Pradžia
lt
en

R. Banytė-Rowell | A. Čivilytė | V. Juodagalvis |  L. Kurila | G. Piličiauskas | V. Podėnas | A. Simniškytė-Strimaitienė | E. Svetikas | R. Vengalis | E. Pranckėnaitė | L. Gaižauskas | A. Janionis | V. Micelicaitė | M. Pilkauskas  | E. Simčenka | M. Valančius |  


Edvardas Simčenka

Doktorantas

Biografiniai duomenys:

Gimė 1993 m. liepos 23 d. Vilniaus universitete 2016 m. baigė archeologijos bakalauro studijas, 2018 m. baigė archeologijos magistro studijas. Nuo 2018 m. – Lietuvos istorijos instituto doktorantas. Disertacijos preliminari tema „Žmonių mobilumas ir migracijos akmens ir bronzos amžiuje Lietuvos ir Baltarusijos osteoarcheologinės medžiagos stroncio izotopų tyrimų duomenimis“. Disertacijos vadovė – prof. dr. K. Lidén (Stokholmo universitetas), mokslinis konsultantas –  dr. G. Piličiauskas.

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys:

Praeities populiacijų mobilumo tyrimai, praeities populiacijų mitybos tyrimai, izotopinių tyrimų metodų taikymas archeologijoje.

Mokslinės publikacijos:

  1. Simčenka, E., Kozakaitė, J., Piličiauskienė, G., Gaižauskas, L. and Piličiauskas, G., 2022. Human diet during the Stone Age and Early Metal Period (7000–1 cal BC) in Lithuania: an update. Radiocarbon, 1-19. https://doi.org/10.1017/RDC.2022.41
  2. Piličiauskas, G., Simčenka, E., Lidén, K., Kozakaitė, J., Miliauskienė, Ž., Piličiauskienė, G., Kooijman, E., Šinkūnas, P. and Robson, H.K., 2022. Strontium isotope analysis reveals prehistoric mobility patterns in the southeastern Baltic area. Archaeological and Anthropological Sciences14(4), 1-21. https://doi.org/10.1007/s12520-022-01539-w
  3. Piličiauskienė, G., Kurila, L., Simčenka, E., Lidén, K., Kooijman, E., Kielman-Schmitt, M. and Piličiauskas, G., 2022. The origin of Late Roman period–post-migration period Lithuanian horses. Heritage5(1), 332-352. https://doi.org/10.3390/heritage5010018
  4. Piličiauskas, G., Simčenka, E., Kozakaitė, J., Miliauskienė, Ž., Piličiauskienė, G. and Robson, H.K., 2021. Donkalnio ir Spigino kapinynų akmens amžiaus žmonių kilmė ir mobilumas stroncio izotopų analizės duomenimis. Lietuvos archeologija47, 209-233. https://doi.org/10.33918/25386514-047010
  5. Bliujienė, A., Skipitytė, R., Garbaras, A., Miliauskienė, Ž., Šapolaitė, J., Ežerinskis, Ž., Čeponkus, J., Masiulienė, I., Simčenka, E., Minkevičius, K. and Piličiauskienė, G., 2020. The first data on the human diet in Late Roman and Early Migration period Western Lithuania: Evidence from stable isotope, archaebotanical and zooarchaeological analyses. Journal of Archaeological Science: Reports33, 102545. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102545
  6. Simčenka, E., Jakulis, M., Kozakaitė, J., Piličiauskienė, G., Lidén, K., 2020. Isotopic dietary patterns of monks: results from stable isotope analyses of a seventeenth–eighteenth century Basilian monastic community in Vilnius, Lithuania. Archaeological and Anthropological Sciences, 12, 1-14. https://doi.org/10.1007/s12520-020-01063-9

Dalyvavimas mokslo asociacijose:

Europos archeologijos asociacija / European Association of Archaeologists (EAA) (narys nuo 2016 m.).

Kontaktai ir nuorodos:

El. paštas - edw753@gmail.com

ORCID - https://orcid.org/0000-0002-4164-0309

Researchgate -  https://www.researchgate.net/profile/Edvardas-Simcenka

Academia.edu - https://istorija.academia.edu/EdvardasSim%C4%8Denka

Informacija atnaujinta 2022-09-21 08:06