Pradžia
lt
en

E. Meilus  |  V. Pugačiauskas  |  G. Motuzaitė Matuzevičiūtė  |  I. Kaplūnaitė M. Klovas  |  R. Jonaitis  |  S. Sarcevičius 

A. K. Urmański  |  R. Karaliūtė


Mindaugas Klovas

Humanitarinių mokslų daktaras, vyresnysis mokslo darbuotojas, skyriaus vedėjas

Biografiniai duomenys

2006 09 – 2010 – 07 Bakalauro studijos (istorija) (Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva). 2010 09 – 2012 07 Magistro studijos (istorija) (Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva). 2012 10 – 2017 06 Humanitarinių mokslų daktaras (istorija) (Vilniaus universitetas ir Lietuvos istorijos institutas, Vilnius, Lietuva). Nuo 2024 m. Miestų tyrimo skyriaus vedėjas.

Pagrindinės tyrinėjimų kryptys:

 • Vilniaus miesto istorija XV-XVIII a.: ūkis, finansai ir gyventojai.
 • Juridinės raštijos istorija LDK XIV a. pab. - XVI a. pr.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Monografijos:

 • Klovas M. Ad perpetuam rei memoriam. Privatūs dokumentai LDK XIV a. pabaigoje–XVI a. pradžioje. Vilnius: LII, 2021, 567 p., ISBN 9786098183924
 • Klovas M., Meilus E., Urmański A., Valionienė O. Vilniaus sociotopografijos metmenys XIV-XVIII a. Vilnius: LII, 2021, 334 p., ISBN 978609831406

Disertacija:

Studija:

Šaltinių publikacijos:

 • Trys XVI–XVIII a. Vilniaus valdžios ir gyventojų sąrašai. Sudarė M. Klovas, parengė M. Klovas, E. Meilus, A. Urmański, Vilnius: LII, 2020, 351 p., ISBN 9786098183856
 • Šv. Jono bažnyčios 1602-1615 m. santuokos metrikų knyga. Parengė A. Kaminskas-Krinčius ir M. Klovas, Vilnius: LII, 2021, 430 p., ISBN 9786098183993
 • Šv. Jono bažnyčios 1611-1616 m. krikšto metrikų knyga. Parengė A. Kaminskas-Krinčius ir M. Klovas, Vilnius: LII, 2023, 728 p., ISBN 9786098314267
 • Vilniaus miesto Magdeburgo teisių suteikimo ir patvirtinimo privilegijos. Sudarė M. Klovas, A. K. Urmański, Vilnius: LII, 2023, 192 p., ISBN 9786098314298

Straipsniai:

Recenzijos:

 • Klovas M. Rec. Kn.: Lietuvos istorija, T. III: XIII a. – 1385 m. Valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų, Darius Baronas, Artūras Dubonis, Rimvydas Petrauskas, Vilnius: Baltos lankos, 2011, 615 p. Lithuanian historical studies, vol. 18, 2014, p. 157-161.
 • Klovas M. Rec. Kn.: 1413 m. Horodlės aktai = Akty Horodelskie z 1413 roku : (dokumentai ir tyrinėjimai), sudarė Jūratė Kiaupienė ir Lidia Korczak; parengė Jūratė Kiaupienė, Lidia Korczak, Piotr Rabiej, Edmundas Rimša ir Jan Wroniszewski (serija: Lietuvos užsienio politikos dokumentai. XIII-XVIII a. (Tekstai. Tyrinėjimai)), Vilnius/Kraków [i.e. Vilnius]: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013, 543 p. Istorijos šaltinių tyrimai, vol. 5, 2014, p. 297-301.
 • Klovas M. Rec. Kn.: А. И. Груша, Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV – первая треть XVIв.), Минск: Беларуская навука, 2015, 465 с. Istorijos šaltinių tyrimai, vol. 6, 2018, p. 372-378.
 • Klovas M. Rec. Kn.: Kamil Frejlich. Pod przysądem horodnictwa wileńskiego. O jurydyce i jej meiszkańcach w XVII wieku. Toruń: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022, 314 s., ISBN 978-83-231-4694-0. Lietuvos istorijos metraštis 2022/2, 2022, p. 139-142. DOI: https://doi.org/10.33918/25386549-202202009

Duomenų bazė:

Konferencijos, seminarai, viešos paskaitos:

 • Baltarusijos valstybinis universitetas, Baltarusija (2013): Diplomatikos tyrimai Lietuvos istoriografijoje.
 • Minskas, Baltarusija (2015): Privačių dokumentų atsiradimo ir išplitimo veiksniai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pab. – XVI a. pr. Tarptautinė konferencija „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: politika, ekonomika, kultūra“.
 • Lietuvos istorijos institutas, Lietuva (2015): su E. Meilumi ir O. Valioniene: Vilniaus posesijų raida XVI-XVIII a.
 • Vilnius, Lietuva (2017): Privataus dokumento apibrėžimas. Mokslinis seminaras-diskusija „„Bevardžiai“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šaltiniai: pagalbinių istorijos mokslų terminijos lietuvių kalba problemos”.
 • „Vilniaus klubas“, Lietuva (2018): Vilniaus miesto iždas XVI-XVIII a.
 • Balzeko muziejus, JAV (2018): Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė Vilnius – daugiatautis miestas be lietuvių?
 • Vilnius, Lietuva (2019): Dokumento terminas užsienio ir Lietuvos istoriografijoje. Tarptautinė konferencija „Pagalbiniai istorijos mokslai LDK tyrimuose“.
 • Vilnius, Lietuva (2019): Vilniečių etnokonfesinė sudėtis XIV a. pab. – XVII a. vid. Mokslinė konferencija „Vilnius ir vilniečiai LDK laikais“.
 • Vilnius, Lietuva (2022): Vilniaus Šv. Jono bažnyčios 1602–1615 m. santuokos metrikų knyga. Tarptautinis „Genealogijos, heraldikos ir veksikologijos kolokviumas“.
 • Vilnius, Lietuva (2022): Vilniaus miesto iždas XVIII a.: prasiskolinimo link. Tarptautinė mokslinė konferencija „Vilnius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė“.
 • Vilniaus rotušė, Lietuva (2022): Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinės laisvė - privilegija ar našta?
 • Paskaita Vilniaus ir Teksaso universitetų studentams (2022): Lithuania – small, but courage country.
 • Vokietijos istorijos institutas, Lietuva (2023): The Treasury of Vilnius City in the 15th-18th Centuries.
 • Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka, Lietuva (2023): Daugiatautis Vilnius, praskleidus XVII a. šv. Jono Krikštytojo bažnyčios metrikų knygas.
 • Vilnius, Lietuva (2023): Vilnius and Ukraine in the Seventeenth–Eighteenth Centuries: Trade and City-Dwellers. Tarptautinis istorikų kongresas „Rethinking Ukraine and Europe: New Challenges for Historians“.
 • Vilnius, Lietuva (2023): Vilniaus katalikų bendruomenė XVII a. Šv. Jono bažnyčios metrikų knygų duomenimis. Tarptautinė mokslinė konferencija „Vilnius ir jo bendruomenės XIII-XXI a.: septyni sugyvenimo mieste istorijos šimtmečiai“.

Dalyvavimas projektuose:

 • Vilniaus senamiesčio posesijų raida XVI-XVIII a. (surašymų ir natūriniais duomenimis). Vadovas: E. Meilus. Vykdymo trukmė: 2013-2015. Lietuvos Mokslo Tarybos Nacionalinė Lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programos projektas. Sutarties Nr. MIP-021/2013. Koordinatorius – Lietuvos istorijos institutas.
 • Monografijos „Ad perpetuam rei memoriam. Privatūs dokumentai LDK XIV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje“ (M. Klovas) leidyba. Vadovas: M. Klovas. Vykdymo trukmė: 2021 m. Lietuvos Mokslo Tarybos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programos projektas. Sutarties Nr. P-LIP-21-23. Koordinatorius – Lietuvos istorijos institutas.
 • Vilniaus sociotopografijos metmenys. Vadovas: E. Meilus. Vykdymo trukmė: 2018–2022 m. Lietuvos Mokslo Tarybos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programos projektas. Sutarties Nr. P-LIP-18-146. Koordinatorius – Lietuvos istorijos institutas.
 • Vilniaus miestiečiai XVI-XVIII a. Vadovas: M. Klovas. Vykdymo trukmė: 2020-2023 m. Lietuvos Mokslo Tarybos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programos projektas. Sutarties Nr. P-LIP-20-33. Koordinatorius – Lietuvos istorijos institutas.
 • Vilnius ir jo bendruomenės XIII-XXI a. Vadovas: M. Klovas. Vykdymo trukmė: 2023. Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programos projektas. Sutarties Nr. S-LIP-23-4. Koordinatorius – Lietuvos istorijos institutas.
 • Vilniaus miesto teisės ir privilegijos XIV-XVIII a. Vadovas: M. Klovas. Vykdymo trukmė: 2023-2026 m. Mokslininkų grupių projektų (II konkursas) programos projektas. Sutarties Nr. S-MIP-23-129. Koordinatorius – Lietuvos istorijos institutas.

Apdovanojimai ir stipendijos:

 • 2016 m. Lietuvos mokslo tarybos stipendija už akademinius pasiekimus.
 • „Lietuvos Jaunųjų Mokslininkų Sąjungos“ organizuoto „Geriausios 2017 m. disertacijos“ konkurso laureatas.
 • 2018 m. Lietuvos mokslo akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija.

Kontaktas

El. paštas: mindaugas.klovas@yahoo.com

ORCID: 0000-0001-6231-9146

Informacija atnaujinta 2024-06-18 10:09