Pradžia
lt

A. Čivilytė | A.Simniškytė-Strimaitienė | E. Simčenka | E. Pranckėnaitė | E. Svetikas | G. Piličiauskas | L. Kurila | M. Daubaras | M. Pilkauskas | M. Žemantauskaitė | R. Šmigelskas | R. Vengalis | V. Juodgalvis | R. Banytė-Rowell | V. Podėnas |


Mindaugas Pilkauskas

Doktorantas

Gimė Kaune 1991 m. rugsėjo 9 d. 2014 m. apgynė bakalauro darbą „Ankstyvieji rytų Pabaltijo piliakalniai“. 2017 m. apgintas magistro darbas „Archeologinis nuspėjamasis modeliavimas. Jo praktinis pritaikymas naujų archeologinių objektų paieškose“.

Nuo 2017 m. spalio mėn. Lietuvos istorijos instituto doktorantas. Rengiamos disertacijos tema „Vakarų Lietuvos vėlyvojo neolito gyvenviečių vidinė struktūra“, darbo vadovas dr. Gytis Piličiauskas (LII).

2018 m. balandžio mėn. – 2019 m. balandžio mėn. dirbo Kaišiadorių muziejuje muziejininku-archeologu. 2018 m. rugsėjo mėn. – 2020 m. kovo mėn. dirbo VšĮ „Kultūros paveldo akademija“ archeologu. Nuo 2019 m. birželio mėn. iki dabar dirba Kernavės Valstybinio rezervato direkcijoje muziejininku-archeologu.

Archeologinius tyrinėjimus vykdo nuo 2015 m. Kasinėta Širvintos upės ir Stavarygalos ir Gelvanės ežerų aplinka, Širvintų r. sav. (2015 m.), Miškinių senovės gyvenvietė, Vilniaus r. sav. (2019 m.), Kernavės archeologinė vietovė, Širvintų r. sav. (2019 m.), Šventosios senovės gyvenvietė, Palangos m. sav. (2019 m.)

Moksliniai interesai

 • Neolitas – bronzos amžius,
 • erdvinė archeologinių duomenų analizė,
 • keramikos tyrimai,
 • geografinės informacinės technologijos,
 • geoarcheologija

Mokslinės publikacijos

 • Piličiauskas, G., Matiukas, A., Peseckas, K., Mažeika, J., Osipowicz, G., Piličiauskienė, G., Rannamäe, E., Pranckėnaitė, E., Vengalis, R., Pilkauskas, M. (spaudoje). Fishing history of the East Baltic during the Holocene according to underwater multiperiod riverine site Kaltanėnai, northeastern Lithuania. Antropological and Archaeological Sciences.
 • Vengalis, R., Piličiauskas, G., Pilkauskas, M., Kozakaitė, J., Juškaitis V. (spaudoje). Large-scale rescue excavation of a multi-period site at Kvietiniai sheds light on the so far little explored Bronze Age in western Lithuania. Archaeologia Baltica.
 • Pilkauskas, M., Piličiauskas, G., Vengalis, R. 2019. Reljefas eolinėje aplinkoje. Nidos senovės gyvenvietės paviršius. Archaeologia Lituana, T. 20, p. 10-23.
 • Piličiauskas, G., Pilkauskas, M. 2018. Žvalgomieji tyrimai Kvietiniuose. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais. Vilnius, p. 40-42.
 • Vengalis, R., Juškaitis, V., Pilkauskas ,M., Kozakaitė, J. 2016. Kvietinių senovės gyvenvietė ir pilkapynas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, p. 74-86.

Pranešimai konferencijose:

 • Pilkauskas M. „Re-evaluating earlier investigations. Intra-site spatial analysis of Nida settlement, Lithuania“, 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists „Reflecting futures“. Barcelona, 2018 september 5-8.
 • Pilkauskas M. „Vidinė erdvinė analizė. Kokios naujos įžvalgos įmanomos skaitmeninant ankstesnių tyrimų medžiagą“ Nacionalinis istorijos krypties doktorantų seminaras. Klaipėda 2018-04-26.
 • Pilkauskas M. „Nuspėjamojo modeliavimo taikymas archeologiniuose tyrimuose“ Lietuvos istorijos instituto ir Vilniaus universiteto istorijos krypties doktorantų seminaras. Vilnius, 2017-12-06.

Dalyvavimas mokslo asociacijose:

 • Europos archeologijos asociacija / European Association of Archaeologists (EAA). Pareigos: narys. Datos: nuo 2016 m.

Kontaktai

Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius,

Kražių g. 5, LT-01108,

Vilnius

El.paštas min.pilkauskas@gmail.com

Informacija atnaujinta 2020-10-30 20:04