Pradžia
lt
en

A. Sadauskienė  |  D. Daukšas  |  D. Brandišauskas  |  E. Dambrauskaitė  |  E. Atminytė  |  G. Lukoševičiūtė  |  I. Šidiškienė  |

M. Caporkė  |  R. Rauluševičienė  |  R. Paukštytė-Šaknienė  |  V. Savoniakaitė  |  V. Serbentienė  |  V. Tumėnas  |  Ž. Šaknys


Vida Savoniakaitė

Skyriaus vedėja, humanitarinių mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja 

Išsilavinimas

1988 m. su pagyrimu baigė Vilniaus dailės akademijos intejero ir įrengimų dekoratyvinę dailės (tekstilės) specialybę. 1988–1990 m. dirbo Lietuvos nacionaliniame muziejuje. 1991 m. pradėjo studijuoti jungtinėje Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantūroje. 1996 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Tekstilė kaimo kultūroje: lietuvių geometriniai raštai XIX–XX a.“.

Mokslinis darbas

Lietuvos istorijos institute dirbo laborante, nuo 1996 m. mokslo darbuotoja, nuo 1998 m. dirba vyresniąja mokslo darbuotoja, nuo 2013 m. – Etnologijos ir antropologijos skyriaus vedėja.

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1109-3340

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys

 • Antropologijos ir etnologijos mokslo istorija ir teorija
 • Etniškumas ir nacionalizmas
 • Ekonomikos antropologija
 • Kultūros istorija ir paveldas
 • Meno antropologija

Pedagoginis darbas

 • 1997–1998 Vytauto Didžiojo universitete 1997 m. skaitė kursą magistrantams „Liaudies tekstilė“
 • Nuo 2012 skaito kursą doktorantams „Etniškumas ir nacionalumas“ (seniau „Etniniai procesai“)
 • Nuo 2022 – „Etnografinių lauko tyrimų teorija ir metodai“
 • Nuo 2024 skaito kursą doktorantams „Etninė ir kultūrinė tapatybė“

Stažuotės ir tyrimai

 • Stažavosi Lenkijos Mokslo akademijoje (2007)
 • Oksfordo universitete (2008, PMK 02/2010)
 • Max Plancko Socialinės Antropologijos institute (2017, 2019 Nr. 09.3.3-LMT-K-712)
 • Latvijos universiteto bibliotekoje Rygoje (2022)
 • Mokslinius tyrimus atliko Žemutinės Saksonijos krašto archyve, Rytų Prūsijos krašto muziejaus ir kt. bibliotekose Vokietijoje (2017 Nr. S-KEL-17-410)
 • Etnografinius lauko tyrimus vykdė Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Vokietijoje

Kviestiniai pranešimai

 • 2023 11 16 plenarinis pranešimas „Eduardas Volteris apie prūsus ir modernią etnografiją 1882–1941“, VII tarptautinėje tarpdalykinėje mokslinėje konferencijojeTradicijos ir modernybės sąveika Klaipėdos universitete
 • 2024 03 21 “Decolonizing Lithuania and Latvia: Eduards Volters’ Ethnography 1882–1918”, Latvijos universiteto Akademinė biblioteka

Mokslinės konferencijos

Mokslinius pranešimus skaitė Airijoje, Anglijoje, Austrijoje, Estijoje, Italijoje, JAV, Danijoje, Kanadoje, Latvijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje, Vokietijoje

Vadovavimas daktaro disertacijoms

 • Loreta Martynėnaitė „Kraštovaizdžio konstravimas: gėlių darželiai Lietuvoje XX a. – XXI a. pradžioje“ (apginta 2013)
 • Inga Zemblienė „Etniškai mišrios šeimos Lietuvoje: identiteto problemos“ (2012–2019)
 • Jonas Tilvikas „Liaudies medicina Mažosios Lietuvos sveikatos sistemoje XIX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje“ (apginta 2019)
 • Viktorija Serbentienė „Vietinės architektūros reikšmės: individualus šiuolaikinis gyvenamasis namas Vilniaus apskrityje“ (2014–2022, apginta 2023)
 • Jurgita Senulienė „Migrantų tapatybė ir lietuviškas maistas Jungtinėse Amerikos Valstijose XX a.“ (2019–2023, apginta 2023)
 • Miglė Caporkė „Mikro lygmens perspektyva konfliktų analizėje: Ukrainos etnografinis tyrimas“ nuo 2020
 • Akvilė Sadauskienė „Tradicinės pasakos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: samprata, stereotipai ir reikšmė“ nuo 2022

Dalyvavimas daktaro disertacijų gynime

Doktorantūros programos komisijos gynimo komitetų pirmininkė (3), narė (10), disertacijų oponentė (4).

Ekspertinė veikla

 • Jungtinės VDU, KU ir LII Etnologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto narė (nuo 2012)
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos narė (2019–2023)
 • Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tarybos narė (nuo 2019)

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Monografijos ir studijos

 • Audiniai kaimo kultūroje: lietuvių geometriniai raštai XIX–XX amžiuje, Vilnius: Alma littera, 1998, 248 p. ISBN 9986-02-493-5.
 • Elektroninė knyga ryba ir tradicijos: geometriniai lietuvių audinių raštai = Creative Work and Traditions: Geometric Patterns of Lithuanian Textiles, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas ir UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute, 2002, 133 tinklalapiai: 85 – lietuvių kalba ir 48 – anglų kalba, 295 il. ISBN 9986-780-40-3.  R e c e n z i j a: Žilvytis Šaknys, Lietuvos Etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, Vilnius, 2002, 2(11), p. 192–194.
 • Antroji papildyta laida – kompiuterinė mokymo programa ryba ir tradicijos: geometriniai lietuvių audinių raštai = Creative Work and Traditions: Geometric Patterns of Lithuanian Textiles, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas ir UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute, 2002. 133 tinklalapiai: 85 – lietuvių kalba ir 48 – anglų kalba, 295 il., vartotojo vadovas 24 p. su 10 il.
 • Lietuvių audinių raštai = Weaving Patterns of Lithuanian Textiles, Nacionalinei programai „Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda (Europos kultūros paveldo tūkstantmečio virtualioje parodoje)“, http://daugenis.mch.mii.lt/AudiniuRastai/, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas ir UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute, 2000.
 • ryba ir tradicijos / Creative Work and Traditions, Versija internetui kaip Švietimo informacinių technologijų centro E-mokyklos studijų programa/vadovas; www.musicalia.lt/audiniai/: Lietuvos istorijos institutas ir UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute, 2004.
 • Tradicija rinkoje: Latvijos lietuvių tyrimas, Pietryčių Latvijos lietuviai: tapatumo išraiška, etninės ir kultūrinės orientacijos, sud. R. I. Merkienė, Vilnius, 2005, p. 192–227. ISBN 9955-601-89-2.
 • Bendra, bet sava: apie šiuolaikinius aukštaičius, R. Paukštytė-Šaknienė, V. Savoniakaitė, Ž. Šaknys, I. Šidiškienė, Lietuvos kultūra. Aukštaitijos papročiai. Ž. Šaknys (sud.). Vilnius: LII leidykla, 2007, p. 169–207. ISBN 978-9986-780-96-0.
 • Šiuolaikiniai dzūkai ir suvalkiečiai, R. Paukštytė-Šaknienė, V. Savoniakaitė, Ž. Šaknys, I. Šidiškienė, Lietuvos kultūra. Dzūkijos ir Suvalkijos papročiai. Ž. Šaknys (sud.). Vilnius: LII leidykla, 2009, p. 153–188. ISBN 978-9955-847-17-5.
 • Šiuolaikiniai žemaičiai ir lietuvininkai, Paukštytė-Šaknienė R., Savoniakaitė V., Šaknys Ž., Šidiškienė I. Lietuvos kultūra: Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos papročiai. Ž. Šaknys (sud.). Vilnius: LII leidykla. 2012, p. 189–218. ISBN 978-9955-847-55-7.
 • Imperija ir tauta: Eduardo Volterio etnografija 1882–1941. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2023. 260 p. 77 iliustr. ISBN 978-609-8314-32-8.

Sudaryti mokslo leidiniai

Recenzuoti straipsnių rinkiniai

 • Merkienė I. R., Savoniakaitė V. (sud.). Etninė kultūra ir tapatumo išraiška, Etnologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 ir 1993 ir 1995 metais. Vilnius: Mokslo aidai, 1999. 336 p. ISSN 1392-6330. ISBN 9986-780-24-1.
 • Savoniakaitė V. (sud.). Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija, Vilnius: LII leidykla, 2011. 518 p. http://etnologijos.istorija.lt ISBN 978-9955-847-41-0. Puslapiai internete: Lietuvos tapatybė. Etnologijos ir antropologijos enciklopedija (etnologijos.istorija.lt; identitetas.mch.mii.lt 2008–2010).  R e c e n z i j o s: Nakienė Austė, 101 Straipsnis apie Lietuvos etnologiją ir antropologiją, Tautosakos darbai, XLIV, 2012, p. 248–251. ISSN 1392-2831. Ivanauskas Vilius, Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija. Vida Savoniakaitė (sud.). Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. 518 p.: iliustr., Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 13(22), p. 179–181. ISSN 1392-4098.
 • Savoniakaitė V. (sud.) Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais / Contemporary Approaches to The Self and the Other. Vilnius: LII leidykla, 2014. 444 p. iliustr. ISBN 978-9955-847-80-9.  R e c e n z i j o s: Anglickienė Laima, Savo ir kito paieškos visuomenėje ir moksle, Tautosakos darbai XLIX, 2015, p. 246–251. ISSN 1392-2831. Nikiforova Basia, Savas ir kitas tarp globalaus ir vietinio / The Self and the Other between Globality and Locality, Logos 84, 2015, liepa-rugsėjis, p. 218–222. ISSN 0868-7692.

Kviestinė redaktorė

Monografijų, knygų skyriai, išleisti tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų

 • Chapter 8 Traditional Textiles and Economic Development: Lithuanian Groups in Latvia’s Border Regions, Ullrich Kockel (ed.) Culture and Economy: Contemporary Perspectives: 108–123 (15 p.). 1st Edition. First Published 2002. London: Routledge, 2019. https://doi.org/10.4324/9781315195469. eBook ISBN 9781315195469. Hardback ISBN 9781138719262.

Mokslo straipsniai

Tarptautiniuose leidiniuose referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) ir (ar) Scopus duomenų bazėse, kurių citavimo rodiklis (impact factor) yra Q1-Q3, registruotuose ir leidžiamuose užsienyje

Tarptautiniuose leidiniuose referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) ir (ar) Scopus duomenų bazėse

Tarptautiniuose mokslo žurnaluose

Recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Kultūros istorija ir meno antropologija

 • Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus žemaičių lovatiesės, Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 metais, Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 1990, p. 78–87.
 • Žemaičių ripsinių lovatiesių raštų struktūra, Lietuvos istorijos metraštis, 1993, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994, p. 121–137.
 • V. Savoniakaitė, A. Valiulis, Lietuvių audinių raštai [mokslinis pilotinis multimedia projektas], Vilnius: UNESCO katedra Informatika humanitarams, 1995.
 • V. Savoniakaitė, A. Valiulis, Textile Researches and Multimedia Technologies, The 3rd Baltic Summer School on Information Technology and Systems Engineering, Kaunas: Technologija, 1995, p. 64–67.
 • V. Savoniakaitė, A. Valiulis, Weaving Ornaments in Lithuanian Folk Textiles [mokslinis pilotinis multimedia projektas], Netscape, http://www.mch.mii.lt: UNESCO katedra Informatika humanitarams, 1995 07 31.
 • Kražių audiniai, Etnografija 2–3, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 1998, p. 58–62.
 • Elektroninė knyga ir kultūros tyrimai, Tarpdisciplininiai ryšiai lituanistikoje, Vilnius: Baltos lankos, 1999, p. 147–159.
 • Neprofesionali ir profesionali lietuvių audinių kūryba, Lituanistica, 1999, nr. 1(37) Vilnius: Academia, 1999, p. 102–114.
 • Lovatiesių raštai Žemaitijoje, Etninė kultūra ir tapatumo išraiška: Etnologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992, 1993, 1995 metais, Vilnius: Mokslo aidai, 1999, p. 315–324.
 • Tekstilė lietuvių kaimo kultūroje: tyrimo metodika, Etninė kultūra ir tapatumo išraiška, Etnologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992, 1993, 1995 metais, Vilnius: Mokslo aidai, 1999, p. 58–67.
 • Latvijos lietuvių kūrybos stebėjimai, Lituanistica, 2000, nr. 3–4, Vilnius: Academia, p. 93–103.
 • Lokali tradicija. Šiuolaikinė visuomenė apie lietuvių tekstilę, Liaudies kultūra, 2001, 5, p. 41–44.
 • Multimedija: antropologės požiūris, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2002, nr. 3(12), p. 111–126.
 • Pelesos apylinkių lovatiesės, Lydos krašto lietuviai, t. 1, Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2002, p. 291–300.
 • Globalizacija ir kultūrinis tapatumas: Zarasų krašto audėjų interpretacijos, I. Vaitkevičienė (sud.) Zarasų krašto gyvieji tradiciniai amatai. I dalis. Audimas ir medžio drožyba, Vilnius: Petro ofsetas, 2009, p. 6–10.

Etniškumas ir nacionalumas

Ekonomikos antropologija

Etnologijos ir antropologijos istorija, teorija

 • Lietuvos etnologijos šaltinių klasifikacija, Liaudies kultūra, 2005, nr. 1, p. 19–25 (kartu su Rasa Paukštyte-Šakniene, Danguole Svidinskaite, Žilvyčiu Šakniu, Irma Šidiškiene).
 • Apie Lietuvos etnologijos istoriją, Lituanistica, 2008, t. 54, nr. 3(75), p. 51–58. https://www.lmaleidykla.lt/mokslo-zurnalai
 • Lietuvos etnografija tarp savos kultūros tyrimų, Lituanistica, 2008, t. 54, nr. 4(76), p. 62–73. https://www.lmaleidykla.lt/mokslo-zurnalai
 • Tradicijos: etnologų, antropologų metodologijos ir tyrimai, RES HUMANITARIAE, XIII, 2013, p. 246–266. http://journals.ku.lt ISSN 1822-7708.
 • Įvadas: ar pažįstame sava ir kita?, V. Savoniakaitė (sud.) Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais / Contemporary Approaches to The Self and the Other. Vilnius: LII leidykla, 2014, p. 11–33. ISBN 978-9955-847-80-9.
 • Antropologija ir etnologija postmodernybėje, V. Savoniakaitė (sud.) Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais / Contemporary Approaches to The Self and the Other. Vilnius: LII leidykla, 2014, p. 73–96. ISBN 978-9955-847-80-9.
 • Įvadas: sava ir kita „tradicijose”, R. Sliužinskas, V. Savoniakaitė (sud.) Tradicija ir dabartis, 2014, nr. 9, p. 10–15. http://journals.ku.lt ISSN 2029-3208.
 • Baltic States beyond the Transition: New Approaches to Regional Research, Barbara Törnquist-Plewa, Niklas Bernsand & Eleonora Narvselius (eds.) Beyond Transition? Memory and Identity Narratives in Eastern and Central Europa, Lund: Centre for European Studies at Lund University, 2015, p. 39–54. www.cfe.lu.se ISSN: 1654-2185.
 • Etnologė meno tyrinėtoja Giedrė Tallat-Kelpšaitė-Niunkienė (1933-2020), Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos 2020, 20(29): 233–234. ISSN 1392-4028.
 • Tautos siela Eduardo Volterio darbuose: akademiniai teoriniai saitai, E. Usačiovaitė (sud.) Senovės baltų kultūra 11: Iš praeities šaknų: 372–393: Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2023. ISBN 978–609–8231–65–6; ISSN 2669–0985.

Mokslo enciklopedijose

 • Įvadas, Savoniakaitė V. (sud.). Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija, Vilnius: LII leidykla, 2011, p. 8–14. http://etnologijos.istorija.lt ISBN 978-9955-847-41-0. (Leidinyje publikuoti autorės straipsniai: „Bendruomenė“ p. 54–57, „Ekonominė antropologija“ p. 69–74, „Etniškumas“ p. 79–83, „Etnografija“ p. 85–91, „Etnografiniai lauko tyrimai“ p. 120–123, „Etnologija“ p. 126–134, „Lietuvybės simboliai“ p. 225–228, „Nacionalizmas“ p. 317–320, „Regioniniai ir vietos tyrimai“ p. 344–348, „Tapatybė“ p. 389–392, biografijos „Jucevičius Liudvikas Adomas“ p. 440–442, „Mačiekus Venantas“ p. 449–450, „Višinskis Povilas“ p. 470–472  http://etnologijos.istorija.lt ir mokslinės informacijos).
 • Ethnography and Nation-building in Lithuania (1882-1918): The Life and Work of Eduards Volters, BEROSE International Encyclopaedia of the Histories of Anthropology [Bérose – Encyclopédie internationale des histoires de l’anthropologie, Paris]. https://www.berose.fr/article2371.html?lang=fr 2021, 11 p. ISSN 2648-2770.

Vienkartiniuose nerecenzuojamuose leidiniuose

 • Introduction: Belonging on European Borderlands, Jasper Bastian A Road Not Taken. The Lithuania-Belarus Borderland: A Journey to a Lost Time. Šaltinių rinkinys: autorinis menininių / etnografinių nuotraukų su etnografiniais naratyvais ir komentarais albumas. Dortmund: Buchbinderei Tewes 2017, p. 37–45.
 • Lietuvos etnografiniai regionai: Žemaitija. lietuvių ir anglų k. lankstinukas Lietuviškos proginės monetos. Vilnius: Lietuvos bankas, Eurosistema, 2019. 20 p. su ill. https://www.lb.lt/lt/kolekcines-ir-progines-monetos-sarasas.
 • Ornamentai kasdienybėje XIX–XX a.: kultūrinės sąsajos ir lietuvių audinių etniniai išskirtinumai, tekstas vaikų dėlionei. 2021, 16 p. ISBN 978-609-8034-37-0 (sutartis Nr. S/ŠLI-80(6.242)/2021; paslaugų teikimo sutartis Nr. S_A-44).

Recenzijos ir anotacijos

 • Nacionalizmas ir emocijos (Lietuva ir Lenkija XIX–XX a.), Lietuvių atgimimo istorijos studijos, 17 / Sirutavičius V. ir Staliūnas D. (sud.), Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2002, 2(11), p. 190–192.
 • Lietuvių etnologijos bibliografija, Gimtinė, 2002, nr. 6, p. 5.
 • Inga Nėnienė. DIDŽIOSIOS SKAROS LIETUVOJE: KAIMO IR MIESTO KULTŪRŲ SĄVEIKA. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, Lituanistica, 2007, 1 (69), p. 103–104.
 • Aukštaičių tapatumo paieškos. Sud. Vitalija Vasiliauskaitė. Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2006. 169 p., Lituanistica, 2007, 4(72), p. 122–124.
 • Irena Regina Merkienė (sud.) Rytų Europos kultūra migracijos kontekste: tarpdalykiniai tyrimai. Vilnius: „Versus Aureus“, 2007, Lituanistica, 2009, t. 55, nr. 1–2 (77–78), p. 99–101.
 • Vytis Čiubrinskas, Jolanta Kuznecovienė (sud.), Lietuviškojo identiteto trajektorijos, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2008., Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2010, nr. 1, p. 154–157. ISSN 1392-3358. (International Bibliography of Social Sciences; Sociological Abstracts; SocINDEX with Full Text; International Political Science Abstracts).
 • Vytis Čiubrinskas (sud.) Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose“, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2012, 12(12): 224–228. ISSN 1392-4028. European Reference Index for the Humanities (ERIH), EBSCO Publishing: Academic Search Complete, Humanities International Complete,SocINDEX with Full Text, Modern Language Association (MLA) International Bibliography.
 • Galvosūkiai apie tradicinį Lietuvos kaimą (Aleksandras Ikamas, Venantas Mačiekus. Tradicinis Lietuvos kaimas: lietuvių etninės kultūros galvosūkiai. Vilnius: Versus aureus, 2013. 288 p. iliustr. ISBN 978-9955-34-421-6), R. Sliužinskas, V. Savoniakaitė (sud.), Tradicija ir dabartis, nr. 9, 2014, p. 191–195. ISSN 2029-3208.
 • Pirmasis etnografijos enciklopedinis žodynas. Knygos recenzija / diskusija kartu su E. Lazauskaite, O. D. Alekniene, L. Lapėnaite, E. Prelgauskiene, M. Slušinskaite, J. Klimavičiumi. Liaudies kultūra, 2016, nr. 4, p. 82–84 (p. 73–84). ISSN 0236-0551.
 • Menas šiuolaikinėse kultūros sistemose Centrinėje ir Rytų Europoje. Waldemar Kuligowski and Adam Pomieciński (eds.) Art in Contemporary Cultural Systems: Central and Eastern Europe. Poznań: Wydawnictwo nauka i innowacje, 2014. 195 p. iliustr. ISBN 978-83- 63795-34- 40, Logos, nr. 91, p. 219–222. https://doi.org/10.24101/logos.2017.41. ISSN 0868-7692.
 • Pratarmė / Editorial, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2022, 22(31), p.  5–12Lithuanian Ethnology: Studies in Social Antrhropology and Ethnology, 2022, 22(31), p. 9–12. ISSN 1392-4028.
 • Pratarmė / Editorial, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos 2023 23(32): 5–8. https://doi.org/10.33918/25386522-2231001. https://doi.org/10.33918/25386522-2231002 ISSN 1392-4028.

Darbas projektuose

 • 2008–2010 m. mokslinių tyrimų projekto „Tautinis identitetas: lokalių bendruomenių lyginamosios perspektyvos globalizacijoje (TAUTAI)“ (PMK 02/2010 finansavo Lietuvos mokslo taryba) vadovė
 • 2012–2016 m. Lietuvos istorijos instituto programos „Savas“ ir „kitas“ Lietuvoje: socialinės struktūros, kultūra, tapatybė“ vadovė
 • 2014 04 01–12 31 sklaidos projekto „Savas ir kitas šiuolaikiniuose tyrimuose“ (LIT-8-44) vadovė
 • 2016 09 01–30 sklaidos projekto „Skirtys ir bendrumai kultūriniuose ir socialiniuose kontekstuose“, vykdyto pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą, vadovė
 • 2016 09 30 paskaita-diskusija „Kas yra autentiškas lietuviškumas?“ Tyrėjų nakties renginiuose LII (projekto „Tyrėjų naktis“ finansavimo šaltinis – H2020 projektas)
 • 2017–2021 Lietuvos istorijos instituto programos „Etniškumo ir nacionalumo pažinimas“ vadovė
 • 2017 09 05–22 moksliniai tyrimai Vokietijoje / mokslinė stažuotė Max-Plancko Socialinės Antropologijos institute (finansavo Lietuvos mokslo taryba, sutarties Nr. S-KEL-17-410)
 • 2019 m. mokslinė stažuotė „Baltijos ryšiai: lietuvininkų ir vokiečių etniškumo antropologinis tyrimas“. „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykos iš Lietuvos ir į Lietuvą“ dotacija (finansavo Lietuvos mokslo taryba, sutarties 09.3.3-LMT-K-712)
 • 2020 m. Lietuvos istorijos instituto mokslo sklaidos paramos projekto „Tarptautinė tarpdalykinė konferencija „Iššūkiai etnografijoje: etnografai ir etnografinės žinios“ vadovė (finansavo Lietuvos mokslo taryba, sutarties 5-MOR-20-21)
 • Projekto „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra (09.3.3-ESFA-V-711-01-0002) ekspertė
 • LR Kultūros ministerijos grantas pagal prioritetinę kryptį Etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas nacionaliniam mokslo sklaidos projektui „Lietuvių etniniai ženklai: praeities ir dabarties sąsaja“ (sutartis Nr. S/ŠLI-80(6.242)/2021; paslaugų teikimo sutartis Nr. S_A-44) 2021 liepos 29 d. – gruodžio 15 d. Projektą inicijavo Šeduvos biblioteka, o LII yra partneris; V. Savoniakaitė – partnerė koordinatorė
 • Sklaidos projekto ,,Žurnalo „Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos“ rengimas ir leidyba“, kurio registracijos Nr. P-LIP-22-8, vykdomo pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą, sutarties Nr. S-LIP-22-43, vadovė
 • Vadovauja Lietuvos istorijos instituto mokslinių tyrimų programai „Krizių iššūkiai: bendruomeniškumas palyginamuoju požiūriu“ (2022–2026)
 • Dalyvavo Lietuvos kultūros tarybos finansuojamame projekte „Spektaklio „Šišion“ sklaida Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje“, Nr. Pr (6.3) – 2982, 2023

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose

 • Tautosakos darbai. Leidžianti institucija ir šalis: Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas (Lietuva). Pareigos: redaktorių kolegijos narė. Datos: nuo 2014.
 • Metraštis Etnografija. Leidžianti institucija ir šalis: Lietuvos nacionalinis muziejus (Lietuva). Pareigos: redaktorių kolegijos narė. Datos: nuo 2015.
 • Loci Communes. Leidžianti institucija ir šalis: Silezijos universitetas (Lenkija). Pareigos: redaktorių kolegijos narė. Datos: nuo 2020.
 • Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Leidžianti institucija ir šalis: Lietuvos istorijos institutas (Lietuva). Pareigos: redaktorių kolegijos narė, vyriausioji redaktorė. Datos: nuo 2021.

Dalyvavimas mokslo asociacijose

 • Europos socialinių antropologų asociacija / European Association of Social Anthropologists (EASA). Pareigos: narys. Datos: nuo 2000. Antropologijos istorijos tinklo (History of Anthropology Network HOAN https://easaonline.org/networks/hoan/) korespondentė Lietuvai nuo 2020. www.easaonline.org. Europos tyrėjų tinklo (http://lists.easaonline.org/options.cgi/europeanists-easaonline.org/vida.savoniakaite%40istorija.lt  europeanists@lists.easaonline.org) narė nuo 2024.
 • Asociacija Baltijos studijų pažangai / Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS).Pareigos: narys. Datos: nuo 2012
 • Vokiečių kultūrinės ir socialinės antropologijos draugija / Deutsche Gesellschaft fur Sozial- und Kulturanthropologie (DGSKA). Pareigos: narys. Datos: nuo 2017.
 • Lietuvos antropologų asociacija. Pareigos: narys.Datos: nuo 2021.

Apdovanojimai, įvertinimai:

Jaunojo mokslininko stipendija (Lietuva). Data: 1997.

Kontaktai

El. paštas: vida.savoniakaite@istorija.lt

Informacija atnaujinta 2024-05-17 14:42