Pradžia
lt
en

Agnė Railaitė-Bardė

Humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja

2002–2006 m. Vilniaus universiteto istorijos fakultete studijavo Kultūros istoriją ir antropologiją, įgijo istorijos bakalauro laipsnį. Nuo 2006 m. dirba Lietuvos istorijos institute. 2006–2008 m. Vilniaus universiteto istorijos fakultete studijavo istoriją, įgijo istorijos magistro laipsnį. 2008 m. už magistro darbą ,,Giedraičių giminės kilmė ir heraldika naujausių tyrimų duomenimis“ įteikta Miunsterio „Balticum“ fondo premija. 2008 m. įstojo į istorijos doktorantūros studijas Vilniaus universitete. 2013 m. apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealoginė savimonė ir jos atspindžiai heraldikoje XVI–XVIII a.“. 2014–2020 m. Vilniaus universiteto dėstytoja. Nuo 2015 m. Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkė. Tarptautinės heraldikos akademijos (L'Académie Internationale d'Héraldique) asocijuota (nuo 2016 m.), o nuo 2021 m. – tikra narė (akademikė). Nuo 2018 m. – Makedonijos heraldikos draugijos garbės narė.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 • Kilmingųjų heraldika, sfragistika ir genealogija
 • Komparatyviniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir kitų Europos šalių XVI–XVIII a. kilmingųjų genealoginės savimonės, jos kaitos tyrimai
 • Lietuvos valstybės, municipalinė, institucijų heraldika, sfragistika ir veksikologija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Knygos

Railaitė-Bardė Agnė. Origo et arma. Kilmė ir herbas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI–XVIII amžiuje, Vilnius: LII, 2020. ISBN 978-609-8183-83-2

Straipsniai 

 • Kodėl Alberto Goštauto jungtiniame herbe nėra dvigalvio erelio?, Jaunųjų mokslininkų darbai, Šiauliai, 2007, nr. 3 (14), p. 13–21.
 • Prūsų heraldika ir simboliai, Mažosios Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 2009, p. 245-246.
 • Jonas Skarulskis ir jo ryšiai su Kantakuzenais: Kauno maršalaičio vestuvių epitalamijo tyrimas, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3, Vilnius, 2011, p. 153–166.
 • Hipocentauro atsiradimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų heraldikoje, Lietuvos istorijos metraštis, t. 2010/1, Vilnius, 2011, p. 23–38.
 • Šveikauskų genealoginė savimonė, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 4, Vilnius, 2012, p. 187–204.
 • The Appearance of the Hippocentaur in the Heraldry of the Nobility of the Grand Duchy of Lithuania, Lithuanian Historical Studies, vol. 17, Vilnius, 2012, p. 71–90. ISSN 1392-2343
 • „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealoginės savimonės XVI–XVIII a. legendinis ir sakralinis aspektai“, Ministri historiae. Pagalbiniai istorijos mokslai LDK tyrimuose, Vilnius, 2013, p. 379–403. ISBN 978-9955-847-70-0.
 • Contemporary Heraldry of Lithuania, Heroldi, Tbilisis, 2014, p. 18–27.
 • The Rise of Genealogical Manifestation after the Election of the Ruler of Poland and Lithuania in 1669, Genealogica & Heraldica. Influence on Genealogy and Heraldry of Major Events in the History of a Nation: Proceedings of the XXXIst International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences, editor Elin Galtung Lihaug, Oslo, 2015, p. 305–313.
 • Oginskių genealoginės savimonės atspindžiai XVII–XVIII a. proginiuose leidiniuose, Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos pėdsakais / sudarė Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, 2015, p. 35–57. ISBN 978-609-8183-01-6.
 • Klėjos, Mnemosinės ir Atėnės dirbtuvių baruose: Ką atskleidžia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealoginiai medžiai ir schemos?, Dailės kūrinys – istorijos šaltinis, Vilnius, 2016, p. 77-101.
 • Генеалагiчная свядомасць Сапегаў i яе адлюстраванне ў геральдыцы, ARCHE, 3(148), 2016, с. 324-350.
 • The Triumphant Genealogical Awareness of the Nobility in the Grand Duchy of Lithuania in the 17th and 18th Centuries, Lithuanian Historical Studies, Vilnius, 2018, p. 29–49.
 • Mstislavo Dobužinskio heraldinis ir veksilologinis palikimas/Mstislavas Dobužinskis‘s Heraldic and Vexillological Legacy, Mstislavo Dobužinskio heraldika: ne tik mokslas, bet ir menas, sudarė M. Kvizikevičiūtė, D. Norkūnienė, J. K. Pačkauskienė, V. Vaitkevičiūtė, Vilnius, 2018, p. 15–45.
 • The Sphragistics and Heraldry of Three Representatives of the Radziwiłł Family, Social and Cultural Relations in the Grand Duchy of Lithuania. Social and Cultural Relations in the Grand Duchy of Lithuania. Microhistories / edited by Richard Butterwick, Wioletta Pawlikowska, Routledge, 2019, p. 105-119.
 • Genealogija XIX amžiuje: prievolė ir priemonė versus patyrimas ir emocija, Bibliotheca Lituana, VI, Vilnius, 2019, p. 167-184.
 • Heraldic fictions in the heraldry of Lithuanian nobles: falsifications, narcissism, or the European mentality?, Surasti tiesą: pagalbiniai istorijos mokslai falsifikatų tyrime, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021, p. 331–350.

Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose

 •  'The Oxford/Cambridge International Chronicles Symposium (OCICS) ', kuris įvyko 2012 m. liepos 5–7 d. Oksfordo universitete (Didžioji Britanija), perskaitytas pranešimas 'Legendary Genealogy in Lithuania‘s Chronicles: European Context, Function and Meaning '.
 • I Europejska Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna/I European Conference On Heraldry And Vexillology, kuri įvyko 2012 m. rugsėjo 27–29 d. Silezijos universitete Cieszyne (Lenkija), perskaitytas pranešimas 'Contemporary Heraldry of Lithuania '.
 • Pranešimas 'The Rise of Genealogical Manifestation after the Election of the Ruler of Poland and Lithuania in 1669 ' perskaitytas 2014 m. rugpjūčio 13–17 d. vykusiame 'XXXI International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences' Osle (Norvegijos Karalystė).
 • Pranešimas 'Lithuanian Civic Heraldry under Tsarist and Soviet Occupation ' perskaitytas 2014 m. rugsėjo 5–6 d. vykusioje II Europejska Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna/II European Conference On Heraldry And Vexillology Silezijos universitete Cieszyne (Lenkijos Respublika).
 • Pranešimas ‘The Rise of Genealogical Manifestation after the Election of the Ruler of Poland and Lithuania in 1669’ perskaitytas 2014 m. rugpjūčio 13–17 d. vykusiame ‘XXXI International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences’ Osle (Norvegijos Karalystė).
 • Pranešimas „Triumfuojanti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealoginė savimonė XVII–XVIII a.“ perskaitytas 2014 m. rugsėjo 26–27 d. Valdovų rūmuose vykusioje konferencijoje Tarptautinė mokslinė konferencija „1514 m. Oršos mūšis: karinė pergalė ir jos ženklai“.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta 500-osioms Mikalojaus Radvilos Juodojo gimimo metinėms paminėti, vykusi 2015 m. lapkričio 12–14 d. Vilniuje. Pranešimo tema: „Jungtiniai herbai Radvilų giminės istorijoje“.
 • Pranešimas „Fantastinės būtybės Lietuvos heraldikoje“ perskaitytas 2018 m. birželio 14 d. Tarptautiniame heraldikos forume Vilniuje Prezidento rūmuose.
 • Pranešimas 'Lithuanian Heraldry in the Field of Mars from the 15th Century till Nowadays ' perskaitytas 2018 m. spalio 2–5 d. Arase (Prancūzija) vykusiame '33rd International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences '.
 • Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose“, vykusioje 2019 m. balandžio 25–26 d. Lietuvos istorijos institute, perskaitytas pranešimas „Skydininkai Lietuvos heraldikoje XVI–XIX a.“.
 • XXI-ajame Tarptautinės heraldikos akademijos heraldikos koliokviume / IX-ojoje Arenbergo istorijos konferencijoje (XXIth Colloquium of the International Academy of Heraldry / IXth Arenberg Conference for History. Heraldic Hierarchies: Identities, Status and State Intervention in Early Modern Heraldry), vykusioje 2019 m. rugsėjo 18–20 dienomis Atverpeno universitete (Belgijos Karalystė), perskaitytas pranešimas 'Heraldry of the nobility of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th–18th century: Identity, function and social status'.
 • Pranešimas 'The Age of ‚Crazy‘ Heraldry: from Tradition to Modern Attitude' XXXIV-ajame tarptautiniame genealogijos ir heraldikos mokslų kongrese, vykusiame 2021 m. spalio 20–23 d. Madride (Ispanijos Karalystė).
 • Pranešimas „Heraldiniai ženklai rankraščių puošyboje“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Joachimas Lelevelis ir pagalbinių istorijos mokslų praeitis, dabartis bei ateitis“, vykusioje 2022 m. birželio 15–17 d. Lietuvos mokslų akademijoje.
 • Pranešimas „The Greater Coat of Arms of Lithuania: To Be, or Not to Be?“ 35-o Tarptautinio genealogijos ir heraldikos mokslų kongrese, vykusiame 2022 m. rugpjūčio 15–20 d. Kembridže (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė).

Pedagoginė veikla

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto asistentė (valandininkė). Dėstyta tema: Pagalbinių istorijos mokslų modulyje: Kilmingųjų genealogijos Europoje ir LDK įvadas. Datos: 2014–2020.

Ekspertinė veikla

 • Lietuvos heraldikos komisija. Pareigos: pirmininkė. Datos: nuo 2015
 • Lietuvos banko monetų kūrimo komisija. Pareigos: konsultantė. Datos: 2015
 • Leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius prekių ženkle ar dizaine suteikimo komisijai. Pareigos: narė. Datos: 2010–2015, 2021–dabar.

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose

 • Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Leidžianti institucija ir šalis: Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego (Lenkija). Pareigos: redakcinės kolegijos narė. Datos: nuo 2015.

Dalyvavimas mokslo asociacijose

 • Tarptautinė heraldikos akademija / L'Académie Internationale d'Héraldique (AIH). Pareigos: asocijuotoji narė. Datos: nuo 2016. Pareigos: tikroji narė (akademikė). Datos: nuo 2021.
 • Makedonijos heraldikos draugija / Македонско хералдичко здружение. Pareigos: garbės narė. Datos: nuo 2018.

Apdovanojimai, įvertinimai

 • „Už geriausią jaunesniojo mokslininko 2013 m. mokslinį darbą“ humanitarinių ir socialinių mokslų srityje. Data: 2014. Institucija: Lietuvos mokslo taryba. Už ką suteikta, įvertinta: už tyrimą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealoginė savimonė ir jos atspindžiai heraldikoje XVI–XVIII a.“
 • Miunsterio „Balticum“ fondo premija. Data: 2008. Už ką suteikta, įvertinta: už magistro darbą ,,Giedraičių giminės kilmė ir heraldika naujausių tyrimų duomenimis“.

Kontaktai

El. paštas - agnerailaite@gmail.com

https://istorija.academia.edu/AgnėRailaitėBardė

ORCID: 0000-0002-5584-7829

Informacija atnaujinta 2022-12-13 10:46