Pradžia
lt
en

Vilija Gerulaitienė

Archeografė tyrėja

1981 m. baigė VU Filologijos fakultetą. Institute dirba nuo 1993 m. Rengia spaudai vokiškus rankraščius.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 • Mažosios Lietuvos lituanistika vokiškuose rankraštiniuose šaltiniuose.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla. t.1: Prūsijos įdomybių santrauka. I knyga: Prūsijos onomasija, sudarė Ingė Lukšaitė, parengė Ingė Lukšaitė ir Vilija Gerulaitienė, Vilnius, 1999. ISBN 9789986776819
 • Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai, parengė Vilija Gerulaitienė, Vilnius, 2002. ISBN 9986-34-084-5
 • Mato Pretorijaus rankraščio Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla publikacijos archeografiniai principai, Lietuvos istorijos metraštis. 1998 metai, Vilnius, 1999, p. 37–47: Zusammenfassung. ISSN 0202-3342
 • Abrahamas Jakobas Penzelis ir Rytų Prūsija, Kultūrų sankirtos, Vilnius, 2000, p. 326–346.
 •  Abraham Jakob Penzel und sein Interesse an der litauischen Literatur in Ostpreußen, Annaberger Annalen, 2000, Nr. 8, S. 89–106.
 • Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla, Vilnius, 2004, t. 2. – archeografinis rankraščio vokiečių kalba parengimas, archeografiniai komentarai, rankraščio parengimo principų papildymai, rodyklių sudarymas. ISBN 9986780586-2
 •  Palaiminga ta valstybė, kurią valdo išmintingi žmonės, Istorijos akiračiai, Vilnius, 2004, p. 269–288. ISBN 9986780632
 • „Michael Aegydii“; „Johann von Aken“; „Johann Christophori“; „Abraham von Dehlen“; „Bartholomaeus Donnofki“; „Nicolaus Fridrich Günther“; „Matthias Haabe“; „Johann Gotthard Hirschfeldt“; „Bernd Kortsack“; „Johann Karl Langhus“; „Christian Malte”; „Caspar Petzlin“; „Michael Rohd“; „Johann Schröter“; „Schultz Hanß“; „Sieghart Hans von Hirssberg“; „Ulenbrog“, Lietuvos dailininkų žodynas, sudarė A. Paliušytė, Vilnius, 2005, t. 1: XVI–XVIII a. ISBN 9986638607
 • Jono Kazimiero instrukcija Vilniaus pilies komendantui, Lituanistica, 2006, t. 68, nr. 4, p. 100–115. Bendraautorius – Antanas Tyla. ISBN 978-9955-704-27-0. http://elibrary.lt/resursai/LMA/Lituanistica/Lit64/Lit64_10.pdf 
 • Valentino Saurmano laiškai imperatoriui Ferdinandui I iš Žygimanto Augusto Vilniaus dvaro (1561–1562 m.), sudarė D. Antanavičius, V. Gerulaitienė, J. Kiaupienė, Vilnius: Pilių tyrimo centras "Lietuvis pilys", 2009, 328 p. ISBN 9789986907183
 • Vilniaus burmistro Luko Markovičiaus „Mundijaus“ kalbos, laiškai ir kiti raštai (1551-1584 m.) / Vilniaus pedagoginis universitetas. Istorijos fakultetas. Lietuvos istorijos katedra ; sudarė Aivas Ragauskas, Raimonda Ragauskienė. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. - Vokiškų faksimilių parengimas spaudai ir vertimas į lietuvių kalbą. ISBN 9789955205050 https://gs.elaba.lt/object/elaba:4265456/
 • Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla. t. 4: VII knyga: Prūsų bažnyčios kronika, parengė Ingė Lukšaitė bendradarbiaudama su V. Gerulaitiene, J. Kiliumi, T.Veteikiu, Vilnius: 2011. ISBN 9789955847458
 • Teodoras Lepneris. Prūsų lietuvis, parengė Vilija Gerulaitienė, Vilnius, 2011. ISBN 9789955847397
 • Chronik der Schule zu Nidden. Hrsg. Gitanas Nausėda, Vilija Gerulaitienė, Vilnius, 2013. ISBN 9786094202988
 • Cornelia Gurlitt: širdies kelionė. Vilnius vokiečių ekspresionistės akimis 1915–1917 m. Knecht Verlag: Landau, 2015. (Autoriai ir vertėjai – Hubert Portz, Ieva Šadzevičienė, Jutta Schmitz, Markas Zingeris, Vilija Gerulaitienė, Catherine Hickley). ISBN 978-3-939427-23-3
 • „Pruzzenland“. Neue Wege in ein fast vergessenes Land – „Prūsų žemė“ Nauji keliai į beveik užmirštą kraštą, skaitmeninis daugiakalbis (vokiečių, lenkų, rusų ir lietuvių k.) šaltinių rinkinys. Sud. Dr. Stephanie Zloch, Georg-Eckert-Institut–Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung, 2015. (Į lietuvių kalbą vertė Vilija Gerulaitienė). pruzzenland.eu 
 • Pirmieji Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje. Sudarė Domas Kaunas. Vilnius, 2015. ISBN 9786094596032 (Vokiškų dokumentų tekstus parengė ir jų vertimą į lietuvių kalbą atliko Vilija Gerulaitienė).
 • Nidos mokyklos kronika. Sudarė Gitanas Nausėda ir Vilija Gerulaitienė. Parengė Vilija Gerulaitienė, PD Habil. Dr. Christiane Schiller. Iš vokiečių kalbos vertė Vilija Gerulaitienė. Vilnius: [Petro Ofsetas ], 2016. 287 p. ISBN 978-609-420-487-6.
 • Domas Kaunas, Kristijono Donelaičio atminties paveldas, Vilnius: Akademinė leidyba, 2016. ISBN: 9789955336969 (vokiškų dokumentų tekstus parengė ir jų vertimą į lietuvių kalbą atliko Vilija Gerulaitienė).
 • Atminimų sodai: albumistikos etiudai. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos album amicorum katalogas / parengė Rima Cicėnienė ir Reda Griškaitė. Vilnius, 2016. ISBN 978-9986-498-69-8 (vokiškus tekstus parengė ir jų vertimą į lietuvių kalbą atliko Vilija Gerulaitienė).
 • Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės arba Prūsijos regykla = Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne, T. 5: VIII knyga, Senovės Prūsų valstybė; IX knyga, Pokyčiai Prūsijoje. Sudarė Ingė Lukšaitė, parengė Ingė Lukšaitė, Vilija Gerulaitienė, Sabina Drevello,

  Jonas Kilius, Tomas Veteikis, Jürgen Buch, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, 936 p. (archeografinis rankraščio vokiečių kalba parengimas, archeografiniai komentarai, vertimas į lietuvių kalbą, rodyklių sudarymas).

 • Donelaitisʼ Gedichte bei Gottfried Ostermeyer. Aus dessen Briefwechsel mit Abraham Jakob Penzel, Christiane Schiller, Harald Bichlmeier, Silke Brohm (Hrsg.). Pfarrer – Dichter – Mechanikus. Donelaitis im kulturellen Kontext seiner Zeit. Hamburg: Baar, 2021. S. 171–174. ISBN 978-3-935536-14-1, ISSN 2510-2664
 • „Rytų Prūsijos provincijos vyriausiojo prezidento Albrechto Heinricho Carlo von Schlieckmanno raštas Prūsijos vidaus reikalų ministrui Robertui Viktorui von Puttkameriui dėl lietuviškos periodikos sekimo tarnybos finansavimo. Karaliaučius, 1888 m. balandžio 27 d.“ ir „Prūsijos vidaus reikalų ministro pranešimas Rytų Prūsijos Provincijos aukščiausiajam prezidiumui dėl lietuviškos periodikos sekimo tarnybos nutraukto finansavimo. Berlynas, 1891 m. gegužės 30 d.“ (dviejų raštų vokiečių kalba transkripcija ir vertimas į lietuvių kalbą, be to, atlikta apie 20 dokumentų vokiečių kalba transkripcija ir vertimas į lietuvių kalbą, kurių duomenis autorius panaudojo monografijoje). Domas Kaunas. Martynas Jankus: tautos vienytojas ir lietuvių spaudos kūrėjas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2021, p. 815-817. ISBN 9786090706305
 • Vaidevučio vardo kismas ir interpretacijos istoriniuose šaltiniuose, in: Surasti tiesą: pagalbiniai istorijos mokslai falsifikatų tyrime, sud. Rūta Čapaitė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022, p. 269-286. ISBN 9786098314106

Kontaktai

El. paštas: vilija.gerulaitiene@gmail.com

ORCID: 0000-0002-9940-8609

Informacija atnaujinta 2022-12-13 10:49