Pradžia
lt
en

A. Sadauskienė  |  D. Daukšas  |  D. Brandišauskas  |  E. Dambrauskaitė  |  E. Atminytė  |  G. Lukoševičiūtė  |  I. Šidiškienė  |

M. Caporkė  |  R. Rauluševičienė  |  R. Paukštytė-Šaknienė  |  V. Savoniakaitė  |  V. Serbentienė  |  V. Tumėnas  |  Ž. Šaknys


Viktorija Serbentienė

Humanitarinių mokslų daktarė, vyresn. laborantė

2008–2014 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 2012 m. įgytas archeologijos bakalauro laipsnis, 2014 m. – paveldosaugos magistro laipsnis.

Nuo 2014 m. spalio 1 d. Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus doktorantė. 2023 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Vietinės architektūros reikšmės: individualus šiuolaikinis gyvenamasis namas Vilniaus apskrityje“.

2015 m. rugpjūčio 20–23 d. Cėsyje (Latvija) dalyvauta antropologijos vasaros mokykloje „Baltic Summer School of Anthropology, kurios tema „Applied Anthropology [Taikomoji antropologija]“. Dalyvauta taikomosios antropologijos temai skirtose paskaitose, seminaruose ir praktiniuose užsiėmimuose.

2016 m. lapkričio 4–5 d. Tartu (Estija) dalyvauta tarptautiniame simpoziume „Why the World Needs Anthropologists? Humanised IT [Kodėl pasauliui reikia antropologų? Sužmogintos informacinės technologijos]“, kuriame klausytasi pranešėjų, dalyvauta praktiniame seminare „Expanding Ethnographic Boundaries by Cross-disciplinary Collaboration with Design and Creative Methods [Etnografinių ribų plėtimas pasitelkiant tarpdisciplininį bendradarbiavimą su dizainu ir kūrybiniais metodais]“.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 •  Etninė architektūra
 •  Architektūros istorija
 •  Etniškumas
 •  Kultūros paveldas
 •  Aplinkosauginė antropologija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Straipsniai

 • Molio statiniai: ar egzistuoja visada alternatyva buvusios statybos tradicijos?, Tradicija ir dabartis, 2014, nr. 9, p. 112–124.
 • Ekologinė statyba ir senųjų statybos tradicijų sintezė, Gimtasai kraštas, 2014, nr. 7, p. 48–55.
 • Architektūros modelis „Nuo medžio prie mūro“ remiantis Lietuvos didžiuoju naratyvų, Logos, 2014, nr. 79, p. 213–222.
 • Etniškumas Lietuvos architektūroje, Logos, 2016, nr. 87, p. 202–213 (1 d.), nr. 88, p. 202–213 (2 d.).
 • „Savo“ ir „kito“ skirtys: individualių gyvenamųjų namų architektūros pavyzdžiai, Gimtasai kraštas, 2016, nr. 2, p. 13–21.
 • Ekologijos nuostatos ir praktikos: individualių gyvenamųjų namų statybos sfera, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2022, nr. 22(31), p. 57–86.

Konferencijos     

 • Pranešimas „Detecting National identity in Architecture‘s patterns of Lithuania [Tautinės tapatybės paieška Lietuvos architektūros bruožuose]“ skaitytas 11-toje tarptautinėje Baltijos studijų Europoje konferencijoje [11th Conference on Baltic Studies in Europe] „Traditions, Transitions, Transfers [Tradicijos, perėjimai, perdavimai]“ vykusioje  2015 rugsėjo 610 d. Marburge (Vokietija).
 • Pranešimas “Architektūra ir naratyvai: XIX a. pab. - XX a. pr. Lietuvos intelektualų indėlis” skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“, vykusioje 2015 m. spalio 2627 d. Vilniuje.
 • Pranešimas „Finding the Other in the Contemporary Society: Cases of Architecture [Kito paieška šiuolaikinėje visuomenėje: architektūros pavyzdžiai]“ 6-oje tarptautinėje mokslinėje jaunųjų folkloristų konferencijoje „Us and Them: Exploring the margins [Mes ir jie: tyrinėjant ribas]“, vykusioje 2016 m. birželio 13 d. Vilniuje.
 • Pranešimas „Miesto ribas pratęsianti architektūra: šiuolaikiniai individualūs gyvenamieji namai etnografinio lauko tyrimo duomenimis“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Europa. Sostinė. Tapsmas: XIX–XXI a. Vilnius“, vykusioje 2023 m. spalio 19–20 d. Vilniuje.
 • Pranešimas „Ekogyvenvietės kaip pavojaus sveikatai įveikos ir marginalizuojamų grupių prieglobsčio vieta COVID-19 pandemijos metu“ mokslinėje tarpdalykinėje konferencijoje „Krizių etnografija“, vykusioje 2023 m. lapkričio 23–24 d. Vilniuje.

Kontaktai

ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-7587-9844 

El. paštas: viktorija.serbentiene@istorija.lt

Telefonas: (+370) 612 81 296

Informacija atnaujinta 2024-02-13 09:37