Pradžia
lt
en

A. Sadauskienė  |  D. Daukšas  |  D. Brandišauskas  |  E. Dambrauskaitė  |  E. Atminytė  |  G. Lukoševičiūtė  |  I. Šidiškienė  |

M. Caporkė  |  R. Rauluševičienė  |  R. Paukštytė-Šaknienė  |  V. Savoniakaitė  |  V. Serbentienė  |  V. Tumėnas  |  Ž. Šaknys


Ernesta Dambrauskaitė

Doktorantė

2012–2018 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete, Kultūrų studijų katedroje. 2016 m. įgytas regiono kultūros studijų bakalauro laipsnis. 2018 m. – etnologijos ir folkloristikos magistro laipsnis. Nuo 2018 m. spalio 1 d. Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyriaus doktorantė.

2017 m. dalyvavo studentų mainų programoje Tartu universitete.

2019 m. stažavosi Masaryko universitete.

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys

  • Kasdienybės antropologija
  • Miesto antropologija
  • Šiuolaikinės gyvensenos studijos
  • Jaunimo subkultūros

Svarbiausios mokslinės publikacijos

  • Nepatogi kasdienybė socialinėje repo erdvėje, Res Humanitariae, 2018, nr. XXIII, p. 200–217.
  • Atlikėjų požiūris į repą lietuviškoje ir amerikietiškoje dokumentikoje, Res Humanitariae, 2018, nr. XXIV, p. 289–312.
  • Josvainių miestelio kasdienybės trajektorijos internetinėje periodikoje, Lituanistica, 2020, nr. 1(19), p. 46–58.
  • Nematomas mobilumas ir įkasdienintos technologijos. Josvainių miestelio atvejis, Res Humanitariae, 2021, nr. 29, p. 129–148.

Informacija atnaujinta 2024-02-12 14:42