Pradžia
lt
en

Humanitarinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

Gimė 1979 m. Joniškyje. Baigęs Joniškio 2-ą vidurinę mokyklą 1998–2004 m studijavo Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 2004-2009 – Vilniaus universiteto doktorantas, 2009 m. apginta daktaro disertacija „Lietuvos kultūrinio elito elgsenos modeliai sovietmečiu“. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete kursai dėstomi nuo 2007 m. Nuo 2010 m. – Vilniaus universiteto lektorius, vėliau – asistentas. Nuo 2015 m. – Genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausias specialistas, vėliau – vyriausias istorikas. Nuo 2020 m. Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas.

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys

 • Neginkluotas pasipriešinimas sovietinėje Lietuvoje
 • Lietuvos inteligentijos istorija
 • XX a. Lietuvos socialinė ir kultūrinė istorija.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • V. Klumbys, „(Ne)kaltųjų ieškojimas. Kova dėl sovietmečio praeities bei užmaršties“, Inter-studia humanitatis, nr. 4, 2007, p. 148–165.
 • V. Klumbys, „Visuomenės nuomonės veikimo sąlygos sovietinėje Lietuvoje“, Lietuvos istorijos studijos, t. 19, 2007, p. 124–137.
 • V. Klumbys, „Tolerancija sovietinėje Lietuvoje: tarp dviejų aušrų“, L. Venclauskas (sud.), Tolerancija Lietuvoje: Tarp minties ir veiksmo. Mokslinių straipsnių rinkinys, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2008, p. 61-75.
 • V. Klumbys, „Lietuvos kultūrinis elitas sovietmečiu: Tarp pasipriešinimo ir prisitaikymo“, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, nr. 8(17), 2008, p. 139–161.
 • V. Klumbys, „Požiūris į pasipriešinimą, prisitaikymą ir tautos išlikimą sovietmečiu“, Colloquia, nr. 22, 2009, p. 51–65.
 • V. Klumbys, „Sovietmečio opozicinė elgsena“, Genocidas ir rezistencija, 2010, nr. 2(28), p. 101-114.
 • V. Klumbys, „Change in the concepts of the relation between an individual and the regime in Lithuanian Sovietology“, Lithuanians and Poles and against Communism after 1956. Parallel Ways to Freedom?, Vilnius: VšĮ Bernardinai.lt, 2013, p. 109-139.
 • V. Klumbys, „Nuo privačių pokalbių prie viešo veikimo: „Garažų istorija“ (1977-1978)“, Nematoma sovietmečio visuomenė, Vilnius: Naujasis židinys-Aidai, 2015, p. 218-242.
 • A. Ramonaitė, V. Klumbys, R. Kukulskytė, „Slaptųjų tinklų topografija, savilaidos sėkmės sociologinės prielaidos“, Nematoma sovietmečio visuomenė, Vilnius: Naujasis židinys-Aidai, 2015, p. 157-194.
 • V. Klumbys, „Neformalaus inteligentų tinklo veikla tarp sovietinio sistemiškumo ir alternatyvumo: „garažų storija“ (1977–1978)“, Lietuvos istorijos studijos, t. 35, 2015, p. 102–119.
 • A. Ramonaitė, V. Klumbys, R. Kukulskytė, „Pogrindžio spaudos leidėjų tinklai sovietmečio Lietuvoje“, Informacijos mokslai, t. 71, 2015, p. 50–67.
 • A. Ramonaitė, J. Kavaliauskaitė, V. Klumbys (sud.), Kažkas tokio labai tikro: Nepaklusniosios sovietmečio visuomenės istorijos. Sakytinės istorijos šaltinių rinkinys, Vilnius: Aukso žuvys, 2015, 479 p.
 • V. Klumbys, „Ezopinės kalbos prielaidos bei formavimasis sovietinėje Lietuvoje“, Genocidas ir rezistencija, nr. 2 (40), 2016, p. 68-85.
 • V. Klumbys "Daugiau drąsos iš savęs. Valdemaro Klumbio pokalbis su Romualdu Ozolu" Problemos, 2018, Priedas, p. 56–67.
 • V. Klumbys, „Equality just Over the Horizon: Soviet Gender Equality in Law and Policy", Lithuanian Historical Studies, vol. 24, 2020, p. 143-181.
 • V. Klumbys, „Šeimos ir lyčių vaizdiniai savilaidoje“, Genocidas ir rezistencija, nr. 2, 2020, p. 56-76.
 • V. Klumbys, Stovėję po medžiu? Lietuvių inteligentijos elgesio strategijos sovietmečiu, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021
 • V. Klumbys, T. Vaiseta, Mažasis o: seksualumo kultūra sovietų Lietuvoje: monografija, Vilnius: Baltos lankos, 2022.
 • V. Klumbys, „Sovietinis seksualumas savilaidos veidrodyje“, Genocidas ir rezistencija, 2022, Nr. 2(52), p. 25–44.

Projektai

 • 2017 m. vykdyto LKT finansuoto projekto „Savilaidos sklaida ir įprasminimas“ (Nr. S/PT41-11(6.3S)/2017/LSS-170000-240) vadovas.
 • 2017-2019 LMT finansuoto nacionalinės mokslo programos „Modernybė Lietuvoje“ projekto „Seksualinių normų ir elgsenos kaita modernėjančioje Lietuvos visuomenėje“ (S-MOD-17-6) vadovas. 

Kita

 • Parodos „Projektas – Homo sovieticus“ (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras)  kuratorius (atidaryta 2021).
 • Parodos „Spąstai su centriniu šildymu“ (Lietuvos nacionalinis muziejus) kuratorius (atidaryta 2023).
 • Išrinktas Sugiharos fondo "Diplomatai už gyvybę" 2022 metų Tolerancijos žmogumi.

Kontaktai:

el. paštas: klumbys@gmail.com 

ORCID: 0000-0002-7950-8098

 

Informacija atnaujinta 2023-10-05 10:08