Pradžia
lt
en

Humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja

2000 m. baigė Klaipėdos Universiteto socialinių mokslų fakulteto istorijos specialybės studijas. 2000–2004 m. studijavo LII ir Kauno VDU istorijos doktorantūroje ir 2004 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. Genocido aukų gelbėjimo tyrimų centro vadovė Kaune 2001–2002 m. Lietuvos istorijos institute dirba nuo 2002 m. 2012–2013 m. vykdė mokslinius tyrimus Leipcigo universiteto Pasaulio ir Europos studijų institute, remiant Fritz Tyssen fondui (Vokietija). 2000–2001 m. dėstė KU ir VDU, 2001–2011 m. buvo Vilniaus jidiš instituto prie Vilniaus universiteto lektorė. Stažavosi Didžiosios Britanijos, JAV, Vokietijos ir Izraelio mokslo institucijose.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 • XX a. I pus. Lietuvos žydų istorija
 • Žydų politinės minties raida
 • Lietuvos žydų migracijos ir kolektyvinės atminties transformacijos Lietuvoje ir diasporose
 • Litvakų paveldas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Knygos

 • Bendikaitė E., Haupt D.R. (sud.), The Life, Times and Work of Jokūbas Robinzonas – Jacob Robinson, St. Augustin: Academia Verlag, 2015.

 • Bendikaitė E., Sionistinis sąjūdis Lietuvoje, Vilnius: LII, 2006.

 • Bendikaitė E., Fuchs K. (sud.), Holokausto istorijos tyrimai ir tautų kolektyvinė atmintis Baltijos regione, Kaunas: VDU, 2002.

Knygų skyriai

 • Kelionių po Žemaitijos štetlus reminiscencijos: nuo asmeninių įspūdžių iki atminti​, Žemaitija: savivaizdžiai, reprezentacijos, atmintys, ​Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021.
 • The Transformation of the Lithuanian Zionist Organization’s Policy and Practices for Ascending to the Land of Israel in the Challenging European Political Context of 1918-1940, Conventions, quotas, refugees: european jews in 1938–1945, ​Vilnius: Versus, 2020.
 • ​"Lai kalba žygiai ir faktai": Panevėžio krašto žydai Nepriklausomybės kovose, Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai, Panevėžys : Panevėžio kraštotyros muziejus, 2018.​​​

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

Lietuvoje 

 •  Broliai Bruckai: kelyje nuo Palangos iki Pažadėtosios žemės, Palangos žydai. Išnykusi miesto bendruomenės dalis, red. Vitkus H., Palanga: Palangos kurorto muziejus, 2018, p. 95-113.

 • „Lai kalba žygiai ir faktai“: Panevėžio krašto žydai nepriklausomybės kovose, Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai, sud. Astramskas A., Pilkauskas D., Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2018, p. 64-83.

 • Žydai, Lietuvos istorija, Nepriklausomybė (1918-1940), Vilnius: LII, tomas X  dalis II, p. 117-150.
 • „Įstatymas teisių dar negarantuoja“: žydų frakcijos veikla Steigiamajame Seime / Saulius Kaubrys, Arūnas Vyšniauskas (red.), Vilnius 2011, p. 89–107.
 •  Išsigelbėjusių žydų istorijos: lietuvių kultūros pažinimo veiksniai, Abipusis pažinimas: lietuvių ir žydų kultūriniai saitai / Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė (red.), Lietuvos istorijos studijos, t. 8, Vilnius, 2010, p. 136–158.
 • Seimo narių biogramos, Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas. Lietuvos Respublikos Seimų: I(1922–1923), II (1923–1926), III (1926–1927), IV (1936–1940) narių biografinis žodynas / A. Ragauskas, M. Tamošaitis (sud.), t. 3, Vilnius 2007, p. 186–187, 205–206, 217–219, 254–256, 262–267, 271–272, 303–304, 442–446, 449–453, 565.
 • Steigiamojo Seimo narių biogramos, Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas. Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas / A. Ragauskas, M. Tamošaitis (sud.), t. 2, Vilnius, VPU leidykla, 2006, p. 140–145, 207–209, 271–273, 291–294, 318–321, 342–346.

Užsienyje 

 • Interwar Lithuania as a Laboratory of International Law, In: Jus Gentium, Journal of International Legal History, New Jersey: Talbot Publishing, vol. 2, nr. 2, 2017, p. 555-580.

 • From a certain desire or real need: the contexts of Jewish acculturation in Lithuania after the failure of National Autonomy in 1925-1940, In: Jewish Culture and History, Abingdon: Taylor & Francis Group, vol. 18, nr. 2, 2017, p. 170-189.
 • One Man’s Struggle: The Politics of Shimshon Rosenbaum (1859–1934), In: Simon Dubnow Institute Yearbook, vol. XIII, 2014, p. 87-109.

 • Politician without Political Party. A Zionist Appraisal of Jacob Robinson’s Activities in the Public Life of Lithuania, The Life, Times and Work of Jokūbas Robinzonas / Jacob Robinson, Eglė Bendikaitė, Dirk Roland Haupt (eds.), Sankt Augustin 2013, p. 53–78.
 • The Ideology which Reshaped the Pyramid of Power of the Lithuanian Jewish Community, in: Studia Historica Septentrionalia – On the Eastern Edge of the Baltic Sea III: Exercise of Power in the History of Finland and the Baltic Countries, Kari Alenius (ed.), vol. 67, Rovaniemi 2012, p. 195–211.
 •  Walking a Thin Line: The Successes and Failures of Socialist Zionism in Lithuania, in: Polin – Studies in Polish Jewry “Jews in the Former Grand Duchy of Lithuania since 1772”, Šarūnas Liekis, Antony Polonsky, ChaeRan Freeze (eds.), vol. 25, 2012, p. 207–227.
 • Jüdisches Erziehungswesen in Litauen und zionistische Bewegung: Der steinige Weg zur nationalen Schule; in: Bildungskonzepte und Bildungsinitiativen in Nordosteuropa (19. Jahrhundert), Anja Wilhelmi (ed.), Wiesbaden 2011, p. 236–256.
 • The Zionist Priorities in the Struggle for Lite, 1916–1918, A Pragmatic Alliance. Jewish-Lithuanian Political Cooperation at the Beginning of the 20th Century / Vladas Sirutavičius, Darius Staliūnas (eds.), Budapest , 2011, p. 159–180.
 • »Hier und jetzt«: Über Bedingungen und Wirkungsspielräume der zionistischen Bewegung in Litauen, Forschungen zur Baltischen Geschichte / Mati Laur, Karsten Brüggemann (eds.), vol. 5, Tartu, 2010, p. 143–167.
 • The Zionist Movement in Lithuania between the Two World Wars: from Left to Right?; in: Iggud – Selected Essays in Jewish Studies, G.C. Bacon, A. Baumgarten, H. Waxman, I. Yuval (eds.), vol. 2: History of the Jewish People and Contemporary Jewish Society, Jerusalem 2009, p. 189–201.
 •  Intermediary between Worlds - Shimshon Rosenbaum: Lawyer, Zionist, Politician, Osteuropa: Impulses for Europe – Tradition and Modernity in East European Jewry / M. Sapper, V. Weichsel, A. Lipphardt (eds.), 2008, p. 171–178.
 • Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Die Politik gegenüber den Juden in Litauen in der Zwischenkriegszeit; in: Zwischen großen Erwartungen und bösem Erwachen. Juden, Politik und Antisemitismus in Ost- und Südosteuropa 1918–1945, A. Hilbrenner, D. Dahlmann (eds.), Paderborn, München, Wien, Zürich 2007, p. 101–120.
 • The Zionist Press on Lithuanian – Jewish Economic Rivalry in the 1930’s, Lithuanian Historical Studies / S. C. Rowell, Vilnius, LII leidykla, 2005, vol. 10, p. 121–144.

Dalyvavimas mokslo asociacijose:

 • Europos žydų studijų asociacija / European Association for Jewish Studies (EAJS) narė, nuo 2005 m.

Kontaktai

El. paštas - bendikaite.egle@gmail.com

Telefonas - 8 5 262 68 43

ORCID: 0000-0002-6537-6637

Informacija atnaujinta 2023-09-28 13:43