Pradžia
lt
en

A. Sadauskienė  |  D. Daukšas  |  D. Brandišauskas  |  E. Dambrauskaitė  |  E. Atminytė  |  G. Lukoševičiūtė  |  I. Šidiškienė  |

M. Caporkė  |  R. Rauluševičienė  |  R. Paukštytė-Šaknienė  |  V. Savoniakaitė  |  V. Serbentienė  |  V. Tumėnas  |  Ž. Šaknys


Evelina Atminytė

Doktorantė

2015–2021 m. studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.

2019 m. įgytas skandinavistikos bakalauro laipsnis, 2021 m. – semiotikos magistro laipsnis.

Nuo 2021 m. spalio 1 d. Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyriaus doktorantė.

Už magistro baigiamąjį darbą „Sovietmečio Lietuvos naujametiniai sveikinimo atvirukai: objekto, sakymo, referencijos semiotika“ (darbo vadovas dr. Paulius Jevsejevas) skirta 2021 m. LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojų premija.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

  • Švenčių ir apeigų tyrimai
  • Kultūros semiotika
  • Smulkiosios taikomosios grafikos darbų tyrimai

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Straipsniai

Konferencijos    

  • Pranešimas „Kalėdiniai ir naujametiniai papročiai tarpukario Lietuvoje: sveikinimo formų įvairovė“, skaitytas konferencijoje „Tradicijos ir modernybės sąveika 2023“, vykusioje Klaipėdos universitete 2023 m. lapkričio 16–17 d.
  • Pranešimas “Antithetical relations in the system culture-anticulture: the case of Soviet New Year's tree”, skaitytas tarptautiniame kongrese “Juri Lotman’s Semiosphere”, vykusiame 2022 m. vasario 25–28 d. Tartu universitete ir Talino universitete.
  • Virtualus posteris „Vilnius in Soviet New Year‘s Greeting Cards“, pristatytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „The interaction of ethnic and confessional cultures: ethnological research“, vykusioje  2021 m. lapkričio 26–27 d. Vilniuje, Lietuvos istorijos institute.
  • Pranešimas „Vilnius Lietuvos TSR naujametiniuose sveikinimo atvirukuose: tarp sovietinės ideologijos ir meninio apmąstymo”, skaitytas nacionalinėje mokslinėje konferencijoje “Vilnius ir vilniečiai XX a. pokyčių metais: įvykiai, istorijos, interpretacijos”, vykusioje 2021 m. rugsėjo 28 d. Vilniuje, Lietuvos istorijos institute.

Kontaktai

El. paštas: ewenila@gmail.com 

Telefonas: (+370) 630 29 552


Informacija atnaujinta 2024-02-12 14:28