Pradžia
lt
en

E. Meilus  |  V. Pugačiauskas  |  G. Motuzaitė Matuzevičiūtė  |  I. Kaplūnaitė M. Klovas  |  R. Jonaitis  |  S. Sarcevičius 

A. K. Urmański  |  R. Karaliūtė


Virgilijus Pugačiauskas

Humanitarinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

Gimė 1964 m. birželio 13 d. 1990 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1992–1996 m. Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktarantas. 1996 m. apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją „Vilniaus departamentas 1812 m.“. 1996–2002 m. ir 2010–2024 m. dirbo Lietuvos istorijos instituto XIX a. istorijos skyriuje, 2003–2010 m. bei nuo 2024 m. Miestų tyrimo skyriuje. 2010–2024 m. ėjo XIX a. istorijos skyriaus vedėjo pareigas. Nuo 2002 m. Lietuvos Karo Akademijos Politikos mokslų katedros docentas. 2014 m. tapo profesoriumi.

 Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

 • Vilniaus miesto sociotopografija XIX a.
 • Lietuvos istorija XIX a. I pusėje (prancūzmetis Lietuvoje, 1830–1831 metų sukilimas )

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Monografijos:

 • Pugačiauskas V. Napoleono administracija Lietuvoje. Vilnius: Vaga, 1998, 215 p., ISBN 5415013199
 • Pugačiauskas V. Napoleonas ir Vilnius: karinio gyvenimo kasdienybės bruožai. Vilnius: Arlila, 2004, 147 p., ISBN 9986810388
 • Jogėla V., Meilus E., Pugačiauskas V. Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV-XX a. pradžia). Vilnius: Diemedžio leidykla, 2008, 292 p., ISBN 9789986231424
 • Pugačiauskas V. Lietuva ir Napoleonas. Vilnius: LII, 2012, 246 p., ISBN 9789955847533 (mokslo populiarinimo leidinys)
 • Sarcevičius S., Valionienė O., Pugačiauskas V. Kreivoji pilis: tarpdisciplininių tyrimų atvejis. Vilnius: LII, 2016, 284 p. ISBN 978-609-8183-21-4

Sudaryti darbai:

 • Kintančios Lietuvos visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos. Sudarė: O. Mastianica, V. Pugačiauskas, V. Žaltauskaitė, Vilnius: LII, 2015, 554 p., ISBN 9786098183023

Šaltinių publikacijos: 

 • 1812 metų Lietuvos laikinosios vyriausybės komisijos posėdžių protokolai. Sudarė ir parengė V. Pugačiauskas, Vilnius: LII, 2012, 358 p., ISBN 9789955847632

Straipsniai:

 • Pugačiauskas V. Napoleonas ir jo administracinė sistema Lietuvoje. Lietuvos valstybė XII–XVIII a., 1997, p. 449-457.
 • Pugačiauskas V. Vilniaus magistrato pareigūnai 1795–1808 metais. Praeities baruose, 1999, p. 139-144.
 • Pugačiauskas V. Vilniaus savivaldos institucijos XIX a. pusėje: istorinis–teisinis aspektas. Lietuvos istorijos metraštis 2000 metai, 2001, p. 147-163.
 • Pugačiauskas V. Vilniaus valdymas 1812 m. Lietuva ir jos kaimynai. Nuo Normanų iki Napoleono, 2001, p. 395-407.
 • Pugačiauskas V. Magistrat Wileński w pierwszych latach pod zaborem rosyjskim (1794–1808). Biuletyn historii pogranicza, 2001, p. 18-29.
 • Pugačiauskas V. Lietuvos istorija “Wizerunki i Roztrząsania Naukowe (1834–1843)”. Lietuvos istorijos metraštis 2001 metai, vol. 2, 2002, p. 229-234.
 • Pugačiauskas V. Viduklės kraštas 1830–1831 ir 1863 metų sukilimuose. Viduklė, 2002, p. 141-153.
 • Signoli M., Ardagna Y., Adalian P., Devriendt W., Lakys L., Rigeade C., Vette T., Kuncevicius A., Poskiene J., Barkus A., Palubeckaite Z., Garmus A., Pugaciauskas V., Jankauskas R., Dutour O. Discovery of mass grave of Napoleonic period in Lituania“ (1812, Vilnius). Human Palaentology and Prehistory, vol. 3, 2004, p. 219-227.
 • Pugačiauskas V. Vilniaus mėsininkų cechas XIX a. I pusėje. Lietuvos istorijos metraštis 2005 metai, vol. 2, 2006, p. 69-92.
 • Pugačiauskas V. Vilniaus statybininkų amatų cechai XIX a. I pusėje: organizacinė struktūra, gamybos pobūdis, kolektyvinė biografija. Lituanistica, vol. 3(71), 2007, p. 29-43.
 • Pugačiauskas V. Lietuvos nuostoliai 1812 m. kare. Karo archyvas, vol. XXII, 2007, p. 89-110. 
 • Pugačiauskas V. Vilniaus turgavietės ir mūgė 1795–1830 metais: lokalizacija, specializacija, organizacija, prekės ir kainos. Vilniaus istorijos metraštis 2007 metai, vol. 1,  p. 67-78.
 • Pugačiauskas V. Vilniaus ,,krikščionių“ medžio apdirbimo cechai XIX a. I pusėje: organizacinė struktūra, gamybos pobūdis, kolektyvinė biografija. Lituanistica, vol. 3(75), 2008, p. 12-26.
 • Pugačiauskas V. Miestas ir Bernardinų kapinės. Vilniaus Bernardinų kapinės 1810–2010, 2010, p. 115-137.
 • Pugačiauskas V. Generaliniai 1831 m. karinių įtvirtinimų planai Plikajame kalne. Lietuvos pilys, vol. 6, 2011, p. 116-127.
 • Pugačiauskas V. Roku 1812. Woyna między Rossyą i Francyą. Kauno istorijos metraštis, vol. 11, 2011, p. 219-250.
 • Pugačiauskas V. Miasto a cmentarz Bernardyński. Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810-2010, 2013, p. 121-145.
 • Пугачяускас B. Литва в войне 1812 года. Россия и Балтия. Выпуск 7. Памятные даты и историческая память, отв. ред. А. О. Чубарьян, 2014, p. 52-63.
 • Pugačiauskas V. Vilniaus amatininkių cechų ,,biurokratija“ XIX a.: struktūra, funkcijos, tradicijos. Lietuvos istorijos metraštis 2014 metai, vol. 1, p. 47-66.
 • Pugačiauskas V., Sarcevičius S., Valionienė O. A reconstruction of the paleorelief of Vilnius, crooked city by interdiscilinary metohods. Lithuanian historical studies, vol. 19, 2015, p. 1-50.
 • Pugačiauskas V. Vilniaus miestiečių luomas XIX a. I pusėje: žydų integracijos atvejis. Kintančios Lietuvos visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos, 2015 , p. 282-293.
 • Pugačiauskas V. Karo kronikos: 1830-1831 m. sukilimas Raseinių apskrityje. 1830-1831 m. sukilimas. Gen. Antanas Gelgaudas, 2016, p. 15-20.
 • Pugačiauskas V. Didžiosios Armijos belaisviai Vilniaus gubernijoje 1812-1813 m. Karo archyvas, vol. 32, 2017, p. 7-25.
 • Pugačiauskas V. Prancūzmetis Lietuvoje: politika, karas, visuomenė. Historia universalis, vol. 3, 2017, p. 66-79.
 • Pugačiauskas V. Vilniaus miesto finansiniai ištekliai XVIII a. pab.–XIX a. pirmos pusės pajamų ir išlaidų knygose. Lietuvos istorijos metraštis 2018 metai, vol. 2, p. 55-72.
 • Pugačiauskas V. The Historical Memory of the 1812 War in Lithuania in the 19 th and Early 20th Centuries: A Complex Process. Lithuanian historical studies, vol. 25, 2021, p. 59-72
 • Пуґачіаускас В. Образи наполеона в модерній Литовській історіографії. Ukrainian Historical Review/Український історичний огляд, issue 1/вип. 1, 2022, p. 39-48.
 • Pugačiauskas V. Vilniaus miesto policijos kaita XVIII a. pab. – XIX a. pr.: pareigūnai, struktūra, funkcijos. Istorija, vol. 126(2), 2022, p. 46-62.

Recenzijos:

 • Rec. kn: D. Nawrot. Litwa i Napoleon w roku 1812. Katowice:Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, 792 s. Lietuvos istorijos metraštis 2008 metai, vol. 2, 2009, p. 149-156.
 • Rec. kn: D. Nawrot. Litwa i Napoleon w roku 1812. Katowice:Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, 792 s. Biuletyn Historii pogranicza, Nr. 9, 2008, p. 109-112.
 • Rec. kn: A. Małys, Generał Antoni Giełgud (1792–1831) (Działalność wojskowa, Oswięcim, 2016, 305 p., Karo archyvas, 2018, t. XXXIV, p. 262–276.
 • Rec. kn: А. Вадим, Война цивилизаций. Социокультурная история русского похода Наполеона, Том 1. Религия – язык, Киев, 2017. 400 p. Lithuanian historical studies, vol. 23, 2019, p. 202-208.
 • Rec. kn: R. Civinskas, L. Glemža, Kauno miestiečių elito kaita 1764-1831 metais, Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018. 310 p. Kauno istorijos metraštis, vol. 18, 2020. p. 261-264.

Pedagoginio darbo patirtis:

 • Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Politikos katedros dėstytojas. Pareigos: nuo 2002 m. docentas, nuo 2014 m. profesorius.

Ekspertinė veikla:

 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba. Pareigos: narys. Nuo 2014 iki 2018.

Dalyvavimas mokslo leidinių redakcinėse kolegijose:

 • Karo archyvas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (Lietuva). Pareigos: redkolegijos narys. Nuo 2017 m.

Kontaktai ir nuorodos:

Telefonas - 8 5 262 68 56

El. paštas -virgilijus.pugaciauskas@istorija.lt

ORCID: 0000-0002-8115-118X

 

Informacija atnaujinta 2024-06-12 12:06