Pradžia
lt
en

A. Sadauskienė  |  D. Daukšas  |  E. Dambrauskaitė  |  E. Atminytė  |  I. Šidiškienė  |  J. Senulienė  |  M. Caporkė  |  R. Paukštytė-Šaknienė  |

V. Savoniakaitė  |  V. Serbentienė  |  V. Tumėnas  |  Ž. Šaknys


Evelina Atminytė

Doktorantė

2015-2021 m. studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.

2019 m. įgytas skandinavistikos bakalauro laipsnis, 2021 m. – semiotikos magistro laipsnis.

Nuo 2021 m. spalio 1 d. Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyriaus doktorantė.

Už magistro baigiamąjį darbą „Sovietmečio Lietuvos naujametiniai sveikinimo atvirukai: objekto, sakymo, referencijos semiotika“ (darbo vadovas dr. Paulius Jevsejevas) skirta 2021 m. LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojų premija.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

  • Švenčių ir apeigų tyrimai
  • Kultūros semiotika
  • Smulkiosios taikomosios grafikos darbų tyrimai

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Straipsniai

Sovietmečio Lietuvos naujametinis sveikinimo atvirukas: averso semiotika, Semiotika, 2022, nr. 17, p.162-185. DOI: https://doi.org/10.15388/Semiotika.2022.22

Sovietinių apeiginių metų vaizdinė reprezentacija: Vilnius Lietuvos SSR naujametiniuose atvirukuose, Lituanistica, 2023, nr. 69(1), p. 70-83. DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.2023.69.1.4

Konferencijos    

  • Pranešimas “Antithetical relations in the system culture-anticulture: the case of Soviet New Year's tree”, skaitytas tarptautiniame kongrese “Juri Lotman’s Semiosphere”, vykusiame 2022 m. vasario 25–28 d. Tartu universitete ir Talino universitete.
  • Virtualus posteris „Vilnius in Soviet New Year‘s Greeting Cards“, pristatytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „The interaction of ethnic and confessional cultures: ethnological research“, vykusioje  2021 m. lapkričio 26-27 d. Vilniuje, Lietuvos istorijos institute.
  • Pranešimas „Vilnius Lietuvos TSR naujametiniuose sveikinimo atvirukuose: tarp sovietinės ideologijos ir meninio apmąstymo”, skaitytas nacionalinėje mokslinėje konferencijoje “Vilnius ir vilniečiai XX a. pokyčių metais: įvykiai, istorijos, interpretacijos”, vykusioje 2021 m. rugsėjo 28 d. Vilniuje, Lietuvos istorijos institute.
  • Pranešimas „‘Su Naujaisiais metais’: kas sveikina sovietmečio naujametiniuose atvirukuose?”, skaitytas studentų mokslinėje konferencijoje „Pirmasis žvilgsnis: tarpdisciplininiai tyrimai”, vykusioje 2021 m. gegužės 4 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.

Kontaktai

El. paštas: ewenila@gmail.com 

Telefonas: (+370) 630 29 552


Informacija atnaujinta 2023-09-04 15:25