Pradžia
lt

E. Meilus  |  G. Motuzaitė Matuzevičiūtė  |  I. Kaplūnaitė  | M.Klovas I  O. Valionienė  |  R. Jonaitis  |  S. Sarcevičius | Antoni K. Urmański


 

Tyrimų objektas – miestai, kaip istorinis reiškinys.

Skyrius įsteigtas 2002 m. gruodžio 20 d. Iki 2010 m. jam vadovavo dr. Gediminas Vaitkevičius. Šiuo metu skyriaus vadovas Saulius Sarcevičius.

Nagrinėjami aspektai:

 • visuomenė;
 • konfesijos
 • ekonomika;
 • kultūra;
 • ekologija;
 • gynyba;
 • prekyba;
 • amatai;
 • urbanistika.

Skyriuje vykdytos ir vykdomos programos:

 • Lietuvos miestų socialinė topografija XIV–XX a. (2004–2013 m.)
 • Vilniaus istorija (tyrimai) (2012 – 2016)

 • Vilniaus istorija. Sintezė. Tyrimai. (2017 – 2021 m.)

Tiriamojo darbo kryptys:

 • istorinio proceso ir eko-aplinkos sąveikavimo, materialinės kultūros technologinių ir praktinių savybių vystymosi dinamikos ir socio-istorinio proceso pažinimas;
 • socio-ekonominių reiškinių bei procesų atskleidimas ir dėsningumų atsekimas;
 • socio-topografiniai tyrimai;
 • archeologinių šaltinių informatyvumo padidinimas: tyrimo metodikos ir teorijos vystymas;
 • materialinės kultūros ir visuomenės sąveikos bei instrumentarijaus vystymosi dėsningumų atskleidimas.

Nuo 2004 m. skyrius leidžia savo periodinį leidinį - Miestų praeitis, Miestų praeitis 2, Miestų praeitis 3 (Pastaba: jeigu naudojate Internet Explorer naršyklę atsiradusiame lange, viršuje kairėje paspauskite geltoną ikonėlę ir pasirinkite Allow Blocked Content... toliau spauskite Yes)nagrinėjantį visus Lietuvos miestų istorijos aspektus (archeologija, sociologija, istorija, technologija ir t. t.). Redakcinę kolegiją sudaro Gediminas Vaitkevičius (redaktorius), Agnė Čivilytė, Elmantas Meilus, Rimvydas Petrauskas, Eugenijus Staniūnas. Skaitmeninis Vilniaus archeologinis atlasas (Peržiūrai reikalinga AutoCad programa, arba nemokamas AutoCad DWG viewer).

Informacija atnaujinta 2021-11-29 17:32