Pradžia
lt
en

S.C. Rowell

Vyresnysis mokslo darbuotojas

Išsilavinimas: University of Cambridge, Magdalene College, 1982-1985 (Prancūzų, lotynų (klasikinės, viduramžių), italų, rusų kalbos, literatūros, minties), B.A. (1985), M.A. (1989). Disertacijos tema ir gynimo laikas: Magdalene College Cambridge: Paskutinioji Europos pagonių valstybė, Lietuva, 1315-1342 m., 1986-1990, apginta 1990 m. Įgytas mokslo laipsnis: Philosophiae doctor. Darbo patirtis: Clare College, University of Cambridge, 1990-1993, mokslo bendradarbis; 1993-1999, Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centras, vyriausiasis mokslo bendradarbis, profesorius, 1998-1999 m. – direktorius; nuo 1999-iki dabar, Lietuvos istorijos institutas, vyresnysis mokslo darbuotojas.

Apdovanojimai

2004 m. Vilniaus miesto savivaldybė apdovanojo šv. Kristoforo statulėle už mokslą.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Knygos

 • S.C. Rowell, Lithuania Ascending: A pagan empire within east-central Europe, 1295-1345 (Cambridge: Cambridge University Press, 1994) [Cambridge Studies in Medieval Life and Thought: Fourth Series, 25]
 • Lithuanian Translation of Lithuania Ascending (Cambridge, 1994): S.C. Rowell, Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva, translation by O. Aleksa (Vilnius: Baltos lankos, 2001)
 • S.C. Rowell [Belarusian Translation of Lithuania Ascending (Cambridge, 1994)]: Uzdym Litvy. Paganskaja imperyja ŭ Tsentral‘nai i uskhodnai Eŭrope, 1295-1345, translation by A.V. Mikus. Minsk: Medysont, 2015. ISBN 978-985-7085-89-7.
 • S.C. Rowell, [Polish Translation of Lithuania Ascending (Cambridge, 1994)]: Pogańskie imperium. Litewska dominacja w Europie środkowo-wschodniej 1295-1345, translation by G. Smółka, Oświęcim: Napoleon V, 2017. ISBN: 978-83-65855-28-2
 • S.C. Rowell, Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne illustrans / Gedimino laiškai, Vilnius: Vaga, 2004, ISBN 5-415-01700-3
 • S.C. Rowell, Distant Friends Draw Nigh: The realms of Great Britain and Lithuania, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2006, ISBN 9988 780 86 1.
 • Č. Laurinavičius, S.C. Rowell, Mnogovekovoe sosedstvo: istoričeskije svjazi Litovskogo i Rossijskogo gosudarstv v XIV-XX vv. P. 5-33, Vilnius 2009, ISBN 978 9955 847 11 3
 • D. Baronas, S.C. Rowell, The Conversion of Lithuania. From pagan barbarians to late medieval Christians (Vilnius, 2015). (S.C. Rowell - p. 1-20, 379-524).
 • Acta primae visitationis diocesis Vilnensis anno Domini 1522 peractae. Vilniaus Kapitulos Archyvo Liber IIb atkūrimas, ed., introduction, commentary by S.C. Rowell [Historiae Lituaniae fontes minores, t. 8], Vilnius: Lietuvos istorijos institutas 2015[2016] PP. CI+330.
 • Vertybių transformacijos: Baltijos region rytinė pakrantė XIII–XVIII amžiais / Value Transformations in the Eastern Baltic Region, 13–18 Centuries (collective monograph by Darius Barasa, Dainius Elertas, Egidijus Miltakis, S. C. Rowell, Jolanta Skurdauskienė, Marius Ščavinskas, Vacys Vaivada, edited by S.C. Rowell). Klaipėda: Institute of Baltic Region History and Archaeology of Klaipėda University, 2015. ISBN 978-9955-18-866-7.
 • Corpus epistolarum Ioannis de Capistrano. Ed. G. Klaniczay, L. Pellegrini, P. Sedda, L. Viallet. Tomus I: Epistolae annis MCDLI-MCDLVI scriptae, quae ad res gestas Poloniae et Silesiae spectant. Editionem curaverunt P. Kras, H. Manikowska, M. Starzyński, A. Zajachowska Bołtromiuk; in linguam Anglicam transtulit S. Rowell. Varsaviae-Lublini MMXVIII: Institutum Historiae Academiae Scientiarum Polonae... Wydawnictwo KUL, 2018. ISBN 978-83-8061-615-8; 978-83-65880-41-3, pp. 242. Autorinė dalis knygoje (šaltinio vertimas, lotynų kalbos patikrinimas) – 120 psl.

Žurnalai

 • Lithuanian Historical Studies, vol. 9-19 (2004-2015) / ed. Stephen C. Rowell. Redkolegijos narys, 1996-2019.
 • Mare Nostrum / ed. Stephen C. Rowell; ed. board.: A. Butrimas, R. Janoniene, V. Vaivada, Vilnius: VDA I-kla, 1999, [t.] 1,140 p.
 • IVINSKIS, Zenonas. Lietuvos istorijos šaltiniai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. III). edited. by S.C. ROWELL. Klaipėda, 1995. – 116 p. ISBN 9986-505-09-7

Straipsniai, analitinės šaltinių publikacijos

 • Rowell, S.C. Nisi litterarum apicibus... The bureaucratisation of the diocese of Vilnius and the growth of forged documents during the episcopacy of John of the Lithuanian Dukes (1519-1536), In: R. Čapaitė, Surasti tiesą. Pagalbiniai istorijos mokslai falsifikatų tyrime. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2022, p. 211-235. ISBN 978-609-8314-10-6
 • Rowell, S.C. Dosniausiais ponas vyskupas, Atlantaičio apdovanotas. Jonas iš Lietuvos kunigaikščių – mokslų ir menų mecenatas. Senoji Lietuvos literatūra, 50 knyga, 2020. ISSN 1822 3656. P. 23-55.
 • Rowell, S.C. Olim multorum patronus et praesidium, nunc ecce cliens: Jono iš Lietuvos kunigaikščių mirtis ir pomirtinis šlovinimas (1538 m. vasaris-gegužė), Senoji Lietuvos literatūra, 50 knyga, 2020. ISSN 1822 3656. P. 269-285.
 • Stanislovo Chroščeskio Čarnio iš Cechanuvo Laiduotuvių rauda dėl nelaiku mirusio šviesiausiojo ir didžiai gerbiamo kunigaikščio, Poznanės vyskupo Jono iš Lietuvos kunigaikščių, (Parengė ir iš lotynų kalbos S.C. Rowell/translation and commentary by S.C. Rowell), Senoji Lietuvos literatūra, 50 knyga, 2020. ISSN 1822 3656. P. 286-313
 • Rowell, S.C. Jogailaičių dinasto Jono iš Lietuvos kunigaikščių sąsajos su Vilniaus katedra. In: R. Čapaitė, G. Zujienė (eds), Žodžiai, ženklai, simboliai, prasmės (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu). Sud. R. Čapaitė, G. Zujienė. Vilnius: LII leidykla, 2019, p. 123-146. ISBN 978 609 8183 70 2
 • Rowell, S.C. Nusikaltę kunigai XV–XVI a. Žemaičiuose: nuo vaikžudžio Lauryno iki mušeikos Mažvydo. Bažnyčios teismo bylos kaip Žemaitijos christianizacijos etapo įrodymas. Acta Historica Universitatis Klaipedensis 39, 2019, p. 169-194, ISSN: 1392-4095 (print), 2351-6526 (on-line)
 • Rowell, S.C. Meilužė ir ragana: Kotryna Telničietė ir juodasis jos mitas. Lietuvos istorijos metraštis 2019/2, p. 41-64 [ISSN 0202 3342]
 • Rowell, S.C. Atmintina istorija: Vilniaus miesto gimtadienis ir Gedimino Laiškai. Liaudies kultūra 2018:1, p. 27-29. ISSN 0236-0551
 • Rowell, S.C. Fr Mažvydas, Žemaitija and the Consistory Appeal Court, 1525-1539. Acta historica Universitatis Klaipedensis 35 (2018), p. 163-188 (ISSN 1392-4095 print, ISSN 2351-6526 online).
 • Rowell, S.C. Local Expressions of Piety in the Grand Duchy of Lithuania at the Turn of Fifteenth and Sixteenth Centuries. The Case of the Iljiničiai [Illinich] Family and Zelva Magna, In: Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (ed.), Miestas, dvaras, kaimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje. Lokalinės istorijos problemos. Mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, p. 181–205. ISBN 978-609-8183-38
 • Rowell, S.C. Imitating a cathedral, or safeguarding parochial foundations? Why establish a mansionary chapel in the dioceses of the Grand Duchy of Lithuania in the sixteenth century. Acta historica Universitatis Klaipedensis 33 (2016), p. 147-186. ISSN: 1392-4095 (print), 2351-6526 (on-line)
 • Rowell, S.C. War and Piety in the Grand Duchy of Lithuania in the Later Middle Ages. Rocznik Lituanistyczny 2 (2016), p. 7-21. ISSN: 2450-8446 (print), 2450-8454 (on-line)
 • Rowell, S.C. Gossipred and Lithuanian Dynastic Politics in Early-Fifteenth-century Poland. LKMA Metraštis, t. XXXIX, Serija B: Bažnyčios istorijos studijos, VIII: Krikščioniškojo gyvenimo Lietuvoje atodangos: XIV-XX a. Vilnius: LKMA, 2016, p. 47-75.
 • Rowell, S.C. Church court records as evidence for the Christianisation of Lithuanian society in the late-fifteenth-, and early-sixteenth century. In: Mobility in the eastern Baltics (15th-17th centuries. Acta historica Universitatis Klaipedensis 29 (2014), pp. 33-52.
 • Rowell, S.C. XV a. LDK ir totorių santykiai Bažnyčios akimis: prielaida ir poveikis. In: Colloquia Russica , vol. 2: Vidurio Rytų Europa mūšio prie Mėlynųjų Vandenų metu, Kaunas-Kraków, 2014, p. 227–233.
 • Rowell, S.C. Whatever kind of pagan the bearer might be, the letter is valid. A Sketch of Catholic-Orthodox Relations in the late-mediaeval Grand Duchy of Lithuania. Lithuanian Historical Studies, 18 (2014), p. 47-66.
 • Rowell, S.C. Martin III, bishop of Medininkai, archdeacon and canon of Vilnius: the lawyer bishop. In: Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai. Acta historica Universitatis Klaipedensis 27 (2013), p. 36-60.
 • Rowell, S.C. Christian Understanding of the Faith through Contacts with non-Christians in the late-mediaeval Grand Duchy of Lithuania. In: Christians and the non-Christian Other [=Bažnyčios istorijos studijos 6] Vilnius, 2013, p. 9-22.
 • Rowell, S.C. Peter de Carwynisky and the foundation of St Peter‘s (Paberžė) and Holy Trinity (Maišiagola). Ruminations of an archyve rodent on parish formation in Lithuania ca 1495–1533. In: Z. Kiaupa, J. Sarcevičienė (eds), Ministri historiae. Pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose (Vilnius, 2013), p. 141–152 [978 9955 847 700]
 • Rowell, S.C. The Role of charitable activity in the formation of Vilnius society in the 14- mid-16 centuries. Lithuanian Historical Studies 17, 2012, p. 39-69.
 • Rowell, S.C. The Grand Duchy of Lithuania and the beginning of the Union with Poland: the background to Grunwald. In: Paravicini, W., Petrauskas, R., Vercamer, G., (Hrsg.) Žalgiris-Tannenberg-Grunwald 1410. Krieg und Frieden im Späten Mittelalter [Quellen und Studien des Deutschen Historischen Instituts Warschau] (Wiesbaden: Harrassowitz, 2012), p. 43–51. ISBN 9783447066617
 • Rowell, S.C. Kaip šaukė, taip ir atsiliepė: XV a. lietuvių katalikų gyvenimas ir pagonybės liekanų mitas.In: R. Šmigelskytė-Stukienė (ed.), Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis. Mokslinių straipsnių rinkinys skirtas profesorės Jūratės Kiaupienės 65-mečiui (Vilnius, 2012), p. 295–320.
 • Rowell, S.C. Editorial Introduction. In: Lithuanian Historical Studies 16 (Vilnius, 2011).
 • Rowell, S.C. Vernacular Translations of Scripture in England and Lithuania before the Seventeenth Century. Lithuanian Historical Studies 16 (Vilnius, 2011), p. 85-94.
 • Rowell, S.C. Anekdota ekklesiastika: 1. LDK krikščioniška kasdienybė pagal seniausdią išlikusią XV amžiaus LDK katalikų Bažnyčios teismo knygą. Lietuvos istorijos metraštis 2010 1 (Vilnius, 2011), p. 93-114.
 • Rowell, S.C. Keletas Pamokslininkų ordino veiklos aspektų lotynizuojant Bažnyčią LDK (iki 1501 m.). In: J. Boruta, V.Vaivada, Šviesa ir šešeliai Lietuvos evangelizacijos istorijoje. Light and shadows in the history of Lithuania‘s evangelisation, (Vilnius: VDA, 2011), p. 184–196. ISBN 978-609-447-007-3
 • Rowell, S.C. Was Fifteenth-Century Lithuanian Catholicism as Lukewarm as Sixteenth-Century Reformers and Later Commentators Would Have Us Believe? Central Europe, vol. 8 No 2 (2010), 86-106. [ISSN 1479-0963]
 • Rowell, S.C. Lietuva, Moldova ir Vengrija XIV–XV a. sandūroje. In: Dr M. Rubaževičienė, Tarptautinė mokslinė konferencija Šventoji Jadvyga ir Lietuva, (Vilnius 2010), p. 27–35. ISBN 978-609-95255-0-1
 • Source: The Thousandth Anniversary of the First surviving written record of the toponym Lithuania, 1009-2009 [The Quedlinburg Annals]. Lithuanian Historical Studies 14 (2009), Vilnius, 2010, p. 105–107.
 • Rowell, S.C. Ką ankstyvieji rašytiniai šaltiniai byloja apie Kreivosios pilies vietą. Lietuvos pilys 4 (2008), 2009, p. 112-127.
 • Rowell, S.C. Nevisai primintinos kautynės: ką byloja šaltiniai apie 1399 m. mūšį ties Vorsklos upe? Istorijos šaltinių tyrimai 1, Vilnius, 2008, p. 67-90.
 • Rowell, S.C. XV a. LDK vyskupų atlaidos raštai Vilniaus katedrai bei miestui. Tekstas ir kontekstas. Lietuvos pilys 3 (2007) , Vilnius, 2008, p. 94-104. ISSN 1822 4326.
 • Rowell, S.C. Anekdota emporika: Kaip XV a. Lietuvos pirkliai įveikė Dievo ir valdovų sukurtas kliūtis prekiauti. Lietuvos istorijos metraštis 2008/2 (2009), p. 85-100.
 • Rowell, S.C. Where was medieval Lithuania? Lithuanian Papers 21 (2007), p. 31-35 [ISSN 1031-3958]
 • Rowell, S.C. Vilniaus pirklių partnerių tinklas Karaliaučiuje ir Gdanske XV a.: šaltiniotyrinis aspektas. Vilniaus istorijos metraštis 1 (Vilnius: VPU, 2007), p. 19-27.
 • Rowell, S.C. The Joyous Entry of Casimir I and IV into Lithuanian and Polish Cities. Lithuanian Historical Studies 11 (2006), 2007, p. 89-106.
 • Rowell, S.C. Archival interface: the Goschowiczes in Gdansk and Vilnius, 1442-83. In: A. Dubonis (ed.), Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos šaltiniai: Faktas, kontekstas, interpretacija (Vilnius 2007), p. 383-393. ISBN 978 9986 780 91 5
 • Rowell, S.C. Vokiečių ordino archyvo smulkmenos, arba: Kas XV a. Prūsuose Vokiečių ordino didžiajam magistrui paskolindavo pinigus? In: E. Rimša et al. (eds), Praeities pėdsakais, skiriama Profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui (Vilnius 2007), p. 335-348 [ISBN 978-9986-780-90-8]
 • Rowell, S.C. Ginčai ir jų sprendimai XV a. Lietuvoje: apgautų pirklių bei nusikaltusių kunigų pavyzdžiai. Lietuvos istorijos studijos 20, 2007, p. 9-20.
 • Rowell, S.C. Naujieji kryžeiviai: LDK ir Bizantijos santykiai XIV-XV a. sandūroje. Ar Vytautas Didysis buvo Lietuvos kryžiaus žygių prieš turkus bei totorius pradininkas? In: R. Trimonienė (ed.), Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje (Šiauliai 2007), p. 180-205. ISBN 978 9955 732 23 5
 • Rowell, S.C. Pranciškonų (konventualų) ordino įsitvirtinimas Lietuvoje XV a.: Vilniaus pavyzdys. In: D. Baronas (ed.), Pirmieji pranciškonų žingsniai Lietuvoje XIII-XVII a., [=Studia franciscana Lithuanica 1] (Vilnius 2006), p. 32-53, ISBN 9955-656-27-1.
 • Rowell, S.C. Pomirtinis Vladislovo Varniečio gyvenimas – Vidurio Europos karalius Artūras iš Lietuvos. Lietuvos istorijos metraštis, 2006/2 (Vilnius, 2007), p. 5-30.
 • Rowell, S.C. Nolite confidere in principibus: Mikhail Glinsky, Sigismund the Old and the Council of Lords”, In: M. Markiewicz, R. Skowron (eds), Faworyci i opozycjoniści: król a elity polityczne w Rzeczpospolitej XV-XVII wieku (Kraków 2006), p. 77-100. ISBN 83-88476-40-8
 • Rowell, S.C. 1386: The Marriage of Jogaila and Jadwiga Embodies the Union of Lithuania and Poland. Lithuanian Historical Studies 11 (2006), 2007, p. 137-144.
 • Rowell, S.C. Aspects of settlement in the Klaipėda District (Memelland) in the late-fifteenth- and early sixteenth centuries. Acta Historica Universitatis Klaipedensis, 11 (2005), 22-34.
 • Rowell, S.C. Procesy rozwoju i zaniku kultu świętych na Litwie i w Polsce w drugiej połowie XV wieku. Zapiski Historyczne tom 70, 2005:4, p. 1-19
 • Rowell, S.C. Smulkios žinios iš penkiolikto amžiaus Klaipėdos (ap. 1400-1525 m.). Acta Historica Universitatis Klaipedensis, 11 (2005), 47-69.
 • Rowell, S.C. Ut dicit rumor: The Use of Rumour in Polish-Lithuanian diplomacy with the Teutonic Order in the time of Casimir I and IV". In: J. Trupinda (ed.), Kancelaria wielkich mistrzów i Polska kancelaria królewska w XV wieku (Malbork, 2005), p. 249-256. ISBN 83-86206-94-2
 • Rowell, S.C. How did Długosz come to explain the origins of Prussia? In: A. Dubonis et al. (eds), Istorijos akiračiai (Vilnius 2004), p. 91-100. [9986-780-63-2]
 • Rowell, S.C. Answered prayers? Cults of the Saints in Lithuania and Poland in the fifteenth century. In: A. Otsuru (ed.), Potentialities of Central Europe, (Tokyo: Showa-do 2004), p. 285-320 (Japanese).
 • Rowell, S.C. National identities: A mad hatter's tea party? In: Regions and indentity in central and eastern Europe in the early modern period, Kyoto, 2004, p.27-36 (Japanese), p. 37-47.
 • Rowell, S.C. Trumpos akimirkos iš Kazimiero Jogailaičio Dvaro: neeilinė kasdienybė tarnauja valstybei. Lietuvos istorijos metraštis 2004:1 (Vilnius, 2005), p. 25-56.
 • Rowell, S.C. Trakai — LDK bei Lietuvos istorijos mikrokosmasas. In: G. Abaravičius, B. Lisauskaitė, A. Stankevičius (eds), Trakų istorinis nacionalinis parkas UNESCO paveldo sąraše - poreikis ir galimybės (Kaunas 2003), p. 38-49.
 • Rowell, S.C. Du Europos pakraščiai - LDK ir ispanų karalysčių ryšiai 1411-1412 m. ir 1434 m. tekstuose. In: Lietuvos istorijos metraštis, 2003:1 (Vilnius 2004), p. 149-188.
 • Rowell, S.C. Fifteenth-century Poland-Lithuania in the light of an anonymous Kraków notebook. Quaestiones medii aevi novae 8 (2003), p. 301-347. [ISSN 1427-4418]
 • Rowell, S.C. The Jagiellonians and the stars: dynasty-sponsored astrology in the fifteenth century. Lithuanian Historical Studies 7 (2002), 2003, p. 23-42.
 • Rowell, S.C. Nevisiškai atsiskyrusi tauta: Lietuvos žydija, Lietuva ir Europa, Naujasis židinys-Aidai 6, 2003, p. 334-338
 • Rowell, S.C. The Grand Duchy of Lithuania. In: R. McKitterick (ed.), The Times Medieval World. London: Harper Collins, 2003, p. 202-207. ISBN 0 0071 4195 5
 • Rowell, S.C. Dynastic bluff? The Road to Mielnik 1385-1501. Lithuanian Historical Studies 6 (2001), 2002, p. 1-22, ISSN 1392-2343
 • Rowell, S.C. Lithuania in the thirteenth-eighteenth centuries, in: R. Griškaitė, S.C. Rowell, G. Rudis, History of Lithuania (Vilnius, 2002), p. 6-16
 • Rowell, S.C. Lietuva - krikščionybės pylimas?: Vienos XV amžiaus ideologijos pasisavinimas. In: D. Staliūnas (ed.), Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis. Vilnius: LII leidykla, 2002, p. 17-32, ISBN 9986-780-47-0.
 • Rowell, S.C. Krėvos aktas: diplomatijos bei diplomatikos apžvalga. In: J. Kiaupienė (ed.), 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas (Vilnius, 2001), p. 69-78.
 • Rowell, S.C. 1446 and all that, In: E. Meilus et al. (eds), Lietuva ir jos kaimynai. Nuo normanų iki Napoleono, (Vilnius, 2001), p. 188-207.
 • Rowell, S.C. The face beneath the snow: the Baltic Region in the seventeenth and eighteenth centuries. Historical Journal 44.2 (2001), p. 541-558.
 • Rowell, S.C. Customs, rites and power in mediaeval and early modern Lithuanian society. In: Z. Kiaupa et al. (eds), Kultūrų sankirtos. Skiriama I. Lukšaitės 60-mečiui (Vilnius 2000), p. 46-65.
 • Rowell, S.C. Baltic Europe. In: M. Jones (ed.), New Cambridge Medieval History VI, (Cambridge 2000), p. 697-734.
 • Rowell, S.C. Central Europe in the thirteenth century. In: D. Abulafia, New Cambridge Medieval History V. Cambridge University Press 1999, p. 754-778.
 • Rowell, S.C. Winning the living by remembering the dead? Franciscan tactics and social change in 15th century Vilnius. In: A. Bumblauskas, R. Petrauskas (eds), Tarp istorijos ir bûtovës. Studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70-mečiui (Vilnius 1999), p. 87-120.
 • Rowell, S.C. The wood and the trees: the Grand Duchy of Lithuania and Baltic identity, c.1500-1600. In: A. Macinnes, F. Pedersen, T. Riis (eds), Ships, guns and Bibles in the North Sea and Baltic Region c.1350-c.1750 (London 1999: Tuckwell), p. 65-92.
 • Rowell, S.C. The Lithuano-Prussian Forest Frontier, c.1422-1600. In: D. Power and N. Standen (eds), Frontiers in question. Eurasian Borderlands, 700-1700 (London-New York: Macmillans,1999), p. 182-208.
 • Rowell, S.C. Casimir Jagiellończyk and the Polish Gamble, 1445-7. Lithuanian Historical Studies 4 (1999), p. 7-39.
 • Rowell, S.C. Amžinos pretenzijos, arba: kaip turime skaityti elitinę literatūrą? In: A. Jokubaitis, A. Kulakauskas (eds), Seminarai, (Vilnius,1998), p. 7-30.
 • Rowell, S.C. Karas ruseno žemaičiuose: apie Žemaičių privilegijos genezę. Žemaičių praeitis 8 (1998), p. 5-28 [ISBN 9986-571-38-3].
 • Rowell, S.C. Lietuva, tevyne mūsų? Tam tikrų XVI a. LDK raštijų pavyzdžiai”. Senoji Lietuvos literatūra 6 (1998), p. 123-137[ISBN 9986-513-50-02].
 • Rowell, S.C. Bears and traitors, or: political tensions in the Grand Duchy, ca.1440-81. Lithuanian Historical Studies 2 (1997), p. 28-55.
 • Rowell, S.C. Swords for sale? An aspect of Lithuanian diplomacy 1326-1342. Lituanistika, 1997 No 2, p. 3-19.
 • Rowell, S.C. Forging a Union? Some Reflections on the Early Jagiellonian Monarchy. Lithuanian Historical Studies I (1996), p. 6-21.
 • Rowell, S.C. Gedimino laiškai miestams: diplomatikos aspektas. Senoji Lietuvos literatūra 4 (Vilnius, 1996), p. 134-146.
 • Rowell, S.C. Unexpected contacts: Lithuanians in western courts, c.1316-1400. The English Historical Review 111, No 442(1996), p. 557-577.
 • Rowell, S.C. Pious princesses or the daughters of Belial: pagan Lithuanian dynastic diplomacy 1279-1423. Medieval Prosopography 15:1 (1994), p. 1-77.
 • Rowell, S.C. Gediminaičių dinastinė politika Žemaitijoje 1350-1430 m. Žemaičių Praeitis 3 (1994), p. 125-136.
 • Rowell, S.C. Of men and monsters: Sources for the history of Lithuania in the time of Gediminas (ca.1315-42). Journal of Baltic Studies 24:1 (1993), p. 73-112.
 • Rowell, S.C. The letters of Gediminas: Gemachte Lüge? Notes on a controversy. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 41:3 (1993), p. 321-60
 • Mažeika, R., Rowell, S.C. Zelatores maximi: Pope John XXII, Archbishop Frederick of Riga and the Baltic Mission 1305-1340. Archivum Historiae Pontificiae 31 (1993), p. 33-68.
 • Rowell, S.C. A pagan's word: Lithuanian diplomatic procedure 1200-1385. Journal of Medieval History 18 (1992), p. 145-60.
 • Rowell, S.C. 'Between Lithuania and Rus': Dovmont-Timofey of Pskov, his life and cult. Oxford Slavonic Papers, n.s. 25 (1992), p. 1-33.
 • Rowell, S.C. Lithuania and the West, 1337–41—A question of sources. Journal of Baltic Studies, Volume 20, 1989 - Issue 4, p. 303-326

Reviews

 • Review: N. Nowakowska, Church, State and Dynasty in Renaissance Poland. The career of Cardinal Fryderyk Jagiellon (1468-1503), Aldershot: Ashgate, 2007, ISBN 978 0 7546 5644 9, PP 222 + 20. In: Central Europe vol. 8 No 1, May, 2010, p. 48-68.
 • Review: Giedrė Mickūnaitė, Making a great ruler: Grand Duke Vytautas of Lithuania (Budapest, 2006 – PP 359) (In: Slavic Review, 2007)
 • Review: Langer, Andrea and Michels, Georg (eds), Metropolen und Kulturtransfer im 15./16. Jahrhundert. Prag-Krakau-Danzig-Wien. Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, vol.12. Franz Steiner Verlag, 2001. 280 pp. Plates. E 502002. In: The Slavonic and East European Review 81(1), 2003, p. 130-132.

Sklaida spaudoje

 • Rowell, S.C. Krewo i Horodło w oczach Litwinów‘. Mowią wieki. Magazyn historyczny. Sierpień [rugpjūtis/August] 2015, s. 64-66.

Kontaktai

El. paštas: karunakalv@yahoo.co.uk

ORCID: 0000-0002-0406-6838

Informacija atnaujinta 2022-12-13 11:06