Pradžia
lt
en

E. Meilus  |  V. Pugačiauskas  |  G. Motuzaitė Matuzevičiūtė  |  I. Kaplūnaitė M. Klovas  |  R. Jonaitis  |  S. Sarcevičius 

A. K. Urmański  |  R. Karaliūtė


Saulius Sarcevičius

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Gimiau Vilniuje, 1967 09 11. Baigiau Vilniaus Universiteto Istorijos fakultetą 1993 m. 1993 07 01 – 1994 04 01 dirbau Lietuvos nacionaliniame muziejuje, etnografu. 1993 10 01 –2001 05 23 dirbau AB „Paminklų restauravimo institute“, archeologu. Nuo 2002 m. dirbu Lietuvos istorijos instituto Miestų tyrimo skyriuje, vyr. laborantu (2002 – 2007), jaun. mokslo darbuotoju (nuo 2007 m). 2010-2023 m. ėjau Miestų tyrimo skyriaus vedėjo pareigas. Nuo 2014 m. esu Vilniaus Universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantas. Doktorantūros darbo tema - „Statybinės keramikos (plytos) gamybinių-technologinių procesų raida Vilniuje XIII – XVIII a.“

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 • Viduramžių miestų archeologija. 
 • Vilniaus miesto archeologiniai, topografiniai bei statybinės keramikos tyrimai.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Monografijos:

 • Sarcevičius S., Valionienė O., Pugačiauskas V. Kreivoji pilis: tarpdisciplininių tyrimų atvejis. Vilnius: LII, 2016, 284 p. ISBN 978-609-8183-21-4.
 • Sarcevičius S., Stasiulis S., Dobrotin N., Latvytė N., Michelevičius D., Sederavičiūtė Š., Šikšnianas M., Valionienė O., Urbanavičius V. Nusikaltimų pėdsakai neišnyksta. Masinės žudynės Panerių miške 1941-1944 metais. Vilnius: LII, 2021, 368 p., ISBN 9786098183948
 • Sarcevičius S., Stasiulis S., Dobrotin N., Latvytė N., Michelevičius D., Sederavičiūtė Š., Šikšnianas M., Valionienė O., Urbanavičius V. The Traces of Crimes do not Disappear. Mass Killings in the Paneriai Forest, 1941-1944. Vilnius: LII, 2021, 384 p., ISBN 9786098314014.

Šaltinių publikacijos:

 • Vilniaus archeologijos atlasas. Sudarė: G. Vaitkevičius, O. Valionienė, S. Sarcevičius. Vilnius: LII, 2006. ISBN 9986-780-87-X.

Straipsniai:

 • Sarcevičius S. Vilniaus Žemutinės pilies šiaurinės gynybinės sienos tyrimai. Baltų archeologija, vol. 1(8), 1996, p. 30-35.
 • Sarcevičius S., Subačius R., Bložė A. Daktiloskopijos taikymas archeologinėje medžiagoje. Lietuvos archeologija, vol. 18, 1999, p. 221-227.
 • Čivilytė A., Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Die Pfeifenwerkstatt des 17/18 Jahrhunderts in Vilnius. Knasterkopf, vol. 18, 2005, p. 63-66.
 • Čivilytė A., Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Pypkių gamybos centras Vilniuje. Kultūros paminklai, vol. 12, 2005, p. 26-41.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Pinigų cirkuliacijos Lietuvoje bruožai 1915 – 1919 m. Istorija, vol. 68, 2008, p. 30-42.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Vilniaus Gedimino prospekto pinigų lobis. Numizmatika, vol. 7-8, 2008, p. 45-52.
 • Sarcevičius S. Dainų slėnio paslaptys. Lietuvos pilys, vol. 4, 2009, p. 75-94.
 • Sarcevičius S., Valionienė O. Vilniaus Kreivosios pilies paleoreljefas, jo įtaka miesto genezei. Lietuvos pilys, vol. 6, 2010, p. 128-148.
 • Sarcevičius S., Michelevičius D. Šiuolaikinių geofizikinių, geologinių ir kartografinių metodų taikymas Vilniaus Kreivosios pilies beieškant. Geologijos akiračiai, vol. 1(85), 2012, p. 7-14.
 • Sarcevičius S., Kvizikevičius L. The First World War Hoard from Gedimino Ave. 20 in Vilnius. Archaeological Investigations in Independent Lithuania 1990 – 2010, Vilnius, 2012, p. 378-379.
 • Čivilytė A., Kvizikevičius L., Sarcevičius S. A Vilnius Pipe Kiln. Archaeological Investigations in Independent Lithuania 1990 – 2010, Vilnius, 2012, p. 324-327.
 • Sarcevičius S. Stalo kalno tyrimai Vilniuje. Miestų praeitis 3, 2012, CD laikmena.
 • Sarcevičius S. Lukiškių priemiesčio rytinė dalis iki XVII a. vid. archeologijos duomenimis. Miestų praeitis 3, 2012, CD laikmena.
 • Sarcevičius S., Valionienė O. ПАЛЕОРЕЛЬЕФ ВИЛЬНЮССКОГО „CURVUM CASTRUM“(«КРИВОГО ЗАМКА»). Археология и История Литвы и северо – запада России в раннем и позднем средневековье, 2013, p. 109-146.
 • Taraškevičius R., Bliujienė A., Karmaza B., Merkevičius A., Nemickienė R., Rackevičius G., Sarcevičius S., Stakėnienė R., Strazdas D., Širvydaitė S., Vaitkevičius G., Zinkutė R. Geocheminiai tyrimų metodai archeologijoje – taikymo galimybės. A. Merkevičius (ed.), Metodai Lietuvos archeologijoje: mokslas ir technologijos praeičiai pažinti, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013, p. 249-304.
 • Sarcevičius S., Taraškevičius R. Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios plytos – nuo jų ženklinimų iki geocheminių sąsajų. Archaeologia Lituana, vol. 16., 2015, p. 49-66.
 • Pugačiauskas V., Sarcevičius S., Valionienė O. A Reconstruction of the Paleorelief of Vilnius‘ Crooked City by Interdisciplinary Methods. Lithuanian Historical Studies, vol. 19, 2015, p. 1-50.
 • Sarcevičius S., Taraškevičius R. Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios plytos – nuo jų ženklinimų iki geocheminių sąsajų. Archaeologia Lituana, vol. 16, 2015, p. 49-66.
 • Sarcevičius S., Taraškevičius R. Методы идентификации продукции кирпичников средневекового Вильнюса по примеру костёла Св. Николая. Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. Т. ІV: На пошану Миколи Федоровича Котляра з нагоди його 85-річчя, 2017, p. 259-280.
 • Taraškevičius R., Kazakauskas V., Sarcevičius S., Zinkutė R., Suzdalev S. Case study of geochemical clustering as a tool for tracing sources of clays for archaeological and modern bricks. Baltica, vol. 32(2), 2019, p. 139-155.
 • Sarcevičius S., Taraškevičius R. Lucko pilies plytų geocheminiai tyrimai. Lietuvos pilys, vol. 7, 2020, p. 62-75.
 • Sarcevičius S. Vilniaus plytininkai XVIII–XIX a. sandūroje. Lietuvos istorijos metraštis 2022/1, 2022, p. 67-104. DOI: https://doi.org/10.33918/25386549-202201004
 • Sarcevičius S. Užmirštoji Vilniaus pilis. Z. Medišauskienė (ed.), Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius 5, 2023, p. 13-43.

Mokslinės informacijos straipsniai:

 • Sarcevičius S. Archeologiniai tyrinėjimai Šv. Stepono bažnyčios šventoriuje Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992-1993 m., p. 214-215.
 • Sarcevičius S. 1994 m. archeologinių tyrinėjimų, vykdytų prie Vilniaus žemutinės pilies šiaurinės gynybinės sienos bei senojo Arsenalo kieme, apžvalga. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994-1995 m., p. 166-169.
 • Sarcevičius S. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Biržų pilies vakarinio bastiono parakinės vietoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994-1995 m., p. 170-171.
 • Sarcevičius S. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Didžiojoje g. Nr. 32, Jėzuitų vienuolyno pagalbiniame pastate. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994-1995 m., p. 221-222.
 • Sarcevičius S. 1995 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, Arsenalo g. Nr. 3. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994-1995 m., p. 262-263.
 • Sarcevičius S. Tyrinėjimai Vilniuje, Pranciškonų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios viduje ir šventoriuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996-1997 m., p. 352-355.
 • Sarcevičius S. Žvalgomieji tyrinėjimai Vilniuje, Tilto gatvėje Nr. 1/2. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996-1997 m., p. 400-401.
 • Sarcevičius S. 1997 metų tyrinėjimai Vilniuje, Kosciuškos gatvėje Nr. 3. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996-1997 m., p. 401-402.
 • Sarcevičius S. Žvalgomieji tyrinėjimai Vilniuje, Pilies ir Subačiaus gatvėse. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996-1997 m., p. 402-404.
 • Sarcevičius S. Tyrinėjimai Vilniuje, Trakų gatvėje Nr. 2. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996-1997 m., p. 404-407.
 • Sarcevičius S. Merkinės Piliakalnio papilio tyrinėjimai 1998 m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1997-1999 m., p. 110.
 • Sarcevičius S. Kelmės dvaro tyrinėjimai 1999 m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1997-1999 m., p. 382-383.
 • Sarcevičius S. Tyrinėjimai Vilniuje, Gedimino pr. Nr. 16/10 (preliminarūs duomenys). Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1997-1999 m., p. 460-462.
 • Sarcevičius S. Tyrinėjimai Vilniuje, Pylimo – Rūdninkų g. kampe. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1997-1999 m., p. 462-463.
 • Sarcevičius S. Tyrinėjimai Vilniuje, Šv. Mykolo g.. Nr. 6. 1998 m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1997-1999 m., p. 463-464.
 • Sarcevičius S. Tyrinėjimai Vilniuje, Tilto g. Nr. 19-27, 1999 m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1997-1999 m., p. 464-466.
 • Sarcevičius S. Tyrinėjimai Vilniuje, Trakų g. Nr. 11, 1998 m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1997-1999 m., p. 466.
 • Sarcevičius S. Tyrinėjimai Vilniuje, Užupio g. Nr. 3, 1998 m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1997-1999 m., p. 466-467.
 • Sarcevičius S. Tyrinėjimai Vilniuje, Visų Šventųjų g. Nr. 5-4, 1999 m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1997-1999 m., p. 467-468.
 • Sarcevičius S. Tyrinėjimai Vilniuje, J. Basanavičiaus g. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 m., p. 170-171.
 • Sarcevičius S. Žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai Vilniuje, Vingrių ir Užupio gatvėse. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 m., p. 466.
 • Sarcevičius S. Siesikų dvarvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 m., p. 170-171.
 • Sarcevičius S. Archeologiniai tyrinėjimai Vilniuje, Gedimino pr. Nr. 16/10. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 m., p. 215-218.
 • Sarcevičius S. Archeologiniai tyrinėjimai Vilniuje, požeminės automobilių aikštelės vietoje (Gedimino pr.). Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 m., p. 224-225.
 • Sarcevičius S. Tyrinėjimai Vilniuje, Maironio g. 2. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 m., p. 220-221.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Siesikų dvarvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 m., p. 154-155.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Žvalgomieji tyrinėjimai Aukštaičių g. 2. (Vilnius). Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 m., p. 239-240.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Žvalgomieji tyrinėjimai Basanavičiaus g. sklype 36. (Vilnius). Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 m., p. 240.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Žvalgomieji tyrinėjimai Gedimino pr. 20. 22, 24. (Vilnius). Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 m., p. 241-243.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Žvalgomieji tyrinėjimai A. Jakšto ir Kaštonų g. sankirtoje (Vilnius). Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 m., p. 243-244.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Žvalgomieji tyrinėjimai Kalvarijų g. sklype 2 (Vilnius). Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 m., p. 244-246.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Žvalgomieji tyrinėjimai Malūnų g. sklypuose 4, 6 (Vilnius). Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 m., p. 246-249.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Žvalgomieji tyrinėjimai Totorių g. sklype 20 (Vilnius). Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 m., p. 249.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Žvalgomieji tyrinėjimai Vilniaus g.. sklype 31. (Vilnius). Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 m., p. 250-251.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Monetų ir asignacijų lobis iš Gedimino pr. Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 m., p. 310-312.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Žvalgomieji tyrinėjimai Pumpėnų miestelyje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 m., p. 130-131.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Žvalgomieji tyrinėjimai Žvejų g. 3. (Klaipėda). Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 m., p. 253-254.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Žvalgomieji tyrinėjimai Ežero g. 7. (Trakai). Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 m., p. 313.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Tyrimai ir žvalgymai Valkininkuose. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 m., p. 325-326.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Žvalgomieji tyrinėjimai Bokšto g. 6. (Vilnius). Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 m., p. 350-353.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Žvalgomieji tyrinėjimai J. Lelevelio g. / A. Vienuolio g. (Vilnius). Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 m., p. 353-354.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Žvalgomieji tyrinėjimai Lydos G. (Vilnius) 3. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 m., p. 354-356.
 • Kvizikevičius L., Sarcevičius S. Žvalgymai Totorių g. 22. (Vilnius). Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 m., p. 356-357.
 • Sarcevičius S., Kvizikevičius L. Siesikų dvaro bokštas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 m., p. 219-221.
 • Jonaitis R., Sarcevičius S. Žvalgymai Vilniuje, Vokiečių g. 20. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 m., p. 245-247.
 • Sarcevičius S., Kvizikevičius L. Žvalgomieji tyrinėjimai Žvejų g. 24 Klaipėdoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 m., p. 337.
 • Sarcevičius S., Kvizikevičius L. Žvalgomieji tyrinëjimai Plungės g. 2,2 A Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 m., p. 342-343.
 • Sarcevičius S., Kvizikevičius L. Tyrinėjimai Karaimų g. 60 Trakuose. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 m., p. 355-356.
 • Jonaitis R., Sarcevičius S. Žvalgymai S. Moniuškos skvere Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 m., p. 372-374.
 • Sarcevičius S., Kvizikevičius L. Žvalgomieji tyrinėjimai Sodų g. 14 Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 m., p. 381-384.
 • Sarcevičius S., Kvizikevičius L. Žvalgomieji tyrimai Vytauto g. 4A Šeduvoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 m., p. 413-414.
 • Jonaitis R., Sarcevičius S. Žvalgymai Vilniuje, Gedimino pr. 22. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 m., p. 428-429.
 • Sarcevičius S., Kvizikevičius L. Žvalgomieji tyrinėjimai Kalvarijų g. 2 Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 m., p. 436-438.
 • Sarcevičius S., Kvizikevičius L. Vingrių šaltinių aplinka Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 m., p. 438-441.
 • Sarcevičius S. Žvalgymai ir tyrinėjimai Vilniaus kalnų parko teritorijoje - Dainų slėnyje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 m., p. 56.
 • Sarcevičius S. Lentvario dvaro sodyba. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 m., p. 244-246.
 • Sarcevičius S. Pavermenio dvaro sodyba. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 m., p. 246-248.
 • Sarcevičius S. Šv. Stepono bažnyčios Vilniuje šventorius. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 m., p. 285-287.
 • Sarcevičius S. Žvalgomieji tyrimai Žalioji g. 3, Trakai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 m., 381-382, p. 60.
 • Sarcevičius S. Žvalgymai Didžiojoje g. 25, Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 m., p. 413-414.
 • Sarcevičius S. Žvalgymai Pilies g., Vilniuje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 m., p. 415.
 • Sarcevičius S. Tyrimas Galvės g. 4 Trakuose. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 m., p. 468-469.

Konferencijos, seminarai:

 • Salonikai, Graikija (2002): Rities and rivers in Lithuania. 8th EAA annual meeting.
 • Tverė, Rusija (2004): Знаки на кирпичах из Вильнюса. Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья.
 • Frankfurtas prie Oderio, Vokietija (2004): su A. Čivilyte, L. Kvizikevičiumi: Die Pfeifenwerkstatt des 17./18. Jahrhunderts in Vilnius. Penktasis Vokietijos archeologų kongresas.
 • Dubingiai, Lietuva (2006): Užupio koklių degimo krosnys Vilniuje. „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“–40 metų.
 • Klaipėda, Lietuva (2009): su O. Valioniene: Ankstyvojo Vilniaus genezės problema. II respublikinė mokslinė konferencija.
 • Vilnius, Lietuva (2009): Archeologinių tyrimų Kalnų parko teritorijoje apžvalga. Seminaras „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos tyrimai“.
 • Vilnius, Lietuva (2009): su G. Vaitkevičiumi: Vilniaus Kreivasis miestas. VI M. Gimbutienės skaitymai.
 • Vilnius, Lietuva (2020): Vilniaus puodžių ir plytininkų sąsajos pagal istorinius ir archeologinius šaltinius XIV–XVIII a. „Gyvenimas ir mirtis viduramžių Vilniuje“.
 • Vilnius, Lietuva (2021): su S. Patkausku: 2017 m. archeologiniai tyrimai Kalnų parke: kas nauja sužinota apie Kreivąjį miestą? XVIII Gimbutienės skaitymai.
 • Vilnius, Lietuva (2023): su R. Taraškevičiumi, G. Skridlaite: Vilniaus XIII – XV a. plytų technologiniai tyrimai. Tarptautinė mokslinė konferencija „Vilnius ir jo bendruomenės XIII-XXI a.: septyni sugyvenimo mieste istorijos šimtmečiai“.

Ekspertinė veikla:

 • 2008-2011 m. dalyvavau Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos ekspertinėje veikloje.

Dalyvavimas mokslo asociacijose: 

 • Lietuvos archeologijos draugijos narys nuo 1994 m.
 • Europos archeologijos asociacijos (EAA) narys 2004, 2016 m.

Kontaktai ir nuorodos:

Telefonas: 8 6 85 80 681

El. paštas: sausarii@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1161-0387

Informacija atnaujinta 2024-06-12 12:04