Pradžia
lt
en

A. Griffante I A. Kasparavičius | A. Svarauskas | Č. Laurinavičius | D. Mačiulis | E. Gimžauskas | E. Bendikaitė | I. Balčiūnė | M. Pocius | M. Rogers | R. Čepaitienė | R. Laukaitytė | S. Grybkauskas | S. Stasiulis | T. Balkelis | V.KlumbysV. Stravinskienė | V.DavoliūtėV. Sirutavičius


Monika Rogers

Humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja

2004–2012 m. studijavo Vilniaus universitete, įgijo Kultūros istorijos ir antropologijos bakalauro, Istorijos magistro laipsnius. 2012–2017 m. buvo Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantė, 2017 09 29 apgynė daktaro disertaciją tema „Nusikaltimas ir bausmė Lietuvos SSR“ (kaip Monika Kareniauskaitė). 

Nuo 2010 m. iki 2020 m. su pertraukomis dirbo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre: specialiste, vyr. specialiste, skyriaus vedėja. 2018–2020 m. Vytauto Didžiojo universiteto mokslo darbuotoja ir projekto vadovė. 2020–2022 m. dirbo mokslo darbuotoja Lietuvos teisės institute. Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotoja nuo 2020 m. Turi dėstymo patirties.

2013–2014 m., gavusi Šveicarijos vyriausybės stipendiją, stažavosi St. Gallen universitete Šveicarijoje, pas profesorių Prof. Dr. Ulrich Schmid. 2015 m., gavusi programos „Memory Work“ stipendiją, stažavosi Berlyno Hohenschönhausen muziejuje. 2019 m. kaip podoktorantūros tyrėja dirbo Yale universitete, MacMillan centre (JAV). 2021 m. stažavosi Vokietijoje, Brėmeno universitete. 2021–2022 m. dirbo Harvard universitete, buvo vizituojanti mokslininkė (The Davis Center for Russian and Eurasian Studies). 

Pagrindinės tyrimų kryptys ir moksliniai interesai

 • Sovietinė ir posovietinė baudžiamojo persekiojimo sistema
 • Teisės istorija
 • Smurtas lyties pagrindu istorijoje ir dabartyje
 • Nusikaltimai žmoniškumui, karo nusikaltimai, genocidas
 • Politinės represijos ir rezistencija
 • Atminties tyrimai
 • Istorinė kriminologija bei viktimologija
 • Skaitmeninė humanitarika, skaitmenizacija ir kultūra

Vadovauti ir vykdyti tyrimų projektai (svarbiausi)

 • “Maps of Decolonization: the Post-Soviet Disintegration of Lithuanian Criminal Prosecution System” (Podoktorantūros stažuotė, Lietuvos istorijos institutas, LMT, 2020–2022)
 • „Smurtas prieš moteris: nuo priekabiavimo prie nusikaltimo XX a. Lietuvoje“ (LMT Lituanistikos programa, Vytauto Didžiojo universitetas, projekto vadovė, 2018–2020)
 • “Honouring Civil Courage. Developing Suggestions to Improve the Situation of Victims of Communist State Crimes” (vadovavo Berlyno Hohenschönhausen memorialas, 2013–2015). 
 • “Lithuanians and Poles against Communism after 1956. Parallel Ways to Freedom?” (vadovaujanti institucija – Krokuovos Jogailaičių universitetas, Lenkija, 2013–2015). 

Publikacijos

Monografija su bendraautoriais

 • Sigita Černevičiūtė, Monika Kareniauskaitė, „Pati kalta? Smurto prieš moteris istorija XX a. Lietuvoje“, Vytauto Didžiojo universitetas, 2021.

Straipsniai recenzuojamame mokslo leidinyje

 • Monika Rogers, “Law, Crime and the Criminal Justice System’s Transformation in Post-Soviet Lithuania: Some Trends and Functioning”, Lithuanian Historical Studies, No. 27, 2023.
 • Monika Kareniauskaitė, “Understandings of Crime and Deviance in Soviet and Post-Soviet Lithuania”, Soviet and Post-Soviet Lithuania – Generational Experiences, eds. L. Zilinskiene, M. Ilic, Routledge, 2022.
 • Vilius Ivanauskas, Monika Kareniauskaitė, “Lithuania’s Cultural Elite, Born from 1970 to 1980: Group, Class and Generational Identities”, Soviet and Post-Soviet Lithuania – Generational Experiences, eds. L. Zilinskiene, M. Ilic, Routledge, 2022.
 • Monika Kareniauskaitė, “Smurto lyties pagrindu sampratos Lietuvoje vėlyvuoju sovietmečiu ir posovietinės transformacijos metu”, Kriminologijos studijos, 2019, Nr. 7.
 • Monika Kareniauskaitė, “Faktiškai nekreipdavo dėmesio“: sovietinė teisėsauga ir smurto prieš moteris problema istoriniuose šaltiniuose”, Genocidas ir rezistencija, 2019, Nr. 2 (46).
 • Monika Kareniauskaitė, “Gulag Prisoners, Deportees and Their Family Members in Lithuanian SSR Under and After Stalinism: Legal, Ideological and Social Definitions”, Histories (Un)Spoken. Strategies of Survival and Social-Professional Integration in Political Prisoners’ Families in Communist Central and Eastern Europe in the ’50s and ’60s, Münster, Lit Verlag, 2018.
 • Monika Kareniauskaitė, “Tremtinio sąvoka ir trėmimų samprata Lietuvos sovietinės okupacijos metais: teisiniai, ideologiniai, administraciniai ir socialiniai aspektai”, Genocidas ir rezistencija, 2018, Nr. 1 (43).
 • Monika Kareniauskaitė, “The Criminal Justice System in Soviet Russia and the USSR (1917–1953: Emergence, Development and Transfer to the Lithuanian SSR”, Lithuanian Historical Studies, No. 20, 2016.
 • Monika Kareniauskaitė, “Organizacja i funkcjonowanie drugiego obiegu wydawniczego w Litewskiej SRR”, Drugi obieg w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku, red. Przemysław Gasztold-Seń, Natalia Jarska, Jan Olaszek, Warszawa 2016.
 • Monika Kareniauskaitė, “Anti-Communist Tendencies in Soviet Lithuania between 1956 and 1988: Shape, Contents and Development”, Lithuanians and Poles against Communism after 1956. Parallel Ways to Freedom?, eds. K. Korzeniewska, A. Mielczarek, M. Stefanowicz and M. Kareniauskaitė, Vilnius, 2015.
 • Korzeniewska, A. Mielczarek, M. Kareniauskaitė, M. Stefanowicz, “Anti-Communist Opposition in Poland and Lithuania – a Similar, Common, or Parallel Phenomenon?”, Lithuanians and Poles against Communism after 1956. Parallel Ways to Freedom?, K. Korzeniewska, A. Mielczarek, M. Stefanowicz and M. Kareniauskaitė (eds.), Vilnius, 2015.
 • Monika Kareniauskaitė, “Baudžiamosios teisės sistema Lietuvos SSR: genezė, specifika, ryšys su neginkluotu antisovietiniu pasipriešinimu”, Genocidas ir Rezistencija, 2013, Nr. 2 (34).
 • Monika Kareniauskaitė, „Lietuvos neginkluotojo antisovietinio pasipriešinimo antrosios sovietų okupacijos metais ištakos ir veiksniai“, Genocidas ir rezistencija, 2011, Nr. 2 (30)

„Working Paper“

Atvejo studijos

Narystė organizacijose 

 • Europos atminties ir sąžinės platforma, Stebėtojų tarybos narė
 • JAV Alumnų tinklas, narė
 • AABS - Association for the Advancement of Baltic Studies

Kontaktai

El. paštas - monika.karen@aya.yale.edu

ORCID: 0000-0002-1495-8055

 

Informacija atnaujinta 2023-09-29 14:39