Pradžia
lt
en

Humanitarinių mokslų daktaras, vyresnysis mokslo darbuotojas XX a. istorijos skyriuje

Gimė 1970 m. Lazdijuose. 1994 m. baigė bakalauro studijas Vilniaus universitete. 1997 m. - magistro studijas Brandeis universitete (JAV). 2004 m. apgynė istorijos mokslų daktaro disertaciją Toronto universitete (Kanada). 2004-2009 m. dirbo Mančesterio ir Notingemo universitetuose D. Britanijoje. 2009-2013 m. buvo Europos tyrimų tarybos podaktarinių studijų tyrėjas Dublino Kolegijos universitete (Airija). 2013-2015 m. - Visuotinės Dotacijos projekto "Priverstinės gyventojų migracijos Lietuvoje" vadovas Vilniaus universitete. 2015-2016 m. - vizituojantis mokslininkas Stanfordo universitete (JAV). Nuo 2012 m. Lietuvos mokslų tarybos ekspertas. Nuo 2018 m. COST programos (ES) ekspertas. Nuo 2016 m. dirba Lietuvos istorijos institute.

Pagrindinės interesų kryptys

 • Nacionalizmas, tautiniai judėjimai, tautinės tapatybės
 • Priverstinės gyventojų migracijos
 • Pirmasis pasaulinis karas Lietuvoje
 • Paramilitarizmas ir socialinė karo istorija

Mokslinių publikacijų sąrašas

Monografijos

 • Lemtingi metai: Lietuva, 1914-1923. Karas, revoliucija ir tautos gimimas, Vilnius: Tyto Alba, 2019
 • War, Revolution and Nation-Making in Lithuania, 1914-1923, Oxford: Oxford University Press, 2018
 • Moderniosios Lietuvos kūrimas, Vilnius: LLTI, 2012
 • The Making of Modern Lithuania, London: Routledge, 2009

Sudaryti straipsnių rinkiniai

 • Red. su Andrea Griffante, Shaken Lands: Violence and the Crisis of Governance in East Central Europe, 1914-1923, Boston: Academic Studies Press, 2023.
 • Red. su Violeta Davoliūte, Narratives of Exile and Identity: Soviet Deportation Memoirs from the Baltic States, Budapest: CEU Press, 2018.
 • Red. su Violeta Davoliūte, Population Displacement in Lithuania in the 20th Century: Experiences, Identities and Legacies, Leiden: Brill, 2016
 • Red. su Violeta Davoliūte, Maps of Memory: Trauma, Identity and Exile in Deportation Memoirs from the Baltic States, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013

Knygų skyriai

 • Aušra - lietuvių tautinio sąjūdžio kalvė“ in Mėnraštis Aušra (1883-1886): reprintinis leidinys, sud. Gytis Vaškelis, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2023, pp. 89-121.
 • “The Conflict over Vilnius, July to September, 1920” in Nationen und Grenzen: Bildung neuer Staaten in Ost- und Mitteleuropa nach dem Ersten Weltkrieg, edited by Maciej Krotofil and Dorota Michaluk, Leck: Vandenhoeck und Ruprecht Verlage, 2022, pp. 147-171.
 • Balkelis, Tomas and Violeta Davoliūtė, “Legislated History in Post-Communist Lithuania” in The Palgrave Handbook of State-Sponsored History After 1945, edited by Berber Bevernage and Nico Wouters, London: Palgrave Macmillan, 2018, pp. 121-136.
 • „From Self-Defense to Revolution: Lithuanian Paramilitary Groups in 1918-1919″ in War, Revolution, and Governance: The Baltic Countries in the Twentieth Century, eds. Amir Weiner and Lazar Fleishman, Boston: Academic Studies Press, 2018, pp. 1-17.
 • Co-author with Violeta Davoliūtė, “Introduction” in Population Displacement in Lithuania in the 20th Century: Experiences, Identities and Legacies, eds. Tomas Balkelis, Violeta Davoliūtė, Leiden: Brill, 2016, pp. 1-20.
 • “Forging a ‘Moral Community’: the Great War and Lithuanian Refugees in Russia” in Population Displacement in Lithuania in the 20th Century: Experiences, Identities and Legacies, eds. Tomas Balkelis, Violeta Davoliūtė, Leiden: Brill, 2016, pp. 42-61.
 • “Memories of the Great War and the Polish-Lithuanian Conflict in Lithuania” in Eric Lohr, Vera Tolz, Alexander Semyonov and Mark von Hagen, eds. The Empire and Nationalism at War (Russia’s Great War and Revolution, 1914–22) Bloomington: Slavica Publishers, 2014, pp.. 241-257.
 • “Piliečiai kareiviai: Paramilitariniai judėjimai Baltijos šalyse po Pirmojo pasaulinio karo” in Robert Gerwarth, John Horn (red.) Karas taikos metu: paramilitarizmas po Pirmojo pasaulinio karo, 1917-1923, Vilnius: Mintis, 2013, pp. 154-175.
 • “Turning Citizens into Soldiers: Baltic Paramilitary Movements after the Great War” in Robert Gerwarth and John Horn (eds.) War in Peace: Paramilitary Violence after the Great War, 1917-1923, Oxford: Oxford University Press, 2012, pp. 126-45.
 • “Nation-State, Ethnic Conflict and Refugees in Lithuania, 1939-1940” in Omer Bartov and Eric D. Weitz (eds.), Shatterzone of Empires: Coexistence and Violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman Borderlands, Bloomington: Indiana University Press, 2012.
 • “(De)Mobilisation of Lithuanians: From Imperial Soldiers to National Guardians” in Nir Arielli and Bruce Collins (eds.), Transnational Soldiers: Foreign Military Enlistment in the Modern Era, London: Palgrave Macmillan, 2012.
 • “DP stovyklų palikimas: lietuvių karo tremtiniai Vakaruose 1944-1954 m.” in Carl H. Frederiksson and Almantas Samalavičius (red.) Europos istorijos: Rytų ir Vakarų patirtis, Vilnius: Kultūros barai, 2010, pp. 269-306.
 • “Living in the DP Camp: Lithuanian War Refugees in the West, 1944-1954” in Baron, Nick and Gatrell Peter (eds.) Warlands: Population Resettlement and State Reconstruction in the Soviet-East European Borderlands, 1945-1950, London: Palgrave, 2009, pp. 25-47.
 • “Tadas Blinda: lietuviškojo Robino Hoodo mito pėdsakais” in Samalavičius, Almantas (red.) Europos kultūros profiliai: atmintis, tapatumas, religija, Vilnius: Kultūros barai, 2007, pp. 91-131.
 • “The Lithuanian Government and the Return of WWI Refugees to Lithuania, 1918-1924” in: Baron, Nick and Gatrell, Peter (reds.), Homelands: War, Population Displacement and Statehood in the East-West Borderlands, 1918-1924, London: Anthem Press, 2004, pp. 74-98.

Straipsniai

 • "Humanitarian crisis in German occupied Vilnius, 1916-1917", First World War Studies, vol. 13, issue 1, pp. 67-83, 2022.
 • “The Logic of Violence in the Polish-Lithuanian Conflict, 1920-1923” in Nationalities Papers, Vol. 49, Nr. 5, 2021, pp. 911-925.
 • “A Dirty War: the Armed Polish-Lithuanian Conflict and its Impact on Nation-Making in Lithuania” in Acta Poloniae Historica, Nr. 121, 2020, pp. 227-259.
 • “Deutsche Freiwilligenverbände in Litauen 1919” in Annaberger Annalen, Nr. 27, 2019, pp. 88-104.
 • "Nation-Building, Revolution, and the Advance of the Red Army into Lithuania, 1918-1919" in Plural: Journal of History and Geography, Vol. 6, Nr. 1, 2018, pp. 77-98.
 • Teminio žurnalo numerio redaktorius, “War, Revolution and Terror in the Baltic States and Finland after the Great War”, Journal of Baltic Studies, Issue 1, Volume 46, 2015.
 • “Introduction: War, Revolution and Terror in the Baltic States and Finland after the Great War” in Journal of Baltic Studies, Issue 1, Volume 46, 2015, pp. 1-9.
 • “Demobilization and Remobilization of German and Lithuanian Paramilitaries after the First World War” in Journal of Contemporary History, Vol. 50 (1), 2015, pp. 38-57.
 • “Abrindo portas para o Ocidente: Migrações lituanas e judaicas a partir das províncias lituanas, entre 1867 e 1914” in WebMosaica: revista do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, Vol. 7, Nr.1 (Jan-Jun) 2015.
 • “From Defence to Revolution: Lithuanian Paramilitary Groups in 1918 and 1919” in Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. 28, 2014, pp. 43–56.
 • “Demobilisierung, Remobilisierung: Paramilitärische Verbände in Litauen 1918–1920” in OstEuropa, 64. Jahrgang /Heft 2–4/Februar–April 2014, pp. 197-221.
 • “In Search of the People: The Lithuanian Intelligentsia and the Emergence of Mass Politics in the 1905 Revolution” in Nordost-Archiv: Revolution in Nordosteuropa, Vol. 6, 2011, pp. 105-126.
 • “Opening Gates to the West: Lithuanian and Jewish Migrations from the Lithuanian Provinces, 1867-1914” in Ethnicity Studies, 2010, Nr. 1-2, pp. 41-66.
 • “Tado Blindos mitas“ in Kultūrologija, vol. 17, 2010, pp. 77-93.
 • “Social Banditry and Nation-Making: the Myth of a Lithuanian Robber” in Past and Present, Vol. 198, Nr. 1, 2008, pp. 111-145.
 • “War, State, Ethnic Conflict and the Refugee Crisis in Lithuania, 1939 – 1940” in Contemporary European History, Vol. 16, Nr. 4, 2007, pp. 461-477.
 • “Karo pabėgėlių krizė ir etninis konfliktas Lietuvoje 1939-1940 metais“ in OIKOS: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, Vol. 4, 2007.
 • “Lietuvos vyriausybė ir karo pabėgėlių repatriacija, 1918-1924” in OIKOS: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, Vol. 2, 2007, pp. 18-38.
 • “Provincials in the Empire: the Making of the Lithuanian National Elite” in Studies in Ethnicity and Nationalism, Special Issue: Nation and Empire, 2005, pp. 4-24.
 • “Lithuanian Children in the Gulag: Deportations, Ethnicity and Identity in the Memoirs of Children Deportees, 1941–1952” in Lituanus, Vol. 51, Issue 3, 2005, pp. 40-75.
 • “The Lithuanian National Intelligentsia and the Women’s Issue, 1883-1914” in Canadian Slavonic Papers, Vol. 46, September – November 2004, pp. 267-89.
 • “Nation Building and WWI Refugees in Lithuania” in Journal of Baltic Studies, Winter 2003, Vol. 34, Nr. 4, pp. 432-456.

Ekspertinė veikla:

 • Lietuvos mokslų taryba. Pareigos: ekspertas. Datos: 2012, 2018.
 • Lenkijos mokslų taryba. Pareigos: ekspertas. Data: 2018.
 • COST programa (ES). Pareigos: ekspertas. Data: 2018.

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose:

 • Mokslo žurnalas: OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Leidžianti institucija: Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva). Pareigos: redakcinės kolegijos narys. Datos: 2008/2017.

Apdovanojimai, įvertinimai:

 • AABS Honorary Mention Diploma (AABS garbės paminėjimo diplomas). Data: 2020. Už monografiją „War, Revolution and Nation-Making in Lithuania, 1914-1923” (Oxford, 2018). Institucija: Association for the Advancement of Baltic Studies, USA (Baltijos studijų asociacija, JAV)

Kontaktai

El. paštas - tomas.balkelis@gmail.com

Telefonas: (8 5) 261 4436

ORCID: 0000-0002-7712-4234

Informacija atnaujinta 2023-10-13 11:01