Pradžia
lt
en

R. Banytė-Rowell | A. Čivilytė | V. Juodagalvis |  L. Kurila | G. Piličiauskas | V. Podėnas | A. Simniškytė-Strimaitienė | E. Svetikas | R. Vengalis | E. Pranckėnaitė | L. Gaižauskas | A. Janionis | V. Micelicaitė | M. Pilkauskas  | E. Simčenka | M. Valančius |  


Agnė Čivilytė  

Vyresnioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė

Biografiniai duomenys:

Gimimo data:  1972-05-20, Vilnius.

Išsilavinimas:

1998–2003 m.  Heidelbergo universitetas, doktorantūros studijos Priešistorės, ankstyvosios istorijos ir Artimųjų Rytų institute.

1994 – 1997 m. Heidelbergo universitetas, magistrantūros studijos Priešistorės, ankstyvosios istorijos ir Artimųjų Rytų institute.

1990–1994 m.  Vilniaus universitetas, bakalauro studijos.

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys:

Europos bronzos amžiaus tyrimai, karyba, technologija ir visuomenės raida, archeologinės ribos, mobilumas ir ryšiai priešistorėje, ekonomika, medžiagų perdirbimas, centro ir periferijos sąveikos, kultūrinė antropologija, archeologijos teorija.

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

Monografijos

 1. Čivilytė, A., 2014. Žmogus ir metalas priešistorėje: žvilgančios bronzos trauka. Vilnius: Diemedis. ISBN 978-9986-23-188-2.
 2. Čivilytė, A., 2009. Wahl der Waffen. Studien zur Deutung der bronzezeitlichen Waffendeponierung im nördlichen Mitteleuropa/Selection of Weapons. Interpretative study on the deposition of weapons in Northern Central Europe. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 167, Bonn. ISBN 3-7749-3619-6.

Straipsniai

 1. Čivilytė, A., Podėnas, V., Minkevičius, K., Luik, H., 2023. New Insights on Bronze Age Metallurgy in the Eastern Baltic Region: Archeometallurgical Investigations Based on EDXRF and Lead-Isotope. Archaeology and Anthropology Open Access 4, 627–639. DOI: 10.31031/AAOA.2023.04.000608.
 2. Podėnas, V., Garbaras, A., Micelicaitė, V., Minkevičius, K., Šapolaitė, J., Ežerinskis, Ž., Čivilytė, A., 2023. Diet of the fortified settlement communities in Lithuania from 1000 cal. BC to 200 cal. AD. Journal of Archaeological Science: Reports 51. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.104184.
 3. Čivilytė, A., Podėnas, V., Minkevičius, K., Luik, H., 2022. Vėlyvojo bronzos amžiaus ekonomika Rytų Baltijos regione: naujo modelio link. Lietuvos archeologija, 48, 57–99. DOI: https://doi.org/10.33918/25386514-048003
 4. Luik, H., Piličiauskienė, G., Podėnas, V., Micelicaitė, V., Minkevičius, K., Čivilytė, A., 2022. Animal Bones, Bone Artefacts and Bone Working at Late Bronze Age Fortified Settlements in North-Eastern Lithuania: Sokiškiai, Mineikiškės and Garniai I. Archaeologia Lituana 23, 237–268. DOI: https://doi.org/10.15388/ArchLit.2022.23.14.
 5. Čivilytė, A., 2022. Peripheral or non-peripheral? The “world view” of the Bronze Age people in the eastern Baltic. In: Hofmann, D., Nikulka, F., Schumann, R., eds. The Baltic in the Bronze Age. Regional patterns, interactions and boundaries. Leiden: Sidestone Press, 309-324.
 6. Podėnas, V., Minkevičius, K., Micelicaitė, V., Čivilytė, A., 2022. Fortify to develop contacts? A review of Late Bronze Age defensive systems in the East Baltic and new data from Mineikiškės fortified settlement In: V. Vaitkevičius, V., Bliujienė, A., sud. Atrasti praeitį. Išsaugoti ateičiai. Straipsniai, skirti Gintauto Zabielos 60-mečiui (=Discovering the Past. Preserving for the Future. Essays on the Occasion of Gintautas Zabiela's 60th Birthday). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 218–240.
 7. Čivilytė, A., Czebreszuk, J., 2021. Professor Maria Gimbutas' adventure with prehistoric amber and what results from it for us. Lietuvos archeologija, 47, 235-248.
 8. Čivilytė, A., 2021. Marijos Gimbutienės asmenybės spalvos. In: ed. Merkytė, I. Europos ištakos: deivės ir kariai (parodos katalogas), Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 17-31. 
 9. Podėnas, V., Čivilytė, A., 2019. Bronze Casting and Communication in the Southeastern Baltic Bronze Age. Lietuvos Archeologija, 45, 169-198.
 10. Malonaitis, A., Čivilytė, A., 2019. Iš kaplių į kirvius, iš kirvių į kaplius – apie antrinį geležinių kaplių ir kirvių panaudojimą. Lietuvos Archeologija, 45, 201-216.
 11. Čivilytė, A., Duberow, W., Pernicka, E., Skvortzov K., 2017. The new Late Bronze Age hoard find from Kobbelbude (former Eastern Prussia, district Fischhausen) and the first results of its archaeometallurgical investigations. Archaeological and Anthropological Science, vol. 9, issue 5, 755-761.
 12. Podėnas, V., Čivilytė, A., Bagdzevičienė, J., Luchtanas, A., 2016. Technologiniai ir diagnostiniai Narkūnų Didžiojo piliakalnio techninės keramikos tyrimai. Lietuvos archeologija, 42, 151-189.
 13. Podėnas, V., Luchtanas, A., Čivilytė, A., 2016. Narkūnų piliakalnių ir papėdės gyvenvietės keramika: elgsenos atspindžiai. Lietuvos archeologija, 42, 191-241.
 14. Čivilytė, A., 2016. How were amber artefacts produced and used during the Bronze Age in the east Baltic? Atti del 1° Convegno Internazionale sulla Viabilità Antica “Le Vie dell’Ambra. MILENNI. Studi di archeologia prehistorica, 7, 45-55.
 15. Čivilytė, A., Duberow, E., Pernicka, E., 2015. His left foot: A new investigation of the oriental Bronze Age figurine from Šernai (Western Lithuania) and the question of its authenticity. Germania, 93, 97- 121.
 16. Čivilytė, A., 2011. Problemy używania brązowych siekierek w archeologii krajów bałtyjskich: Najnowsze aspekty badań/The question of the using of the Bronze Axes in the researches of the Baltic countries. In: Srankiewicz, U., Wawrusiewicz, A., eds. Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu. Białystok, 371-383.
 17. Čivilytė, A., Mödlinger, M., 2010. Bronzos amžiaus metalurgija: atkraštinių kirvių gamybos technologijos ir funkcijos klausimu. Lietuvos archeologija, 36, 121-151.
 18. Čivilytė, A., 2009. Das Neolithikum in der Bronzezeit? Zur wirtschaftlichen Situation im Ostbaltikum. In: Bartelheim, M., Stäuble, H., eds. Die wirtschaftlichen Grundlagen der Bronzezeit. The economic foundation of European Bronze Age. Forschungen zur Archäometrie und Altertumswissenschaft, 4, 105-117.
 19. Čivilytė, A., 2008. Bronze-und Eisenzeit – archäologische Fiktion oder Realität? Zur Bedeutung der Metalle in den ostbaltischen Gesellschaften. Langfristige Erscheinungen und Brüche von der Bronze-zur Eisenzeit. Beiträge zur Ur-und Frühgeschichte Mitteleuropas 51, 7-12.
 20. Čivilytė, A., 2008. Einige Aspekte der bronzezeitlichen Metallurgie in den Baltischen Ländern. In: Mogielnicka-Urban, M., ed. Opera ex aere. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza poświęcone Profesorowi Janowi Dąbrowskiemu, 151-158.
 21. Čivilytė, A., 2007. Is a Warrior without a Weapon not a Warrior? Some Ideas about Bronze Age Warfare in the Eastern Baltic Region. Archaeologia Baltica, 8, 37-47.
 22. Čivilytė, A., 2007. Archeologija tarp legendos ir tikrovės – grįžtant prie Šernų statulėlės (Klaipėdos raj.) problemos. Lietuvos archeologija, 31, 91-108.
 23. Čivilytė, A., 2005. Zur Seltenheit metallener Waffen der Bronzezeit im Ostbaltikum. Archäologisches Korrespondenzblatt, Bd. 35, H. 3, 329-344.
 24. Čivilytė, A., 2005. Jonas Puzinas – Heidelbergo universiteto daktaras: archeologijos profesionalumo link. Lietuvos archeologija, 29, 39-48.
 25. Čivilytė, A., Kvizikevičius, L., Sarcevičius, S., 2005. Die Pfeifenwerkstatt des 17./18. Jahrhunderts in Vilnius. Knasterkopf. Fachzeitschrift für Tonpfeifen und historischen Tabakengenuss, Bd. 18, 63-66.
 26. Čivilytė, A., Kvizikevičius, L., Sarcevičius, S., 2005. Pypkių gamybos centras Vilniuje. Kultūros paminklai, 12, 26-41.
 27. Čivilytė, A., 2005. Zur Seltenheit metallener Waffen der Bronzezeit im Ostbaltikum. Archäologisches Korrespondenzblatt, Bd. 35, H. 3, 329–344. 
 28. Čivilytė, A., 2005. Sueuropietinęs Lietuvos archeologiją. Profesoriaus Jono Puzino (1905–1978) šimtmečiui. Kultūros barai, 10, 69–70.
 29. Čivilytė, A., 2004. Pagaminti tam, kad panaudotum? Keletas nežinomos bronzinės liejimo formos (Dovilai, Klaipėdos raj.) reikšmių. Lietuvos archeologija, 25, 221-232.
 30. Čivilytė, A., 2004. Sulaužytas kalavijas: tarp karybos ir ritualo. Kultūros paminklai, 11, 2004, 96-113.
 31. Čivilytė, A., 1998. Apie ikikeraminį neolitą Artimuosiuose Rytuose naujausių archeologinių tyrinėjimų Pietryčių Turkijoje duomenimis. Kultūros paminklai, 5, 18–27.
 32. Čivilytė, A., 1997. Einige Bemerkungen zur Deponierung der Schwerter vom Typus Mörigen. In: Blajer, M., ed. Beiträge zur Deutung der bronzezeitlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa, Kraków, 229–254.
 33. Čivilytė, A., 1995. Archeologijos mokslai Heidelberge. Baltų archeologija, 2(5), 20-24.

Ekspertinė veikla:

 1. Vilniaus universiteto archeologijos studijų vertinimo komisija (narė, 2008 m.).
 2. Klaipėdos universiteto kraštovaizdžio archeologijos studijų kokybės vertinimo komisija (narė, 2013 m.).
 3. Vilniaus universiteto archeologijos studijų aprašo rengimo ekspertinė grupė (narė, 2019-2020 m.).

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose:

 1. Lietuvos archelogija (Lietuvos istorijos institutas (Lietuva), vyriausioji redaktorė nuo 2019 m.).

Dalyvavimas mokslo asociacijose:

 1. Europos archeologų asociacija/European Association of Archaeologists (EAA) (narė nuo 2012 m., valdybos narė 2012-2015 m.).
 2. Amerikos archeologijos draugija/Society of American Archaeology (narė nuo 2018 m.).
 3. Lietuvos archeologijos draugija/Society of Lithuanian Archaeology (narė nuo 2012 m.).
 4. Fundamentaliųjų ir priešakinių mokslų asociacija/Association of IFFS (narė nuo 2020 m.).

Kontaktai ir nuorodos:

El. paštas - agne.civilyte@istorija.lt

Researchgate - https://www.researchgate.net/profile/Agne-Civilyte

Academia - https://independent.academia.edu/AgneCivilyte

ORCID - https://orcid.org/0000-0002-8793-7255

 

Informacija atnaujinta 2023-12-05 20:13