Pradžia
lt
en

A. Sadauskienė  |  D. Daukšas  |  D. Brandišauskas  |  E. Dambrauskaitė  |  E. Atminytė  G. Lukoševičiūtė  |  I. Šidiškienė  |

M. Caporkė  |  R. Rauluševičienė  |  R. Paukštytė-Šaknienė  | V. Savoniakaitė  |  V. Serbentienė  |  V. Tumėnas  |  Ž. Šaknys


Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyrius yra vienas didžiausių etnologijos, antropologijos tyrimus vykdančių mokslo centrų Lietuvoje. Kartu su Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetais Lietuvos istorijos institutas dalyvauja jungtinėje etnologijos mokslo krypties doktorantūroje. Mokslininkai tyrinėja etnologijos ir antropologijos istoriją ir teoriją, lietuvių ir tautinių grupių istoriją, tapatybę, etniškumą, nacionalizmą, bendruomeniškumą, diasporas, giminystę, lytį ir šeimą, religingumą ir ritualus, kultūros istoriją ir paveldą; plėtoja regionų, vietų, deteritorizacijos, migracijos, paribių tyrimus ir mokslo sklaidą. Ilgamečių etnografinių tyrimų rezultatas – vertingas Etnologijos ir antropologijos skyriaus rankraštynas.

Etnologijos ir antropologijos skyriaus pirmtakas buvo Archeologijos-etnografijos skyrius, įsteigtas 1952 m. Jam vadovavo doc. dr. Pranas Kulikauskas. 1962 m. Etnografijos skyrius atsiskyrė, pirmoji vadovė buvo prof. habil. dr. Angelė Vyšniauskaitė, vėliau, nuo 1969 m., – dr. Vitalis Morkūnas, nuo 1989 m. – dr. Petras Kalnius, nuo 1991 m. – prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė. 1996 m. Etnografijos skyrius buvo pavadintas Etnologijos skyriumi. 1997 m. skyriaus vadovu tapo prof. habil. dr. Vacys Milius, 2001 m. – dr. Žilvytis Šaknys, 2013 m. – dr. Vida Savoniakaitė. Leisti tęstiniai leidiniai Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje (1970–1974), Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje (1975–1994), tarpdalykinė monografijų, studijų, straipsnių serija Iš lietuvių kultūros istorijos (1958–1989) ir monografijų, studijų serija Lietuvos etnologija (1996–2002). Nuo 2001 m. kartą per metus leidžiamas mokslo žurnalas Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos.

Nuo 2016 m. kovo 1 d. skyrius vadinamas Etnologijos ir antropologijos skyriumi.

2022–2026 m. mokslininkai vykdo mokslinių tyrimų programą: „Krizių iššūkiai: bendruomeniškumas palyginamuoju požiūriu“ (vadovė dr. V. Savoniakaitė). Pastaraisiais dešimtmečiais įgyvendintos šios LII programos: „Etniškumo ir nacionalumo pažinimas“ (2017–2021, vadovė dr. V. Savoniakaitė); „Laisvalaikis, šventės ir ritualai Vilniaus apylinkėse. Socialiniai ir kultūriniai aspektai“ (2017–2021, vadovas dr. Ž. Šaknys); „Savas“ ir „kitas“ Lietuvoje: socialinės struktūros, kultūra, tapatybė“ (2012–2016, vadovė V. Savoniakaitė); „Socialinė sąveika ir kultūrinė raiška mieste: laisvalaikis, šventės ir ritualai“ (2012–2016, vadovas Ž. Šaknys).

Paukštytė-Šaknienė R., Šaknys Ž., Šidiškienė I. vykdo mokslinių tyrimų projektą „Etniškumas, religingumas ir tautinis tapatumas Lietuvoje ir Bulgarijoje. Tradiciniai elementai ir naujos transformacijos“ (2022–2024 vadovai assoc. prof. E. Anastasova ir Ž. Šaknys). Paskutinieji įvykdyti mokslinių tyrimų projektai yra šie: LII ir Bulgarijos MA Etnologijos ir folkloro instituto projektai  “Festival and Everyday culture in Bulgaria and Lithuania – Tradition and Modernity” (2019–2021 vadovai assoc. prof. E. Anastasova ir Ž. Šaknys), “Contemporary Festivity in Bulgaria and Lithuania – from Traditional Culture to Post-Modern Transformations” (2015–2017 vadovai assoc. prof. E. Anastasova ir dr. Ž. Šaknys); Rytų Suomijos universiteto (UEF) projekte “Inequalities of mobility: relatedness and belonging of transnational families in the Nordic migration space” individualiai dayvavo dr. Darius Daukšas (2015–2019); Lietuvių etninės kultūros draugijos projektas ,,Etninės kultūros vertybinių nuostatų tyrimai valstybės politikai“ (Nr. S/TYR-9(6.59)-2016, 2016-2017 vadovas dr. V. Tumėnas); „Šiuolaikinės Vilniečių šventės“ (LIT-5-6 2012–2014 vadovė dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė); „Monografijos „Gyvenimo etnografija: besikeičianti Lietuva XX amžiuje“ rengimas ir leidyba“ (LIT-5-7 2012–2013, vadovė dr. Auksuolė Čepaitienė). Realizuotas projektas „Tautinis identitetas: lokalių bendruomenių lyginamosios perspektyvos globalizacijoje“ (PMK-02/2010 2008–2010 vadovė dr. V. Savoniakaitė) ir publikuota Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija (http://etnologijos.istorija.lt; http://identitetas.mch.mii.lt.)

Informacija atnaujinta 2024-02-09 14:57