Pradžia
lt
en

A. Sadauskienė  |  D. Daukšas  |  D. Brandišauskas  |  E. Dambrauskaitė  |  E. Atminytė  |  G. Lukoševičiūtė  |  I. Šidiškienė  |

M. Caporkė  |  R. Rauluševičienė  |  R. Paukštytė-Šaknienė  |  V. Savoniakaitė  |  V. Serbentienė  |  V. Tumėnas  |  Ž. Šaknys


Darius Daukšas

Socialinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

1995–2001 m. studijavo istoriją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 2010 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Iššūkiai pilietybei ir etniškumui šiuolaikinėje Lietuvoje: Lietuvos tautinių mažumų ir Lietuviškos migracijos atvejai“ (Vytauto Didžiojo universitete).

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4454-470X

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys

 • Etniškumas
 • Nacionalizmas
 • Migracija
 • Pilietybė

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Straipsniai

 • Tarp tradicijos ir modernybės: lietuvių gyvenimo stiliaus kaita tarpukariu, Liaudies kultūra, 2004, nr. 4, p. 26–33.
 • Tautinio tapatumo tyrimų teorinės problemos: antropologinė perspektyva, Filosofija, Sociologija, 2006, nr. 2, p. 2–7.
 • Punsko lietuvių etninis ir nacionalinis tapatumas, Punsko ir Seinų krašto lietuvių etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai, sud. Petras Kalnius, Punskas: Aušra, 2006, p. 7–22.
 • Defining Belonging: Citizenship as a Form of Ethnic Inclusion and Exclusion: The Case from Post-Soviet Lithuania, Acta Historica Universitatis Klaipediensis, Studia Anthropologica – II “Defining Region: Baltic Area Studies from Sociocultural Anthropology and Interdisciplinary Studies, 2007, t. 13, p. 71–79.
 • The Transmission of Ethnicity: Family and State – a Lithuanian Perspective, Race, Ethnicity and Nation: Perspectives from Kinship and Genetics, Peter Wade (ed.), Oxford & New York: Berghahn Books, 2007, p. 145–169. (2009 antrasis leidimas).
 • Pase įrašytoji tapatybė: Šalčininkų lenkų etninio/nacionalinio tapatumo trajektorijos, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2008, nr. 8(17), p. 53–68.
 • Etniškumo konstravimas Lietuvoje: genetika, pilietybė ir kultūra, Socialinė antropologija, etnografija ir biotechnologija, sud. Auksuolė Čepaitienė, Vilnius: LII leidykla, 2010, p. 83–104.
 • Dominuojantis nacijos, teritorijos ir valstybės diskursas lietuviškoje 1988-1991 m. periodikoje, Liaudies kultūra, 2011, nr. 5, p. 7–16.
 • Етнічна належність у генетиці: литовський випадок, Народна творчiсть та етнографiя, 2011, nr. 3, p. 30–33.
 • Būti lietuviu čia ir ten: migrantų iš Lietuvos Norvegijoje atvejis, Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose, sud. Vytis Čiubrinskas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011, p. 119–139.
 • Lietuvos lenkai: etninio ir pilietinio identiteto konstravimas ribinėse zonose, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2012, nr. 12(21), p. 167–193.
 • Lithuanians in Norway: Between ‘Here’ and ‘There’, Urbanities: the Journal of the IUAES Commission on Urban Anthropology, 2013, nr. 3(2), p. 51–68.
 • „Savas“ ir „kitas“ Norvegijos visuomenėje: Norvegijos lietuvių atvejis, Logos, 2017, nr. 93, p. 131–141.
 • The Transformation of Ethnic and National Identity In Post-Soviet Lithuania: The Case of Lithuania’s Poles. Nation-building and Identities in Post-Soviet Societies: New Challenges for Social Sciences, Andrea Friedli, Aline Gohard-Radenkovic, François Ruegg (sud.). LIT VERLAG GmbH: Wien. 2017, p. 73–94.
 • Antros kartos emigrantai iš Lietuvos Norvegijoje: tarp Lietuvos ir Norvegijos?, Lituanistica, 2019, nr. 3(65), p. 157–167.
 • Baimės atmosfera ir (ne)saugūs namai: (i)migrantų iš Lietuvos Norvegijoje atvejis, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2020, nr. 20(29), p. 127–147.
 • Between integration and fear: experiences of Lithuanian transnational family lives in Norway, Family life in transition: Borders, transnational mobility and welfare society in the Nordic countries, J. Hiitola, K. Turtiainen, M. Tiilikainen, S. Gruber (eds.). London: Routledge, 2020, p. 58–68 (kartu su Marit Aure).
 • Namai „čia“ ir „ten“: namų konstravimo sampratos (lietuviškoje) migracijoje, Lituanistica, 2021, nr. 3(67), p. 230–243.
 • Lines of Differentiation and Connection in Translocal Lithuanian Lives: Stories about the Norwegian Child Welfare Service, Migration and Families in East and North Europe: Translocal Lifelines, L. Assmuth et al. (eds). Abingdon, New York: Routledge, 2024, p. 175–194 (kartu su Marit Aure).

Pranešimai konferencijose 

 • Pranešimas “Defining Belonging: Citizenship as a Form of Ethnic Inclusion and Exclusion; The Cases from Post-Soviet Estonia, Latvia and Lithuania” skaitytas tarptautinėje konferencijoje “Defining Region: Baltic Area Studies from Sociocultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives” (Klaipėda) 2005 m. gegužės 19–21 d.
 • Pranešimas „Kodėl tyrinėjant etniškumą yra reikšminga genetika“ skaitytas Lietuvos istorijos instituto ir Vilniaus universiteto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Antropologija, etnografija ir biotechnologija“ (Vilnius) 2007 m. rugsėjo 12–14 d.
 • Pranešimas “Lithuanians in Norway and England: Transnational Perspective”; CULCOM programos (Oslo universitetas) organizuotame seminare-paskaitoje (Oslas) 2009 m. kovo 23 d.
 • Pranešimas “Blurred Identities and Shifting Borders: Cases from Lithuanian and Polish Borderlands“ konferencijoje "Relocating Borders: a Comparative Approach" (Humboldt University), 2013 m. sausio 11–13 d.
 • Pranešimas “Lithuanian Law on Citizenship: Ethnic or Civic“ konferencijoje "Collective Identity and Practices of Citizenship in Postcommunism" (Wroclaw) 2013 m. vasario 22–23 d.
 • Pranešimas “Home Between "Here" and "There: a Case of Lithuanians in Norway” SIEF konferencijoje "Ways of Dwelling: Crisis - Craft – Creativity" (Göttingen) 2017 m. kovo 26–30 d.
 • Pranešimas „Migracija, tapatybė ir emocijos: tyrinėjant Lietuvos migrantus Norvegijoje“ konferencijoje „Iššūkiai etnografijoje: etnografai ir etnografinės žinios“ (Lietuvos istorijos institutas) 2020 m. spalio 22–23 d.
 • Pranešimas “Constructing Identity in the Borderland: The Case of Lithuania’s Poles“ konferencijoje "The Interaction of Ethnic and Confessional Cultures: Ethnological Research" (Lietuvos istorijos institutas) 2021 m. lapkričio 26–27 d.
 • Prenešimas „Pandemijos iššūkiai migrantams: migrantų iš Lietuvos Norvegijoje atvejis“ konferencijoje „Krizių etnografija” (Lietuvos istorijos institutas) 2023 lapkričio 23–24.

Ekspertinė veikla

Tautinio paveldo produktų, tradicinių mugių, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisijos prie ŽŪM. Pareigos: narys. Data: nuo 2021 m.

Kontaktai

El. paštas: dariud@yahoo.com

Telefonas: (+370) 614 67 940

 

Informacija atnaujinta 2024-05-17 14:12