Pradžia
lt
en

A. Sadauskienė  |  D. Daukšas  |  D. Brandišauskas  |  E. Dambrauskaitė  |  E. Atminytė  |  G. Lukoševičiūtė  |  I. Šidiškienė  |

M. Caporkė  |  R. Rauluševičienė  |  R. Paukštytė-Šaknienė  |  V. Savoniakaitė  |  V. Serbentienė  |  V. Tumėnas  |  Ž. Šaknys


Gintarė Lukoševičiūtė

Doktorantė

Nuo 2023 m. spalio 1 d. Lietuvos istorijos instituto, Etnologijos mokslo krypties, Etnologijos ir antropologijos skyriaus doktorantė (mokslinis vadovas prof. dr. Egdūnas Račius).

2020–2021 m. studijavo Pedagogiką Vytauto Didžiojo universitete, Švietimo akademijoje Kaune. Įgyta pedagogo kvalifikacija. Apgintas darbas Žaidybinių elementų taikymas ugdant mokinių komunikacinę kompetenciją turkų kalbos ir kultūros užsiėmimų metu.

2015–2016 m. Turkų kalbos podiplominiai kursai (KATİP) Stambulo universiteto kalbų centre, Turkijoje. Įgytas C1 lygio sertifikatas.

2014–2015 m. dalinės studijos pagal tarpvyriausybinius Lietuvos ir Lenkijos mainus Varšuvos universitete, Lenkijoje.

2013–2015 m. studijavo Migracijos politikos ir lietuvių diasporos istoriją Vytauto Didžiojo universitete Kaune, įgijo pasaulio istorijos magistrą. Apgintas magistro darbas Lietuvos ir Lenkijos musulmonų migracijos raida 19441990 (vadovas prof. dr. Egdūnas Račius).

2012–2013 m. Erasmus mainų programos studijos Mikalojaus Koperniko universitete Torūnėje, Lenkijoje.

2009–2013 m. studijavo Istoriją Vytauto Didžiojo universitete Kaune, įgijo istorijos krypties bakalauro diplomą (su pagyrimu). Apgintas bakalauro darbas Kauno ir Vilniaus musulmonų religinės bendruomenės raida ir tarpusavio santykių dinamika (vadovas prof. dr. Egdūnas Račius).

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 • Musulmonų bendruomenės Lietuvoje ir Lenkijoje
 • Lietuvos ir Lenkijos musulmonų migracijos procesai
 • Musulmonų diasporos Europoje

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Moksliniai straipsniai 

 • Antano Vaičiulaičio XX a. 7-9 dešimtmečių dalykinė korespondencija profesoriui Broniui Vaškeliui, Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos,  2015, nr. 2(20), p. 141–152. ISSN 1822-5152 (spausdintas), ISSN 2351-6461 (internetinis).
 • Totoriai Lietuvoje ir Lenkijoje 1920-1939 m.: tarpusavio santykiai ir ištikimybė valstybei, G. Lukoševičiūtė, M. Norkevičius, I. Masiliūnaitė (sud.) Lietuvos ir Lenkijos santykių dinamika: nuo istorinės patirties iki šiuolaikinės situacijos : straipsnių rinkinys. Kaunas, 2014, p. 190–224. ISBN 978-609-467-100-5 (spausdintas); ISBN 978-9955-34-534-3 (spausdintas); ISBN 978-609-467-099-2 (internetinis); ISBN 978-9955-34-533-6 (internetinis). 
 • Turkų migracijos tendencijos ir diaspora Šiaurės Amerikos ir Vakarų Europos valstybėse XX a., Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2014, nr. 1(17), p. 87–99. ISSN 1822-5152 (spausdintas), ISSN 2351-6461 (internetinis). 
 • Kauno musulmonų religinė bendruomenė: istorija ir dabartis, A. Stepukonis (sud.) Tautinės mažumos Lietuvoje: virsmai ir atmintys : straipsnių rinkinys. Vilnius, 2014, p. 174–188. ISBN 978-9955-868-68-2. 

Sudaryti leidiniai

Straipsnių rinkiniai

 • G. Lukoševičiūtė, M. Norkevičius, I. Masiliūnaitė (sud.). Lietuvos ir Lenkijos santykių dinamika: nuo istorinės patirties iki šiuolaikinės situacijos : straipsnių rinkinys. Kaunas, 2014.

Konferencijos

 • 2014 m. rugsėjo 19 d. tarptautinėje konferencijoje „Lietuvos ir Lenkijos santykių dinamika“ skaičiau pranešimą Totoriai Lietuvoje ir Lenkijoje 1920-1939 m.: tarpusavio ryšiai ir ištikimybė valstybei, VDU, Kaunas.
 • 2014 m. gegužės 15 d. dalyvavau konferencijoje studentams „Intelektualinė lietuvių egzilio istorija“. Skaitytas pranešimas Intelektualų paieškos tarp Lietuvos totorių išeivijoje, VDU Lietuvių išeivijos institutas, Pasaulio lietuvių bendruomenės menė, Kaunas.
 • 2013 m. gegužės 15 d. dalyvavau VDU Istorijos studentų draugijos rengtoje studentų mokslinėje konferencijoje „Lietuvos istorijos perspektyvos: studentų moksliniai tyrinėjimai“. VDU Lietuvių išeivijos institute skaitytas pranešimas: Lietuvos totorių tautinis atgimimas 1988-2000: pasaulietinis ir religinis aspektas.
 • 2013 m. gegužės 4 d. dalyvavau tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tautinės mažumos Lietuvoje: virsmai ir atmintys“, skaičiau pranešimą Kauno musulmonų religinė bendruomenė: istorija ir dabartis, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius.

Kitos veiklos

 • 2018 m. – dabar mentoriavimas naujiems užsienio studentams, universitetų mentorystės programų viešinimas (savanoriška veikla).
 • 2016 m. – dabar tarptautinių ryšių koordinatorė, Kauno technologijos universitetas.
 • 2021–2022 m. neformaliojo švietimo vadovė, Herojaus mokykla, Kaunas.
 • 2020–2021 m. mokytoja-praktikantė (istorija, turkų k. ir kultūros kursai), Kauno Juozo Urbšio progimnazija.
 • 2017–2022 m. savanoriška pagalba organizuojant tarptautinę mokslinę ICIST konferenciją KTU.
 • 2014–2015 m. pagalba organizuojant tarptautinę mokslinę COST konferenciją VDU.
 • 2014 m. birželio–rugsėjo mėn. mokslo darbuotojų asistentė-praktikantė, stažuotė Europos tyrimų centre, Varšuvos universitete, Lenkijoje.
 • 2011 m. sausio–vasario mėn. archyvo darbuotoja-praktikantė, Lietuvių išeivijos institute, VDU.

Kontaktai

El. paštas: gintare.lukoseviciute@istorija.lt

Informacija atnaujinta 2024-02-12 14:57