt Rivers Museum. Summary 133
Goda Palekaitė  
Nesamas ir niekada nebuvęs: šiuolaikinės san erdvės nesuderinamumas Namibijoje 137
The Non-Existent that Never Was: The Inconsistency of Contemporary San-space in Namibia. Summary 158
Ainė Ramonaitė, Rytė Kukulskytė  
Etnokultūrinis judėjimas sovietmečiu: nematoma alternatyva sistemai? 161
The Ethno-cultural Movement in Soviet Lithuania: Invisible Alternative to the Regime? Summary 179
Diskusijos / Discussions  
Vida Savoniakaitė  
Autentiškumo prasmės: apie kultūros paveldą ir nacionalumą 183
Concepts of Authenticity: Toward Cultural Heritage and Nationalism. Summary 196
Taikomieji darbai / Applied Projects  
Janina Samulionytė, Sigita Žukauskaitė  
Lietuvos liaudies buities muziejaus paroda „Lietuvių duona. Su savo kepalėliu visur stalą rasi“ 199
The Exhibition of the Lithuanian Folk Museum ‘Lithuanian Bread. With Your Loaf You Will Find a Table Everywhere‘. Summary 217
Inga Levickaitė-Vaškevičienė  
Muziejinių vertybių skaitmeninimas Lietuvos liaudies buities muziejuje: naujos sklaidos galimybės 219
The Digitization of Museum Holdings at Lithuania’s Folk Museum: the Possibilities of a New Dissemination. Summary 233
Interviu / Interview  
Pokalbis su Oksfordo universiteto vizualinės antropologijos profesoriumi Marcusu Banksu (Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė) 235
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews  
Ida Harboe Knudsen. New Lithuania in Old Hands: Effects and Outcomes of EUropeanization in Rural Lithuania (Kristina Šliavaitė) 247
Andželika Bylaitė-Žakaitienė. Lietuvių etiketas ir bendravimo kultūra XX amžiuje (Rasa Paukštytė-Šaknienė) 251
Jūratė Vyliūtė, Gaila Kirdienė. Lietuviai ir muzika Sibire (Austė Nakienė)  256
Anete Karlsone. Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā 19.gadsimta beigās un 20.gadsimtā (Irma Šidiškienė) 258
Konferencijos / Conferences  
SIEF penkiasdešimtmečio jubiliejaus simpoziumas Amsterdame (Vytautas Tumėnas) 263
RAI konferencija Britų muziejuje Londone: antropologija ir fotografija (Goda Palekaitė) 266
Sukaktys / Anniversaries  
Etnologei Irenai Aušrelei Čepienei – 80 (Žilvytis Šaknys) 269
Lietuvos gyvenviečių ir sodybų tyrinėtojui Izidoriui Butkevičiui – 90 (Irena Regina Merkienė) 271
In Memoriam  
Vitalis Morkūnas (1929–2014) (Žilvytis Šaknys) 275
   
Lietuvos etnologija 13 (22) 2013

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Vytis Čiubrinskas) 5
Foreword (Vytis Čiubrinskas) 7
Straipsniai / Articles  
Ieva Kripienė  
Šiuolaikiniai imigrantai iš Lietuvos transnacionalinėje erdvėje: Niujorko atvejis 9
Contemporary Immigrants from Lithuania in a Transnational Space: The Case of New York. Summary 31
Liutauras Labanauskas  
Užsienyje išsilavinimą įgijusio jaunimo „sugrįžimo į Lietuvą“ patirtys  35
The ‘Return to Lithuania’ Experiences of Young Lithuanianswho Graduated Abroad. Summary 55
Vitalija Stepušaitytė  
„Namai – tai tas jausmas, kad esi reikiamoje vietoje reikiamu metu“: namų konstravimo ypatumai migruojant 59
‘In the Right Place at the Right Time’: The Constructions of Home in the Process of Migration. Summary 78
Will Gordon  
Mobile livelihoods: a case study of lithuanian international long-haul truck drivers 81
Mobilus gyvenimas ir pragyvenimas: Lietuvos tarptautinių tolimųjų reisų vilkikų vairuotojų atvejo analizė. Santrauka 101
Robert Parkin  
Administrative Reform and its Consequences in the Tribal States of 2000 in India 103
2000 metų administracinė reforma ir jos pasekmės gentinėse Indijos valstijose. Santrauka 120
Saulius Matulevičius  
‘Indianism’ in Lithuania: Re-enchantment of the World through ‘Playing Indians’ 123
„Indianizmas“ Lietuvoje: pasaulio įprasminimas „žaidžiant indėnus“. Santrauka 142
Tacjana Valodzina  
Kaimo daktaras ir jo praktika liaudiškojo religingumo požiūriu Baltarusijoje 145
Village Doctors and their Practice from the Point of View of Folk Religion in Belarus. Summary 166
Diskusijos / Discussions  
Auksuolė Čepaitienė  
Apie etnografinį faktą, pateikėjų asmenvardžius ir discipliną 169
On Ethnographic Facts, Personal Names of Informants, and the Discipline. Summary 178
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews  
Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija. V. Savoniakaitė (sud.) (Vilius Ivanauskas) 179
Rasa Paukštytė-Šaknienė, Vida Savoniakaitė, Žilvytis Šaknys, Irma Šidiškienė. Lietuvos kultūra: Aukštaitijos papročiai (2007), Dzūkijos ir Suvalkijos papročiai (2009), Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos papročiai (2012). Ž. Šaknys (sud.) (Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė) 182
Petras Kalnius. Žemaičiai: XX a. – XXI a. pradžia (Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė) 191
Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė. Lietuvių šeima vertybių sankirtoje (XX a. – XXI a. pradžia) (Petras Kalnius) 199
Ю.I. Внуковиiч. Лiтоўцы Беларусi. Этналагiчнае даследаванне (Jonas Mardosa) 203
Tomas Pabedinskas, Rasa Pranskevičiūtė. Subkultūra (Reda Šatūnienė) 208
Beatrix Gombosi. „Köpönyegem pedig az én irgalmasságom...“ Köpönyeges Mária ábrázolások a középkori Magyarországon. „Mein weiter Mantel ist meine Barmherzigkeit...“. Schutzmantelmadonnen aus dem mittelalterlichen Ungarn (Skaidrė Urbonienė) 212
Konferencijos / Conferences  
XVI pasaulinis ISFNR kongresas Vilniuje (Salomėja Bandoriūtė) 215
XI SIEF kongresas Tartu (Žilvytis Šaknys) 218
X Rusijos etnografų ir antropologų kongresas (Jonas Mardosa) 219
Trys SIEF tyrimo grupės Ritualiniai metai konferencijos (Skaidrė Urbonienė) 223
Sukaktys / Anniversaries  
Etnologė, kultūros ir meno tyrinėtoja Giedrė Tallat-Kelpšaitė-Niunkienė (Vida Savoniakaitė) 227
   
Lietuvos etnologija 12 (21) 2012

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Vytis Čiubrinskas) 5
Foreword (Vytis Čiubrinskas) 7
Straipsniai / Articles  
Religijos etnologija ir liaudiškasis pamaldumas / Ethnology of Religion and Folk Religiosity  
Jonas Mardosa  
Įvadas į religijos etnologiją, liaudies religiją ir liaudiškąjį pamaldumą: paradigmų ir tyrimo turinio klausimai 9
Introduction to the Ethnology of Religion, Folk Religion and Folk Piety: Paradigms and Research Content. Summary 27
Halina Bondarenko  
Šiuolaikinė ukrainiečių liaudiškojo religingumo transformacija 31
Modern Transformation of Ukrainian Folk Religiosity. Summary 48
Skaidrė Urbonienė  
Kryždirbystė išeivijoje: religingumo ir/ar lietuviškumo manifestacija 51
Cross Crafting in Emigration: Manifestation of Religiosity and / or Lithuanian Identity. Summary 72
Jonas Mardosa  
Verbos sakralumas ir kasdieniškumas: lytiškumo dimensija 75
Sacred and Profane Aspects of Palm Sunday Verba: the Dimension of Gender. Summary 101
Rimantas Sliužinskas  
Mirties kaip miego samprata Klaipėdos krašto evangelikų liuteronų tradicijoje 105
The Understanding of Death as Sleeping in the Evangelic Lutheran Tradition of Klaipėda Region. Summary 120
Aušra Kairaitytė  
Biblinių ir hagiografinių siužetų plėtotė tradiciniame lietuvių folklore 123
The Development of Biblical and Hagiographic Plots in Traditional Lithuanian Folklore. Summary 142
Liudmila A. Tulceva  
Sakralusis supimosi universumas rusų agrariniame kalendoriuje 145
The Sacral Universe of the Kachalnoe Day (before St Peter’s Fast) in the Russian Agrarian Calendar. Summary 163
Kiti straipsniai / Other articles  
Darius Daukšas  
Lietuvos lenkai: etninio ir pilietinio identiteto konstravimas ribinėse zonose 167
Lithuanian Poles: Constructing Ethnic and N ational Identity in Border Areas. Summary 192
Diskusijos / Discussions  
Irma Šidiškienė  
Antroponimų ir toponimų topografija etnografiniuose tekstuose: metodologinis požiūris 195
Topography of Anthroponyms and Toponyms in Ethnographic Texts: Methodological Approach. Summary 213
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews  
Pertti J. Anttonen. Tradition through Modernity. Postmodernism and the Nation- State in Folklore Scholarship (Lina Būgienė) 215
Teodoras Lepneris. Prūsų lietuvis. V. Gerulaitienė (pareng.) (Žilvytis Šaknys) 221
Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose. V. Čiubrinskas (sud.) (Vida Savoniakaitė) 224
Rasa Čepaitienė. Paveldosauga globaliajame pasaulyje (Vytautas Tumėnas) 228
Konferencijos / Conferences  
23-ioji AABS konferencija „Globalioji Baltija: ateinantys dvidešimt metų“ (Auksuolė Čepaitienė, Ieva Kripienė) 238
12-oji EASA konferencija Paryžiuje (Vida Savoniakaitė, Vytis Čiubrinskas) 243
Sukaktys / Anniversaries  
Venantui Mačiekui – 75-eri (Gražina Kadžytė) 249
   
Lietuvos etnologija 11 (20) 2011

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Žilvytis Šaknys) 5
Foreword (Žilvytis Šaknys) 7
Straipsniai / Articles  
Žilvytis Šaknys  
Ieškant idėjų praeityje: etnologijos istorija ir dabartis 9
In Search of Ideas in the Past: the History and the Present State of Ethnology. Summary 28
Ullrich Kockel  
Kam reikia Europos etnologijos – ir kokios? Kritiniai svarstymai apie Europos etnologijos prasmę ir tikslą 33
Wherefor a European Ethnology – and which one? Critical Reflections on the Meaning and Purpose of an European Ethnology. Summary 46
Vytis Čiubrinskas  
Etnologija ir sociokultūrinė antropologija Lietuvoje: nuo tautos kultūrą gelbstinčios etnografijos iki kosmopolitinės antropologijos 49
Ethnology and Sociocultural Anthropology in Lithuania: from Salvage Ethnography to Cosmopolitan Anthropology. Summary 64
Auksuolė Čepaitienė  
Etnologijos (etnografijos) ištakos ir valstiečio atradimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje 69
The Beginnings of Ethnology (Ethnography) and a Discovery of a Peasant in Lithuania of the Late 18th and Early 19th C. Summary 90
Marleen Nõmmela  
Becoming an Ethnographer. Becoming a Science. Ferdinand Linnus and Estonian Ethnology in the 1920s 93
Tapimas etnografu ir mokslo formavimosi pradžia. Ferdinandas Linnusas ir Estijos etnologija XX a. 3-iajame dešimtmetyje. Santrauka 107
Waldemar Kuligowski  
Etnologija Lenkijoje: institucinė ir mokslo raida nuo 1910 metų iki šiandienos 109
Ethnology in Poland: Institutional and Scientific Development since 1910. Summary 123
Irena Regina Merkienė  
Etnologijos institutas sovietmečio Lietuvoje mokslo politikos ir ideologijos kontekste 125
Institute of Ethnology in Soviet Lithuania in the context of Science Policy and Ideology. Summary 140
John Helsloot  
Stress and Ritual. December Family Traditions in the Netherlands of Today 143
Stresas ir ritualas. Gruodžio mėnesio šeimos tradicijos šių dienų Nyderlanduose. Santrauka 155
Vita Petrušauskaitė  
Antropologija mieste ar miestoantropologija? Tyrimo lauko mieste konstravimas 159
Anthropology in the City or Anthropology of the City? Construction of Field-site in Urban Environment. Summary 176
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews  
Jonas Mardosa. Rytų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos verbos. Liaudiško pamaldumo raiška XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje (Irena Regina Merkienė) 179
Ullrich Kockel. Re-visioning Europe: Frontiers, Place Identities and Journeys in Debatable Lands (Neringa Klumbytė) 182
Socialinė antropologija, etnografija ir biotechnologija. A. Čepaitienė (sud.)(Rima Praspaliauskienė) 183
Aušra Zabielienė. Folkloro ansambliai dabartinėje Lietuvoje: etnologinis aspektas (Rimantas Sliužinskas) 186
Tradicinė rytų aukštaičių vestuvių muzika. G. Kirdienė (sud.) (Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė) 189
Senoji Lietuva. Paroda Lietuvos nacionaliniame muziejuje 2009 09 17– 2009 11 30. O. Fišman, B. Kulnytė, E. Lazauskaitė (sud.) (Žilvytis Šaknys) 196
Martynas Purvinas, Marija Purvinienė. Mažosios Lietuvos kapinės ir antkapiniai paminklai I (Skaidrė Urbonienė) 199
Konferencijos / Conferences  
EASA 2010 m. konferencija „krizė ir vaizduotė“ (Vilius Ivanauskas) 203
Dešimtasis SIEF kongresas Lisabonoje (Skaidrė Urbonienė) 206
Žvilgsnis į tarpdalykinę mokslinę konferenciją „Tradicijos ir modernumo dermė, priešprieša, raidos perspektyvos“ (Aušra Zabielienė) 208
In Memoriam  
Jonas Balys (Rita Repšienė) 209
   
Lietuvos etnologija 10 (19) 2010

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Vytis Čiubrinskas) 5
Foreword (Vytis Čiubrinskas) 8
Straipsniai / Articles  
   
Auksuolė Čepaitienė  
Giminystės idėja ir paveikslas: genealoginis mąstymas Lietuvoje 11
An Idea and a Picture of Kinship: Genealogical Thinking in Lithuania 35
Irma Šidiškienė  
Internetiniai tekstai kaip vedybų tyrimo šaltinis 37
Internet Texts as a Source for Marriage Research 59
Thomas M. Wilson  
Elites, Networks and the Anthropologies of Policy and Borders: Some Suggestions from Ireland 61
Elitas, socialiniai tinklai bei viešosios politikos ir paribio antropologijos: keletas pasiūlymų iš Airijos 75
Ida Harboe Knudsen  
Keletas pasvarstymų apie žmogaus amžių, politiką ir politikus kaimo bendruomenėje, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą 77
Some Reflections on Age, Politics and Politicians in a Rural Community after Lithuania’s EU-entrance 90
Kristina Šliavaitė  
Deindustrializacija, socialinis nesaugumas ir išgyvenimo strategijos posovietinėje erdvėje: Visagino atvejis 93
Deindustrialization, Social Insecurity and Strategies of Survival in the Post-Soviet Region: the Case of Visaginas 114
Tea Golob  
The Meanings of “Home” and “Homeland” in Slovene Diasporic Communities 117
Namų ir tėvynės įprasminimas slovėnų diasporos bendruomenėse 135
Daiva Repečkaitė  
Rusakalbių izraeliečių kultūros apibrėžtys kasdienybėje: nuo rafinuotų manierų iki bendravimo kodų 139
Everyday Definitions of Culture by Russian-speaking Israelis: from Sophisticated Manners to Codes of Communication 160
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews  
Ramūnas Trimakas. Lietuvių liaudies medicina: etnografiniai ir folkloristiniai aspektai. XIX amžiaus pabaiga – XX amžiaus pirmoji pusė (Veronika Gribauskaitė) 163
Lietuviškojo identiteto trajektorijos. V. Čiubrinskas ir J. Kuznecovienė (sud.) (Gediminas Lankauskas) 166
Victor C. de Munck. Kultūros tyrimai: patirtis ir apibendrinimai (Auksuolė Čepaitienė) 168
Pirmieji lietuviai Teksase. The first Lithuanians in Texas: parodos katalogas / exhibition catalog. V. Čiubrinskas ir J. Genys (sud.) (Skaidrė Urbonienė) 171
Nijolė Marcinkevičienė. Metai už stalo. Kalendorinių švenčių ir sezoniniai valgiai (Žilvytis Šaknys) 177
Darius Staliūnas. Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863 (Remigijus Civinskas) 181
konferencijos / Conferences  
Tarptautinė konferencija „Identiteto politika antropologiniu požiūriu“ Klaipėdos universitete (Rimantas Sliužinskas) 186
Rusijos etnografų ir antropologų kongresas Orenburge (Jonas Mardosa) 192
Sukaktys  
Profesorei Pranei Dundulienei 100 metų (Žilvytis Šaknys) 195
Jubiliatė Janina Genovaitė Laniauskaitė-Morkūnienė (Irena Regina Merkienė) 197
   
Lietuvos etnologija 9 (18) 2009

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Vytis Čiubrinskas) 5
Foreword (Vytis Čiubrinskas) 7
Straipsniai / Articles  
Vytis Čiubrinskas  
Įvadas į alternatyvios modernybės studijas. Permąstant socialinę kultūrinę kaitą: tradicija, identitetas ir diskursas 9
Introduction. Alternative Modernities: Tradition, Identity and Discourse. Summary 18
Jonathan D. Hill  
The Politics of Indigenous Identities in South America, 1989–1998 23
Čiabuvių tapatumų politika Pietų Amerikoje, 1989–1998. Santrauka 52
David Sutton  
Between Memory and Modernity: Moral Temporalities in Kalymnos, Greece 55
Tarp atminties ir modernybės: moralinis laiko tėkmės supratimas Graikijos Kalimno saloje. Santrauka 75/td>
Ingo W. Schröder  
Against ‘Identity’: Exploring Alternative Approaches to the Study of the Politics of Local Culture 77
Prieš „tapatybę“: ieškant alternatyvių būdų tyrinėti vietos kultūros politiką. Santrauka 91
Neringa Klumbytė  
Post-Socialist Sensations: Nostalgia, the Self, and Alterity in Lithuania 93
Posovietinės jausenos: nostalgija, savastis ir marginalizacija Lietuvoje. Santrauka 114
Aet Annist  
Outsourcing Culture: Establishing Heritage Hegemony by Funding Cultural ife in South Eastern Estonia 117
Įsigyjant kultūrą: paveldo hegemonijos sukūrimas finansuojant kultūrinį gyvenimą pietryčių Estijoje. Santrauka 137
Romualdas Apanavičius  
Etnologijos studijos Lietuvoje 1927–2005 metais 139
Studies in Ethnology in Lithuania in 1927–2005. Summary 165
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews  
Rasa Paukštytė-Šaknienė, Vida Savoniakaitė, Žilvytis Šaknys, Irma Šidiškienė. Lietuvos kultūra: Aukštaitijos papročiai. Šaknys Ž. (sud.) (Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė) 165
Vytis Čiubrinskas. Socialinės ir kultūrinės antropologijos teorijos (Auksuolė Čepaitienė) 169
Representations on the Margins of Europe: Politics and Identities in the Baltic and South Caucasian States. Darieva T. and Kaschuba W. (eds.) (Ingo W. Schröder) 173
Darius Staliūnas. Savas ar svetimas paveldas? 1863–1864 m. sukilimas kaip lietuvių atminties vieta (Rasa Čepaitienė) 175
Konferencijos / Conferences  
10-oji EASA konferencija Slovėnijoje (Auksuolė Čepaitienė, Vytis Čiubrinskas) 179
Konferencija „Etninės kultūros tradicijų tęstinumas ir iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje“ (Andželika Lapinskienė, Kęstutis Meškys) 184
Sukaktys  
Lietuviškosios tautotyros profesionalui Jonui Baliui – 100 metų (Vytis Čiubrinskas) 187
Vitaliui Morkūnui – 80 (Žilvytis Šaknys) 189
In Memoriam  
Rita Marija Pilkaitė-Butvilienė (Irena Regina Merkienė) 191
   
Lietuvos etnologija 8 (17) 2008

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Vytis Čiubrinskas) 5
Foreword (Vytis Čiubrinskas) 8
Straipsniai / Articles  
Christian Giordano  
Disputed Historical Memories in East Europe and Southeast Asia: Representations, Symbols and Social Practices 11
Ginčijamos istorinės atmintys Rytų Europoje ir Pietryčių Azijoje: reprezentacijos, simboliai ir socialinės praktikos. Santrauka 27
Irena Šutinienė  
Socialinė atmintis ir šiuolaikinė lietuvių tautinė tapatybė 31
Social Memory and Contemporary Lithuanian National Identity. Summary 54
Darius Daukšas  
Pase įrašytoji tapatybė: Lietuvos lenkų etninio/nacionalinio tapatumo trajektorijos 57
Identity Inscribed in the Passport: the Trajectories of Ethnic/national Identity of Lithuanian Poles. Summary 72
Žilvytis Šaknys, Daiva Lapinskaitė  
Lietuvos karaimai: etninis ir konfesinis tapatumas XX a. antrojoje pusėje ir XXI a. pradžioje 73
Lithuanian Karaims: Ethnic and Confessional Identity in the Late Twentieth – Early Twenty-First Century. Summary 93
John Helsloot  
Valentino dienos triumfas Nyderlanduose – po penkiasdešimties metų 97
The Triumph of Valentine’s Day in the Netherlands – after Fifty years. Summary 114
Rasa Paukštytė-Šaknienė, Irma Šidiškienė  
Naujų etnografinių lauko tyrimo būdų paieška: apklausa dviese 117
A Search for New Ways of Ethnographic Fieldwork: An Inquiry Conducted by Two Persons. Summary 135
Valdemaras Klumbys  
Lietuvos kultūrinis elitas sovietmečiu: tarp pasipriešinimo ir prisitaikymo 139
Soviet Lithuanian Cultural Elite: between Resistance and Compliance. Summary 159
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews  
Kristina Šliavaitė. From Pioneers to Target Group: Social Change, Ethnicity and Memory in a Lithuanian Nuclear Power Plant Community (Neringa Klumbytė) 163
Defining Region: Socio-cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives 1–2. Acta Historica Universitatis Klaipedensis 12–13. Studia Anthropologica 1–2 (Žilvytis Šaknys) 168
Re-inventing the Nation. Multidisciplinary Perspectives on the Construction of Latvian National Identity. Lindqvist M. (ed.) (Darius Daukšas) 173
Baltic Postcolonialism. Kelertas V. (ed.) (Gediminas Lankauskas) 175
Torbjorn Friberg. Diagnosing Burn-Out. An Anthropological Study of a Social Concept in Sweden (Vieda Skultans) 178
Konferencijos / Conferences  
Tarptautinė konferencija „Antropologija, etnografija ir biotechnologija“ (Jeanette Edwards, Auksuolė Čepaitienė) 179
Antropologija, kultūra ir kritinės problemos Amerikos antropologijos asociacijos konferencijoje (Neringa Klumbytė) 183
Tyrinėjimų projektai ir programos / Research Programmes  
Etnologijos, kalbos, istorijos šaltinių elektroninis sąvadas (Rasa Paukštytė-Šaknienė) 187
Lietuvių tautinio identiteto raiškos būdai (Vytis Čiubrinskas) 189
In Memoriam  
Antanas Stravinskas (Irena Seliukaitė) 191
   
Lietuvos etnologija 7(16) 2007

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Vida Savoniakaitė) 5
Foreword (Vida Savoniakaitė) 6
Irenai Reginai Merkienei - 70 I The 70th Anniversary of Irena Regina Merkienė  
Žilvytis Šaknys  
Profesorė Irena Regina Merkienė : mokslininkė ir mokytoja 7
Straipsniai / Articles  
Vida Savoniakaitė  
Įvadas. Tapatybė erdvėje ir laike: kintantys regionai 19
Introduction. Identity in Space and Time: the Changing Regions . Summary 35
Irena Regina Merkienė  
Lokalinė kultūra istorijos ir geografijos kontekste 39
Local Culture in Historical and Geographical Context. Summary 54
Ullrich Kockel  
Ieškant Europos vidaus ribų ekoetnologiniai pamąstymai apie vietos ir istoriškumo prasmę 57
Looking for Europe in the Frontier: Eco-Ethnological Reflections on Sense of Place and Historicity . Summary 74
Ingo W. Schröder  
Debates on Space, Community, and Locality in Anthropology, and their Usefulness for the Study of Region 77
Debatai apie erdvę, bendruomenę bei vietą antropologijoje ir jų naudingumą regionui tyrinėti. Santrauka 89
Anete Karlsone  
Expression of Ethnic and Social Identity : Transition from Regional Clothing to Unified Fashion in Latvia 91
Etninio ir socialinio tapatumo raiška: perėjimas nuo regioninės aprangos prie vienodos mados Latvijoje. Santrauka 100
Rūta Žarskienė  
Regioniniai lietuvių etninės instrumentinės muzikos savitumai. XX a. pirmosios pusės tyrimai 103
Regional Peculiarities of Lithuanian Ethnic Instrumental Music: Study of the Situation in the 1st Half of the 20th C. Summary 121
Vytautas Tumėnas  
Konvencionalūs, klasifikaciniai ir interpretaciniai regioninės tapatybės aspektai ir sąsajos su tautodaile 125
The Conventional, Classificatory, and Interpretative Aspects of Regional Identity, and their Relations with Folk-Art. Summary 153
Jasna Fakin Bajec  
Architectural Heritage: an Important Element of Identity in the Karst Region of Slovenia 157
Architektūros paveldas: svarbus Slovėnijos Karsto rajono tapatybės elementas. Santrauka 169
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews  
Irena Regina Merkienė, Rasa Paukštytė-Šaknienė, Vida Savoniakaitė, Žilvytis Bernardas Šaknys. Pietryčių Latvijos lietuviai: tapatumo išraiška, etnines ir kultūrines orientacijos (Romualdas Apanavičius) 173
Inga Nėnienė. Didžiosios skaros Lietuvoje: kaimo ir miesto kultūrų sąveika (Irma Šidiškiene) 177
Laima Anglickienė. Kitataucių įvaizdis lietuvių folklore (Žilvytis Šaknys) 181
konferencijos / Conferences  
Europa ir pasaulis: 9-oji EASA konferencija (Vytis Čiubrinskas, Darius Daukšas, Neringa Liubinienė, Vida Savoniakaitė) 185
Tarptautinė konferencija "Folkloras ir religija tarp tradicijų ir transformacijų" (Jonas Mardosa) 191
Lietuvių katalikų mokslo akademijos XX suvažiavimas "Saugus žmogus- saugus pasaulis" (Skaidrė Urbonienė) 194
Tyrinėjimų projektai ir programos / Research Programmes  
A Multi-faceted Perception of the Cultural Heritage of the Curonian Spit as Precondition for a Sustainable Development (Eva Pluharova-Grigiene) 197
"Versmės" leidyklos etnografinių monografijų projektas (Venantas Mačiekus) 201
Seinų krašto lietuvių etninis ir kultūrinis tapatumas (Petras Kalnius) 204
Projektas "Norminis ir liaudiškasis giminystės bei etniškumo supratimas" (Auksuolė Čepaitienė, Darius Daukšas) 210
In Memoriam  
Juozas Kudirka (Žilvytis Šaknys) 215
   
Lietuvos etnologija 6(15) 2006

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Vytis Čiubrinskas) 5
Foreword (Vytis Čiubrinskas) 9
Straipsniai / Articles  
Chris Hann  
Comparative Social Structure or Local Folk Culture? Towards a Unified Anthropological Tradition in Eurasia 11
Lyginamoji socialinė struktūra ar vietine liaudies kultūra? Suvienodintos (unifikuotos) antropologinės tradicijos Eurazijoje link. Santrauka 29
Thomas K. Schippers  
From Things to Signs: Changing Perspectives in the Study of Material Culture in Europe 31
Nuo daiktų prie ženklų: keičiant materialinės kultūros tyrinėjimo perspektyvas Europoje. Santrauka 44
Gediminas Lankauskas  
Apie sensorinę socializmo atmintį 47
On the Sensory Memory of Socialism. Summary 70
Vytis Čiubrinskas  
Nostalgijos migrantai: transnacionalinių repatriantų identitetas ir socialinis netikrumas pokomunistinėje Lietuvoje 73
Migrants of Nostalgia: Identity and Social Uncertainty of Transnational Repatriates in Post-Communist Lithuania. Summary 91
Petras Kalnius  
Aukštaitijos ir Žemaitijos paribio vietinių gyventojų savimonė 95
Self-awareness of the Local Population of the Boundary of Upper Lithuania (Aukštaitija) and Samogitia (Žemaitija). Summary 119
Aušra Simoniukštytė  
Lietuvos romai: tarp istorijos ir atminties 123
Lithuanian Roma: between History and Memory. Summary 150
Danguolė Svidinskaitė  
Tikėjimo kasdienybės trikdymai: religija, asmuo ir moralės konstravimas 155
Troubled Faith: Religion, Self and the Construction of Morality. Summary 183
Renatas Delis  
Neopagonybės judėjimas posovietinėje Lietuvoje – alternatyvus lietuviškumas kaip atsakas modernybei? 187
The Neo-pagan Movement in Post-Soviet Lithuania – Constructing an Alternative Lithuanian Identity as a Response to the Conditions of Modernify? Summary 222
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews  
Pernille Hohnen. A Market Out of Place? Remaking Economic, Social, and Symbolic Boundaries in Post-Communist Lithuania (Gediminas Lankauskas) 227
Daiva Kristina Kuzmickaitė. Tarp dviejų pasaulių: naujieji imigrantai lietuviai Čikagoje (1988–2000); Between Two Worlds: Recent Lithuanian Immigrants in Chicago (1988–2000) (Neringa Liubinienė) 229
Ethnology_of Religion: Chapters from the European History of a Discipline. Studies in Ethnology 1. Barna G. (ed.) (Ingo Schröder) 234
Vacys Milius. Lietuvių etnologijos bibliografija, 1997–2002 (Auksuolė Čepaitienė) 236
Nastazija Keršytė. Lietuvos muziejai iki 1940 metų. Lietuvos muziejų raida XVI–XX amžiaus ketvirtame dešimtmetyje (Vytautas Berenis) 239
Konferencijos / Conferences  

Europos antrolopologų forumas Čekijoje: Europos antropologijos link (Vytis Čiubrinskas)

246
Regiono apibūdinimas: Blatijos regiono tyrimai žvelgiant iš sociokultūrinės antropologijos ir tarpdisciplininių tyrimų perspektyvos (Robert Gary Minnich) 247
Sukaktys / Anniversaries  
Jubiliatė etnologė Marija Miliuvienė (Vida Kulikauskienė) 249
Miesto etnografijos tyrinėtoją prisimenant. Antano Daniliausko 80-osioms gimimo metinėms (Petras Kalnius) 251
In Memoriam  
Angelė Vyšniauskaitė (Petras Kalnius) 255
   
Lietuvos etnologija 5 (14) 2005

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Auksuolė Čepaitienė) 5
Foreword ((Auksuolė Čepaitienė)) 9
ln Memoriam. Profesorius Vacys Milius (1926 12 08 – 2005 10 02) 9
Straipsniai / Articles  
Auksuolė Čepaitienė  
Įvadas į kasdienybės studijas: kasdienybė kaip kultūrą tvarkanti erdvė 11
An Introduction into the Study of Everyday Life: Everyday Life as the Culture Ordering Space. Summary 26
Sutvarkant laiką ir erdvę / Ordering Time and Space  
Vacys Milius  
Kasdienybės darbų pasiskirstymas Lietuvos kaime XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pirmojoje pusėje 27
Everyday Works Distribution in a Lithuanian Village of the Second Half of the 19th – First Half of the 20th Century. Summary 34
Žilvytis Šaknys  
,,Kitoks laikas“ lietuvių jaunimo gyvenimo ritme 35
"Different Time" within the Rhythm of Lithuanian Youth Life. Summary 50
Vida Savoniakaitė  
Bendruomenės vykdomas teisingumas šiuolaikinėje ekonomikoje 53
Community Equity in Contemporary Economy. Summary 63
Priartinant tolimą pasaulį / Bringing the Distant World Closer  
Paulius Subačius  
Vyskupo kasdienybė: nutylėtas sufraganas Antanas Baranauskas 65
The Everyday of a Bishop: Antanas Baranauskas, a Concealed Sufragan. Summary 74
Aušra Baniulytė  
Italai XVI–XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdieniame gyvenime 75
Italians in the Everyday Life of Lithuanian Grand Duchy in the 16th – 17th C.C. Summary 94
Vilius lvanauskas  
,,Europa“ kasdienybėje: identitetai ir strategijos 97
"Europa" Everyday: Identities and Strategies. Summary 112
Kalba kuriama tikrovė / Reality Created by Language  
Vida Beresnevičiūtė  
Etninės grupės ir socialiniai kalbos aspektai 113
Ethnic Groups and Social Aspects of Language. Summary 126
Monika Frėjutė-Rakauskienė  
Etniškumo dėmenys žiniasklaidoje: Lietuvos spauda rusų kalba apie narystę ES 127

Dimensions of Ethnicity in Mass Media: Lithuanian Press in the Russian Language on the Membership in the European Union

138
Vytautas Tumėnas  
Aplinkos realijų transformacija lietuvių juostų raštų pavadinimuose: liaudiško mąstymo principų paieška 139
Environmental Realia Transformation as Reflected in the Names of Ornamental Patterns of Lithuanian Woven Sashes: a Search for Folk Thought Principles. Summary 154
Tarp daiktų / Things In-between  
Skaidrė Urbonienė  
Šventųjų atvaizdai kasdienybėje: vieta, prasmė ir funkcijų transformacijos 155
Images of Saints in Everyday Life: Transformations of Functions. Summary 169
Rasa Čepaitienė  
Nuo monumento prie smūtkelio: atmintis ir kasdienybė paminkluose 75

From Monument to "Smūtkelis" Memory and Everyday of the Monument

94
Nijolė Pliuraitė  
Žaislai kaimo kultūroje 189
Toys in Folk Culture. Summary 207
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews  
Irma Šidiskienė. Būti lietuve: etninio stiliaus apranga XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje (Dalia Marcinkevičienė) 209
Arūnas Vaicekauskas. Lietuvių žiemos šventės. Bendruomeninės kalendorinio ciklo apeigos XIX a. pab. – XX a. pr. (Žilvytis Šaknys) 211
Egidija Ramanauskaitė. Subkultūra: fenomenas ir modernumas (Gintautas Mažeikis) 216
Hirten-Herden-Hütungsbrauch: Hirtenkultur in Litauen. Klein M. und Bauer G. (Hrsg.) (Angelė Vyšniauskaitė) 221
Lietuvos sakralinė dailė 2: Lietuvių liaudies menas. Bernotaitė-Beliauskienė D. (sud.) (Skaidrė Urbonienė) 226
Dalia Bernotaitė-Beliauskienė. Lietuvių moterų drobulės. Katalogas (Irma Šidiškienė) 230
Rūta Šimonytė-Žarskienė. Skudučiavimas Šiaurės Rytų Europoje (Gaila Kirdienė) 233
Konferencijos / Conferences  
,,Veidas į veidą: sujungiant tolimą ir artimą“ – 8-oji EASA konferencija Vienoje (Auksuolė Čepaitienė, Vida Savoniakaitė) 239
Antroji tarptautinė humanitarų konferencija Vytauto Didžiojo universitete – ,,Naujoji Europa ir humanitariniai mokslai“ (Rasa Račiūnaitė, Dalia Senvaitytė) 241
Tyrinėjimų projektai ir programos / Research Programmes  
Etninė kultūra ir jos plėtra dabarties visuomenėje (Petras Kalnius) 245
   
Lietuvos etnologija 4 (13) 2004

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Vytis Čiubrinskas) 5
Angelei Vyšniauskaitei – 85-eri / The 85th Anniversary of Angelė Vyšniauskaitė  
Rasa Paukštytė-Šaknienė  
Profesorei Angelei Vyšniauskaitei – 85 9
Angelė Vyšniauskaitė  
Persirenginėjimas ,,svetimaisiais“ lietuvių papročiuose 13
Changing into "Others" as Reflected in Lithuanian Customs. Summary 30
Straipsniai / Articles  
Victor de Munck  
The Need for Culture (Even if it Doesn't Exist): a Lithuanian Example 13
Kultūros (net jei ji neegzistuoja) poreikis: Lietuvos paryzdys 30
Gintautas Mažeikis  
Lietuvos turgaus viešuma ir funkcijos 49
Transparency and Functions of the Lithuanian Bazaar. Summary 65
Andželika Bylaitė-Lapinskienė  
Jaunatviškos draugystės romantika ir intymumas Suvalkijos ir Žemaitijos kaime (XX a. 3-9-asis dešimtmetis) 67
Romantic Friendship and Intimacy among Young People in Villages of Suvalkija and Žemaitija, from 1920's to 1980's. Summary 86
Rasa Paukštytė-Šaknienė  
Kultūrinių reprodukcijos aspektų raiška kaimo kultūroje 89
Expression of Cultural Aspects of Reproduction in Village Culture. Summary 109
Rasa Račiūnaitė  
Nacionalinių vertybių ir miestietiškos sąmonės plėtra: tarpukario Kaunas ir jo priemiesčiai 111
The Development of National Values and Urban Awareness: Interwar Kaunas and its Suburbs. Summary 131
Žilvytis Šaknys  
Tarpukario lietuvių jaunimo etninė ir konfesinė tolerancija Lietuvoje 135
Ethnic and Confessional Tolerance Shown by Young Ethnic Lithuanians during Interwar Lithuania. Summary 156
Diskusijos / Discussions  
Šulinys gilus, virvė trumpa. Rasa Račiūnaitė, Dalia Senvaitytė, Arūnas Vaicekauskas. Senovės lietuvių pasaulėžiūra. Metodinė mokymo priemonė (Vykintas Vaitkevičius) 159
Pirmoji kregždutė pavasario neatneša (Rasa Račiūnaitė, Dalia Senvaitytė, Arūnas Vaicekauskas) 167
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews  
Lokalinis tyrimas ,,Merkinės etnografiniai savitumai“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis 21 (Aušra Zabielienė) 173
Liaudies kūryba 5 (Elvyda Lazauskaitė) 177
Lietuvos tautinės mažumos. Kultūros paveldas. Potašenko G. (red.) (Vacys Milius) 179
Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje: katalogas. Juodzevičienė E., Gudyniene R. ir Laučkaitė-Surgailienė L. (sud.) (Skaidrė Urbonienė) 181
Sutartinių ir skudučių keliais. Stasys Paliulis. Tautosakininko gyvenimas ir darbai. Vyžintas A. (sud.) (Dalia Urbanavičienė) 183
Konferencijos / Conferences  
Šiaurės Europos papročių tyrinėtojų konferencija Suomijoje (Arūnas Vaicekauskas) 187
Etnologija Lietuvių katalikų mokslo akademijos XIX suvažiavime (Petras Kalnius) 188
Pirmoji Baltijos antropologų konferencija Vilniuje (Aušra Simoniukštytė) 192
Konferencija ,,Kasdienybė ir kultūra“ Lietuvos istorijos institute (Vida Savoniakaitė) 195
Tyrinėjimų projektai ir programos / Research Programmes  
Tamošaičių galerija ,,Židinys“ (Lijana Šatavičiūtė) 199
Sukaktys ir apdovanojimai / Anniversaries and Awards  
Jubiliatė etnologė Vida Kulikauskienė (Vacys Milius) 201
Etnologija šalia fizikos, astronomijos ir biomedicinos mokslų (Auksuolė Čepaitienė) 203
   
Lietuvos etnologija 3 (12) 2003

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Vytis Čiubrinskas) 5
Foreword (Vytis Čiubrinskas) 8
Straipsniai / Articles
Wolfgang Kaschuba
Dabarties istorizavimas? Praeities konstravimas ir dekonstravimas 11
Historizing the Present? Construction and Deconstruction of the Past. Summary 30
lrma Šidiškienė
Simboliniai veiksmai lietuvių XIX a. II pusės – XX a. I pusės vestuvių apeigose. Kartografinis tyrimas 33
Symbolic Acts in Lithuanian Wedding Rites of the 2nd Half of the 19th C. – 1st Half of the 20th C. A Cartographic Research. Summary 58
Carole Lemée-Gonçalve
Atminties perdavimai „peršokant“ per kartą ir jos įtvirtinimo procesai 61
Transmission by Jumping over a Generation and Re-inscription Process. Summary 75
Kristina Šliavaitė
Tarp rizikos ir saugumo: požiūriai į atominę jėgainę ir bedarbystės grėsmę Visagine 79
Between Risk and Security: Perception of Nuclear Power and Unemployment in Visaginas. Summary 109
Vida Savoniakaitė
Multimedija: antropologės požiūris 113
Multimedia: an Anthropologic Approach. Summary 127
Diskusijos / Discussions
Tekstas kaip šaltinis: teoriniai aspektai ir tyrinėjimų praktika (parengė ir diskusijai vadovavo Auksuolė Čepaitienė) 129
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews
Jane Fishburne Collier. From Duty to Desire: Remaking Families in a Spanish Village (David Sutton) 167
Ignas Končius. Mano eitasis kelias: atsiminimai (Vacys Milius) 172
Sacred Wood: the Contemporary Lithuanian Woodcarving Revival. Saliklis R. T. (ed.) (Skaidrė Urbonienė) 173
Mažosios architektūros paminklų geležinės viršūnės. Antkapiniai geležiniai kryžiai. Rinkinio katalogas. Urbonienė S. (sud.) (Ilona Burinskaitė) 177
Gaila Kirdienė. Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje (Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė) 179
Konferencijos / Conferences
Septintoji EASA konferencija Kopenhagoje (Vytis Čiubrinskas, Vida Savoniakaitė) 183
SIEF liaudies religijos komisijos IV simpoziumas Edinburge (Jonas Mardosa) 188
Konferencija ,,Etninė kultūra: tradicijos ir inovacijos“ (Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė) 190
Tyrinėjimų projektai ir programos / Research Programmes
Etnologiniai tyrimai Merkinės apylinkėse 2000–2001 metais (Žilvytis Šaknys) 193
ES 5FP projektas ,,Viešasis genetikos supratimas: tarpkultūrinis ir etnografinis ,,naujosios genetikos“ ir socialinio tapatumo tyrimas“ (2002–2004 m.) (Auksuolė Čepaitienė) 195
Sukaktys / Anniversaries
Klemensui Čerbulėnui – 90 metų (Vaida Sirvydaitė-Rakutienė) 197
Lietuvos etnologija 2 (11) 2002

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Vytis Čiubrinskas) 5
Foreword (Vytis Čiubrinskas) 7
Straipsniai / Articles  
Reinhard Johler  
Europe, Identity Politics and the Production of Cultural Heritage 9

Europa, identiteto politika ir kultūros paveldo konstravimas

19
Petras Kalnius  
,,Kitokie“ tarp ,,savų“: Lietuvos etnografinių grupių stereotipai 23
"Others" Among "One's People": the Stereotypes of the Lithuanian Ethnographic Groups. Summary 51
Sachiko Hatanaka  
Tradition in Modern Japan: the Invention of Tradition 53
Tradicija šiuolaikinėje ]aponijoje: tradicijos išradimas. Santrauka 68
Rasa Paukštytė-Šaknienė  
Lokalinės kultūros struktūrinės kaitos kontūrai: gimtuvių papročių ciklas XX a. Dzūkijoje 71
Contours of the Structural Change in Local Culture: the Cycle of Birth Customs in the 20th Century Dzūkija. Summary 85
Egidija Ramanauskaitė  
Neopagoniškųjų identitetų konstravimas Lietuvos jaunimo undergroundo kultūroje 89
Construction of Neopagan Identity in Lithuanian Youth Underground Culture. Summarv 122
Živilė Tamkutonytė  
Hipių judėjimas Lietuvoje sovietmečiu: mada ir/ar pasipriešinimas? 125
Hippie Movement in Soviet Lithuania: Fashion and/or Resistance? Summary 145
Vladas Sirutavičius  
Nusikaltimai ,,dėl gėdos“: naujagimių žudymai XIX a. Lietuvos visuomenėje 147
Offences "by Reason of Disgrace": Murder of Newborns in the 19th Century Lithuanian Society. Summary 157
Lauko tyrimai / Fieldwork  
Dalia Bernotaitė-Beliauskienė  
Pietvakarių dzūkų audimo tradicijos: etnografinis tyrimas Metelių apylinkėse 159
Pietvakarių dzūkų audimo tradicijos: etnografinis tyrimas Metelių apylinkėse 180
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews  
Europe. Cultural Construction and Reality. Niedermüller P. and Stoklund B. (eds.) (Vytis Čiubrinskas) 181
Vacys Milius. Lietuvių etnologijos bibliografija (Auksuolė Čepaitienė) 184
Vieda Skultans. The Testimony of Lives: Narrative and Memory in Post-Soviet Latvia (Auksuolė Čepaitienė) 186
Rima Praspaliauskienė. Nereikalingi ir pavojingi: XVIII a. pabaigos – XIX a. pirmosios pusės elgetos, valkatos ir plėšikai Lietuvoje (Žilvytis Šaknys) 187
Nacionalizmas ir emocijos (Lietuva ir Lenkija XIX–XX a). Lietuvių atgimimo istorijos studijos 17. Sirutavičius V. ir Staliūnas D. (sud.) (Vida Savoniakaitė) 190
Vida Savoniakaitė. Kūryba ir tradicijos. Geometriniai lietuvių audinių raštai = Creative Work and Traditions. Geometric Patterns of Lithuanian Textiles (Žilvytis Šaknys) 192
Teresė Jurkuvienė. Lietuvių liaudies juostos (Vytautas Tumėnas) 195
Konferencijos / Conferences  
,,Migracija ir kultūra“ (Žilvytis Šaknys) 199
Ketvirtoji Europos socialinių mokslų istorijos konferencija Hagoje (Žilvytis Šaknys) 201
Lietuvos kryždirbystei skirta konferencija (Ilona Burinskaitė) 203
,,Dabarties kultūra: savimonė ir raiškos formos“ (Žilvytis Šaknys) 204
Apie konferenciją ,,Etninės ir kultūrinės mažumos“ Estijoje (Inga Nėnienė) 206
Sukaktys / Anniversaries  
Juozui Baldžiui – 100 metų (Vacys Milius) 211
   
Lietuvos etnologija 1 (10) 2001

TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Vytis Čiubrinskas) 5
Foreword (Vytis Čiubrinskas) 6
Vaciui Miliui – 75-eri / The 75th Anniversary of Vacys Milius  
Žilvytis Šaknys  
Etnologui Vaciui Miliui – 75 9
Rita Strazdūnaitė  
Vacio Miliaus 1996–2001 metų darbų bibliografija 16
Vacys Milius  
Lietuvių etninės kultūros tyrinėjimai XX a. antrojoje pusėje: išeivių darbai 30
Lithuanian Folk Culture Studies by Exile Authors after World War II. Summary 40
Straipsniai / Articles  
Jonathan Friedman  
History, Political Identity and Myth 41
Istorija, politinis identitetas ir mitas. Santrauka 59
Pernille Hohnen  
Gariūnų marginalizacija: turgaus kultūrinė antropologija 63
The Marginalization of Gariūnai: an Anthropology of the Market as a Culturally Significant Place. Summary 81
Orvar Löfgren  
Past and Present in European Ethnology: a Swedish Perspective 85
Europos etnologijos praeitis ir nūdiena žvelgiant iš Švedijos perspektyvos. Santrauka 95
Vytis Čiubrinskas  
Sovietmečio iššūkiai Lietuvos etnologijai: disciplina, ideologija ir patriotizmas 99
Challenges to Lithuanian Ethnology During the Soviet Period: the Discipline, Ideology and Patriotism. Summary 114
Jonas Mardosa  
Ikikrikščioniškosios kultūros interpretacijos Lietuvos etnologijoje 119
The Presentation of pre-Christian Culture in Lithuanian Ethnology. Summary 143
Andreas Roepstorff, Aušra Simoniukštytė  
Modernus lietuviškasis identitetas – šimtmetį at/kuriama tradicija 145
Modern Lithuanian Identity: a Century of Re/creating Tradition. Summary 165
Auksuolė Čepaitienė  
Atgaivinant etninį tapatumą: individas, simbolis, vieta 167
Reviving Ethnic Identity: Individual, Symbol, Place. Summary 197

Vaidotas Pakalniškis

 
Žemaitiškumas globaliame pasaulyje 199
Samogitian Identity in the Globalized World. Summary 215
Vida Savoniakaitė  
Etniškumas. Lietuviai Latvijos pasienyje 217
Ethnicity: Lithuanians on the Latvian Border. Summary 229

Žilvytis Šaknys

 
Pietryčių Latvijos lietuviai: kultūra, etniškumas ir bendraamžių bendrija 231
Lithuanians in Southeast Latvia: Culture, Ethnicity and the Community of Peers. Summary 249

Venantas Mačiekus

 
Lietuvių paprotinės teisės tradicijų transformacija (1940–2000) 251
Customary Law in Lithuania: Transformation of Norms (1940–2000). Summary 258

Neringa Klumbytė

 
Etnografijos rašymo problemos: tradicinių ir postmodernių konvencijų kritika 261
Problems of Ethnography Writing: Critics of the Traditional and Alternative Conventions. Summary 273

Recenzijos ir apžvalgos / Reviews

 
Dalia Marcinkevičienė. Vedusiųjų visuomenė: Santuoka ir skyrybos Lietuvoje XIX amžiuje – XX amžiaus pradžioje (Rasa Paukštytė-Šaknienė) 275
Roots and Rituals. The Construction of Ethnic Identities. Dekker T., Helsloot J., Wijers C. (eds.) (Irma Šidiškienė) 278
Balys Buračas. Kryždirbystė Lietuvoje. Buračas A. ir Stravinskas A. (sud.) (Ilona Burinskaitė) 280
Мiхась Раманюк. Беларускiя народныя крыжы (Antanas Stravinskas) 282
Jurgis Gimbutas. Lietuvos kaimo trobesių puošmenys (Martynas Purvinas) 284
Martynas Purvinas. Būdingi tradicinės architektūros pavyzdžiai Nemuno deltos regioniniame parke (Vacys Milius) 286
Magdalena Zowczak. Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej (Danguolė Svidinskaitė) 287
Dalia Urbanavičienė. Lietuvių apeiginė etnochoreografija (Dalia Račiūnaitė-Vyčinienė) 290
Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje. Kulpavičienė N. (red.) (Vacys Milius) 293

Konferencijos / Conferences

 
Apie šeštąją bienalinę EASA konferenciją (Vida Savoniakaitė) 295
2000 m. Lietuvos etnologų konferencija „Etninė kultūra XX a. pabaigoje“ (Petras Kalnius) 296
7-oji Tarptautinės etnologijos ir folkloro draugijos (SIEF) konferencija (Auksuolė Čepaitienė ir Danguolė Svidinskaitė) 298

In Memoriam

 
Stasė Bernotienė (Ona Mažeikienė)  301
Akvilė Mikėnaitė (Dalia Bernotaitė-Beliauskienė)    303
Etnologė Laura Piškinaitė-Kazlauskienė (Žilvytis Šaknys) 305
Jurgis Gimbutas (Vacys Milius) 307