Pradžia
lt
en

Humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja

Gimė 1992 m. Klaipėdoje. Baigusi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos konservatoriją 2011 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą kultūros istorijos ir antropologijos bakalauro studijas, vėliau - istorijos magistro programą. 2017-2022 m. Lietuvos istorijos instituto ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantė, 2022 m. Lietuvos istorijos institute apgynė disertaciją „Atsikratymas vaikais sovietmečio Lietuvoje: tėvai, valstybė ir nereikalingi vaikai“. Stažavosi ir skaitė viešas paskaitas Miami universitete (JAV), Maynooth universitete (IE), Uppsala universitete (SE). Nuo 2023 m. Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotoja bei Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto asistentė, dėsto kursą „Lytis kultūroje“.

Dalyvauja tarptautiniuose Europos Sąjungos mokslo projektuose: „Horizontas 2020” – „Mothernet”, „COST” – „EuroHealthHist”. 

Pagrindinės tyrimų kryptys:

  • XX a. Socialinė ir kultūros istorija
  • Sovietmečio Lietuvos istorija
  • Moterų istorija
  • Vaikų istorija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

  • Elektroninio dokumentų rinkinio “Women and Families in Eastern Europe since 1945“ rengimas ir sudarymas, Herder Institute for Historical Research on East Central Europe, Marburg, Germany projektui “Dokumente und Materialien zur ostmitteleuropäischen Geschichte”,  2023
  • “Sovietization of Women in Lithuania: Representations of Motherhood and Family Planning in the Magazine Tarybine moteris (1952-1989)”, in: Heidi Hein-Kircher, Denisa Nestakova, Elisa-Maria Hiemer (eds.), Challenging Norms and Narrations: Family planning and social change in Europe, Berghahn books in Association with the Herder Institute for Historical Research on East Central Europe, Marburg, Germany (Straipsnis priimtas. Leidinys ruošiamas publikavimui)
  • “Neprižiūrimų ir beglobių nepilnamečių problema ir jos sprendimas 1944-1954 metais Lietuvoje”, Lietuvos istorijos studijos, 2021, t. 47, pp. 82-98
  • “Abortions in Soviet Lithuania 1955-1990: Social Context and Everyday Practices”, Lituanus: The Lithuanian Quarterly, 2020, pp. 5-25

 

Kontaktai

El. paštas: Ieva.balciune@istorija.lt

ORCID: 0000-0001-7539-2940

Informacija atnaujinta 2023-09-28 13:53