Pradžia
lt
en

A. Sadauskienė | A. Čepaitienė  |  A. Teleišė D. Svidinskaitė  |  D. Daukšas  |  E. Dambrauskaitė  |  E. Atminytė I. Šidiškienė  | J. Senulienė  M. LapėnaitėR. Paukštytė-Šaknienė |  V. Savoniakaitė V. Serbentienė  |  V. Tumėnas  |  Ž. Šaknys


Ernesta Dambrauskaitė

Doktorantė

2012–2018 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete, Kultūrų studijų katedroje. 2016 m. įgytas regiono kultūros studijų bakalauro laipsnis. 2018 m. – etnologijos ir folkloristikos magistro laipsnis. Nuo 2018 m. spalio 1 d. Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyriaus doktorantė.

2017 m. dalyvavo studentų mainų programoje Tartu universitete.

2019 m. stažavosi Masaryko universitete.

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys

  • Kasdienybės antropologija
  • Miesto antropologija
  • Šiuolaikinės gyvensenos studijos
  • Jaunimo subkultūros

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

1. Nepatogi kasdienybė socialinėje repo erdvėje, Res Humanitariae XXIII, 2018, p.200-2017.

2. Atlikėjų požiūris į repą lietuviškoje ir amerikietiškoje dokumentikoje, Res Humanitariae XXIV, 2018, p. 289-312.

3. Josvainių miestelio kasdienybės trajektorijos internetinėje periodikoje, Lituanistica, 2020, 1 (19), p. 46-58.

4. Nematomas mobilumas ir įkasdienintos technologijos. Josvainių miestelio atvejis, Res Humanitariae 2021, t.29, p.129-148.


Informacija atnaujinta 2023-04-28 13:43