Pradžia
lt
en

Humanitarinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

Gimė 1966 m. liepos 29 d. Vilniuje. 1991 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1995 –1998 m. – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro mokslinis bendradarbis. Nuo 1997 m. – Lietuvos istorijos instituto XX amžiaus istorijos skyriaus mokslo darbuotojas. 2005 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Partizaninis pasipriešinimas Lietuvoje 1944 – 1953 m.: kova su kolaboravimu kaltintais gyventojais“.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys     

 • Stalinizmo laikotarpio problematika: sovietizavimas, antisovietinis pasipriešinimas, centras - regionai valdymo modelis;
 • Kaimo modernizacijos procesai šeštame–aštuntame dešimtmetyje.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Monografija

 • Kita mėnulio pusė. Lietuvos partizanų kova su kolaboravimu 1944–1953 metais, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009, 428 p.

Šaltinių rinkiniai

 • Lietuvos sovietizavimas 1947 – 1953 m.: VKP(b) CK dokumentai (dokumentų rinkinys), Lietuvos istorijos institutas, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2018, 490 p.
 • Lietuvos sovietizavimas 1944 – 1947 m.: VKP(b) CK dokumentai (dokumentų rinkinys), Lietuvos istorijos institutas, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, 652 p.

Straipsniai

 • Sovietinė žemės reforma Lietuvoje 1944 - 1948 m.: politiniai ir socialiniai-ekonominiai aspektai, Lietuvos istorijos metraštis, 2023/1, Vilnius, 2023, p. 169–194. ISSN 0202–3342.
 • Juozas Krikštaponis (Krištaponis) − dalyvavimo Holokauste ir istorinio atminimo problema, Genocidas ir rezistencija, 2022, 1 (51), p. 7-38.
 • Partizanų nepriklausomos Lietuvos valstybės vizija, Lietuvos istorijos metraštis, 2020/1, Vilnius, 2020, p. 5 – 39. ISSN 0202–3342.
 • Jonas Kimštas-Žalgiris – asmenybės ir biografijos bruožai, Genocidas ir rezistencija. 2020, 2 (48), p. 102-124.
 • Lietuvos kolektyvizacija 1947 – 1952 m.: VKP(b) CK sprendimai ir kontrolė, II dalis, Genocidas ir rezistencija, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, 2019, Nr. 1 (45), p. 72 – 86.
 • Lietuvos kolektyvizacija 1947 – 1952 m.: VKP(b) CK sprendimai ir kontrolė, I dalis, Genocidas ir rezistencija, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, 2018, Nr. 2 (44), p. 7 - 14.
 • VKP(b) CK Lietuvos biuro vaidmuo slopinant partizaninį pasipriešinimą (1944 m. lapkritis  - 1947 m. kovas), II dalis,Genocidas ir rezistencija, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, 2018, Nr. 1 (43), p. 7-15.
 • Kremliaus požiūris į Justo Paleckio 1946 - 1950 m. „erezijas“, Genocidas ir rezistencija, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, 2017, Nr. 2 (42), p. 58 – 67.
 • VKP(b) CK Lietuvos biuro vaidmuo slopinant partizaninį pasipriešinimą (1944 m. lapkritis – 1947 m. kovas) I dalis,Genocidas ir rezistencija, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, 2017, Nr. 1 (41), p. 25 – 42.
 • Lietuvos sovietizavimo sprendimų priėmimo ir kontrolės mechanizmas 1944–1946 m.: Maskvos emisarų vaidmuo, Genocidas ir rezistencija, 2013, Nr. 2(34), p. 7 – 24.
 • Podstawowe kierunki polityki narodowościowej reżimu komunistycznego na Litwie w latach 1944 – 1953, Stosunki etniczne podczas wojny i okupacji: Białystok i Wilno 1939 – 1941 – 1944/45, red. Dimitrow Edmund, Tauber Joachim, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku (UWB), 2011, p. 389 – 417.
 • Sovietų režimo nacionalinės politikos bruožai Lietuvoje 1944 – 1953 m., Genocidas ir rezistencija, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2010, Nr. 2 (28), p. 55 – 78.
 • 1944 – 1953 metų partizaninio karo Lietuvoje istoriografija, Istorija, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006, Nr. 64, p. 52 – 64.
 • Litewskie podziemie niepodległościowe po 1944 roku – przegląd badań z lat 1991 – 2002 (bendraautorius – Rimantas Miknys), Podziemie niepodległościowe w województwie Białostockim w latach 1944 – 1956, Warszawa: Instytut pamięci narodowej, 2004, t. 16, p. 161 – 165.
 • Partizanų kova su čekistų slaptaisiais bendradarbiais: Pietų Lietuva 1945 - 1947 m., Lietuvos istorijos metraštis, 2001/2, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2002, p. 161 - 186.
 • Antisovietinis ginkluotas pasipriešinimas Lietuvoje 1944 - 1953 m.: represinių struktūrų nuostoliai ir civilinių gyventojų netektys, Lietuvos istorijos metraštis, 1997, Vilnius: Žara, 1998, p. 198 - 222.
 • MVD - MGB specialiosios grupės Lietuvoje (1945 - 1959), Genocidas ir rezistencija, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1997, Nr. 1, p. 7 - 42.
 • MVD - MGB specialiosios grupės Lietuvoje 1945 - 1959 m., Darbai, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo institutas, 1996,  Nr. 2, p. 53 - 67.
 • MVD - MGB specialiosios grupės Lietuvoje 1945 - 1959 m., Darbai, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo institutas, 1996, Nr. 1, p. 49 - 72.

Publikacijos

 •  „Nepatikimoji“ 50-oji lietuviškoji šaulių divizija, Lietuva Antrajame pasauliniame kare, sudarė Arvydas Anušauskas, Česlovas Laurinavičius, Vilnius: LII leidykla, 2007, p. 625 – 630.
 • Vieningas lietuvių tautos atsakas J. Stalinui, Lietuva Antrajame pasauliniame kare, sudarė Arvydas Anušauskas, Česlovas Laurinavičius, Vilnius: LII leidykla, 2007, p. 631 – 637.
 • Sovietų teroras ir tautos pasipriešinimas 1944 - 1945 metais Lietuvos SSR NKVD Kovos su banditizmu skyriaus 1946 m. pradžios statistinių duomenų dokumente, Lietuvos istorijos metraštis, 1998, Vilnius: Žara, 1999, p. 241 - 249.
 • SSRS NKVD - MVD Sekretoriato 1944 - 1959 m. „Ypatingieji aplankai“ - vienas iš naujausiųjų laikų istorijos šaltinių, Genocidas ir rezistencija, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1998, Nr. 1 (3), p. 105 - 106.

Kontaktai

Telefonas - 8 5 261 34 35

El. paštas - kondoras@gmail.com 

ORCID: 0000-0003-1770-068X 

Informacija atnaujinta 2023-10-24 12:49