Pradžia
lt
en
 • Programa / Program Plačiau
 • Konferencijos tezės / Abstrakty konferencji Plačiau
 • Joachimas Lelevelis ir pagalbinių istorijos mokslų praeitis, dabartis, ateitis Plačiau
 • Joachim Lelewel and the Past, Present State, and Future of Historical Auxiliary Sciences Plačiau
 • Joachim Lelewel i przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość nauk pomocniczych historii Plačiau

 

 

 

Joachimas Lelevelis ir pagalbinių istorijos mokslų praeitis, dabartis, ateitis

 

 

 

 


 

Maloniai kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Joachimas Lelevelis ir pagalbinių istorijos mokslų praeitis, dabartis, ateitis, kuri vyks 2022 m. birželio mėn. 16–17 d. Lietuvos istorijos institute. Konferencija skirta Joachimo Lelevelio vadovėlio, pavadinto Mokslai, padedantys pažinti istorinius šaltinius (Nauki dające poznawać źródła historyczne) ir išleisto 1822 m. Vilniuje Zavadskio spaustuvėje, 200-ųjų metų jubiliejui. Konferencija rengiama siekiant pristatyti J. Lelevelio mokslinę veiklą europiniame kontekste, aptarti jo pagalbinių istorijos mokslų sampratos originalumą ir naujumą, taip pat apžvelgti ligšiolinę istorikui skirtą istoriografiją bei naujus atradimus.

Istorikai Leleveliui skyrė daug dėmesio. Nagrinėta mokslininko biografija ir atskiri jo veiklos periodai, nuodugniai ištirta jo mokslinė kūryba, domėtasi su Leleveliu susijusiu archyviniu paveldu. Lelevelį siekta pažinti ir kaip pagalbinių istorijos mokslų teoretiką. Jo pagalbinių istorijos mokslų, kuriuos pats apibrėžė kaip „mokslus, padedančius pažinti istorinius šaltinius“, koncepcija analizuota europiniame (daugiausia – vokiškajame) XVIII–XIX a. tų mokslų kontekste.

Mokslų, padedančių pažinti istorinius šaltinius, 200-ųjų metų jubiliejus yra tinkama proga dar kartą prisiminti šio mokslininko asmenybę ir apmąstyti jo laimėjimus. Organizatoriai siūlo dvi pagrindines refleksijų kryptis. Pirmoji bus skirta su Leleveliu susijusių tyrimų apibendrinimui: pagrindinių šaltinių, taip pat numanomam naujų šaltinių, galinčių praturtinti mūsų žinojimą, pristatymui. Turime pagrindo manyti, kad ne visi su Lelevelio asmeniu ir jo šeima susiję šaltiniai yra atskleisti arba pakankamai panaudoti. Konferencijos organizatoriai taip pat įsitikinę, kad diskusijoje apie tyrėjo veiklos istorinį kontekstą dar daug ką galima pasakyti.

Antroji konferencijos kryptis skirta platesnei diskusijai, kurios metu bus galima praplėsti su Lelevelio palikimu susijusių klausimų ribas, keliant ir plėtojant pagalbinių istorijos mokslų tyrimų temas, kurias plėtoti šioje Europos dalyje ir pradėjo šis mokslininkas. Bus svarstomi klausimai, susiję su šių mokslų praeitimi, dabartimi bei ateitimi, metodologine refleksija ir tyrimų siūlymais, taip pat laimėjimais, dabartinėmis galimybėmis ir suvaržymais bei tokio tipo tyrimų perspektyvomis Vidurio ir Rytų Europos regione. Tyrėjų svarstymus papildys  Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje surengta viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų notarų ženklams skirta paroda.


Siūlome šias temines grupes (blokus):

1. Lelevelis: asmuo, mokslininkas ir kontekstas, kuriame jis veikė.

2. Šaltiniai J. Lelevelio problematikos tyrimams.

3. Lelevelis istoriografijoje.

4. Pagalbiniai istorijos mokslai pagal J. Lelevelį: novatoriškumas ar konservatyvumas europiniame kontekste?

5. Pagalbiniai istorijos mokslai: dabartinė būklė ir perspektyvos.

Konferencijos pabaigoje numatoma pagalbinių istorijos mokslų būklei ir perspektyvoms skirta kviestinių tyrėjų apskritojo stalo diskusija.

Pranešimai – 30 min., komunikatai – 20 min.


Konferencijos kalbos: lietuvių ir lenkų su sinchroniniu vertimu. 

Planuojama išleisti konferencijos medžiagą ir tomą, kuriame bus apibendrinti ligšioliniai Lelevelio tematikos tyrimai.

Numatoma sukurti grupę, galinčią parengti Lelevelio archyvinio palikimo inventorių.

Besidomintiems planuojamos ekskursijos su vadovu:

 • notarų ženklams skirtos parodos Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje aplankymas;
 • pasivaikščiojimas po Vilnių J. Lelevelio keliais.

 

 


 

Maloniai prašome pranešimo temą ir santrauką (1500–1800 spaudos ženklų su tarpais) konferencijos organizatoriams atsiųsti iki 2021 m. gruodžio 31 d. užpildžius šią formą: https://forms.gle/j3NVKPtGsFr2PDzT6

Organizacinio komiteto sprendimas autoriams bus išsiųstas iki 2022 m. sausio 15 d.

Konferencijos dalyvio mokesčio nėra.

Informacija apie konferenciją teikiama el. paštu: lelewelconference2022@gmail.com 


Organizacinis komitetas:

 • dr. Rūta Čapaitė, Lietuvos istorijos institutas
 • dr. Loreta Skurvydaitė, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas
 • dr. Rima Cicėnienė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
 • prof. habil dr. Jacek Soszyński, Lenkijos MA Ludwiko ir Aleksandro Birkenmajerių vardo Mokslo istorijos institutas
 • prof. habil dr. Jerzy Kaliszuk, Lenkijos MA Ludwiko ir Aleksandro Birkenmajerių vardo Mokslo istorijos institutas
 • mgr. Agnieszka Fabiańska, Varšuvos universiteto biblioteka
 • dr. Agnieszka Fluda-Krokos, Lenkijos mokslų akademijos biblioteka Krokuvoje
 • prof. habil. dr. Janusz Pezda, Jogailos universiteto Krokuvoje Istorijos institutas
 • prof. habil. dr Iwona Pugacewicz, Lenkijos kultūros centras Paryžiuje – Sorbonos universitetas

 

Lietuvos istorijos institutas

Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

Lenkijos mokslų akademijos Ludwiko ir Aleksandro Birkenmajerių mokslo istorijos institutas

Varšuvos universiteto biblioteka

Lenkijos mokslų akademijos biblioteka Krokuvoje

Jogailos universito Krokuvoje Istorijos institutas

Lenkijos kultūros centras Paryžiuje – Sorbonos universitetas