Pradžia
lt

A. Čivilytė | A.Simniškytė-Strimaitienė | E. Simčenka | E. Pranckėnaitė | E. Svetikas | G. Piličiauskas | L. Kurila | M. Daubaras | M. Pilkauskas | M. Žemantauskaitė | R. Šmigelskas | R. Vengalis | V. Juodgalvis | R. Banytė-Rowell | V. Podėnas |


Edvardas Simčenka

Doktorantas

Gimė 1993 m. liepos 23 d. Vilniaus universitete 2016 m. baigė archeologijos bakalauro, 2018 m. – archeologijos magistro studijas. Nuo 2018 m. – Lietuvos istorijos instituto doktorantas. Rengiama disertacija tema „Žmonių mobilumas ir migracijos akmens ir bronzos amžiuje Lietuvos ir Baltarusijos osteoarcheologinės medžiagos stroncio izotopų tyrimų duomenimis“, vadovė – prof. dr. K. Lidén (Stokholmo universitetas), mokslinis konsultantas – dr. G. Piličiauskas.

Pagrindinės mokslinių interesų sritys:

  • Praeities populiacijų mobilumo tyrimai, praeities žmonių mitybos tyrimai, izotopinių ir kitų gamtamokslinių tyrimų metodų taikymas archeologijoje

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Mokslinės publikacijos

  • Simčenka, E., Jakulis, M., Kozakaitė, J., Piličiauskienė, G., Lidén, K., 2020. Isotopic dietary patterns of monks: results from stable isotope analyses of a seventeenth–eighteenth century Basilian monastic community in Vilnius, Lithuania. Archaeological and Anthropological Sciences, 12, 1-14. https://doi.org/10.1007/s12520-020-01063-9
  • Simčenka, E., 2020. Stroncio izotopų analizės metodas ir jo taikymas žmonių paleomobilumo tyrimuose. In: Merkevičius, A (ed.) Metodai Lietuvos archeologijoje (II tomas). In press.

Pranešimai konferencijose

  • Simčenka, E., Bliujienė, A., Skipitytė, R., Garbaras, A., Miliauskienė, Ž., Šapolaitė, J., Ežerinskis, Ž., Masiulienė, I., Piličiauskienė, G., Čeponkus, J., 2018. West Lithuanian subadult diet during Late Roman and Early Migration periods based on isotopic data from human teeth. 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Barcelona, 2018, September 8th.

Mokslinės stažuotės:

  • 2017-09-01 – 2018-03-01 mokslinė stažuotė Stokholmo universitete, Švedijoje (Erasmus praktika)

Dalyvavimas mokslo asociacijose:

  • Europos archeologijos asociacija / European Association of Archaeologists (EAA). Pareigos: narys. Datos: nuo 2016 m.

Kontaktai

Lietuvos istorijos institutas,

Archeologijos skyrius,

Kražių g. 5,

LT-01108, Vilnius

El. paštas: edw753@gmail.com

Telefonas: +37068419420

Informacija atnaujinta 2020-10-30 19:47