Pradžia
lt
en

A. Sadauskienė  |  D. Daukšas  |  D. Brandišauskas  |  E. Dambrauskaitė  |  E. Atminytė G. Lukoševičiūtė  |  I. Šidiškienė  |

M. Caporkė  |  R. Rauluševičienė  |  R. Paukštytė-Šaknienė  |  V. Savoniakaitė  |  V. Serbentienė  |  V. Tumėnas  |  Ž. Šaknys


Akvilė Sadauskienė

Doktorantė

Nuo 2022 m. spalio 1 d. Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyriaus doktorantė.

2004–2008 m. studijavo Mykolo Romerio universitete. 2008 m. apgynė baigiamąjį darbą „Socialinės žmogaus teisės šiuolaikinės teisingumo sampratos požiūriu" ir įgijo teisės magistro laipsnį.

1998–2002 studijavo Vilniaus universiteto filosofijos fakultete. 2002 m. apgynė bakalauro darbą „Socialinės gerovės sistemos: pasirinktas pavyzdys Lietuvai“ ir įgijo socialinio darbo bakalaurą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją.

2001 m. mokėsi Oslo universiteto Tarptautinėje vasaros mokykloje (ISS) „Šiuolaikinės Norvegijos visuomenės“ ir norvegų kalbos kursuose.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

  • Kultūros paveldas
  • Etniškumas
  • Folkloras ir mitologija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Konferencijos

  • Rethinking Folktale: From the Personality to the Modern Society in Ethnographic Research (Apmąstant pasaką: nuo asmenybės iki šiuolaikinės visuomenės etnografiniame tyrime), 15th Conference on Baltic Studies in Europe "Turning points: values and conflicting futures in the Baltics"(CBSE), Vytautas Magnus University, Kaunas, 2023 June 15–17.
  • (Ne)egzistuojanti „triksterystė“, vešanti suktybė, klasta ir pinklės: „triksterio“ bruožų paieškos tradicinėje lietuvių kultūroje, VII tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“, Klaipėdos Universitetas, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas, Klaipėda, 2023 m. lapkričio 16–17 d.
  • „Dieve, kaip visi bombų nebijojo“ Etnografinis lauko tyrimas (ne)saugiame pasaulyje, mokslinė tarpdalykinė konferencija „Krizių etnografija“, Lietuvos istorijos institutas, Vilnius, 2023 m. lapkričio 23–24 d. 

Sudarytos ir išleistos knygos

  • Raudonasis obuolys. Įvairių pasaulio tautų pasakų rinktinė ir metodinės darbo su pasakomis gairės. Akvilė Sadauskienė, Prienai, 2022.
  • Mėlynasis karoliukas. Įvairių pasaulio tautų pasakų rinktinė ir metodinės darbo su pasakomis gairės. Akvilė Sadauskienė, 2-as pataisytas leidimas, Prienai, 2022.
  • Laimė. Įvairių pasaulio tautų pasakų rinktinė ir metodinės darbo su pasakomis gairės. Akvilė Sadauskienė,  Prienai, 2021.
  • Mėlynasis karoliukas. Įvairių pasaulio tautų pasakų rinktinė ir metodinės darbo su pasakomis gairės. Akvilė Sadauskienė, Marijampolė, 2020.

Kontaktai

ORCID ID: 0009-0006-8902-8801

El. paštas: akvile.sadauskiene@gmail.com

Telefonas: (+370) 603 35 149

Informacija atnaujinta 2024-03-14 09:39