Pradžia
lt
en

R. Banytė-Rowell | A. Čivilytė | V. Juodagalvis |  L. Kurila | G. Piličiauskas | V. Podėnas | A. Simniškytė-Strimaitienė | E. Svetikas | R. Vengalis | E. Pranckėnaitė | L. Gaižauskas | A. Janionis | V. Micelicaitė | M. Pilkauskas  | E. Simčenka | M. Valančius |  


Vygandas Juodagalvis

Vyresnysis mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras

Biografiniai duomenys:

Gimė 1957 m. rugsėjo 5 d. Dūkšto miestelyje, Ignalinos rajone. 1982 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto absolventas; 1989-1993 m. neakivaizdinė aspirantūra Lietuvos istorijos institute, 1993 m. suteiktas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis. Nuo 1998 m. Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas; 1986-1997 m. vyresnysis muziejininkas (vyresnysis archeologas) Lietuvos nacionaliniame muziejuje; 1983-1986 m. archeologas-inspektorius Vilniaus miesto Kultūros paminklų apsaugos inspekcijoje; 1982-1983 m. mokslinis bendradarbis Paminklų konservavimo instituto Archeologinių tyrimų skyriuje. Nuo 1993 m. dirba Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriuje.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

Lietuvos ir Baltijos regiono kultūrinė raida akmens ir ankstyvųjų metalų laikotarpyje, titnaginių dirbinių tipologija ir gamybos technika, Užnemunės priešistorė.

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

Monografijos ir studijos

 1. Juodagalvis, V., 2022. Pirmieji gyventojai Sūduvoje ir jų palikimas. Sūduva nuo seniausių laikų iki Suvalkų gubernijos (Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centre-muziejuje 2022 06 03 vykusios mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys, 5-15.
 2. Juodagalvis, V., Nemickienė, R., Merkevičius, A., L. Remeikaitė, E. Šatavičius, G. Zabiela (sud.). 2018. Ankstyvojo metalų laikotarpio gyvenvietės Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISBN 978-609-459-457-1.
 3. Juodagalvis, V., 2010. Užnemunės priešistorė. Vilnius: Diemedžio leidykla. ISBN 978-9986-23-163-9
 4. Lietuvos istorija. T. 1. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis, Vilnius, 2005. – 357 p. ISBN 9955-584-90-4 (autoriai: Dž. Brazaitis, A. Girininkas, V. Juodagalvis (dalis “Mezolitas” p.49-101), T. Ostrauskas).
 5. Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Vilnius, 2001.- 259 p. ISBN 9986-615-28-3 (autoriai: V. Baltrūnas (red.), V. Bardžiuvienė, N. Blažauskas, V. Dvareckas, A. Gaigalas, A. Grigienė, V. Juodagalvis, M. Kabailienė, B. Karmaza, D. Kiselienė, M. Melešytė, T. Ostrauskas, V. Pukelytė, R. Rimantienė, M. Stančikaitė, V. Šeirienė, P. Šinkūnas, D. Ūsaitytė). V. Juodagalvio dalis monografijoje: Glūko 10-oji akmens amžiaus gyvenvietė, p.182-187; Zapsės upės ir Veisiejo ežero apylinkės, p.188-196; Dusios ežero apylinkės, 2001, p.196-204; Archeologinių paminklų kartografavimas ir jo ypatybės, p.205-209; Seniausių Pietų Lietuvos gyventojų santykis su aplinka, p.230-234; Akmens amžiaus titnaginių dirbinių žaliava ir jos paplitimas, p.225-229 (kartu su B.Karmaza ir T.Ostrausku).

Straipsniai

 1. Juodagalvis, V., 2020. Akmeniniai gludinti kirviai Lietuvoje. Tipologijos ir terminologijos problemos. Lietuvos archeologija, 46, 85-109.
 2. Juodagalvis, V., 2019. Užnemunės kultūros raidos bruožai. Keraminis aspektas. Lietuvos archeologija, 45, 15-66.
 3. Juodagalvis, V., 2016. The Neolithic-Early Bronze Age in the Trans-Nemunas Region (Užnemunė). In: Zabiela, G., Baubonis, Z., Marcinkevičiūtė, E., eds. A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Vilnius: Society of the Lithuanian Archaeology, 66-85.
 4. Juodagalvis, V., 2015.  Kudirkos Naumiestis ir apylinkės nuo seniausių laikų iki XIV amžiaus. In: Čepaitienė, G., Treideris, R., sud. Kudirkos Naumiestis: praeitis ir dabartis, Vilnius, 11-56.
 5. Juodagalvis, V., 2013. Archeologinis Sintautų apylinkių palikimas. In: Lietuvos valsčiai. Sintautai, I dalis. Vilnius: Versmės leidykla, 195-205, 217-227.
 6. Juodagalvis, V., Balakauskas, L., 2012. Gamtos ir kultūros raidos bruožai Amalvo ir Žuvinto tarpežeryje. Lietuvos archeologija, 38, 53–106.
 7. Juodagalvis, V., 2009. Sūduvos priešistorės tyrinėjimai. In: Marijampolės miesto kontekstai tūkstantmečio perspektyvoje: konferencija: pranešimai, tezės / Marijampolės kraštotyros muziejus, Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus. Marijampolė: Piko valanda, 6-13.
 8. Juodagalvis, V., 2006. Zapsės upės 1-oji gyvenvietė. Lietuvos archeologija, 31, 165-190.
 9. Juodagalvis, V., 2005. Mezolitinis būstas Gluobiuose. Lietuvos archeologija, 28, 69-80.
 10. Juodagalvis, V., Marcinkevičiūtė, E., 2004. Varėnės upės 10-oji senovės gyvenvietė. Lietuvos archeologija, 25, 79-108.
 11. Juodagalvis, V., 2002. Glūkas 10 – epipaleolitinė stovykla ir neolitinės gyvenvietės prie Varėnės upės. Lietuvos archeologija, 23, 197-238.
 12. Juodagalvis, V., 2002. Stray ground stone axes from Užnemunė. Archaeologia Baltica, 5, 41-50.
 13. Juodagalvis, V., 2000. Rimutei Rimantienei – 80. Lietuvos archeologija, 19, 7-12.
 14. Juodagalvis, V., Simpson, D. N., 2000. Šventoji Revisited – The Joint Lithuanian-Nowegian Project. Lietuvos archeologija, 19, 139-152.
 15. Juodagalvis, 2000. V., Paleolitas. XI-IX tūkstantmetis pr. Kr. In: Griciuvienė, E., sud. Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 20-23.
 16. Juodagalvis, V., 2000. Mezolitas. VIII-V tūkstantmetis pr. Kr. In: Griciuvienė, E., sud. Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 24-29.
 17. Juodagalvis, V., 2000. Vidurinio neolito kultūros. In: Griciuvienė, E., sud. Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 30-33.
 18. Juodagalvis, V., 2000. Medžioklė. In: Griciuvienė, E., sud. Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 34-35.
 19. Juodagalvis, V., 2000. Pamarių kultūra ir baltų formavimasis. In: Griciuvienė, E., sud. Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 54-57.
 20. Juodagalvis, V., 1999. Senovės gyvenvietė prie Dusios ežero. Lietuvos archeologija, 16, 239-276.
 21. Juodagalvis, V., 1998. The “Stone Age in South Lithuania” Project. Archaeologia Baltica, 3, 55-66.
 22. Juodagalvis, V., 1994. Kiaurasienės keramikos klausimu. Kultūros paminklai, l, 4-9.
 23. Juodagalvis, V., 1994. Seniausi statybos pėdsakai Užnemunėje. In: Girininkas, A., sud. Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse. Vilnius, 34-45.
 24. Juodagalvis, V., 1994. Užnemunės neolito keramika. In: Girininkas, A., sud. Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse. Vilnius, 148-152.
 25. Juodagalvis, V., 1994. V. Epoka kamienia. In: Litwa od epoki kamienia do šrednioviecza. Starožytnošci Litwy. Warszawa, 18-23.
 26. Juodagalvis, V., 1994. Epoka kamienia. In: Starožytnošci Litwy. Warszawa, 65-74.
 27. Juodagalvis, V., 1994. Obozowiska i osiedla epoki kamienia. In: Opis stanowisk archeologicznych. Starožytnošci Litwy. Warszawa, 117-120.
 28. Juodagalvis, V., 1993. Akmens amžiaus ginklai Lietuvoje. In: Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Lietuvos karybos istorijos klausimai“medžiaga. Kaunas, 3.
 29. Juodagalvis, V., 1993. Akmens amžius Užnemunėje. In: Marijampolė: miestas ir žmonės Lietuvos istorijoje, 2. Marijampolė, 16-19.
 30. Juodagalvis, V., 1992. Mezolitinės tradicijos vėlyvojo neolito titnago inventoriuje. Lietuvos archeologija, 9, 107-115.
 31. Juodagalvis, V., Kubilėlių vėlyvojo neolito gyvenvietė. Lietuvos archeologija, 8, 34-56.
 32. Juodagalvis, V., Tromnau, G., 1992. Steinzeitalter. Archaologische Schatze aus Litauen. Duisburg, 11-20.
 33. Juodagalvis, V., 1988. Issledovanie kamennogo veka v Litovskom Zaniemanje. In: Drevnosti Litvy i Belorusii. Vilnius, 29-36.
 34. Juodagalvis, V., 1988. Gluobių (Šakių raj.) akmens amžiaus paminklai. In: Aktualūs kultūros paminklų tyrinėjimų uždaviniai. Vilnius, 3-12.

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose:

 1. Archaeologia Baltica (Klaipėdos universitetas, Lietuvos istorijos institutas (Lietuva), redakcinės kolegijos narys 2006–2010 m.).
 2. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje (Lietuvos istorijos institutas (Lietuva), redakcinės kolegijos narys 2000–2002 m.).

Kontaktai ir nuorodos:

E.paštas - juodagalvis.vygandas@gmail.com

ORCID - https://orcid.org/0000-0002-0010-1704

 

Informacija atnaujinta 2022-12-05 18:46