Pradžia
lt
en

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA WILNO i inne STOLICE EUROPEJSKIE przez pryzmat pomocniczych nauk historycznych Konferencja jest organizowana z okazji 700-lecia Wilna. Celem tej konferencji jest spojrzenie na Wilno oraz historyczne, tymczasowe i współczesne stolice innych państw europejskich, ich związki, podobieństwa i różnice w średniowieczu i czasach nowożytnych oraz ich odgłosy i recepcje w czasach późniejszych przez pryzmat nauk pomocniczych historii: heraldyki, genealogii, sfragistyki, weksykologii, archeologii prawnej, dyplomatyki, paleografii, kodykologii, archiwistyki, demografii, chronologii i in.

Osoby chcące wziąć udział w konferencji 16 czerwca prosimy o rejestrację na adres: heraldika@prezidentas.lt termin rejestracji do 14 czerwca. Bez rejestracji wstęp do Pałacu Prezydenckiego nie będzie umożliwiony.

Informacija atnaujinta 2023-06-08 17:26