Pradžia
lt

A. Čivilytė | A.Simniškytė-Strimaitienė | E. Simčenka | E. Pranckėnaitė | E. Svetikas | G. Piličiauskas | L. Kurila | M. Daubaras | M. Pilkauskas | M. Žemantauskaitė | R. Šmigelskas | R. Vengalis | V. Juodgalvis | R. Banytė-Rowell | V. Podėnas |


Laurynas Kurila

Mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras, Archeologijos skyriaus vedėjas

Gimė 1978 balandžio 14 d. Vilniuje. 2001 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė archeologijos specialybės bakalauro, 2003 m. – magistrantūros studijas. 2005–2009 m. tame pačiame fakultete studijavo doktorantūroje. 2009 m. spalio 6 d. apsigynė daktaro disertaciją „Socialinė organizacija Rytų Lietuvoje III–XII a. (laidojimo paminklų duomenimis) ”. 2002–2005 m. dirbo laborantu ir archeologu VšĮ Pilių tyrimo centre „Lietuvos pilys“. Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriuje dirba nuo 2006 sausio 2 d. (2006–2010 m. – jaunesniuoju mokslo darbuotoju, nuo 2011 m. – mokslo darbuotoju). Nuo 2014 m. Archeologijos skyriaus vedėjas. Nuo 2014 m. lektorius Vilniaus universiteto Istorijos fakultete.

 

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 • Rytų Lietuva geležies amžiuje,
 • Laidojimo papročiai,
 • Priešistorinių visuomenių socialinių santykių tyrinėjimai, teoriniai tokių tyrinėjimų modeliai,
 • Archyvinė archeologija, archeologijos istorija,
 • Bioarcheologija.

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

 • Archeologijos skyriaus mokslinė programa „Lietuva Europoje: kultūrinės sąveikos archeologiniais duomenimis“ (2006–2011 m.) (dalyvis);
 • Archeologijos skyriaus mokslinė programa „Geležies amžiaus bendruomenės. Teritoriniai, socialiniai ir ideologiniai ryšiai“ (2012–2016 m.) (dalyvis);
 • „Archeologinių lituanistikos išteklių sąvado sudarymas ir skaitmeninimas (ARCHEOLITAS)“ (2006–2008, 2010 m.; Vilniaus universitetas, Lietuvos istorijos institutas; finansavo Lietuvos mokslo taryba) (dalyvis);
 • „Kultūrinio kraštovaizdžio raida archeologijos ir gamtos mokslų duomenimis (ARCHEOKRAŠTOVAIZDIS)“ (2008–2010 m.; Vilniaus universitetas, Lietuvos istorijos institutas, Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas; finansavo Lietuvos mokslo taryba) (dalyvis);
 • „Mokslo žurnalo „Lietuvos archeologija“ leidyba“ (2011–2012 m.; Lietuvos istorijos institutas; finansavo Lietuvos mokslo taryba) (vadovas);
 • „Knygos „Mykolo Brenšteino archeologinių senienių inventoriaus studija: senieji šaltiniai ir naujos perspektyvos“ parengimas“ (2011–2013 m.; Lietuvos istorijos institutas; finansavo Kultūros rėmimo fondas, Lietuvos istorijos institutas; partneris – Valstybinis archeologijos muziejus Varšuvoje; rėmėjai iš partnerio pusės – Lenkijos Respublikos Kultūros ministerija, UNESCO) (dalyvis);
 • „Mokslo žurnalo „Lietuvos archeologija“ leidyba“ (2013–2015 m.; Lietuvos istorijos institutas; finansavo Lietuvos mokslo taryba) (vadovas);
 • „Lūžių momentai geležies amžiaus Rytų Lietuvoje (pilkapių AMS datavimo duomenimis)“ (2014–2015 m.; Lietuvos istorijos institutas; finansavo Lietuvos mokslo taryba) (vadovas).

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (žr. https://istorija.academia.edu/LaurynasKurila)

 • Kurila, L., 2019. Laidojimas pilkapiuose krikščioniškojoje Lietuvoje. Lietuvos archeologija, 45, 219–264.
 • Kurila, L., 2018. Signaliniai laužai Lietuvos piliakalniuose? Teorinis aspektas. Lietuvos archeologija, 44, 71–115;
 • Kurila, L., 2017. Connected or isolated? The spaces of the living and the dead in Iron Age East Lithuania. Lietuvos archeologija, 43, 115–142;
 • Kurila, L., Kliaugaitė, V., 2017. Baliulių pilkapyno tyrinėjimai. In: Marcinkevičius, K., Markauskienė, L., sud. Lietuvos valsčiai. Pabradė. Vilnius: Versmė, 9–35;
 • Kurila, L., 2016. East Lithuanian Barrows – Burial in the Cradle of Lithuanian Tribes. In: Zabiela, G., Baubonis, Z., Marcinkevičiūtė, E., eds. A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Vilnius: Society of the Lithuanian Archaeology, 192–207;
 • Banytė-Rowell, R., Kurila, L., Simniškytė-Strimaitienė, A., 2016. Wartość naukowa „Inwentarza archeologicznego gubernji kowieńskiej“ Michała Brensztejna / Die wissenschaftliche Qualität des „Archäologischen Inventars des Gouvernements Kowno“ von Michał Brensztejn / Mykolo Brenšteino „Archeologinio Kauno gubernijos inventoriaus“ mokslinė išliekamoji vertė. In: Bitner-Wróblewska, A., Banytė-Rowell, R., red. Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna / Archäologisches Inventar des Gouvernements Kowno von Michał Eustachy Brensztejn / Archeologinis Kauno gubernijos inventorius, parengtas Mykolo Eustachijaus Brenšteino (=Aestorum Hereditas, III), 2. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne, 174–295;
 • Kurila, L., 2015. Cremation as limitation? A paleodemographic inquiry into the accuracy of macroscopic analysis of cremated human remains based on an East Lithuanian sample. Papers on Anthropology, XXIV (2), 67–85;
 • Kurila, L., 2015. Social Classes in the Iron Age East Lithuania: An Attempt of Identification in the Mortuary Record. Interarchaeologia, 4/5, 45–63;
 • Kurila, L., 2015. The Accuracy of the Osteological Sexing of Cremated Human Remains: A Test Based on Grave Goods from East Lithuanian Barrows. Collegium Antropologicum, 39 (4), 821–828;
 • Kurila, L., 2015. Žmonių kaulų iš Rytų Lietuvos pilkapių AMS 14C datavimas: rezultatai, perspektyvos. Lietuvos archeologija, 41, 45–80;
 • Banytė-Rowell, R., Kurila, L., Simniškytė, A., 2015. Discoveries and Inspiration from Michał Brensztejn‘s‚ Archaeological Inventory of the Kovno Gubernia‘. Archaeologia Baltica, 21–22, 112–123;
 • Kurila, L., 2014. Apgyvendinimo tankumas geležies amžiaus Lietuvoje: Žeimenos baseino mikroregionas. Lietuvos archeologija, 40, 181–204;
 • Kurila, L., 2014. „Lietuvos archeologija“: 40 tomų – skaičiais. Lietuvos archeologija, 40, 29–42;
 • Kurila, L., 2013. Degintinių žmonių kaulų makroskopinė analizė: metodologija, galimybės ir praktinė patirtis pasaulyje bei Lietuvoje. In: Merkevičius, A., sud. Metodai Lietuvos archeologijoje. Mokslas ir technologijos praeičiai pažinti. Vilniaus universiteto leidykla, 65–93;
 • Kurila, L., 2013. Some Remarks on the Orientation of the Dead: Examples from Two East Lithuanian Barrow Cemeteries. Estonian Journal of Archaeology, 17 (1), 38–56;
 • Balakauskas, L., Kurila, L., 2012. Aplinka ir žmogus holocene Baliulių–Perūno mikroregione (Švenčionių r.): tarpdisciplininis tyrimas. Lietuvos archeologija, 38, 121–140;
 • Kliaugaitė, V., Kurila, L., Baubonis, Z., 2012. Ažušilė Barrow Cemetery. In: Zabiela, G., Baubonis, Z., Marcinkevičiūtė, E., eds. Archaeological Investigations in Independent Lithuania. 1990–2010. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 90–94;
 • Kliaugaitė, V., Kurila, L., 2012. Baliuliai Barrow Cemetery. In: Zabiela, G., Baubonis, Z., Marcinkevičiūtė, E., eds. Archaeological Investigations in Independent Lithuania. 1990–2010. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 95–101;
 • Kurila, L., Vaitkevičius, V., 2011. Mirusiųjų deginimo papročio refleksijos: padavimas apie Migonių piliakalnį. Tautosakos darbai, XLI, 107–134;
 • Kurila, L., 2011. Vladimiro Kaširskio kasinėjimai Vajuonio ir Žeimenio tarpežerio pilkapynuose 1906 ir 1907 m. In:Luchtanas, A., Tamulynas, L., sud. Lietuvos archeologijos šaltiniai Sankt Peterburge. Vilniaus universitetas, 101–174;
 • Kurila, L., Kurilienė, A., 2011. Tyrinėjimai Dovainonyse. Lietuvos archeologija, 37, 87–152;
 • Kurila, L., 2010. Osteologinis kremuoto individo lyties nustatymas: Patikimumo įvertinimas, paremtas Rytų Lietuvos pilkapių degintinių kapų duomenimis. Lietuvos archeologija, 36, 197–210;
 • Kurila, L., Baubonis, Z., Kliaugaitė, V., 2010. Ažušilės pilkapynas. Lietuvos archeologija, 36, 221–270;
 • Kurila, L., 2009. Senieji Rytų Lietuvos pilkapių plėšikai. Lietuvos archeologija, 34, 43–58;
 • Kurila, L., 2009. Symbolic horse burials in the Iron Age of East Lithuania. Archaeologia Baltica, 11, 242–253;
 • Kurila, L., 2009. Socialinis statusas ir lytis: Geležies amžiaus Rytų Lietuvos socialinės organizacijos analizė. Lietuvos archeologija, 35, 153–192;
 • Kurila, L., Kliaugaitė, V., 2008. Peršaukščio–Kasčiukų pilkapynas. Lietuvos archeologija, 33, 9–40;
 • Kurila, L., 2007. Geležies amžiaus Rytų Lietuvos gyventojų demografija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai: Istorija, 66, 3–11;
 • Kurila, L., 2007. Graves of the unburied: Symbolic Iron Age warrior burials in East Lithuania. Archaeologia Baltica, 8, 292–301;
 • Kurila, L., 2007. Vaiko statusas Rytų Lietuvoje geležies amžiuje. Archaeologia Lituana, 8, 97–116;
 • Kurila, L., Baubonis, Z., Kliaugaitė, V., 2007. Vigodkos (Dūkšto, Saksoniškių) II pilkapynas. Lietuvos archeologija, 32, 145–170;
 • Kurila, L., Kliaugaitė, V., 2007. Baliulių pilkapiai (Švenčionių r.). Lietuvos archeologija, 30, 121–180;
 • Kurila, L., 2005. Rytinė lietuvių genties riba IX–XII a. (1. archeologijos duomenys). Lietuvos archeologija, 27, 59–84;
 • Kurila, L., 2005. Rytinė lietuvių genties riba XI–XIV a. (2. rašytinių šaltinių duomenys). Lietuvos archeologija, 28, 121–132;
 • Kurila, L., 2003. Rytų Lietuvos pilkapių kultūros nykimo klausimu. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai: Istorija, LVIII, 25–38;
 • Kurila, L., 2002. L. Kondratovičiaus-Sirokomlės tyrinėjimai Anciulių pilkapyne 1856 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai: Istorija, LIV, 40–46;
 • Kurila, L., 2002. Socialinių santykių atspindžiai Rytų Lietuvos pilkapių degintinių kapų medžiagoje. Archaeologia Lituana, 3, 122–136.

Pranešimai mokslinėse konferencijose

 • Minskas, Baltarusija, 2005 m. balandžio 7–9 d., konferencija „VI международная научная конференция в честь академиков АН БССР Н. М. Никольского и В. Н. Перцева“, pranešimas „Восточная граница культуры восточнолитовских курганов в IX–XII вв.“;
 • Klaipėda, 2006 m. spalio 11–15 d., konferencija „Weapons, Weaponry and Man (In memoriam of Vytautas Kazakevičius)“, pranešimas „Graves of the Unburied: Symbolic Iron Age Warrior Burials in East Lithuania“;
 • Klaipėda, 2007 m. balandžio 19–20 d., konferencija „Metodai archeologijos ir istorijos tyrinėjimuose: teorija ir praktika“, pranešimas „Osteologiniai degintinių palaikų tyrinėjimai“;
 • Kuressaare, Estija, 2007 m. gegužės 23–27 d., konferencija „Rank, Gender and Society around the Baltic 400–1400 AD“, pranešimas „Growing in the Afterlife: A Study on Children’s Graves in East Lithuanian Barrows“;
 • Klaipėda, 2008 m. spalio 8–12 d., konferencija „The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites, and Military and Everyday Life)“, pranešimas „Symbolic Horse Burial Customs in Iron Age East Lithuania“;
 • Kernavė, 2008 m. spalio 24–25 d., konferencija „The Methods of Archaeological Investigations“, pranešimas „Osteological Analysis of Cremated Remains: Objectives, Techniques, and Potentials“;
 • Vilnius, 2008 m. lapkričio 7 d., konferencija „The 5th International Scientific Conference. In the Honour of Jonas Puzinas. Lithuanian Archaeological Sources in Museums and Archives of Europe“, pranešimas „Lithuanian archaeological material in St. Petersburg: Vladimir Kashirskii‘s excavations in the barrow cemeteries between the lakes Vajuonis and Žeimenys“;
 • Vilnius, 2009 m. rugpjūčio 24 d., konferencija „Baltic Bioarchaeology Meeting. Bioarchaeology and Forensic Anthropology“, pranešimas „Osteological sexing of cremated human remains: An accuracy test based on gender-related grave goods“;
 • Tvärminne, Suomija, 2009 m. spalio 8–10 d., konferencija „Archaeology and identity. BASE 4: The fourth theoretical seminar of the Baltic and Finnish archaeologists“, pranešimas „Social classes in the East Lithuanian barrow culture: An attempt of identification in mortuary data“;
 • Druskininkai, 2009 m. lapkričio 27–28 d., konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“, pranešimas „Gudelių (Lenkiškių) pilkapyno tyrinėjimai 2002–2008 metais“;
 • Vilnius, 2010 m. balandžio 29 d., konferencija „Prof. N. Vėliaus skaitymai“, pranešimas „Mirusiųjų deginimo papročio refleksijos: padavimas apie Migonių piliakalnį“ (su V. Vaitkevičiumi);
 • Vilnius, 2010 m. lapkričio 11 d., konferencija „Kultūrinio kraštovaizdžio raida archeologijos ir gamtos mokslų duomenimis. „Archeokraštovaizdis“ (2008–2010 m.)“, pranešimas „Aplinkos ir žmogaus sąveika holocene Baliulių–Perūno mikroregione: tarpdisciplininis tyrimas“ (su L. Balakausku);
 • Kaliningradas, Rusija, 2012 m. gegužės 17–19 d., konferencija „Sacred Landscapes in the Baltic Sea Region“, pranešimas „Orientation of Burials in East Lithuanian Barrow Cemeteries: Some Unrevealed Traits?“;
 • Pilzenas, Čekija, 2013 m. rugsėjo 4–8 d., konferencija „19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 2013 Pilsen / Czech Republic“, stendinis pranešimas „Taken from the dead: The ancient robbers of East Lithuanian barrows“;
 • Vilnius, 2014 m. kovo 5 d., konferencija „Marijos Gimbutienės skaitymai XI“, pranešimas „Apgyvendinimo tankumas geležies amžiaus Lietuvoje: Žeimenos baseino mikroregiono pavyzdys“;
 • Nida, 2014 m. birželio 12–15 d., konferencija „Horizons of Archival Archaeology. International Conference. 12–15 June 2014, Nida, Lithuania“, pranešimas „Discoveries and inspiration from M. Brensztejn’s Archaeological Inventory of the Kovno Gubernia“ (su R. Banyte-Rowell, A. Simniškyte);
 • Stambulas, Turkija, 2014 m. rugsėjo 10–14 d., konferencija „19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 10–14 September 2014 Istanbul / Turkey“, stendinis pranešimas „Puzzled Paleodemography, or the Influence of Cremation upon Demographic Estimates of Past Societies: An Eastern Lithuanian Sample“;
 • Stambulas, Turkija, 2014 m. rugsėjo 10–14 d., konferencija „19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 10–14 September 2014 Istanbul / Turkey“, stendinis pranešimas „Silver Women, Iron Men: The Migration Period Elite Burials in Northeastern Lithuania as a Reflection of Social Change“;
 • Vilnius, 2014 m. gruodžio 5 d., konferencija „Vaikų ir vaikystės pėdsakai Lietuvoje: Archeologija, antropologija, istorija ir etnografija“, pranešimas „Vaikai geležies amžiaus Rytų Lietuvoje“;
 • ilnius, 2016 m. rugsėjo 3 d., konferencija “22nd Annual Meeting of the EAA. 31st August–4th September 2016 Vilnius”, pranešimas “Human bone AMS 14C dating and the freshwater reservoir effect? An East Lithuanian Iron age sample”;
 • Vilnius, 2016 m. rugsėjo 3 d., konferencija “22nd Annual Meeting of the EAA. 31st August–4th September 2016 Vilnius”, pranešimas “Relation or isolation? Spaces of the living and the dead in the Iron Age East Lithuania”.

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose

 • Archaeologia Baltica. Klaipėdos universitetas (Lietuva). Pareigos: narys. Datos: nuo 2019 m.
 • Lietuvos archeologija.  Lietuvos istorijos institutas (Lietuva). Pareigos: vyriausiasis redaktorius. Datos: 2011–2019 m. Pareigos: narys. Datos: nuo 2019 m.
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. Pareigos: narys. Datos: 2006–2019 m.

Dalyvavimas mokslo asociacijose

 • Europos archeologijos asociacija / European Association of Archaeologists (EAA). Pareigos: narys. Datos: nuo 2013 m.
 • Lietuvos archeologijos draugija. Pareigos: narys. Datos: nuo 2005 m.

Ekspertinė veikla

 • Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos IV Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba. Pareigos: narys. Datos: 2012–2019 m.
 • Mokslinė archeologijos komisija. Pareigos: narys. Datos: nuo 2012 m.

Kontaktai

Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius

Telefonas: 8 6 5212845

El. paštas: laurynas.kurila@istorija.lt

Informacija atnaujinta 2020-10-30 19:53