Pradžia
lt

A. Čivilytė | A.Simniškytė-Strimaitienė | E. Simčenka | E. Pranckėnaitė | E. Svetikas | G. Piličiauskas | L. Kurila | M. Daubaras | M. Pilkauskas | M. Žemantauskaitė | R. Šmigelskas | R. Vengalis | V. Juodgalvis | R. Banytė-Rowell | V. Podėnas |


Vytenis Podėnas

Doktorantas, jaunesnysis mokslo darbuotojas

Gimė 1990 m., Vilniuje. Vilniaus universitete 2014 m. baigė archeologijos bakalauro, 2016 m. – archeologijos magistro studijas. Nuo 2015 iki 2019 m. dirbo Lietuvos nacionalinio muziejaus, Archeologijos skyriuje, vyresn. muziejininku.

Nuo 2016 m. – Lietuvos istorijos instituto doktorantas. Rengiama disertacija tema „Įtvirtintų gyvenviečių bendruomenių elgsena Rytų Baltijos regione 1100–450 cal BC“, vadovė – dr. A. Čivilytė.

Archeologinius tyrimus vykdo nuo 2015 m. Atlikti tyrimai Aiseto ir Galuonio ežerų salose, Antilgės, Garnių I ir Mineikiškės piliakalniuose ir kt.

Pagrindinės mokslinių interesų sritys

 • Priešistorinių visuomenių elgsena ir ekonomika
 • Rytų Baltijos regiono bronzos amžius - ankstyvojo romėniškojo laikotarpio archeologijoje
 • Piliakalniai ir ežerų salų gyvenvietės
 • Archeologinė keramika
 • Archeometalurgija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Podėnas, V., 2020. Emergence of Hilltop Settlements in the Southeastern Baltic: New AMS 14C Dates from Lithuania and Revised Chronology. Radiocarbon, 62 (2), 361–377. Doi: https://doi.org/10.1017/RDC.2019.152
 • Minkevičius, K., Podėnas, V., Urbonaitė-Ubė, M., Ubis, E., Kisielienė, D., 2020. New evidence on the southeast Baltic Late Bronze Age agrarian intensification and the earliest AMS dates of Lens culinaris and Vicia faba. Vegetation History and Archaeobotany, 29, 327–338. Doi: https://doi.org/10.1007/s00334-019-00745-2
 • Podėnas, V., Čivilytė, A., 2019. Bronze casting and Communication in the Southeastern Baltic Bronze Age. Lietuvos archeologija, 45, 169–199. Doi: https://doi.org/10.33918/25386514-045005
 • Luchtanas, A., Podėnas, V., Babenskas, E., 2019. Romėniškojo laikotarpio ritinis smeigtukas: nuo archeologinio radinio iki rekonstrukcijos. In: D. Luchtanienė (sud.) Eksperimentinė archeologija, III tomas. Vilnius, p. 9–43.
 • Troskosky, C., Podenas, V., Dubinin, N., 2018. Quaternary Geomorphology and Viewshed Analysis of the Garniai I. Chronika, vol. VIII: 64-77.
 • Podėnas, V., Babenskas, E., 2017. Eksperimentiniai Narkūnų vėlyvojo bronzos amžiaus techninės keramikos tyrimai. In: D. Luchtanienė (sud.) Eksperimentinė archeologija, II tomas. Vilnius, p. 95–110.
 • Podėnas, V., Luchtanas, A., Čivilytė, A., 2016. Narkūnų piliakalnių ir papėdės gyvenvietės keramika: elgsenos atspindžiai. Lietuvos archeologija, 42, 191–241.
 • Podėnas, V., Čivilytė, A., Bagdzevičienė, J., Luchtanas, A., 2016. Technologiniai ir diagnostiniai Narkūnų Didžiojo piliakalnio techninės keramikos tyrimai. Lietuvos archeologija, 42, 151–189.

Pranešimai tarptautinėse konferencijose

 • Podėnas, V., Babenskas, E., 2015. On the behaviour of potters and metalworkers: ceramic production at the Narkūnai hillfort. 13th Nordic Bronze Age Symposium, Gothenburg, 2015, June 11th.
 • Podėnas, V., Babenskas, E., Bagdzevičienė, J., Luchtanas, A., Čivilytė, A., 2015. Metalworking in early hillforts: verifying technical ceramics. The 8th International Scientific Readings of Prof. J. Puzinas, Vilnius, 2015, September 18th.

Pranešimai nacionalinėse konferencijose/viešos paskaitos

 • Čivilytė, A., Podėnas, V., 2016. „Gyvenimas piliakalniuose...“ Naujausi Daugailių krašto archeologiniai tyrinėjimai. Europos paveldo dienos 2016 m., rugsėjo 17 d. Daugailiuose.
 • Čivilytė, A,. Podėnas, V., 2017. Ankstyvieji piliakalniai ir metalo idėja: ką įžvelgiame tirdami Rytų Baltijos regiono bendruomenių palikimą? XIV M. Gimbutienės skaitymai, Vilniuje LNM Kovo 15 d.

Dalyvavimas mokslinių tylimų projektuose

2015 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamuose studentų moksliniuose tyrimuose laisvu nuo studijų metu, tyrimus atliko LII, tema „Metalo apdirbimo technologija vėlyvajame bronzos amžiuje: eksperimentinis techninės keramikos tyrimas“ (darbo vadovė – dr. Agnė Čivilytė). 2016 m. „Geoarcheologiniai grunto tyrimai kaip priemonė senovės gyvenvietėms pažinti“ (MIP - 101/2015; vad. dr. A. Simniškytė).

Dalyvavimas mokslo asociacijose

 • Lietuvos archeologijos draugija (LAD) / Society of the Lithuanian Archaeology. Pareigos: narys. Datos: nuo 2018 m
 • Europos archeologijos asociacija / European Association of Archaeologists (EAA). Pareigos: narys. Datos: 2016 ir 2018 m.

Kontaktai

El. paštas - vytenispodenas@gmail.com

Informacija atnaujinta 2020-10-30 20:09