Pradžia
lt

A. Čepaitienė  |  A. Teleišė D. Svidinskaitė  |  D. Daukšas  |  E. Dambrauskaitė  |  E. Atminytė I. Šidiškienė  | J. Senulienė  M. LapėnaitėR. Paukštytė-Šaknienė |  V. Savoniakaitė V. Serbentienė  |  V. Tumėnas  |  Ž. Šaknys


 

Miglė Lapėnaitė

Doktorantė

2014-2018 m. studijavo Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, įgijo politikos mokslų bakalauro laipsnį.

2020 m. įgytas socialinių mokslų magistro laipsnis. Studijų kryptis: politikos mokslai.

Nuo 2020 m. spalio 1 d. Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyriaus doktorantė

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

  • Politinė antropologija
  • Karo tyrimai
  • Visuomenių tyrimai

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Straipsniai

Motives for Women‘s Participation in Military Conflicts: The Ukrainian Case, Politologija, 2021, p. 75-108, DOI: https://doi.org/10.15388/Polit.2021.103.3.

Konferencijos

  • Pranešimas „Women‘s roles in armed conflicts: past and present“, skaitytas 2021 m. lapkričio 12d. Valmieros muziejuje, Latvijoje vykusioje nuotolinėje konferencijoje „Scholarly Readings of Young Historian VII“.
  • Pranešimas (anglų k.) „Ukrainiečių kalbinis, istorinis ir religinis tapatumas: pokytis karo kontekste“, skaitytas 2021 m. lapkričio 19 d. Klaipėdos universitete vykusioje tarptautinėje tarpdalykinėje mokslinėje konferencijoje „Tradicijos ir modernybės sąveika“.

2020 m. už geriausią magistro darbą: „Moterų dalyvavimas kariniuose konfliktuose: Ukrainos atvejo analizė“ įteikta Lietuvos ambasadorių klubo (LAK) premija. 

Kontaktai

El. paštas: migle.lapenaite@gmail.com

Tel. 863905443

Informacija atnaujinta 2022-04-11 11:30