Pradžia
lt
en

ISSN 2029-4220

Redakcinė kolegija: dr. Agnė Čivilytė, Lietuvos istorijos institutas (istorija 05 H) doc. dr. Elmantas Meilus, Lietuvos istorijos institutas (istorija 05 H) doc. dr. Rimvydas Petrauskas, Vilniaus universitetas (istorija 05 H) doc. dr. Eugenijus Staniūnas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas (menotyra 03 H)

Redaktorius ir sudarytojas dr. Gediminas Vaitkevičius, Lietuvos istorijos institutas (istorija 05 H)

CD viršelyje: Vilniaus miesto iždo antspaudas, 1774–1787 m. (Orig.: LVIA, f. 458, ap. 1, b. 297, l. 236 (1787 X 30); MAB, f. 251-3895, l. 2 (1785), paimta iš: Rimša E., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai, Vilnius, 1999, p. 626).

Šiame tome pateikti straipsniai skirti Vilniaus ir Kėdainių miestų istorijai. Juose apžvelgiamas geomorfologinių ypatumų panaudojimas miestams steigiantis bei jų kitimas miestams augant. Remiantis archeologiniais šaltiniais atskleidžiamas Vilniaus įkūrimas, nagrinėjama įtvirtintos Vilniaus dalies – Kreivojo miesto – strateginė padėtis, poliorketika ir keliai. Aptariami ankstyvojo laikotarpio Vilniaus ir Kėdainių miestų planų formavimasis ir apgyvendinimas pagal etnines ir konfesines bendruomenes. Apžvelgiami atskiri Vilniaus priemiesčiai: Puškarnia ir Šnipiškės. Pristatoma iki šiol Lietuvoje buvusi neidentifikuota gynybinių pastatų rūšis – bokštiniai namai, sudarę ankstyvąją Vilniaus senamiesčio gynybos sistemos dalį, kol XVI a. buvo pastatyta miesto siena.

HTML maketuotojas ir programuotojas Arūnas Gudinavičius CD viršelio autorė Dalia Raicevičiūtė Kalbos redaktorė Danguolė Kopūstienė

© Lietuvos istorijos institutas, Miestų tyrimo skyrius, 2010

SL 605. CD tir. 70 egz. Užsak. Nr. 10-014 Išleido Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla T. Ševčenkos g. 31, LT-03111 Vilnius Tel. +370 5 233 3593, el. p. spaustuve@vpu.lt www.leidykla.vpu.lt