Pradžia
lt
en

A. Sadauskienė  |  D. Daukšas  |  D. Brandišauskas  |  E. Dambrauskaitė  |  E. Atminytė G. Lukoševičiūtė  |  I. Šidiškienė  |

M. Caporkė  |  R. Rauluševičienė  |  R. Paukštytė-Šaknienė  |  V. Savoniakaitė  |  V. Serbentienė  |  V. Tumėnas  |  Ž. Šaknys


Donatas Brandišauskas

Vyriausiasis mokslo darbuotojas, socialinių mokslų daktaras (socialinė antropologija)

1994–1996 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos fakultete biologijos specialybę; 1996–2000 m. studijavo VU kultūros istorijos ir antropologijos bakalaurinėse studijose; 2003 m. apgynė VU kultūros istorijos magistro laipsnį; 2003 m. apgynė viešojo administravimo magistro laipsnį Lietuvos teisės universitete, 2003–2007 m. dirbo mokslo tyrėju Baikalo Archeologijos Projekte (Baikal Achaeological Project; Kanada) ir tutoriumi socialinės antropologijos programoje Aberdyno universitete (Škotija); 2004 m. apgynė Aberdyno universitete kultūros istorijos, etnologijos ir antropologijos tyrimų magistro laipsnį (Master of Research with Distinction); 2009 m. Aberdyno universitete apgynė socialinės antropologijos daktaro laipsnį (PhD); 2009–2010 m. atliko LMT finansuojamą podoktorantūros stažuotę Vytauto Didžiojo universitete, Sociologijos katedroje (vadovas prof. Gintautas Mažeikis).

2009–2010 m. dėstė VDU Socialinės antropologijos centre ir VU Orientalistikos centre; nuo 2011 m. VU Istorijos fakultete (IF) docentas; nuo 2012 m. VU IF vyresnysis mokslo darbuotojas, antropologijos modulio vadovas; nuo 2018 VU FsF Azijos ir transkultūrinių studijų instituto profesorius ir vyriausias mokslo darbuotojas. Dėstomi dalykai – „Prigimtinių kultūrų tyrimai“, „Etnologijos tyrimų projektas“ ir „Antropologijos teorija“.

Mokslinių tyrinėjimų sritys

Biopolitikos diskusijos; Aplinkos humanitarika; Tarprūšiniai santykiai ir krizės; Aplinkos konservavimo istorija, gamtinės katastrofos ir adaptacijos, žemdirbystės/gyvulininkystės, aplinkosauginiai, medžioklės gyvenimo būdo judėjimai ir pasaulėžiūros; Laukinės gamtos sampratos, ekotinklaveikų iniciatyvos, valstybės-autochtonų santykiai, antropologijos/etnologijos mokslo istorija, kraštovaizdžio suvokimas, lokalūs įgūdžiai ir žinijos.

Stažuotės

 • Rachel Carson aplinkotyros centras, Miuncheno universitetas (Vokietija), 2023 m. sausis.
 • Sakartvelo Ilja valstybinis universitetas (Sakartvelas), 2022 m. birželio 7–16 d. Erasmus ir stažuotė.
 • Makso Planko Socialinės antropologijos institutas (Vokietija), 2010 m. gruodis, 2012 m. gruodis, 2014 m. lapkritis, 2017 m. gruodis, 2022 m. sausis.
 • Tahoku universitetas (Faculty of Advanced Studies Center for Northern Humanities) ir Hokkaido universitetas (Graduate School of Humanities & Human Sciences; Japonija), 2019 m. lapkričio 4 d. – gruodžio 9 d.
 • Rachel Carson aplinkos tyrimų centras, Liudviko Maksimiljano Miuncheno universitetas (Vokietija), 2018 m. gruodis.
 • Skoto Poliarinis institutas, Kembridžo Universitetas (JK), 2013 m. balandis.
 • McDonaldo Archeologijos institutas, Kembridžo Universitetas (JK), 2011 m. balandis.
 • Čitos universitetas (Rusija), 2011 m. rugsėjis–spalis (UNESCO stipendija).
 • Sociokultūriniai tyrimai Rytų Sibire, Lietuvos mokslo taryba, Vytauto Didžiojo universitetas, 2009–2011 m. Podoktorantūros stažuotė.
 • Stažuotė bei tyrimai „Global-to-Local Interactions: Social-Ecological Resilience in a Rapidly Changing North“, Fairbanks universitetas, Aliaska (JAV), 2009 m. liepa.
 • Protų sugrįžimo programa, VDU Sociologijos katedra, 2009 m. pavasaris.
 • Baikalo archeologinis projektas, etnoarcheologinis modulis (Baikal Archeological Project, Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, Great Britain, Norway, Russia), 2003–2007 m. Mokslinis bendradarbis.
 • Socialinių mokslų doktorantūros studijų tyrimai „Boom and Bust in Circumpolar Canada“, 2003 m., Britų Kolumbija, Kanada.

Mokslininkų rengimas

Vadovavimas podoktorantūros stažuotėms:

 •  Dr. Kristina Jonutytė, VU Filosofijos fakultetas (2020–2023)
 •  Dr. Eugenijus Liutkevičius, VU Filosofijos fakultetas (2021–2023)

Vadovavimas daktaro disertacijoms:

 • Aivaras Jefanovas, VU Jungtinės etnologijos doktorantūra (2016–2021)
 • Justinas Stankus, VU Jungtinės etnologijos doktorantūra (nuo 2017 m.)
 • Ugnė Starkutė, VU Jungtinės etnologijos doktorantūra (nuo 2020 m.)
 • Lobzang Dorji (Butano karalystė), VU Jungtinės etnologijos doktorantūra (nuo 2021 m.)
 • Simona Šilovė, VU Jungtinės etnologijos doktorantūra (2014–2015).

Disertacijos konsultavimas:

 • Inga Butrimaitė, LLTI Jungtinės etnologijos doktorantūra (2013 m.)

Svarbiausios mokslinės publikacijos 

Monografijos ir redaguoti straipsnių rinkiniai

 • Human-animal collectives on the move: Evenki reindeer herding, predators and industries in Siberian taiga. Nebraska University Press, publikuojama 2024.
 • Leaving Footprints in the Taiga: Luck, Rituals and Ambivalence Among Orochen-Evenki. Berghahn Press: Oxford, New York, 2017 (2019 m. 2-asis leidimas).
 • Lavrillier, A. Dumond, D. Brandišauskas (ed.). Human-environment relations: skills, knowledge, emotions and politics in Siberia and China (Evenk and Even peoples). Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines, 2018, t. 49.
 • Давыдов B. Симонова В. Сем Т. Брандишаускас Д. Локальная этика отношении с окружающей средой эвенков Байкальской Сибири. Ст. Петербург. Кунсткамера, Российская Академия Наук, 2016.

Straipsniai

Rezenzuojami duomenų bazių (Web of Science, Scopus, DOAJ) straipsniai:

 • Good to eat and good to dream about: what do nomadic Evenki eat in taiga? Etnografia, 2022, nr. 1(15), p. 28–55.
 • Rock art animism in Siberian taiga: contemporary rituality, materiality and land use of Evenki hunters and reindeer herders, Rock Art Archeology (I kvartilė), 2021, nr. 38(2), p. 169–182.
 • Living with reindeer thirty years after the socialism: land use, mastery and large reindeer herding among Evenki of Southeast Siberia, Journal of Ethnography and Folkloristics, 2020, nr. 14(1), p. 16–32.
 • Sensory perception of rock art in East Siberia and Far East: Soviet archaeological discoveries and indigenous Evenkis, Sibirica, 2020, nr. 19(2), p. 50–76.
 • A. Lavrillier, A. Dumond, Brandišauskas D. Human-environment relations: skills, knowledge, emotions and politics in Siberia and China (Evenk and Even peoples), Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines, 2018, nr. 49, p. 1–26.
 • Gluttons of East Siberia: spirits, poachers and cannibals, sud. A. Lavrillier, A. Dumond, D. Brandišauskas. Evenki perceptions. Human-environment relations: skills, knowledge, emotions and politics in Siberia and China (Evenk and Even peoples), Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines, 2018, nr. 49, p. 1–21.
 • Įvietinta sėkmė ir galia: Rytų Sibiro autochtonų Oročėnų-Evenkų posovietinio kraštovaizdžio patirtys, Logos, 2012, nr. 73, p. 132–142.
 • Making a Home in the Taiga: Movements, Paths and Signs among Orochen-Evenki Hunters and Herders of Zabaikal Krai (South East Siberia), Journal of Ethnology and Folkloristics, 2012, nr. 6(1), p. 9–25.
 • Leaving Footprints in the Taiga: Enacted and Emplaced Power and Luck among Orochen-Evenki of the Zabaikal Region in East Siberia, Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines, 2011, nr. 42, p. 1–8.
 • Autochtonų galios sampratos bei raiška: Užbaikalės (Rytų Sibiras, Rusija) oročėnų-evenkų atvejo komparatyvinė studija, Logos, 2011, nr. 67, p. 37–46.
 • Hide tanning and its use in taiga: the case of Orochen-Evenki reindeer herders and hunters of Zabaikal’e (East Siberia), Journal of Ethnology and Folkloristics, 2011, nr. 4(2), p. 97–114.
 • Symbolism and Ecological Uses of Fire among Orochen-Evenki, Sibirica, 2007, nr. 6(1), p. 95–109.

Straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose:

 • Старые технологии и современное изготовление таежного снаряжения у эвенков Забайкалья, Известия лаборатории древних технологий, 2017, nr. 13(3), p. 44–57.
 • Woldemar Jochelson – a prominent ethnographer of north-eastern Siberia, Acta Orientalia Vilnensia, 2009, nr. 10(1–2), p. 165–179.
 • Neformalūs korupciniai santykiai šiandieninėje Lietuvoje: sampratos ir praktikos (blato raidos analizes bandymai), Lietuvos istorijos studijos, 2005, nr. 15, p. 70–80.

Skyriai recenzuojamuose knygose

 • From relatives to enemies: emplaced Evenki relationships with wolves in the changing environment of East Siberia and the Russian Far East, sud. F. Stammler and H. Takakura. The benefits of the cold and domestication: a new understanding of human-animal partnerships for survival in extreme environments. Routledge Press, publikuojama 2023.
 • Rock art research in Southeast Siberia: history of ideas and ethnographic interpretations, sud. J. P. Ziker, J. Ferguson, V. Davydov. The Siberian World. Routledge Press, 2023.
 • Традиционные технологии в современном таежном снаряжении у эвенков Восточной Сибири, ats. red. Л. И. Миссонова, А. А. Сирин. Тунгусо-маньчжурские народы Сибири и Дальнего Востока. Эвенки. Эвены. Негидальцы. Уильта. Нанайцы. ульчи. Удэгейцы. Орочи. Тазы. М.: Наука, 2022.
 • Litvakas Voldemaras Jochelsonas – Rytų Sibiro tautų antropologijos pionierius, sud. A. Andrijauskas. Žydų kultūra: istorija ir dabartis. Kronta, 2013, p. 508–523, 547.
 • Contested health in the post-Soviet taiga: use of landscape, spirits and strength among Orochen-Evenki of Zabaikal’e (East Siberia), sud. D. G. Anderson. Health and Healing in the Circumpolar North: Southeastern Siberia. Alberta University Press, 2011, p. 125–144.

Konferencijų straipsnių rinkiniai

 • Sociokultūriniai tyrimai Sibire (Rusija): etninių bendruomenių aplinkos suvokimas ir adaptacijos posovietinėje erdvėje. Podoktorantūros stažuočių projekto konferencijos straipsnių rinkinys. Lietuvos mokslo taryba, 2011.
 • Perception and Use of Rock art sites in Zabaikal‘e: Research project. Social Theory and Challenges of Anthropology in XXI century. Chita: Chita State University, Moscow Academy of Science, 2010, p. 214–220.
 • Перспективы изучения веровании и практических действий орочонов (евенков) Забаикалья (концепт “хозяина”). Социогенез в северной Азии. Иркутск, 2005.

Enciklopedijų ir žinynų straipsniai

 • Vernacular architecture of Siberia (įvairūs įrašai). Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, sud. Marcel Vellinga. Bloomsbury Publishing, 2023.
 • Jochelsono biografija. Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija. Vilnius, 2011, p. 439–440.
 • Брандишаускас Д., Ветров В. 2010. Муйшин-Каменные рисунки. Энсциклопедия Забайкалья, 2010, 6, p. 1.

Konferencijos

 • Tarptautinis kongresas „Wolves beyond borders“, 2023 m. gegužės 7–11 d., Stokholmo universitetas, Švedija. Pranešimas „Agreements with wolves: Siberian evenki interactons and predator intercations“.
 • Tarptautinė konferencija „Vienna anthropology days“ (VANDA), 2022 m. rugsėjo 26–29 d., Viena, Austrija. Pranešimas ir dalyvavimas apskrito stalo diskusijoje “What is the future of anthropological collaboration with Russia?”.
 • Tarptautinė konferencija „The International Society for Academic Research on Shamanism“ (ISARS), 2022 m. rugpjūčio 25–30 d., Saravakas, Malaizija. Pranešimas „Malevolent spirits and contemporary rituality among nomadic Evenki reindeer herders and hunters of East Siberia (Russian Federation)“.
 • Tarptautinė EASA konferencija „Transformation, Hope and the Commons“, 2022 m. liepos 25–29 d., Belfastas, JK. Pranešimas „From relatives to enemies: Evenki reindeer herders and hunters agreement with wolves in the changing environment of East Siberia and the Russian Far East“.
 • Tarptautinė konferencija „Humans and animals – paradoxes of mutual relationsh-ips“, 2021 m. lapkričio 29 – gruodžio 2 d., Rusija, Italija. Pranešimai „Enemies or relatives?“, „Human and wolves’ interactions among indigenous people of East Siberia“.
 • Kanados antropologų asociacijos (CASCA) kongresas “Engagements and entaglements”, 2021 m. gegužės 12–15 d. Pranešimas „Collectives on the move: reindeer and Evenki caravan in the taiga subsistence in Siberia and Far East“.
 • Makso Planko socialinės antropologijos instituto praktinis seminaras „Anthropology of Siberia in the late 19th and 20th centuries: Re-assessing the contribution of a ‘marginal’ field“, 2021 m. kovo 10–12 d., Vokietija. Sesijos diskusijų dalyvis.
 • Seminaras „Human/animal relationship in Taiga - Evenki, reindeer herding and wolves in Southeast Siberia“, 2019 m. gruodžio 4 d., Hokaido universitetas, Japonija.
 • Seminaras „Living among predators in Northeast Asia and Far East“, 2019 m. lapkričio 12 d., Tohoku universitetas, Japonija.
 • 3-oji tarptautinė tungusų konferencija „Social Interactions, Languages and Landscapes in Siberia and China (Evenkis, Evens, Orochen and other groups)“, 2019 m. birželio 14–19 d., Amūro valstybinis universitetas, Blogoveščenskas, Rusija. Plenarinis pranešimas „Human and wolves interactions in the changing environment: neighbours or enemies“.
 • 11-oji tarptautinė Sibiro studijų konferencija „Energy of the Arctic and Siberia: Resources, Technologies, Infrastructure”, 2019 m. spalio 28–30 d., Sankt Peterburgas, Rusija.
 • Konferencija „Indigenous people in Russian Federation: problems, priorities and perspectives of development in transforming society“, 2019 m. rugsėjo 24 d., Šiaurės Rytų federalinis universitetas, Jakutskas, Rusija. Pranešimas „Reindeer herders and hunters relationships with wolves in the changing environment of East Siberia: relatives or enemies“.
 • Tarptautinis Šiaurės darnaus vystymosi forumas, 2019 m. rugsėjo 24–28 d., Jakutskas, Rusija. Pranešimas „Cultural Landscape, mobility and land use: Evenki village and nature reserve“.
 • 9-asis Arkties praktinis seminaras „From symbiosis to symbols“, 2019 m. gegužės 24–25 d., Tartu universitetas, Estija. Pranešimas „Emplaced Evenki relationships with wolves in the changing environment of East Siberia: relatives, neighbours and enemies“.
 • NORRUS projektinis seminaras, 2019 m. vasario 16–20 d., , Sendai universitetas, Kaminoyama, Japonija. Pranešimas „Living with reindeer thirty years after the socialism: land use, mastery and large reindeer herding among Evenki of Southeast Siberia“.
 • Tarpdisciplininis Rusijos studijų praktinis seminaras „Siberia: Infrastructure and Environment“, 2018 m. spalio 5–7 d., Berlynas, Vokietija. Pranešimas „Contested land use and subsistence in Olekma river basin: natural reserve and indigenous village“.
 • 20-asis tarptautinis uolų meno kongresas, 2018 m. rugpjūčio 29 – rugsėjo 2 d., Valkamonika, Italija. Pranešimas „Rock art animism in the Siberian taiga: contemporary rituality, land use and multisensoric perceptions of Evenki hunters and reindeer herders,
 • 20-ojo tarptautinė medžiotojų irrankiotojų bendruomenių konferencija (CHAGS 12), 2018 m. liepos 23–27 d., Penangas, Malaizija. Pranešimas „Contested land use and life in Olekma river basin (East Siberia): natural reserve and hunters’ village interactions“.
 • Prigimtinės kultūros seminaras „Prigimtinė gamtojauta ir ekologinis mąstymas“, 2018 m. birželio 28 – liepos 1 d., Pervazininkai. Pranešimas „Aplinkos antropologija: žinojimas, kraštovaizdis ir įsivietinimas“. Mokslinio komiteto narys, diskusantas, pranešėjas.
 • 3-oji nacionalinė etnologijos doktorantų konferencija „Ethnologica Veritas“, 2018 m. gegužės 3–4 d., VU, LII ir LTLI, Vilnius. Mokslinio komiteto narys, diskusantas.
 • IX Tarptautinis Sibiro studijų kongresas „Passion for Life: Emotions. Feelings and Perception in the North and Siberia“, 2016 m. spalio 14–26 d., Rusijos Geografijos Draugija, Sankt Peterburgas, Rusija. Pranešimas „On my own two: emotions of movement and land use among Evenki of East Siberia“.
 • Tarptautinė antropologų konferencija „Gatekeepers in the Arctic“, 2016 m. birželio 3–4 d., Tartu universitetas, Estija. Pranešimas „Human and non-human gatekeepers in my fieldwork research among Evenki of Zabaika’ia“.
 • Tarptautinis tyrimų seminaras „Indigenous marginal identities in the Arctic“, 2016 m. sausio 25–28 d., Hamburgo universitetas, Vokietija. Projekto potemės pristatymas.
 • Antra tarptautinė Sibiro antropologijos konferencija „Žmonių-aplinkos santykiais: atmintis, naratyvai ir praktikos (Sibiro ir Kinijos atvejo studijos)“, 2015 m. gegužės 1–2 d. Vilniaus universitetas, Vilnius. Pranešimas/paroda „Colonial images of indigenous people of Siberia“.
 • 11-asis medžiotojų ir rankiotojų bendruomenių kongresas (CHAGS XI), 2015 m. spalio 7–11 d., Viena, Austrija. Pranešimas „Cannibals of East Siberia: from cosmology to political metaphor“.
 • Tarptautinis Arktikos socialinių mokslų kongresas (ICASS VIII), 2014 m gegužės 22–26 d., Šiaurės Tolydumas, Prince George, Kanada. Stendinis pranešimas „Cannibals in the Eastern Siberia: from storyteling to political metaphor“.
 • INGA Network seminaras „Indigenous Gender Asymmetries: the 'groupness' – individuality tension in identity formation“, 2014 m. vasario 25 d., Tromso universitetas, Norvegija. Pranešimas „Woman-the hunter: Evenki of Amur case study“.
 • IX Tarptautinis Sibiro studijų kongresas „Socialinio gyvenimo dimensijos: kultūros ir socialinių santykių antropologinės perspektyvos“, 2013 m. spalio 28–30 d., Sankt Petersburgo Etnografijos ir Antropologijos Petro Didžiojo muziejaus kunstkamera, Sankt Peterburgas, Rusija. Pranešimas „Ontologies of luck among Orochen-Evenki of East Siberia“.
 • Arktinis seminaras “Drinking and Driving”, 2013 m. gegužės 29 – birželio 1 d., Tartu universitetas, Estija. Diskusijos dalyvis.
 • Seminaras „Magic Circle“, 2013 m. kovo 8 d., Kembridžo universitetas, Scot Polar institutas, JK. Pranešimas „Luck and Mastery among Orochen of Zabaikal‘e“.
 • Pirmasis tarptautinis tungusų antropologinių (Evenkų ir Evenų) tyrimų Rusijoje ir Kinijoje suvažiavimas „Human-environment relations: skills, knowledge, emotions and politics in Siberia and China (Evenk and Even peoples)“, 2013 m. sausio 10–13 d., Versalio universitetas, Prancūzija. Pranešimas „Perception and use of the rock art sites in East Siberia“.
 • Antroji nacionalinė Lietuvos religijotyrininkų draugijos konferencija „Tarpdisciplininiai religijų tyrimai Lietuvoje: problemos ir perspektyvos“, 2012 m. spalio 26 d., Vilnius. Pranešimas „Rytų Sibiro Oročėnų sėkmės ritualai posovietiniame kraštovaizdyje“.
 • Tarptautinė konferencija „Sociologiniai ir antropologiniai nuosavybės fenomeno tyrimai posovietinėje visuomenėje“, 2012 m. spalio 19–20 d., Kazanės universitetas, Rusija. Pranešimas „Concept of mastery among Orochen-Evenki of Zabaikal‘e“.
 • Makso Planko instituto, Sibiro centro seminaras, 2012 m. gruodžio 11 d., Halė, Vokietija. Pranešimas „Mastery and luck in east Siberia“.
 • Ketvirta nacionalinė mokslinė konferencija „Litvakų bendruopmenės kultūros, religijos ir meno recepcija Lietuvoje“, 2012 m. spalio 11 d., Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius. Pranešimas „Sibiro tautų tyrinėtojo W. Jochelson mokslinė veikla ir akademinė biografija“.
 • Tarptautinė konferencija „World routes 3“, 2012 m. gegužės 30 – birželio 1 d., Tartu universitetas, Tartu, Estija. Galutinės diskusijos diskusantas.
 • Tarptautinis Arktikos mokslininkų pasaulinis simpoziumas „International Polar Year 2012: From knowledge to action“, 2012 m. balandžio 22–27 d., Montrealis, Kanada. Pranešimas „Health and wellbeing among Orochen-Evenki of Zabaikal‘e“.
 • Lietuvos tautosakos instituto „Prigimtinės kultūra: vietos ir žmonės“ seminaras, 2012 m. kovo 3–4 d., Užutrakis. Pranešimas „Sociokultūrinės Sibiro autochtonų adaptacijos: kraštovaizdžios suvokimas“.
 • Tarptautinė Arktinių Socialinių Mokslų Asociacijos (ICASS VII) konferencija „Circumpolar Perspectives in Global Dialogue: Social Sciences beyond the International Polar Year“, 2011 m. birželio 20 – liepos 6 d., Akureiry, Islandija. Pranešimas „Walking, routes and strenght among Orochen of Zabaikal’e“.
 • Tarptautinė konferencija „World routes“, 2011 m. gegužės 20–21 d.,Tartu, Estija. Pranešimas „Relying on my two: walking power and strengh among hunters of Zabaikal‘e (East Siberia)“.
 • LMT Podoktorantūros stažuočių konferencija, 2011 d. rugsėjo 27 d, Vilnius. Pranešimas „Aplinkos suvokimas posovietinėje erdvėje Rytų Sibire“.
 • Pasaulinis poliarinių mokslininkų kongresas (IPY Oslo), 2010 m. birželio 7–12 d., Oslas, Norvegija. Pranešimas „Health and wellbeing in East Siberia“.
 • Tarptautinė konferencija „Idioms of Health and Healing in East and Central Siberia“, 2010 m. birželio 3–6 d., Trumsas, Norvegija. Pranešimas „Contested health in the post-Soviet taiga: use of landscapes, spirits and strength among Orochen_evenki of Zabaikal’e (East Siberia)“.
 • 42-oji tarptautinė Chacmool archeologijos konferencija „Identity Crisis: Archaeological Perspective on Identity“, 2009 m. spalio 12–17 d., Kalgaris, Kanada. Pranešimas „Walking, routes and belonging to the land among Orochen of Zabaikal’e“.
 • Kembridžo universiteto tarptautinė konferencija „Economies of Fortune and Luck“, 2008 m. birželio 5–7 d., Kembridžo universitetas, JK. Diskusijos dalyvis.
 • Tarptautinė konferencija „The Ethnohistory and Archaeology of Northern Eurasia: theory, methodology and practice of research“, 2007 m. gegužės 19– 25 d., Irkutsko Technikos universitetas, Irkutskas, Rusija. Pranešimas „Nothern Images: Walking Tungus in Zabaikal’e“.
 • Tarptautinė konferencija „Reassessing Religion in Siberia and Neighbouring Regions“, 2006 m. gruodžio 6 d., Makso Planko Antropologijos institutas, Halė, Vokietija. Diskusijų dalyvis.
 • Tarptautinė konferencija „Sociogenesis of Northern Asia“, 2005 m. kovo 29 – balandžio 1 d., Irkutsko technikos universitetas, Irkutskas, Rusija. Pranešimas „Beliefs and practices among Orochen of Zabaikal’e“.
 • Tarptautinė konferencija „What was shamanism and what comes next?“, 2009 m. birželio 21 d., Makso Planko institutas, Halė, Vokietija. Diskusijos dalyvis.
 • Aberdyno Universiteto Tarptautinė konferencija „Perception of environment“, 2004 m. balandžio 13 d., Aberdyno universitetas, Škotija. Diskusijos dalyvis.
 • Aberdyno universiteto Tarptautinė konferencija „Hunting along the Coasts: The Archaeology, Ethnography and Ecology of Coastal Economies“, 2004 m. gegužės 30–31 d., Aberdyno universitetas, Škotija.
 • Tarptautinė konferencija „Beyond Boom and Bust in the Circumpolar North“, 2003 m. rugpjūčio 12 d., Prince George universitetas, Britų Kolumbija, Kanada. Pranešimas „Beliefs and Practices of the Even of Magadan district (Russia): with focus on the concept of 'Masterhood“.

Ekspertinė veikla

Lietuvos Respublikos Seimo Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys (2017–2019), Lietuvos Mokslo Tarybos ekspertas (3 programos), SKVC (2 programos), LMT Lituanistikos bazė, ekspertas (apie 400 straipsnių ir knygų ), LKT (apie 2000 paraiškų), MITA, ICOMOS LNK, Gruzijos Šota Rustaveli Mokslo tarybos ekspertas.

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose:

Mokslo žurnalai/leidiniai – Sustainability, Polar Geography, Current Anthropology, SIBIRICA (Berghan books) ir Journal of Royal Institute of Anthropology, Polar Records, Religion and Society in Central and Eastern Europe, Journal of Ethnology and Folklore studies, Lietuvių katalikų akademijos metraštis, Folklore, Nomadic People, Polar Geography, Social Antropology, JRAI journal, Bloombstone Press, Berghahn Press ir t.t.

Dalyvavimas mokslo asociacijose:

International Arctic Social Science Association (IASSA), International Society for Hunter Gatherer Research (ISHGR), Lietuvos antropologų draugija, Kanados antropologų asociacija (CASCA), Europos antropologų asociacija (EASA).

Mokslinių tyrimų parama ir įvertinimai

 • LMT mokslininkų grupių projektas „Žmonių-gyvūnų santykiai: sąveikos su plėšrūnais antropologinės studijos“ (2021–2023). Projekto vadovas.
 • Vilniaus universiteto Mokslo skatinimo fondo projektas „Žmonių ir plėšrūnų santykiai: sąveikos su gyvūnais ir industrijų atstovais Rytų Sibire“ (2020–2023). Projekto vadovas.
 • LMT Mokslininkų grupių projektas „Autochtonų bendruomenių ir valstybės konfliktai Sibire (Rusijos federacija): žemėvalda, ir resursų gavyba teisių kaitos kontekste“ (2017–2020). Projekto vadovas.
 • Tyrimų tinklaveikos grantas SSRCH (Kanados mokslų taryba) „Indigenous Territorial Rights“, (2016–2020).
 • Akademinio bendradarbiavimo grantas NORRUSS (Norvegijos mokslų taryba) „Challenges in Arctic Governance“ (2016–2019).
 • Vilniaus universiteto rektoriaus mokslo premijos laureato vardas suteiktas už svarius mokslo darbus (2016).
 • Leidybos projektas „Kultūros paveldas šiuolaikiniame pasaulyje: tarptautiniai apsaugos principai ICOMOS dokumentuose 1965–2014 metais“ projekto Nr. 4470, Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (2016). Projekto dalyvis-konsultantas.
 • Nacionalinės geografijos draugijos premija ir tyrėjo vardas (National Geographic Society Award; JAV). Finansinė parama projektui „Culturally modified rocks and trees in East Siberia: Perception and use of rock art and wooden objects among Orochen-Evenki reindeer herders and hunters“ (2016–2017). Projekto vadovas.
 • LMT parama monografijos „Leaving Footprints in the Taiga: Luck, Spirits and Ambivalence among Siberian Orochen Reindeer Herders and Hunters“ leidybai (2016).
 • LMT mokslininkų grupių projekto MIP-103/2012 „Aplinkos kaita ir autochtonų adaptacijos Rytų Sibire: galios santykiai ir sėkmės ekonomika“ (2012–2014). Projekto vadovas.
 • Lauko tyrimų „Perception and Use of Rock Art Sites Among Orochen of Far East and Zabaikal‘e“ (2011 rugpjūtis–spalis) grantas (UNESCO stipendija). Projekto vadovas.
 • LMT Mokslininkų grupių projektas „Sociokultūrinės adaptacijos Rytų Sibire“ (2010 m. spalio–gruodžio mėn.), Vilniaus Universitetas, Orientalistikos Centras. Projekto vadovas.
 • Podoktorantūros tyrimų projektas „Sociokultūriniai tyrimai Sibire (Rusija): etninių bendruomenių aplinkos suvokimas ir adaptacijos posovietinėje erdvėje“ (2009–2010; LMT). VDU Antropologijos centras.
 • Trumpalaikis tyrimas-stažuotė „Social-Ecological System of Anaktuvuk Pass: Tundra Fire Impacts and Responses“ (2009 m. liepos mėn.), Fairbankso universitetas (JAV).
 • Protų sugrįžimo programos tiriamasis projektas „Tapatybės paieškos: aplinkosauginių idėjų sklaida Lietuvoje Atgimimo laikotarpiu“ (2008 m. vasario–balandžio mėn.; LMT).
 • Archyvinis poliarinio cenzo tyrimas (Polar Census 1926; 2006 m. birželio–liepos mėn.), Irkutskas, Sankt Peterburgas, Rusija. Small Grant Fund (Aberdyno universitetas, Didžioji Britanija).
 • 12 mėnesių lauko tyrimų grantas (Wenner-Gren Anthropological Fieldwork Research Grant; JAV) „Šeimininko sampratos ir jų kaita post-sovietinėje Buriatijoje“ (2004 m. rugsėjis – 2006 m. sausis).
 • Etno-archeologiniai tyrimai Užbaikalėje (2004 m. liepa–rugpjūtis), Čitos kraštas, Rusija. Cambridge University, Committee for Central and Inner Asia (CCIA; Didžioji Britanija, Kanada).
 • Poliarinio surašymo 1926 m. Rusijos Šiaurėje katalogo sudarymas (2003–2004), Socialinių mokslų taryba, Aberdyno Universitetas, Škotija.
 • Baikalo archeologinis projektas (Baikalo Archeologijos projektas SSHRCC MCRI 2000-1000; 2003–2007), Kanada, Anglija, JAV, Rusija, Japonija.

Kontaktai

ORCID iD: 0000-0002-3288-1012

El. paštas: donatas.brandisauskas@istorija.lt

Informacija atnaujinta 2024-04-18 09:22