Pradžia
lt
en

R. Banytė-Rowell | A. Čivilytė | V. Juodagalvis |  L. Kurila | G. Piličiauskas | V. Podėnas | A. Simniškytė-Strimaitienė | E. Svetikas | R. Vengalis | E. Pranckėnaitė | L. Gaižauskas | A. Janionis | V. Micelicaitė | M. Pilkauskas  | E. Simčenka | M. Valančius |  


Rokas Vengalis

mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras

Biografiniai duomenys:

Gimė 1980 m. rugpjūčio 16 d. Vilniuje. 2002 m. Vilniaus universiteto istorijos fakultete baigė archeologijos specialybės bakalauro, 2004 m. – magistro studijas. 2004-2009 m. Vilniaus universitete studijavo doktorantūroje ir apgynė daktaro disertaciją „Rytų Lietuvos gyvenvietės I tūkstantmetyje po Kr.“. Nuo 2004 m. dirba Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos Mokslinių tyrimų skyriuje. Lietuvos istorijos institute mokslo darbuotoju dirba nuo 2013 m.

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys

Gyvenviečių ir kraštovaizdžio archeologija, geofizikiniai metodai archeologijoje, archeologijos objektų paieška, žvalgymų metodai, archeologinė keramika, Lietuvos geležies amžiaus archeologija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 1. Piličiauskas, G., Vengalis, R., Skridlaitė, G., Piličiauskienė, G., Minkevičius, K., 2022. Towards better understanding of economy and culture of the Late Bronze Age in the southeastern Baltic: Tarbiškės settlements. Archaeologia Baltica, 29, 149–168. DOI: https://doi.org/10.15181/ab.v29i0.2476.

 2. Vengalis, R., Minkevičius, K.,  Valančius, M.,  Piličiauskas, G., 2022. Hidden Landscapes of the Earliest Iron Age: Excavations at Kakliniškės 7 Reveal an Overlooked  Settlement Phase in Southern Lithuania. Archaeologia Baltica, 29, 119–148. DOI: https://doi.org/10.15181/ab.v29i0.2475.

 3. Vengalis, R., Piličiauskas, G., Minkevičius, K., Valančius, M., Stančikaitė, M., Vaikutienė, G.,  Piličiauskienė, G., 2022. New Data on the Structure and Economy of Unenclosed Settlements of the Late Striated Ware Culture: Skudeniai Settlement Site, SE Lithuania. Lietuvos archeologija, 48, 101–153, DOI: https://doi.org/10.33918/25386514.
 4. McClymont, A. F., Bauman, P., Freund, R. A., Seligman, J., Jol, H. M., Reeder, P., Bensimon, K., Vengalis, R., 2022. Preserving Holocaust History: Geophysical Investigations at the Ponary (Paneriai) Extermination Site. Geophysics 87(1), 1-47. DOI: https://doi.org/10.1190/geo2021-0065.1
 5. Vengalis, R., Vėlius, G., 2022. Kernavė Town in the 13th and 14th Centuries: Social and Cultural Patterns of Community. In Gyucha, A., Salisbury, R. B.,  eds. The Archaeology of Nucleation in the Old World: Spatiality, Community, and Identity. Archaeopress, 186-199. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv2nrz7fw.18
 6. Piličiauskas, G., Vengalis, R., Minkevičius, K., Kisielienė, D., Ežerinskis, Ž., Šapolaitė, J., Skipitytė, R., Robson, H.K., 2021. The earliest evidence for crop cultivation during the Early Bronze Age in the southeastern Baltic. Journal of Archaeological Science: Reports, 36, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.102881.
 7. Piličiauskas, G., Matiukas, A., Peseckas, K., Mažeika, J., Osipowicz, G., Piličiauskienė, G., Rannamäe, E., Pranckėnaitė, E., Vengalis, R., Pilkauskas, M., 2020. Fishing history of the East Baltic during the Holocene according to underwater multiperiod riverine site Kaltanėnai, northeastern Lithuania. Archaeological and Anthropological Sciences 12:279, DOI: https://doi.org/10.1007/s12520-020-01233-9.
 8. Vengalis, R., Piličiauskas, G., Pilkauskas, M., Kozakaitė, J., Juškaitis, V., 2020. The large-scale rescue excavation of the multi-period site at Kvietiniai sheds light on the so far little explored Bronze Age in Western Lithuania. Archaeologia Baltica 27:19–52, DOI: https://doi.org/10.15181/ab.v27i0.2176.
 9. Vengalis, R., Volungevičius, J., Vėlius, G., Kuncevičius, A., Poškienė, J., Prapiestienė, R., 2020. Žmogus prieš gamtą: reljefo transformavimas įrengiant XIII–XIV a. Kernavės pilį ir jo sukelti eroziniai procesai. Lietuvos archeologija 46, p. 207-254.DOI: https://doi.org/10.33918/25386514-046008.
 10. Vengalis R., Vėlius G. 2019. Kernavės piliakalnių funkcinė raida geležies amžiuje: naujos senų duomenų interpretacijos. Archaeologia Lituana, 20: 75–115, DOI:https://doi.org/10.15388/ArchLit.2019.20.4.
 11. Vengalis, R., 2017. Regioninės archeologijos link: archeologinių tyrimų geoduomenų bazė. Lietuvos archeologija,43, 175-220.
 12. Baltramiejūnaitė, D., Poškienė, J., Vengalis, R., Vėlius, G., (sud.), 2017.Atrastoji Kernavė: Kernavės archeologinės vietovės muziejaus katalogas. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija. ISBN 978-609-420-574-3.
 13. Vengalis, R., 2016. Roman and Migration Period Settlements. In: Zabiela, G., Baubonis, Z., Marcinkevičiūtė, E., eds. A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Vilnius: Society of the Lithuanian Archaeology, 160–181.
 14. Vengalis, R., 2015. Lietuvos archeologinio žemėlapio reprezentatyvumas. Lietuvos archeologija, 41, 81-110.
 15. Merkytė, I., Vengalis, R., Vėlius, G., 2013. Geofizikinių tyrimų metodų taikymas Kernavėje. In: Merkevičius, A., sud. Metodai Lietuvos archeologijoje. Mokslas ir technologijos Lietuvos praeities pažinimui. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 366-410.
 16. Vengalis, R., 2012. Geležies amžiaus gyvenvietė Kernavėje: ilgalaikio apgyvendinimo atspindžiai archeologinėje medžiagoje. Lietuvos archeologija, 38, 175-220.
 17. Vengalis, R., 2010. Radinių erdvinio išsidėstymo analizė ir jos pritaikymo galimybės Lietuvos geležies amžiaus gyvenviečių tyrimuose. Lietuvos archeologija, 36, 73-86.
 18. Vengalis, R., 2010. Radinių erdvinio išsidėstymo analizė ir jos pritaikymo galimybės Lietuvos geležies amžiaus gyvenviečių tyrimuose. Lietuvos archeologija, 36, 73-86.
 19. Vengalis, R., 2009. Pottery in Eastern Lithuania in the first half of the first millennium AD: typology and chronology (on the basis of the material from Kernavė settlements and hill-forts). In: Karczewska, M., Karczewski, M., eds. Ceramika Baltyjska. Tradycje i wplywy. Białystok: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 317-333.
 20. Vengalis, R., 2008. Rytų Lietuvos keramika VIII-XII a. Lietuvos archeologija, 33, 41-70.
 21. Vengalis, R., 2007. Grublėtoji keramika Rytų Lietuvoje. Lietuvos archeologija, 32, 105-132.

Ekspertinė veikla:

 1. Mokslinė archeologinė komisija (narys, 2015–2020 m.).
 2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos IV nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (narys, 2015–2019 m.).

Kontaktai ir nuorodos:

 El. paštas - rokasven@gmail.com

 Researchgate - https://www.researchgate.net/profile/Rokas-Vengalis

 ORCID -   https://orcid.org/0000-0003-1502-901X

Informacija atnaujinta 2023-12-05 20:18