Pradžia
lt
en
Leidžiamas nuo1992metų
Мiestų praeitis
ISSN 9986-780-34-9 Nėra
Apie žurnalą
Redakcinė kolegija
Redakcijos adresas
Мiestų praeitis Miestų praeitis 3

Leidinyje nagrinėjami miestų tradiciniai archeologijos ir istorijos klausimai, aprėpiant tyrimų metodikų, gamtos istorijos, architektūros, senųjų technologijų, o taip pat ir paminklosaugos aspektus. "Miestų praeitis" skirta miestų  genezės ir raidos problematikai. Miestų vaidmens istorijos procese aktualumas nekvestionuojamas - tai valstybės egzistencijos ir civilizacinių procesų epicentrai. "Miestų praeitis" nagrinėja pamatinius miestų atsiradimą ir jų raidą sudariusius veiksnius, siedami su platesniu istoriniu kontekstu. Vienas tikslų - apjungti įvairių sričių specialistų ( istorikų, archeologų, gamtos ir tiksliųjų mokslų atstovų) tyrimus. Tokia tarpdisciplininė prieiga sudaro naujas medžiagos informatyvumo ir pažinimo galimybes.

 

Dr. Agnė Čivilytė, Lietuvos istorijos institutas (istorija 05 H)

Doc. dr. Elmantas Meilus, Lietuvos istorijos institutas (istorija 05 H)

Doc. dr. Rimvydas Petrauskas, Vilniaus universitetas (istorija 05 H)

Doc. dr. Eugenijus Staniūnas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas (menotyra 03 H)

Dr. Gediminas Vaitkevičius, Lietuvos istorijos institutas (istorija 05 H) (redaktorius)

„Miestų praeities“ redkolegija
Lietuvos istorijos institutas
Kražių g. 5, LT-01108, Vilnius
Tel. + 370 261 2918 Faks.: + 370 5 261 1433
El. paštas: g.pontifinas@gmail.com