Pradžia
lt
en

Mokslo darbuotojas

2018 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją „Holokausto Lietuvoje istoriografija: tradicijos ir problemos“.

Mokslinių interesų kryptys

  • Antrasis pasaulinis karas Lietuvoje
  • Holokaustas Lietuvoje
  • Atminties studijos

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Sudaryti leidiniai

  • Nusikaltimų pėdsakai neišnyksta: masinės žudynės Panerių miške 1941-1944 metais, sud. S. Sarcevičius, S. Stasiulis, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021.
  • Zeligas Kalmanovičius, Viltis stipresnė už gyvybę: Vilniaus geto dienoraštis, iš hebrajų k. vertė O. Lempert, sud. S. Stasiulis, S. Valiūnaitė, Vilnius: Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 2021. 

Straipsniai, recenzijos

  • The Holocaust in Lithuania: The Key Characteristics of Its History, and the Key Issues in Historiography and Cultural Memory, in: East European Politics and Societies, 2020, vol. 34, no. 1, p. 261-279. 
  • Recenzija: Ekaterina Makhotina, Erinnerungen an den Krieg – Krieg der Erinnerungen: Litauen und der Zweite Weltkrieg, in: Lithuanian historical studies, 2019, vol. 23, p. 238-243. 
  • Holokaustas Lietuvoje: žvilgsnis į Vakarų istoriografijos diskursą, in: Lietuvos istorijos studijos, 2017, t. 40, p. 93-104.
  • 1941 m. kovo 19 d. LAF atsišaukimas: provokacija, falsifikatas ar tikras dokumentas?, in: Lietuvos istorijos studijos, 2016, t. 38, p. 72-83.

Stažuotės:

2020 – podoktorantūros stažuotė Yale universiteto MacMillan centre, JAV.

Kontaktai:

El. paštas: stanislovas.stasiulis@istorija.lt

ORCID: 0000-0002-8788-5846

Informacija atnaujinta 2023-09-28 13:44