Pradžia
lt
en

Mindaugas Šapoka

Mokslo darbuotojas

2003–2009 m. mokėsi Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 2010–2015 m. Aberdyno universitete (Škotija), kur apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „The Genesis of the Vilnius Confederation of the Grand Duchy of Lithuania in 1710–1715“ (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vilniaus konfederacijos genezė 1710–1715 metais). Lietuvos istorijos institute dirba nuo 2017 m.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 • Ankstyviosios moderniosios rytų ir centrinės Europos istorija
 • Lenkijos ir Lietuvos istorija 1655–1763 m.
 • Britų istorija (Jakobitizmas)

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Knygos:

 • Warfare, Loyalty and Rebellion: The Grand Duchy of Lithuania and the Great Northern War, 1709-17. London; New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.
 • Didysis Šiaurės karas. 1700–1721: karas, pakeitęs moderniąją Europą. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021.

Straipsniai:

 • M. Šapoka, The bishops of the Diocese of Vilnius and Lithuanian domestic politics in 1709–17: attitudes, problems, and solutions, Acta Poloniae Historica 125 (2022), s. 179–206.
 • M. Šapoka, V. Gerulaitienė, „Lietuvos Didžiojo etmono Liudviko Pociejaus planas pašalinti iš sosto Augustą II 1714 m.: tarp tikrovės ir fikcijos“, XVIII amžiaus studijos, 7 tomas (2021), p. 34–53.
 • „Sejmik generalny Wielkiego Księstwa Litewskiego w Brześciu w 1710 r.“ Aктуалньные проблемы истории и культуры выпуск 2 (2020), с. 120–135.
 • „Konfederacka komisja skarbowa Wielkiego Księstwa Litewskiego w Brześciu w 1716 roku“, Studia nad Konfederacją Tarnogrodzką i Sejmem Niemym, red. T. Ciesielski, Warszawa, 2020, s. 51–65.
 • „Senųjų muitų administravimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1710–1717“, Lietuvos istorijos metraštis 2019 metai 1 (2019), p. 79–100.
 • „Konfederacja Wielkiego Księstwa Litewskiego 1715–1716 roku i jej wpływ na negocjacje przed Sejmem Niemym”, Sejm niemy: między mitem a reformą państwa, red. M. Zwierzykowski, Warszawa, 2019, s. 22–36.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė 1710–1711 m., Lietuvos istorijos metraštis, 2017 metai 1 (2017), p. 23–48.
 • Litovskie zakliuchennye v Rossii v nachale XVIII veka, Arkhivaryius, nr. 12 (2014), p. 298–313.

Knygų recenzijos

 • Mercenary Swedes: French Subsidies to Sweden 1631–1796, by Svante Norrhem, tr. Charlotte Merton, The English Historical Review, 2021.
 • Sliesoriūnas, Gintautas. Lietuvos istorija, VI tomas: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVI a. pabaigoje – XVIII a. pradžioje (1588–1733 metais), Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2015. Lithuanian Historical Studies, v. 21 (2017), p. 146–149.
 • Wagner-Rundell, Benedict. Common Wealth, Common Good. The Politics of Virtue in Early Modern Poland-Lithuania. Oxford: Oxford University Press, 2015, Lietuvos istorijos metraštis, (2016), p. 144–148.

Kitos publikacijos

 • Liudvikos Karolinos Radvilaitės vedybų ir valdų paveldėjimo verpetai, Luise Charlotte Radziwill: Komplizierte Ehen und Erbfolgen, The maelstrom surrounding Ludwika Karolina Radziwiłł’s marriage and inheritance, Lietuva ir Bavarija. Dinastinė vedybų politika ir valstybiniai ryšiai, sud. Dalius Avižinis, Vydas Dolinskas. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2022, p. 50–60
 • Teresė Kunigunda Sobieskytė ir Marija Ona Vetinaitė – Bavarijos integralumo išsaugojimas, Therese Kunigunde Sobieska und Maria Anna Wettin: Erhalt der Integrität Bayerns, Teresa Kunegunda Sobieska and Maria Anna Wettin – the preservation of Bavaria’s integrity, Lietuva ir Bavarija. Dinastinė vedybų politika ir valstybiniai ryšiai, sud. D. Avižinis, V. Dolinskas. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2022, p. 61–75.
 • Los orígenes de la Gran Guerra del Norte, Desperta Ferro Historia Moderna Octubre 2022 Nr. 60, p. 32–38.
 • Las consecuencias de la batalla, Desperta Ferro Historia Moderna Octubre 2022 Nr. 60, p. 58–61.
 • Iš Žemaitijos istorijos XVIII a. pradžioje, Voruta, 2022 m. birželis Nr. 2 (876), p. 57–59.
 • Kaip Anglijos karalius Šiaulius valdė, Voruta, 2022 m. kovas Nr. 1 (875), p. 64–66.
 • Šapoka M., „Saksų Vetinų valdymo laikai Lietuvos istorijoje”, „Die Herrschaft der sächsischen Wettiner in Litauen”, „The reign of the Saxon Wettins in the history of Lithuania”, in: Saksonijos kurfiurstai – Lietuvos didieji kunigaikščiai. Dvaro kultūra ir menas valdant Augustui II ir Augustui III. Tarptautinės parodos katalogas / Kurfürsten von Sachsen – Grossfürsten von Litauen. Hofkultur und Hofkunst unter August II. und August III. Katalog zur internationalen Ausstellung / The Saxon Electors – The Grand Dukes of Lithuania. Court Culture and Art under Reign of Augustus II and Augustus III. International exhibition catalogue, sud. / Hrsg. / ed. D. Avižinis, V. Dolinskas, D. Syndram, Vilnius: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2018: 31–65, 67–87, 89–109.
 • su Laima Bailopetravičiene, Maria Grzywacz, and Krystyna Kulig-Janarek. Amžinai Jauna. Lenkijos dailė XIX a. pab. – XX a. pr. Parodos katalogas. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2015.
 • su Tarandaite, Dalia. Salaspilio mušis: Pieterio Snayerso (1592–1667) paveikslo iš Sassenage pilies (Prancuzija) kolekcijos paroda. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2010.
 • Žalgirio pergales atmintis. Ekspozicijos katalogas. Vilnius: Lietuvos dailes muziejus, 2010.
 • Millennium of Lithuania. Millennium Lithuaniae. Vilnius: Lietuvos dailes muziejus, 2009.
 • Lithuania: Culture and History: an informative exhibition marking 1000 years of Lithuania in history. Vilnius: Lithuanian Art Museum, 2008.
 • Istorikas Adolfas Šapoka ir jo darbų bibliografija. Punsk: Aušra, 2006.

Moksliniai pranešimai

 • 2022 m. gruodžio 1 d. pranešimas „Vilnius po karo ir maro 1710–1717 m.“. Tarptautinė konferencija „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje. Vilnius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė“, Vilnius, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.
 • 2021 m. gruodžio 3 d. pranešimas Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Valdžia, luomas, individas XIV–XVIII a. Lietuvoje“. Skaitytas pranešimas: Jono Kristupo Paco žmogžudystė 1702 m.
 • 2020 m. rugsėjo 29 d. skaityta paskaita „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė XVIII a. pradžioje“. Biržų krašto muziejus „Sėla“
 • 2020 m. sausio 31-vasario 1 d. dalyvavimas Lenkijos-Lietuvos studijų centro atidaryme Aberdeen’o universitete (Škotijoje). Skaitytas pranešimas “The Challenges of War: the Great Northern War (1700–1721) and the Polish-Lithuanian Union”
 • 2019 m. lapkričio 26 d. Diskusantas Tarptautinės Slavistikos, Rytų Europos ir Euroazijos studijų konferencijoje San Franciske JAV, konferencijos sekcija „Church and Migrations in East-Central Europe in 20th Century“.
 • 2019 m. lapkričio 26 d. Pranešimas „Did they trust Peter? Poles, Lithuanians, and Russians in the Great Northern War”, Tarptautinė Slavistikos, Rytų Europos ir Euroazijos studijų konferencija, San Franciskas, JAV.
 • 2019 m. lapkričio 21 d. Pranešimas „Reflections on Work in the Early Modern Slavic and East European Collection at Yale“, Yale universiteto Baltijos studijų stipendininkų konferencija.
 • 2019 m. spalio 28 d. Pranešimas „Ar jie pasitikėjo Petru? Lenkai, lietuviai ir Rusai Didžiajame Šiaurės kare“, Konferencija Profesoriui Antanui Tylai (1929–2018) atminti, Lietuvos istorijos institutas
 • 2019 m. spalio 17 d., paskaita „Lietuvos kariuomenė Augusto II laikais“, Vytaudo Didžiojo karo muziejus.
 • 2019 m. rugsėjo 26 d., pranešimas „Poland-Lithuania and the Great Northern War: what did Peter the Great gain and Charles XII lose with their Polish policy?”, Švedijos gynybos universitetas, karo istorijos seminaras.
 • 2019 m. kovo 4 d., pranešimas „Poland-Lithuania and the Great Northern War: what did Peter the Great gain and Charles XII lose with their Polish policy?”, Yale universitetas, Rusijos ir Rytų Europos skaitymo grupės susitikimas.
 • 2018 m. lapkričio 14 d., pranešimas „The Battle of Poltava in Historical Memory”, Yale universitetas, Macmillan centras, JAV. Academic Exchanges seminaras.
 • 2018 m. rugsėjo 15 d., pranešimas „Lietuva Saksų vetinų valdymo laikotarpiu“, LKMA (Lietuvos katalikų mokslo draugijos išeivijoje) kasmetinis suvažiavimas, Putnam, CT, JAV.
 • 2018 m. vasario 28. Pranešimas „Lenkija-Lietuva ir Didysis Šiaurės karas“. Viduramžių ir Renesanso studijų centro seminaras, Saint Louis Universitetas, MO, JAV.
 • 2017 m. lapkričio 10 d. Skaitytas pranešimas „The Lithuanian Catholic Church and Augustus II: the clergy of the diocese of Vilnius and royal policy, 1709–1717”. Tarptautinė The Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies kasmetinė konferencija Čikagoje, JAV.
 • 2017 m. gegužės 24 d. Skaitytas pranešimas „Saksų kariuomenė ir jos stovėjimas Lietuvoje, 1713–1715 m.“ Tarptautinė konferencija „Vieno valdovo ištikimi pavaldiniai...“ Lietuva ir Saksonija valdant Vetinams. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius.
 • 2017 m. vasario 1 d. Skaitytas pranešimas „Konfederacja Wielkiego Księstwa Litewskiego 1715-1716 r. i jej wplyw na negocjacje przed sejmem niemym“. Tarptautinė konferencija skirta Nebyliojo seimo 300-osioms metinės, Karališkoji pilis Varšuvoje, Lenkija.
 • 2016 m. balandžio 2 d. Skaitytas pranešimas „The Stuart candidacy for the Polish throne and its implications for the Jacobite cause (1655–1737)“. Amerikos Renesanso Organizacijos kasmetinė konferencija, Bostonas, JAV.
 • 2016 m. kovo 10 d. Skaitytas pranešimas „The Sobieski-Stuart marriage: what did the Stuart gain“. Aberdyno universiteto, Airijos ir Škotijos studijų tyrimo instituto seminaras
 • 2015 m. spalio 12 d. Skaitytas pranešimas „Jacobitism and Poland-Lithuania“. Londono universiteto, Istorijos tyrimų instituto direktoriaus seminaras

Kontaktai

El. paštas - mind.sapoka@gmail.com

ORCID: 0000-0002-9776-5290

Informacija atnaujinta 2022-12-14 16:13