Pradžia
lt

A. Čepaitienė  |  A. Teleišė D. Svidinskaitė  |  D. Daukšas  |  E. Dambrauskaitė  |  E. Atminytė I. Šidiškienė  | J. Senulienė  M. LapėnaitėR. Paukštytė-Šaknienė |  V. Savoniakaitė V. Serbentienė  |  V. Tumėnas  |  Ž. Šaknys


Viktorija Serbentienė

Doktorantė

Gimė 1989 m. Vilniuje. 2008-2014 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete.

2012 m. įgytas archeologijos bakalauro laipsnis, 2014 m. – paveldosaugos magistro laipsnis. Nuo 2014 m. spalio 1 d. Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus doktorantė.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 •  Etninė architektūra
 •  Architektūros istorija
 •  Etniškumas
 •  Kultūros paveldas
 •  Aplinkosauginė antropologija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Straipsniai

 • Architektūros modelis „Nuo medžio prie mūro“ remiantis Lietuvos didžiuoju naratyvų, Logos, 2014, nr. 79, p. 213-222.
 • Ekologinė statyba ir senųjų statybos tradicijų sintezė. Gimtasai kraštas, 2014, nr. 7, p. 48-55.
 • Molio statiniai: ar egzistuoja visada alternatyva buvusios statybos tradicijos? Tradicija ir dabartis, 2014, nr. 9, p. 112-124.
 • Etniškumas Lietuvos architektūroje. Logos, 2016, nr. 87, p. 202-213 (1 d.), nr. 88, p. 202-213 (2 d.).
 • „Savo“ ir „kito“ skirtys: individualių gyvenamųjų namų architektūros pavyzdžiai. Gimtasai kraštas, 2016, nr. 2, p. 13-21.

Konferencijos     

 • Pranešimas “Detecting National identity in Architecture‘s patterns of Lithuania [Tautinės tapatybės paieška Lietuvos architektūros bruožuose]” skaitytas 11-toje tarptautinėje Baltijos studijų Europoje konferencijoje [11th Conference on Baltic Studies in Europe] „Traditions, Transitions, Transfers [Tradicijos, perėjimai, perdavimai]“ vykusioje  2015 rugsėjo 6-10 d. Marburge (Vokietija).
 • Pranešimas “Architektūra ir naratyvai: XIX a. pab. - XX a. pr. Lietuvos intelektualų indėlis” skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“, vykusioje 2015 m. spalio 26-27 d. Vilniuje.
 • Pranešimas ”Finding the Other in the Contemporary Society: Cases of Architecture [Kito paieška šiuolaikinėje visuomenėje: architektūros pavyzdžiai]“ skaitytas 6-oje tarptautinėje mokslinėje jaunųjų folkloristų konferencijoje „Us and Them: Exploring the margins [Mes ir jie: tyrinėjant ribas]“, vykusioje 2016 m. birželio 1-3 d. Vilniuje.

Kontaktai

El. paštas - viktorija.still@gmail.com

Telefonas - 8 6 128 12 96

Informacija atnaujinta 2022-04-08 16:33