Pradžia
lt
en

R. Banytė-Rowell | A. Čivilytė | V. Juodagalvis |  L. Kurila | G. Piličiauskas | V. Podėnas | A. Simniškytė-Strimaitienė | E. Svetikas | R. Vengalis | E. Pranckėnaitė | L. Gaižauskas | A. Janionis | V. Micelicaitė | M. Pilkauskas  | E. Simčenka | M. Valančius |  


Laurynas Kurila

Mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras, Archeologijos skyriaus vedėjas

Biografiniai duomenys:

Gimė 1978 balandžio 14 d. Vilniuje. 2001 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė archeologijos specialybės bakalauro, 2003 m. – magistrantūros studijas. 2005–2009 m. tame pačiame fakultete studijavo doktorantūroje. 2009 m. spalio 6 d. apsigynė daktaro disertaciją „Socialinė organizacija Rytų Lietuvoje III–XII a. (laidojimo paminklų duomenimis)“. 2002–2005 m. dirbo laborantu ir archeologu VšĮ Pilių tyrimo centre „Lietuvos pilys“. Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriuje dirba nuo 2006 m. sausio 2 d. (2006–2010 m. – jaunesniuoju mokslo darbuotoju, nuo 2011 m. – mokslo darbuotoju). Nuo 2014 m. – Archeologijos skyriaus vedėjas. Nuo 2014 m. – lektorius Vilniaus universiteto Istorijos fakultete.

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys:

Rytų Lietuva geležies amžiuje, laidojimo papročiai, priešistorinių visuomenių socialinių santykių tyrinėjimai, teoriniai tokių tyrinėjimų modeliai, archyvinė archeologija, archeologijos istorija, bioarcheologija.

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

Straipsniai

 1. Kurila, L., Piličiauskienė, G., Simčenka, E., Miliauskienė, Ž., Ežerinskis, Ž, Šapolaitė, J., Garbaras, A., 2023. New Human Bone Radiocarbon Dates from the Roman Period–Migration Period Lithuanian Cemeteries. Radiocarbon, 65 (2), 411–429. DOI: 10.1017/RDC.2022.92.
 2. Kurila, L., 2022. Kruonio apylinkių pilkapynai. In: Lukoševičius, O., sud. Kruonio apylinkės. Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 20–31.
 3. Kurila, L., 2022. Mirusiųjų deginimo papročio plitimas Rytų Lietuvoje: Naujas chronologinis modelis, paremtas radiokarboninio datavimo duomenimis. Lietuvos archeologija, 48, 155–184. DOI: 10.33918/25386514-048005.

 4. Piličiauskienė, G., Kurila, L., Ežerinskis, Ž., Šapolaitė, J., Garbaras, A., Zagurskytė, A., Micelicaitė, V., 2022. Horses in Lithuania in the Late Roman – Medieval Period (3rd–14th C AD) Burial Sites: Updates on Size, Age and Dating. Animals, Vol. 12 (12), 1549. DOI: 10.3390/ani12121549.
 5. Kurila, L., Piličiauskienė, G., Ežerinskis, Ž., Šapolaitė, J., Garbaras, A., 2021. Vestiges of the Huns? The Radiocarbon-based Chronology of the Trilobate Arrowheads from Plinkaigalis Cemetery, Central Lithuania. Acta Archaeologica, Vol. 92, Iss. 1, p. 52–72, DOI: 10.1163/16000390-12340003.
 6. Piličiauskienė, G., Kurila, L., Simčenka, E., Lidén, K., Kooijman, E., Kielman-Schmitt, M., Piličiauskas, G., 2022. The Origin of Late Roman Period–Post-Migration Period Lithuanian Horses. Heritage, Vol. 5, Iss. 1, p. 332–352, DOI: 10.3390/heritage5010018.
 7. Šapolaitė, J., Ežerinskis, Ž., Butkus, L., Garbarienė, I., Garbaras, A., Kurila, L., Bučinskas, L., Pabedinskas, A., Remeikis, V., 2021. Development of an online sulfur trapping system for graphitization of cremated bones with automated graphitization system AGE-3. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B, Vol. 505, p. 17–23, DOI: 10.1016/j.nimb.2021.08.006.
 8. Kurila, L., 2020. Large barrows in East Lithuania – A mystery yet to reveal. Archaeologia Baltica, 27, 66–83, DOI: 10.15181/ab.v27i0.2178.
 9. Kurila, L., 2019. Laidojimas pilkapiuose krikščioniškojoje Lietuvoje. Lietuvos archeologija, 45, 219–264, DOI: 10.33918/25386514-045007.
 10. Kurila, L., 2018. Signaliniai laužai Lietuvos piliakalniuose? Teorinis aspektas. Lietuvos archeologija, 44, 71–115;
 11. Kurila, L., 2017. Connected or isolated? The spaces of the living and the dead in Iron Age East Lithuania. Lietuvos archeologija, 43, 115–142;
 12. Kurila, L., Kliaugaitė, V., 2017. Baliulių pilkapyno tyrinėjimai. In: Marcinkevičius, K., Markauskienė, L., sud. Lietuvos valsčiai. Pabradė. Vilnius: Versmė, 9–35;
 13. Kurila, L., 2016. East Lithuanian Barrows – Burial in the Cradle of Lithuanian Tribes. In: Zabiela, G., Baubonis, Z., Marcinkevičiūtė, E., eds. A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Vilnius: Society of the Lithuanian Archaeology, 192–207;
 14. Banytė-Rowell, R., Kurila, L., Simniškytė-Strimaitienė, A., 2016. Wartość naukowa „Inwentarza archeologicznego gubernji kowieńskiej“ Michała Brensztejna / Die wissenschaftliche Qualität des „Archäologischen Inventars des Gouvernements Kowno“ von Michał Brensztejn / Mykolo Brenšteino „Archeologinio Kauno gubernijos inventoriaus“ mokslinė išliekamoji vertė. In: Bitner-Wróblewska, A., Banytė-Rowell, R., red. Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna / Archäologisches Inventar des Gouvernements Kowno von Michał Eustachy Brensztejn / Archeologinis Kauno gubernijos inventorius, parengtas Mykolo Eustachijaus Brenšteino (=Aestorum Hereditas, III), 2. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne, 174–295;
 15. Kurila, L., 2015. Cremation as limitation? A paleodemographic inquiry into the accuracy of macroscopic analysis of cremated human remains based on an East Lithuanian sample. Papers on Anthropology, XXIV (2), 67–85, DOI: 10.12697/poa.2015.24.2.06.
 16. Kurila, L., 2015. Social Classes in the Iron Age East Lithuania: An Attempt of Identification in the Mortuary Record. Interarchaeologia, 4/5, 45–63;
 17. Kurila, L., 2015. The Accuracy of the Osteological Sexing of Cremated Human Remains: A Test Based on Grave Goods from East Lithuanian Barrows. Collegium Antropologicum, 39 (4), 821–828;
 18. Kurila, L., 2015. Žmonių kaulų iš Rytų Lietuvos pilkapių AMS 14C datavimas: rezultatai, perspektyvos. Lietuvos archeologija, 41, 45–80;
 19. Banytė-Rowell, R., Kurila, L., Simniškytė, A., 2015. Discoveries and Inspiration from Michał Brensztejn‘s‚ Archaeological Inventory of the Kovno Gubernia‘. Archaeologia Baltica, 21–22, 112–123, DOI: 10.15181/ab.v1i0.1139.
 20. Kurila, L., 2014. Apgyvendinimo tankumas geležies amžiaus Lietuvoje: Žeimenos baseino mikroregionas. Lietuvos archeologija, 40, 181–204;
 21. Kurila, L., 2014. „Lietuvos archeologija“: 40 tomų – skaičiais. Lietuvos archeologija, 40, 29–42;
 22. Kurila, L., 2013. Degintinių žmonių kaulų makroskopinė analizė: metodologija, galimybės ir praktinė patirtis pasaulyje bei Lietuvoje. In: Merkevičius, A., sud. Metodai Lietuvos archeologijoje. Mokslas ir technologijos praeičiai pažinti. Vilniaus universiteto leidykla, 65–93;
 23. Kurila, L., 2013. Some Remarks on the Orientation of the Dead: Examples from Two East Lithuanian Barrow Cemeteries. Estonian Journal of Archaeology, 17 (1), 38–56, DOI: 10.3176/arch.2013.1.03.
 24. Balakauskas, L., Kurila, L., 2012. Aplinka ir žmogus holocene Baliulių–Perūno mikroregione (Švenčionių r.): tarpdisciplininis tyrimas. Lietuvos archeologija, 38, 121–140;
 25. Kliaugaitė, V., Kurila, L., Baubonis, Z., 2012. Ažušilė Barrow Cemetery. In: Zabiela, G., Baubonis, Z., Marcinkevičiūtė, E., eds. Archaeological Investigations in Independent Lithuania. 1990–2010. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 90–94;
 26. Kliaugaitė, V., Kurila, L., 2012. Baliuliai Barrow Cemetery. In: Zabiela, G., Baubonis, Z., Marcinkevičiūtė, E., eds. Archaeological Investigations in Independent Lithuania. 1990–2010. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 95–101;
 27. Kurila, L., Vaitkevičius, V., 2011. Mirusiųjų deginimo papročio refleksijos: padavimas apie Migonių piliakalnį. Tautosakos darbai, XLI, 107–134;
 28. Kurila, L., 2011. Vladimiro Kaširskio kasinėjimai Vajuonio ir Žeimenio tarpežerio pilkapynuose 1906 ir 1907 m. In: Luchtanas, A., Tamulynas, L., sud. Lietuvos archeologijos šaltiniai Sankt Peterburge. Vilniaus universitetas, 101–174;
 29. Kurila, L., Kurilienė, A., 2011. Tyrinėjimai Dovainonyse. Lietuvos archeologija, 37, 87–152;
 30. Kurila, L., 2010. Osteologinis kremuoto individo lyties nustatymas: Patikimumo įvertinimas, paremtas Rytų Lietuvos pilkapių degintinių kapų duomenimis. Lietuvos archeologija, 36, 197–210;
 31. Kurila, L., Baubonis, Z., Kliaugaitė, V., 2010. Ažušilės pilkapynas. Lietuvos archeologija, 36, 221–270;
 32. Kurila, L., 2009. Senieji Rytų Lietuvos pilkapių plėšikai. Lietuvos archeologija, 34, 43–58;
 33. Kurila, L., 2009. Symbolic horse burials in the Iron Age of East Lithuania. Archaeologia Baltica, 11, 242–253;
 34. Kurila, L., 2009. Socialinis statusas ir lytis: Geležies amžiaus Rytų Lietuvos socialinės organizacijos analizė. Lietuvos archeologija, 35, 153–192;
 35. Kurila, L., Kliaugaitė, V., 2008. Peršaukščio–Kasčiukų pilkapynas. Lietuvos archeologija, 33, 9–40;
 36. Kurila, L., 2007. Geležies amžiaus Rytų Lietuvos gyventojų demografija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai: Istorija, 66, 3–11;
 37. Kurila, L., 2007. Graves of the unburied: Symbolic Iron Age warrior burials in East Lithuania. Archaeologia Baltica, 8, 292–301;
 38. Kurila, L., 2007. Vaiko statusas Rytų Lietuvoje geležies amžiuje. Archaeologia Lituana, 8, 97–116;
 39. Kurila, L., Baubonis, Z., Kliaugaitė, V., 2007. Vigodkos (Dūkšto, Saksoniškių) II pilkapynas. Lietuvos archeologija, 32, 145–170;
 40. Kurila, L., Kliaugaitė, V., 2007. Baliulių pilkapiai (Švenčionių r.). Lietuvos archeologija, 30, 121–180;
 41. Kurila, L., 2005. Rytinė lietuvių genties riba IX–XII a. (1. archeologijos duomenys). Lietuvos archeologija, 27, 59–84;
 42. Kurila, L., 2005. Rytinė lietuvių genties riba XI–XIV a. (2. rašytinių šaltinių duomenys). Lietuvos archeologija, 28, 121–132;
 43. Kurila, L., 2003. Rytų Lietuvos pilkapių kultūros nykimo klausimu. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai: Istorija, LVIII, 25–38;
 44. Kurila, L., 2002. L. Kondratovičiaus-Sirokomlės tyrinėjimai Anciulių pilkapyne 1856 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai: Istorija, LIV, 40–46;
 45. Kurila, L., 2002. Socialinių santykių atspindžiai Rytų Lietuvos pilkapių degintinių kapų medžiagoje. Archaeologia Lituana, 3, 122–136.

Ekspertinė veikla:

 1. Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos IV Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (narys, 2012-2019 m.)
 2. Mokslinė archeologijos komisija (narys nuo 2012 m.)

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose:

 1. Archaeologia Baltica (Klaipėdos universitetas (Lietuva), narys nuo 2019 m.)
 2. Lietuvos archeologija (Lietuvos istorijos institutas (Lietuva), vyriausiasis redaktorius 2011-2019 m., narys nuo 2019 m.)
 3. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje (Lietuvos archeologijos draugija (Lietuva), narys, 2006-2019 m.) 

Dalyvavimas mokslo asociacijose:

 1. Europos archeologijos asociacija / European Association of Archaeologists (EAA) (narys nuo 2013 m.)
 2. Lietuvos archeologijos draugija (narys nuo 2005 m.).

Kontaktai ir nuorodos:

El. paštas - laurynas.kurila@istorija.lt

Researchgate - https://www.researchgate.net/profile/Laurynas-Kurila-2 

Academia.edu -  https://istorija.academia.edu/LaurynasKurila

ORCID - https://orcid.org/0000-0002-7956-1120

 

Informacija atnaujinta 2023-12-04 20:52