Pradžia
lt
en

R. Banytė-Rowell | A. Čivilytė | V. Juodagalvis |  L. Kurila | G. Piličiauskas | V. Podėnas | A. Simniškytė-Strimaitienė | E. Svetikas | R. Vengalis | E. Pranckėnaitė | L. Gaižauskas | A. Janionis | V. Micelicaitė | M. Pilkauskas  | E. Simčenka | M. Valančius |  


Vytenis Podėnas

Mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras

Biografiniai duomenys:

Gimė 1990 m., Vilniuje. Vilniaus universitete 2014 m. baigė archeologijos bakalauro, 2016 m. – archeologijos magistro studijas. Nuo 2015 iki 2019 m. dirbo Lietuvos nacionalinio muziejaus, Archeologijos skyriuje, vyresn. muziejininku.  2022 m. apsigynė daktaro disertaciją „Įtvirtintos gyvenvietės Rytų Baltijos regione 1100–400 cal BC“. Archeologinius tyrimus vykdo nuo 2015 m. Atlikti tyrimai Aiseto ir Galuonio ežerų salose, Antilgės, Garnių I ir Mineikiškės piliakalniuose ir kt.

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys

Priešistorinių visuomenių elgsena ir ekonomika, specializuojantis Rytų Baltijos regiono bronzos amžiaus – ankstyvojo romėniškojo laikotarpio archeologijoje. Daugiausiai tyrinėtos archeologinių gyvenviečių, keramikos, archeometalurgijos, ūkio ir mitybos temos.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 1. Micelicaitė, V., Piličiauskienė, G., Podėnas, V., Minkevičius, K., Damušytė, A., 2023. Zooarchaeology of the Late Bronze Age Fortified Settlements in Lithuania. Heritage 6 (1), 333–350. DOI:  https://doi.org/10.3390/heritage6010017.
 2. Čivilytė, A., Podėnas, V., Minkevičius, K., Luik, H., 2023. New Insights on Bronze Age Metallurgy in the Eastern Baltic Region: Archeometallurgical Investigations Based on EDXRF and Lead-Isotope. Archaeology and Anthropology Open Access 4, 627–639. DOI: 10.31031/AAOA.2023.04.000608.
 3. Podėnas, V., Garbaras, A., Micelicaitė, V., Minkevičius, K., Šapolaitė, J., Ežerinskis, Ž., Čivilytė, A., 2023. Diet of the fortified settlement communities in Lithuania from 1000 cal. BC to 200 cal. AD. Journal of Archaeological Science: Reports 51. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.104184.
 4. Čivilytė, A., Podėnas, V., Minkevičius, K., Luik, H., 2022. Vėlyvojo bronzos amžiaus ekonomika Rytų Baltijos regione: naujo modelio link. Lietuvos archeologija, 48, 57–99. DOI: https://doi.org/10.33918/25386514-048003
 5. Luik, H., Piličiauskienė, G., Podėnas, V., Micelicaitė, V., Minkevičius, K., Čivilytė, A., 2022. Animal Bones, Bone Artefacts and Bone Working at Late Bronze Age Fortified Settlements in North-Eastern Lithuania: Sokiškiai, Mineikiškės and Garniai I. Archaeologia Lituana 23, 237–268. DOI: https://doi.org/10.15388/ArchLit.2022.23.14.
 6. Visocka, V., Podėnas, V., Sperling, U., 2022. From the seaside to the inland. Comparing Late Bronze Age pottery production and styles in the eastern Baltic. In: Hofmann, D., Nikulka, F., Schumann, R., eds. The Baltic in the Bronze Age. Regional patterns, interactions and boundaries. Leiden: Sidestone Press, 161–188.
 7. Podėnas, V., Minkevičius, K., Micelicaitė, V., Čivilytė, A., 2022. Fortify to develop contacts? A review of Late Bronze Age defensive systems in the East Baltic and new data from Mineikiškės fortified settlement. In: Vaitkevičius, V., Bliujienė, A., sud. Atrasti praeitį. Išsaugoti ateičiai. Straipsniai, skirti Gintauto Zabielos 60-mečiui (=Discovering the Past. Preserving for the Future. Essays on the Occasion of Gintautas Zabiela's 60th Birthday). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 218–240.
 8. Podėnas, V., 2020. Emergence of Hilltop Settlements in the Southeastern Baltic: New AMS 14C Dates from Lithuania and Revised Chronology. Radiocarbon, 62 (2), 361–377. DOI: https://doi.org/10.1017/RDC.2019.152
 9. Minkevičius, K., Podėnas, V., Urbonaitė-Ubė, M., Ubis, E., Kisielienė, D., 2020. New evidence on the southeast Baltic Late Bronze Age agrarian intensification and the earliest AMS dates of Lens culinaris and Vicia faba. Vegetation History and Archaeobotany, 29, 327–338. DOI: https://doi.org/10.1007/s00334-019-00745-2
 10. Podėnas, V., Čivilytė, A., 2019. Bronze casting and Communication in the Southeastern Baltic Bronze Age. Lietuvos archeologija, 45, 169–199. DOI: https://doi.org/10.33918/25386514-045005
 11. Luchtanas, A., Podėnas, V., Babenskas, E., 2019. Romėniškojo laikotarpio ritinis smeigtukas: nuo archeologinio radinio iki rekonstrukcijos. In: D. Luchtanienė (sud.) Eksperimentinė archeologija, III tomas. Vilnius, p. 9–43.
 12. Troskosky, C., Podenas, V., Dubinin, N., 2018. Quaternary Geomorphology and Viewshed Analysis of the Garniai I. Chronika, vol. VIII: 64-77.
 13. Podėnas, V., Babenskas, E., 2017. Eksperimentiniai Narkūnų vėlyvojo bronzos amžiaus techninės keramikos tyrimai. In: D. Luchtanienė (sud.) Eksperimentinė archeologija, II tomas. Vilnius, p. 95–110.
 14. Podėnas, V., Luchtanas, A., Čivilytė, A., 2016. Narkūnų piliakalnių ir papėdės gyvenvietės keramika: elgsenos atspindžiai. Lietuvos archeologija, 42, 191–241.
 15. Podėnas, V., Čivilytė, A., Bagdzevičienė, J., Luchtanas, A., 2016. Technologiniai ir diagnostiniai Narkūnų Didžiojo piliakalnio techninės keramikos tyrimai. Lietuvos archeologija, 42, 151–189.

Dalyvavimas mokslo asociacijose:

 1. Lietuvos archeologijos draugija (narys nuo 2018 m.).
 2. Europos archeologijos asociacija / European Association of Archaeologists (EAA) (narys nuo 2016 m.).

Kontaktai ir nuorodos:

 El. paštas - vytenispodenas@gmail.com

 Researchgate - https://www.researchgate.net/profile/Vytenis-Podenas 

 ORCID -  https://orcid.org/0000-0001-7762-1102

Informacija atnaujinta 2023-12-05 20:16